maj 15, 2020
maj 15, 2020

Från aktuarie till spelare

Därför kan en aktuarie bli en bra spelare

Likheter mellan finans- och spelmodellering

Försäkringsbart intresse

Att ta steget från aktuarie till spelare

Från aktuarie till spelare

Det finns framgångsrika spelare med många olika bakgrunder. Men den som är aktuarie har redan ett försprång. Dominic Cortis är en aktuarie som forskar kring oddsmarknader. Här delar han med sig av sina tankar kring hur aktuarier kan tjäna pengar på odds.

Vad jobbade du med innan du började med sportanalys, och hur kom det sig att du valde att fokusera på oddsmarknaderna?

Jag har främst arbetat inom högre utbildning med en kort sejour i aktuarieyrket. När jag jobbade med försäkring och pension på Maltas finansiella tillsynsmyndighet sammanställde jag branschstatistik, kontrollerade solvensreserver och gjorde förberedelser inför den nya försäkringslagstiftningen.

När jag och min erfarne kollega Frank Neumann såg en EM-match 2012 ställde han några frågor om oddsmarknaderna. De flesta av dem kunde jag inte besvara, men jag fick en snilleblixt och bestämde mig för att testa en idé som gick ut på att tillämpa finansiella tekniker på oddsmarknaderna.

 Det var då jag insåg att min doktorsavhandling skulle handla mer om betting än något mer traditionellt finansämne. Just nu ligger mitt fokus på att utveckla och testa ett solvensramverk för spelbolag.

Vilka är de största likheterna mellan det du gör nu och det du gjorde då? 

Inom både finans- och bettingmodellering börjar man med att basera sin modell på ett antal antaganden. Man måste vara ytterst noggrann när man väljer, testar och uppdaterar antagandena eftersom de är helt avgörande för modellens giltighet.

De experter som arbetar i dessa två branscher är också mycket lika. Vissa fokuserar på att utveckla sofistikerade modeller som ger en edge, medan andra fokuserar på prisförändringar eller datakvalitet. 

I båda fallen är målet att mäta risk och hitta värde, men finns det några aspekter som är fundamentalt olika?

Ett spel är trots allt binärt och kan därför klassas som ett derivat. Vidare anser jag att försäkring och betting i grunden är samma sak bortsett från en avgörande faktor: ”försäkringsbart intresse”.

När man köper en försäkring måste man ha ett så kallat försäkringsbart intresse, det vill säga något att förlora. Motsatt gäller inom betting – ingen fotbollsspelare får spela på att det egna laget ska förlora en match. Man spelar för att vinna ett belopp. En försäkring däremot köper man för att inte förlora något om en olycka inträffar.

”När man köper en försäkring måste man ha ett så kallat försäkringsbart intresse. Motsatt gäller inom betting – man spelar för att vinna ett belopp. En försäkring däremot köper man för att inte förlora något om en olycka inträffar.”

Om jag till exempel köper ett kontrakt som ger mig pengar om drottning Elizabeth dör ägnar jag mig åt betting. Men om Prince Philip gör samma sak köper han en försäkring.

Det innebär att det finns mindre utrymme för asymmetrisk information inom sport och betting. När jag köper en livförsäkring kanske jag inte avslöjar en sjukdom för försäkringsbolaget om de inte frågar mig.

Försäkringsbolaget å sin sida kan ha sofistikerade modeller som ger dem en bättre uppskattning av olika utfalls sannolikhet och omfattning. Det leder till att en av parterna har bättre och/eller mer information. I skrivande stund är den skillnaden mycket mindre på oddsmarknaderna.

De tre huvudområden som behöver förutses i finansbranschen är sannolikhet, storlek (omfattning) och tajming. Till exempel kan skadeomfattningen vid en försäkring mot katastrofer sträcka sig från några hundra dollar till flera miljarder.

Det är också intressant att titta på en sådan händelses tajming för att kunna sälja av tillgångar vid rätt tidpunkt. Det finns även en stor osäkerhet kring försäkringsanspråkens utveckling flera år efter en olycka.

Inom betting däremot är man mindre intresserad av tajming och omfattning eftersom de flesta spel är kortsiktiga. 

Tror du att en aktuarie har större chans att tjäna pengar på sportodds och i så fall varför?

Aktuarier är experter på risk och utbildade i att ställa frågor och bygga modeller. Det tror jag ger dem en fördel gentemot den traditionella spelaren eller modellbyggaren som bara fokuserar på matematiken.

Vidare ägnar sig aktuarier ofta åt att tolka resultat från vitt skilda källor och presentera dem för lekmän. Den förmågan är avgörande för en konsultaktuarie. Den är också användbar när man försöker ta reda på vilka biaser som kan utnyttjas inom betting.

Vilket råd skulle du ge till en aktuarie som vill försöka tjäna pengar på sportodds med hjälp av sina yrkeskunskaper?

Det är alltid kul att tillämpa faktiska aktuariekunskaper på betting. Den som läser mina strategiartiklar kan säkert lägga märke till det aktuariemässiga tänkandet. Precis som med alla andra bettingidéer bör man se det som ett kul experiment!

Intervjuaren vill tacka Nick Foster för att han delade med sig av sina tankar. Nick Foster är utbildad aktuarie och föreläser om aktuarievetenskap på University of Leicester, där han är programansvarig för kandidatprogrammet i matematik och aktuarievetenskap. www.weknow0.co.uk skriver han om flera pensions- och ekonomirelaterade ämnen.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.