close
jan 20, 2016
jan 20, 2016

Från statistik till sportodds

Från statistik till sportodds
Vem som helst kan bli en framgångsrik oddsspelare. Men om du är utbildad statistiker har du definitivt en fördel. Vi frågade Dominic Cortis som är statistiker och forskar om oddsmarknader vad han tycker om statistik som verktyg att tjäna pengar på odds.

Vad arbetade du med innan du började forska om sportanalys, och vad fick dig att välja att fokusera på oddsmarknaderna?

Jag har i huvudsak arbetat på universitet och under en kort period som statistiker. När jag jobbade med försäkringar och pensioner hos Maltas finansinstitut (MFSA) var jag delaktig i att sammanställa branschstatistik, kontrollera solvensreserver och förbereda för nya försäkringsbestämmelser.

När jag tittade på en EM-match år 2012 tillsammans med Dr. Frank Neumann frågade han mig om oddsmarknader. Trots att jag inte lyckades besvara de flesta av frågorna fick jag en snilleblixt – att försöka tillämpa finansmetoder på oddsmarknader.

 Det var då jag insåg att jag skulle inrikta min doktorsavhandling mer på sportodds än på ekonomi vilket annars är vanligt. Just nu inriktar jag min forskning på att utveckla och testa solvensramverk för spelbolag.

Vilka likheter har din tidigare sysselsättning med din nuvarande? 

I både ekonomiska och oddsinriktade modeller gäller det att komma fram till ett antal premisser att bygga sin modell på. Eftersom premissernas kvalitet är avgörande för modellens gångbarhet går mycket tid åt till att välja, testa och uppdatera dem.

Kompetensområdena som experterna som arbetar inom fälten besitter är också mycket lika. Det finns experter som inriktar sig på allt från att förfina sofistikerade modeller till att fokusera på prisfluktuationer och kvaliteten på insamlade data. 

Båda fälten handlar om att mäta risk och maximera utdelning – men finns det några aspekter som är radikalt annorlunda?

Ett riskspel är i grund och botten en binär option och kan därmed klassas som ett derivat. Vidare anser jag att försäkringar och oddsspelande i princip är samma sak undantaget en viktig funktion: "försäkringsbar tillgång".

När vi köper försäkringar gör vi det för att försäkra en tillgång. När det gäller odds är konceptet det motsatta. Vi ägnar oss åt riskspel i hopp om att vinna pengar – men när vi köper försäkring är syftet att slippa förlora pengar om något oväntat skulle inträffa.

För att kunna köpa en försäkring behövs en "försäkringsbar tillgång", alltså något att förlora, om ett oönskat utfall skulle inträffa. När det gäller oddsspelande är konceptet omvänt: det går inte att försäkra sig mot att förlora en match. Vi ägnar oss åt riskspel i hopp om att vinna pengar – men när vi köper försäkring är syftet att slippa förlora pengar om något oväntat skulle inträffa.

Om jag till exempel köper ett avtal som ger mig pengar om Englands drottning Elizabeth dör är det en form av riskspel. Men om prins Philip gör det kallas det livförsäkring.

Utrymmet för asymmetrisk information är mindre i sport och oddsspelande. Om jag köper en livförsäkring kanske jag låter bli att berätta för försäkringsbolaget om dolda sjukdomar om de inte frågar mig.

Försäkringsbolaget å sin sida har troligen sofistikerade beräkningsmodeller som ger dem goda uppfattningar om sannolikheten för att vissa utfall ska inträffa. Därmed får en av parterna bättre eller mer utförlig information än den andra. I skrivande stund är den skillnaden mycket lägre på oddsmarknader.

De tre viktigaste punkterna att förutspå i ekonomiska sammanhang är sannolikhet, storlek och timing. Ett exempel är försäkring mot katastrofer. Skadorna kan sträcka sig mellan allt från några få tusen kronor till flera miljarder.

Det är också viktigt att ta med timingen i beräkningen så att ens investeringar kan avvecklas i tid. Det råder också ovisshet kring ersättningens storlek i flera år efter en olycka.

Men när det gäller odds är vi inte lika intresserade av timing eller storlek eftersom de flesta riskspel är kortsiktiga. 

Tror du att statistiker har lättare att tjäna pengar på sportodds och i så fall varför?

Statistiker är experter på risk och är utbildade i att ställa frågor och bygga beräkningsmodeller. Tack vare det tror jag att de har en fördel gentemot gemene man och folk som endast fokuserar på matematiken.

Statistiker är experter på risk och är utbildade i att ställa frågor och bygga beräkningsmodeller vilket ger dem en fördel gentemot vanligt folk.

Dessutom sysslar statistiker ofta med att tolka resultat från en mängd olika källor och presentera dem för lekmän på ett begripligt sätt. Denna konsultliknande förmåga är mycket användbar för att bedöma vilka villfarelser andra oddsspelare har och utnyttja dem för att själv öka sin utdelning.

Vilket råd skulle du ge till statistiker som vill tillämpa sina kunskaper på sportodds för att tjäna pengar?

Att använda sina statistikkunskaper på sportodds är riktigt kul. Om du läser mina strategiartiklar lär du märka att de är skrivna av en statistiker. Se det som en rolig utmaning!

Vi vill tacka Nick Foster för hans värdefulla åsikter. Nick Foster är utbildad statistiker och lektor på University of Leicester där han leder programmet BSc Mathematics and Actuarial Science. Han skriver på www.weknow0.co.uk om en mängd ämnen som rör pensioner och ekonomi.

Öppna konto 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.