jun 29, 2017
jun 29, 2017

Hur ofta behöver man slå slutoddset för att gå med vinst?

Hur ofta behöver man slå slutoddset för att bli en vinnare?

Betydelsen av oddsrörelser

Sambandet mellan oddsrörelser och väntevärde

Hur ofta behöver man slå slutoddset för att gå med vinst?

Att oddsspel bara handlar om resultat är en vanlig missuppfattning. Nyckeln till att bli en framgångsrik oddsspelare är att hitta marknader med positivt väntevärde och att över tid slå slutoddset. Men hur ofta behöver man egentligen slå slutoddset för att gå med vinst? Läs vidare för att få reda på det.

I en tidigare artikel som undersökte betydelsen av att slå slutoddset lärde vi oss att oddset vid en marknads stängning i snitt gav den mest träffsäkra (eller effektivaste) bedömningen av ett resultats sannolikhet. Om Pinnacles slutodds till exempel är 2,00 är den implicita sannolikheten för utfallet 50 % (utan inverkan av marginalen).

Sambandet mellan oddset en spelare tar och Pinnacles slutodds har visat sig vara en god indikator på förväntad avkastning. Om en spelare spelar till oddset 2,20 och Pinnacles marknad stänger på odds 2,00 får man en förväntad avkastning på 2,20/2,00 = 1,1 eller 10 % (minus Pinnacles marginal).

Betydelsen av oddsrörelser

Den inneboende slumpvariabeln vid vadslagning på sport gör att ingen spelare alltid kommer att kunna slå slutoddset. Oavsett hur bra spelarens grundantaganden är kommer sena förändringar i lagen och andra händelser som slumpvist påverkar en oddsmarknad att förvandla ett bra spel till ett spel med negativt väntevärde.

Sambandet mellan oddset en spelare tar och Pinnacles slutodds har visat sig vara en god indikator på förväntad avkastning.

Om man utgår i från att spelaren slumpmässigt väljer lag att spela på och att oddsrörelserna i snitt även de är slumpmässiga, är det rimligt att förvänta sig att den spelaren kommer att slå slutoddset i 50 % av fallen. Om vi analyserar samma data över 132 645 fotbollsmatcher (och de 397 935 utfallen på marknaden hemma-oavgjort-borta) som i min tidigare artikel i ämnet finner vi en relativt slumpmässig eller normal distribution för Pinnacles start- och slutoddsrörelser (förhållandet mellan start- och slutodds minus 1), där 45 % av dem är större än noll (den röda distributionen nedan).

Varför den ligger lite under hälften beror på att Pinnacles slutmarginal vanligtvis är lite lägre än startmarginalen. När en marknads nettorörelse är noll kommer slutoddset därför vara lite högre än startoddset.

1-closing-inarticle.jpg

När Pinnacles marginal har dragits av från slutoddset kan vi se hur mycket svårare det är för startoddset att slå ett "sant" slutodds (den blå distributionen ovan). Till exempel, ett startodds på 5,00 som tappar till 4,90 som slutodds med en synbar förväntad avkastning på 2 % (5,00/4,90) har egentligen ingen förväntad avkastning.

I exemplet ovan är det viktigt att tänka på att det sanna oddset förmodligen är 5,05 efter att man justerat för underdogavvikelsen.

Faktum är att från vårt urval fotbollsmatcher så var startoddsen högre än det "sanna" slutoddset i endast 29,6 % av fallen. Därmed skulle vår hypotetiska spelare inte lyckas slå det i mer än två fall av tre om han spelade helt slumpmässigt. I detta urval matcher skulle den förväntade avkastningen från fasta insatser vara -3.5 %.

Oddsrörelser och väntevärde

Diagrammet nedan visar den procentuella andelen insatser på fotbollsmatcherna i vårt urval som överskrider en viss förväntad avkastning. Den röda linjen visar den implicita förväntade avkastningen beräknat baserat på rörelsen mellan det faktiska startoddset och slutoddset. Den blå linjen visar den implicita förväntade avkastningen baserat på rörelsen sett till det "sanna" slutoddset, alltså när Pinnacles marginal dragits av.

Det är den blå linjen som intresserar oss eftersom den indikerar den faktiska vinst vi kan förvänta oss om vi kan slå det "sanna" slutoddset oftare än slumpen.

2-closing-inarticle.jpg

Diagrammet visar hur det teoretiskt sett är relativt sällsynt med positivt väntevärde enligt denna modell över oddsrörelser. Från vårt urval inrymmer bara 6,5 % av startoddsen en implicit förväntad avkastning på över 10 %, och mindre än 2 % innehar ett värde på över 20 %.

Inte helt oväntat behöver vi slå det "sanna" slutoddset minst 50 % av gångerna för att kunna förvänta oss avkastning.

Övertro hos många spelare kan förleda dem att tro att de alltid kan hitta värde och undvika de odds som inte har det. Men som vi tidigare berättat innehåller fotboll för många slumpfaktorer för att det ska vara möjligt. Att hitta tillräckligt med värde för att bli en vinnare på lång sikt kräver mycket arbete, något som vi avhandlade med hjälp av Pareto-principen.

Hur ofta behöver man slå slutoddset för att bli en vinnare?

Så hur ofta behöver vi slå slutoddset för att kunna visa upp en förväntad avkastning? Följande diagram, där vi slumpmässigt valt ut 20 start- och slutoddsrörelser och beräknat deras förväntande medelavkastning, ger oss en ledtråd.

3-closing-inarticle.jpg

Faktum är att vi behöver slå det publicerade slutoddset i nästan tre fjärdedelar av fallen innan det är rimligt att förvänta oss att vi kommer gå med vinst. Även om vi hade lyckats spela på alla de startodds som slår sina slutodds i detta urval samtidigt som vi undvikit resten, hade vår avkastning inte blivit högre än +4 %.

Som tidigare diagram visat får vi inte glömma att vi genom att slå slutoddset inte nödvändigtvis även slår det "sanna" slutoddset. I detta urval hade vi nämligen misslyckats att slå det "sanna" slutoddset i 34 % av fallen trots ett felfritt register vad gäller de publicerade slutoddsen.

Inte helt oväntat behöver vi för att uppvisa ett positivt väntevärde slå det "sanna" slutoddset i minst 50 % av fallen. Tabellen nedan jämför i vilken utsträckning vi slår det publicerade slutoddset samtidigt som vi slår det "sanna" oddset (efter att marginalen dragits av).

Startoddset slår det publicerade slutoddset – Startoddset slår det "sanna" slutoddset

Startoddset slår det publicerade slutoddset

Startoddset slår det "sanna" slutoddset

45 %

29,6 %

50 %

32,9 %

55 %

36,1 %

60 %

39,4 %

65 %

42,7 %

70 %

46,0 %

75 %

49,3 %

80 %

52,6 %

85 %

55,9 %

90 %

59,2 %

95 %

62,4 %

100 %

65,7 %

Vad kan vi lära oss av detta?

Den här analysen som knyter sannolikheten att slå slutoddset till spelarens förväntade avkastning är teoretisk. Den baseras inte på några faktiska resultat, snarare är det en uppskattning av den förväntade avkastningen och en trolig hypotes som stipulerar att hur mycket ett odds rör sig ger en bra indikation på hur mycket en spelare kan förvänta sig vinna. Förhoppningsvis hjälper den ändå spelare att få ett grepp om vad de kan förvänta sig för avkastning från sitt spelande.

Nyckeln till att bli en vinnare hos Pinnacle är att inte fokusera på resultat (som kan handla om tur eller otur) men istället koncentrera sig på att hitta positivt väntevärde genom att slå slutoddset. Detta artikel har gett dig ledtrådar till hur ofta du behöver lyckas med detta för att uppnå det målet.

Vill du tjäna pengar på odds? Ta reda på vad som krävs för att bli en professionell oddsspelare.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.