jan 20, 2018
jan 20, 2018

Så fungerar omvända oddsförändringar

Varför justerar spelbolagen sina odds?

Vad är omvända oddsförändringar?

Farorna med att förlita sig på omvända oddsförändringar

Så fungerar omvända oddsförändringar

Genom att övervaka oddsförändringar kan du få en god ögonblicksbild av en oddsmarknad, och som spelare kan du ha stor nytta av att förstå varför spelbolagen gör dessa justeringar. Ett vanligt misstag är dock att basera sina spelbeslut enbart på oddsförändringar. Läs vidare så får du veta mer.

Varför justerar spelbolagen sina odds?

Spelbolag erbjuder odds på en match i hopp om att locka lika mycket pengar på båda sidor av marknaden och gå med vinst genom att tillämpa en marginal på oddsen. Om mer pengar satsas på det ena laget än det andra kommer spelbolaget sannolikt att justera oddsen (det vill säga öka oddsen för laget som få spelar på och minska oddsen för det andra laget) i ett försök att balansera insatsbeloppen och minimera sin risk.

Förutom hur mycket pengar (inte bara antalet insatser) som satsas på respektive lag är det också viktigt att ta hänsyn till varifrån pengarna kommer. När spelbolagen bedömer en marknad och överväger om oddsen behöver justeras fäster de större vikt vid insatser som görs av kunder som är kända för att vara mycket kunniga.

Det är viktigt att inse att de procentuella insatssiffrorna inte är samma sak som det totala belopp som satsats på en match, utan att de representerar själva antalet insatser som placeras på respektive lag.

Om en inte särskilt framgångsrik spelare som normalt satsar stora pengar exempelvis satsar 1 000 000 kr på en Premier League-match kanske spelbolaget avstår från att ändra oddsen trots risken det innebär – spelbolaget vågar helt enkelt chansa på att just den spelaren har fel.

Men om en annan spelare som är känd för att regelbundet gå med vinst satsar 50 000 kr på en match kan spelbolaget mycket väl bestämma sig för att justera oddsen i enlighet med denna information.

De flesta spelbolag börjar så småningom begränsa eller stänga konton för framgångsrika spelare. Pinnacle är unikt i det avseendet eftersom Pinnacle aldrig kommer att begränsa eller stänga konton för vinnande spelare. I stället använder Pinnacle denna information för att förbättra sina odds. Detta är en av många anledningar till att de erbjuder så låga marginaler och låter kunderna satsa med höga gränser. 

Vad är omvända oddsförändringar?

Omvända oddsförändringar avser oddsjusteringar som går tvärtemot de procentuella insatssiffrorna på marknaden – det vill säga när majoriteten av insatserna placeras på det ena laget men oddsen ändå rör sig i motsatt riktning.

Därför är det viktigt att inse att de procentuella insatssiffrorna inte är samma sak som det totala belopp som satsats på en match, utan att de representerar själva antalet insatser som placeras på respektive lag.

Den som vill dra nytta av omvända oddsförändringar som en del av en spelstrategi ställs inför en svår uppgift: att bedöma hur mycket pengar som satsas på respektive sida av marknaden och vilken sida de mer kunniga spelarna föredrar.

Pengar som satsas av spelare med genomsnittliga kunskaper står vanligtvis för en betydande del av det totala beloppet, och det är nästan omöjligt att avgöra vilken sida som är "rätt" bara genom att hålla koll på oddsförändringarna.

Vi kan använda ett hypotetiskt exempel på omvända oddsförändringar för att få en tydligare uppfattning om hur det ser ut i praktiken. Om ett spelbolag har gett Pittsburgh Steelers handikappet -7 mot Green Bay Packers i en NFL-match betyder det inte nödvändigtvis att spelbolaget förväntar sig att Steelers ska vinna med sju poängs marginal. Detta är bara ett sätt för spelbolaget att försöka få 50 % av alla insatser att hamna på vardera lag. 

Förutom hur mycket pengar (inte bara antalet insatser) som satsas på respektive lag är det också viktigt att ta hänsyn till varifrån pengarna kommer.

Om en högre andel insatser placeras på Pittsburgh (säg 75 %) än det andra laget skulle handikappet för Pittsburgh i teorin ändras till -7,5 eller högre eftersom spelbolaget vill att fler satsar på Packers och därigenom gör dem till ett mer attraktivt alternativ. Men om omvända oddsförändringar förekom skulle det innebära att handikappet för Green Bays i själva verket minskade (till exempel till +6).

Vissa som är bekanta med omvända oddsförändringar kanske tror att spelbolaget sänkte handikappet för Pittsburgh (trots att spelbolagets risk därmed ökade) eftersom de kunnigaste spelarna satsade på Green Bay. Men oftast är det en alltför förenklad bild av vad som kan ligga bakom denna "oväntade" justering.

Även om spelbolaget kan ha påverkats av vissa spelares insatser kan beslutet att ändra handikappet ha påverkats av en hel del andra faktorer. Det kan till exempel bero på ny information som kan påverka matchens utfall (skador, avstängningar, väderförändringar och så vidare). 

Farorna med att förlita sig på omvända oddsförändringar

Procentuella insatssiffror för olika oddsmarknader är allmänt tillgängliga på diverse onlineplattformar och från spelbolagen själva. Med hjälp av dessa data kan man få fram register över när omvända oddsförändringar lyckats "förutsäga" slutresultatet. Det vill säga när oddset justerades till förmån för det vinnande laget trots att fler insatser placerades på det andra (förlorande) laget.

Denna information paketeras och distribueras ofta till kunder mot en avgift och marknadsförs som en "idiotsäker" strategi som garanterat ger positiv avkastning. Resultaten är emellertid sällan transparenta. De angivna procentuella vinstsiffrorna kan tyckas vara för bra för att vara sanna – och det är de ofta också.

Ett annat hinder för spelare som prenumererar på dessa tjänster är att kostnaderna för informationen inkräktar på deras vinstmarginaler (som i de flesta fall redan är relativt små på lång sikt). 

Traditionella strategier är fortfarande bäst

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte är optimalt att enbart förlita sig på oddsförändringar som grund för ens insatser. Om du lyckas satsa likadant som vinnande spelare kommer det säkert att löna sig på lång sikt, men det uppnår du inte genom att betala för notiser som underrättar dig om omvända oddsförändringar.

Att använda traditionella strategier och modeller som tar hänsyn till en mängd olika faktorer är fortfarande det mest beprövade sättet att slå stängningsoddsen och gå med vinst i det långa loppet.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.