nov 11, 2018
nov 11, 2018

Vet du hur svårt betting är?

Ta reda på vad betting egentligen är

Utveckla dina färdigheter och räkna med slumpen

Psykologi sätter käppar i hjulen

Kan man någonsin vara säker på om man är bra på betting?

Vet du hur svårt betting är?

Betting kan vara nog så roligt och spännande i sig, men om ditt mål är att tjäna pengar på det kan det visa sig vara mycket svårt. Många som hoppas kunna försörja sig på sportodds inser inte hur mycket jobb som faktiskt krävs. Vet du hur svårt betting är? Läs vidare för att få reda på mer.

Nyligen hade jag nöjet att spela in en bettingpodcast tillsammans med Joseph Buchdahl (som du kan lyssna på nedan). Under vårt timslånga samtal gick vi igenom flera olika ämnen, men framför allt ville vi gå till botten med varför betting är så svårt. Naturligtvis finns det inget enkelt svar på den frågan, men det är en fråga som alla seriösa spelare bör ställa sig. 

Lyssna på Pinnacles bettingpodcast.

Vad betting egentligen är

En vanlig missuppfattning om betting är att det bara är ett mått på dina kunskaper om en viss sport. Men bara för att du är kunnig om till exempel fotboll betyder inte det nödvändigtvis att du kommer att kunna tjäna pengar på fotbollsodds. Nassim Nicholas Taleb uttrycker det så här i Antifragile: Things that Gain from Disorder: ”att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken är långt ifrån en självklarhet”.

Det faktum att majoriteten av Pinnacles oddssättare faktiskt inte är några sportfantaster (enligt Pinnacles oddschef Marco Blume) är ett bevis på hur lite sportkunskaper har att göra med förmågan att tänka probabilistiskt kring sport.

Man skulle till och med kunna påstå att det i vissa fall är en nackdel att ha stora kunskaper om sporten man spelar på, eftersom förutfattade meningar kan förvränga ens bedömningar och beslutsfattande. Men när kunskaper används på rätt sätt kan de givetvis vara till nytta.

Betting är i grund och botten en tävling om vem som kan förutse framtida resultat med störst effektivitet. Och du tävlar inte bara mot spelbolaget (även om det är spelbolaget som sköter det rent praktiska) utan även mot andra spelare.

Vid första anblick har spelbolagen alla trumf på hand. De har mer resurser och mer information som hjälper dem att sätta träffsäkra odds, och de har dessutom mer pengar att riskera. Men många av dessa fördelar härstammar egentligen från marknaden (särskilt för ett volymbaserat spelbolag som Pinnacle).

Det betyder att det ibland uppstår felaktigheter i spelbolagens odds, men få spelare hinner utnyttja dem innan de upptäcks och tas bort. Det gör att spelarna tävlar mot varandra i jakt på att utnyttja positiva väntevärden innan någon annan hinner göra det.

Utveckla dina färdigheter och räkna med slumpen

För att kunna bli en bra spelare måste man lägga ner tid och energi på att förbättra sin spelförmåga. Men vad många inte inser eller förstår är hur många andra spelare som gör exakt samma sak.

De spelare som faktiskt lyckas gå med vinst genom att konsekvent hitta och utnyttja positiva väntevärden inser vikten av urvalsstorlek vid resultatanalys.

Konkurrens kan vara stimulerande, men ju fler skickliga aktörer som befinner sig på en oddsmarknad, desto mindre påverkas dina resultat av skicklighet. Det blir istället slumpen som får större inverkan.

Michael Maubossin har skrivit mycket om den så kallade skicklighetsparadoxen – en paradox som jag och Joseph diskuterade i podcasten och som Joseph har tagit upp i en tidigare artikel för Pinnacle. Paradoxen kan hjälpa oss att förstå varför det är så svårt att gå med vinst på sportodds i det långa loppet.

Kort sagt delar skicklighetsparadoxen in skicklighetsbegreppet i två dimensioner: absolut och relativ skicklighet. Om du har hög absolut skicklighet är det bra, men ju mindre avståndet blir mellan de allra högsta och genomsnittliga skicklighetsnivåerna på oddsmarknaden, desto mindre sannolikt är det att skicklighet fäller avgörandet. Trots att mängden slump i sig inte har förändrats blir den mer uttalad i takt med att skillnaderna mellan olika skicklighetsnivåer minskar.

Skicklighetsparadoxen är visserligen relativt enkel att förstå, men det är svårt att verkligen lyckas ta till sig den. Betting blir mycket svårare (och riskablare) om man inte inser slumpens inverkan på de sporthändelser som man spelar på.

Psykologi sätter käppar i hjulen

En annan faktor som många spelare har svårt att greppa är i hur stor grad psykologi kan påverka beslutsfattande och uppfattning av resultat. Det finns en mängd olika psykologiska aspekter och förutfattade meningar som kan påverka ens spelbeslut, både vad det gäller insatsbelopp, val av spel och mycket annat. Att vara medveten om psykologins inverkan är mycket viktigt om du vill kunna gå med långsiktig vinst på odds.

De som lyckats nå långsiktig framgång inom betting har en sak gemensamt: de fokuserar på själva spelprocessen snarare än resultaten.

Du har förmodligen redan hört talas om ett och annat psykologiskt koncept som gäller betting, till exempel felslut, illusionen av kontroll, att inte inse slumpens roll, grundläggande missuppfattningar om sannolikhetslära och en tendens att fästa större vikt vid att undvika förluster än att vinna motsvarande belopp.

Listan över faktorer som kan påverka ens spelbeteende är mycket längre än de flesta känner till. Den omfattar bland annat även felbedömning av sannolikheter (det vill säga "heta handen-felslutet" och underdogbias), hur man bearbetar information (bekräftelsebias och ankringseffekt) och till och med hur man minns tidigare händelser (tillgänglighetsbias och efterklokhet). Och det är långt ifrån allt.

Kan man någonsin vara säker på om man är bra på betting?

En del som vill försörja sig på betting vill helt enkelt tjäna pengar (exakt hur mycket varierar mellan olika spelare), men det innebär ofta att spelaren har en tendens att fokusera för mycket på resultaten. Vissa spelare använder ett grundläggande mått på vinst och förlust medan andra använder Pinnacles stängningsodds för att få en mer exakt bild av hur bra de är på att förutse sportresultat.

Ens resultat påverkas ofta av slumpen, och därför är det viktigt att flytta fokus från resultat till strategi. Det betyder också att man måste distansera sig själv emotionellt från vinster, förluster och riskerade insatsbelopp (en mycket svår uppgift i sig). 

Att blir bra på betting är svårt, men det kanske svåraste av allt är att inse att du kanske aldrig kan veta med säkerhet om du är skicklig eller inte (oavsett hur mycket pengar du vinner eller förlorar). 

De som lyckats nå långsiktig framgång inom betting har en sak gemensamt: de fokuserar på själva spelprocessen snarare än resultaten. Till och med de bästa spelarna i världen drabbas oundvikligen av förlustperioder ibland.

De spelare som faktiskt lyckas gå med vinst genom att konsekvent hitta och utnyttja positiva väntevärden inser vikten av urvalsstorlek vid resultatanalys. Fler nybörjare kommer troligen att falla offer för de små talens lag (antagandet att resultat från ett litet urval kommer att upprepas i större urval) och att inte förstå varför förluster plötsligt uppstår oftare än tidigare.

Det är nu det hårda arbetet börjar

När du väl tagit hänsyn till, förstått och (viktigast av allt) tagit till dig allt ovanstående börjar det riktigt hårda arbetet: att försöka hitta en användbar edge på oddsmarknaden.

Det är först när du vet hur betting verkligen fungerar, hur stor roll inverkan slumpen kan ha på dina resultat och hur din beslutsprocess kan påverkas av psykologiska faktorer som det kan löna sig att försöka försörja dig på odds.

Det finns otaliga färdiga spelstrategier som du kan ta hjälp av för att försöka hitta en edge, men på lång sikt är det förmodligen bäst att göra egna efterforskningar och analyser. Om metoderna du använder är offentliga har spelbolaget nämligen redan tagit hänsyn till dem. 

När du väl tror dig ha identifierat en lönsam spelstrategi och en utnyttjbar edge har du kommit en bra bit på vägen, men för att verkligen kunna dra fördel av dem måste du lägga ner tid (så att du kan spela i precis rätt ögonblick) och pengar (så att du kan hantera de oundvikliga förlusterna).

Dels behöver du använda dig av rätt insatsmetod så att du inte går bankrutt, dels måste du vara psykologiskt förberedd på förluster (till och med de allra bästa spelarna förlorar i över 40 % av fallen). Dessutom måste du vara tålmodig nog att kunna fortsätta arbeta tills du når resultaten du strävar efter.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.