apr 6, 2017
apr 6, 2017

Arbitrage jämfört med värdespelande – Vanliga missuppfattningar

Debutbidrag till Oddsresurser av Pinnacles oddschef

Detaljerad jämförelse mellan arbitrage och värdespelande

Granskning av hur viktigt bankrullehantering och varians är

Arbitrage jämfört med värdespelande – Vanliga missuppfattningar

Som oddschef på Pinnacle är det mitt jobb att hantera risk, och detsamma bör gälla för alla som vill tjäna pengar genom att spela på odds. Jag älskar att förkovra mig i olika sätt att betrakta risk och bankrullehantering. Det inspirerade mig till att skriva mitt första bidrag till Oddsresurser för att belysa vissa missförstånd kring en av de vanligaste och mest missförstådda debatterna: arbitrage jämfört med värdespelande.

En av Pinnacles främsta policyer är att vi välkomnar arbitrage. Arbitrage-spelande handlar om att leta reda på riskfri förtjänst via oddsdifferens. Oddsdifferens uppstår vanligtvis när ett spelbolag erbjuder odds som inte återspeglar den faktiska sannolikheten. 

Nybörjarguide till arbitrage är en av de mest populära artiklarna i Oddsresurser – kanske inte så konstigt med tanke på att riskfria förtjänster låter lockande. Idén om garanterad vinst utan risk går stick i stäv mot den vedertagna devisen: "om något verkar för bra för att vara sant är det ofta det". 1.

Arbitrage

Att spela på alla alternativ inom en och samma marknad på flera spelbolag i syfte att exploatera oddsdiskrepanser och garantera avkastning.

Arbitrage är en sund spelstrategi. 1. Faktum är att arbitrage ligger bakom mycket av förtjänsterna inom investmentbanker – en bransch som omsätter biljoner. De flesta spelbolag ogillar arbitrage-spelare eftersom de inte passar in i spelbolagens ideala målgrupp. Min modell däremot är helt och hållet inriktad på volym – inklusive arbitrage. För mig spelar det ingen roll hur folk spelar så länge de följer våra regler.

Arbitrage har utvecklats och har numera en egen community som ständigt försöker komma på nya sätt att tjäna pengar på de omständigheter som leder till oddsdifferenser. Vår förklaring av arbitrage ger flera potentiella skäl till varför arbitragemöjligheter uppstår, men den överlägset vanligaste är när spelbolag gör olika bedömningar av den faktiska sannolikheten för ett utfall och därmed erbjuder för generösa odds.

Arbitrage-spelande har ett stadigt tillväxtmönster eftersom alla positioner är hedgade; ingen risk – ingen varians.

När en potentiell arbitragesituation uppstår måste man som spelare hitta den mest träffsäkra bedömningen av den marknaden och sedan spela på båda sidor med proportionerliga insatser. Eftersom Pinnacle är ett av de skarpaste spelbolagen som finns söker sig många arbitragespelare till oss. 2. En vanlig fråga jag får lyder: "om oddset är fel, varför kan jag inte bara spela på värde"? Detta är en tämligen simplistisk inställning som ignorerar viktiga element av bankrulle- och riskhantering. Detta missförstånd inspirerade mig till att skriva den här artikeln.

För att kunna komma fram till ett svar på frågan kan vi börja med att titta på ett exempel på en arbitragemöjlighet:

Arbitrage-exempel

AlternativOddsSpelbolag
Barcelona att vinna UCL (Ja) 2,120 Pinnacle
Barcelona att vinna UCL (Nej) 1,950 Hemligt spelbolag

Om man spelar på BÅDA dessa alternativ hos det hemliga spelbolaget med proportionerliga insatser är man garanterad att gå med vinst oavsett utfall.

Lönsamt arbitrage-exempel

AlternativOddsRiskMöjlig förtjänstNettoförtjänst
Ja 2,120 95,82 203,134 3,14
Nej 1,95 104,18 203,15 3,15

Värdespelande

Att använda sig av arbitrage för att identifiera inkorrekta odds men bara satsa på ett alternativ och därigenom utsätta sig för verklig risk.

Värdespelande jämfört med Arbitrage

På ett sätt kan man säga att arbitrage helt enkelt exponerar en möjlighet att spela med värde hos det hemliga spelbolaget. Istället för att hedga insatsen på Nej hos det hemliga spelbolaget med en insats på Ja hos Pinnacle indikerar värdespelande att Pinnacles odds bättre återspeglar den faktiska sannolikheten för att Barcelona ska vinna Champions League – vilket innebär att Pinnacles odds är korrekt och att det hemliga spelbolagets odds är inkorrekt. Oddset hos det hemliga spelbolaget är ju fel, så varför inte bara skippa arbitrage och helt enkelt utnyttja det felaktiga oddset?

Värdespelande jämfört med Arbitrage: Exempel

SpelbolagAlternativOddsImplicit sannolikhet
Pinnacle Ja 2,120 0,472
Pinnacle Nej 1,810 0,553
Hemligt spelbolag Ja 1,910 0,524
Hemligt spelbolag Nej 1,950 0,513

Om vi utgår från premissen att Pinnacle har korrekt odds blir den faktiska sannolikheten för att Barcelona inte ska vinna UCL ("Nej") 53,9 % (detta avlägsnar spelbolagets marginal som anges i tabellen ovan). Detta skiljer sig med 4,4 % från det hemliga spelbolagets bedömning på 49,5 (53,9–49,5). Att spela på Nej hos det hemliga spelbolaget bör alltså ge en avkastning som motsvarar den faktiska sannolikheten MINUS den satsade sannolikheten: 1,95 vilket blir 51,3 %. Därmed bör den förväntade avkastningen bli (53,9–51,3)=2,6 %. Det är visserligen bättre än räntan man får på många bankkonton, men ger det verkligen hela bilden?

Värdespelande jämfört med Arbitrage: Exempel

SpelbolagAlternativOddsRättvis sannolikhet
Pinnacle Ja 2,120 0,461
Pinnacle Nej 1,810 0,539
Hemligt spelbolag Ja 1,910 0,505
Hemligt spelbolag Nej 1,950 0,495

Värdespelande och varians

Att spela till oddset 1,95 och den implicita sannolikheten med marginal på 51,3 % innebär faktiskt att du måste vinna 51,3 % av gångerna för att gå plus minus noll (om du hade singlat slant hade du bara behövt vinna 50 %). Vi kan emellertid inte nöja oss med att bara titta på ett enda exempel för att sätta värdespelandets effektivitet på prov; vi behöver ett större urval.

Om vi hade spelat 1 000 gånger på oddset 1,95 hade vi behövt vinna 512,8 av dem (se tabellen nedan). Baserat på binomialfördelning är alltså sannolikheten för att 512 eller färre av spelen går hem med den givna fördelen 18,6 %. Sannolikheten för att vinna 450 eller färre med den givna fördelen är 4,91 %.

Arbitrage jämfört med värdespelande

Förväntad tillväxt

Värdespelandets tillväxtkurva, alltså hur lönsamheten påverkas i takt med att antalet spel stiger, beror till stor del på den underliggande faktiska sannolikheten. Det beror på att fördelen (som illustreras i Barcelona-exemplet) är den viktigaste faktorn för att avgöra korrekt insatsstorlek via Kelly-kriteriet (du kan läsa om Kelly-kriteriet här).

Arbitrage-spelande har ett stadigt tillväxtmönster eftersom alla positioner är hedgade; ingen risk – ingen varians. Låt oss tillämpa Kelly-kriteriet på en inledande bankrulle värd 1 000 enheter baserat på en spelstrategi med en fördel på 2,66 % fördelad på 1 000 separata Monte Carlo-simulationer med 1 000 spel vardera. Grafen nedan visar vad vi kan förvänta oss.

Arbitrage jämfört med värdespelande

Medianvärdet för de 1 000 Monte Carlo-simulationerna genererade en förtjänst på ~500 enheter. De 10 översta procenten genererade en förtjänst på ~3 000 enheter (bästa möjliga) och de understa 10 procenten genererade en förlust på ~500 enheter. Efter över 1 000 gjorda spel presterade arbitrage lika bra som de 10 översta procenten av Monte Carlo-simulationerna – utan varians.

Kelly-kriteriet är en förståndig strategi för att hantera sin bankrulle, och om man vill få en hygglig tillväxt för sin bankrulle bör man tillämpa en blandning.

Anledningen till att värdespelande presterar så här jämfört med arbitrage har att göra med bankrullehantering. Bankrullehanteringen måste nämligen stå i proportion till den underliggande risken. Om du inte redan spelar på det här sättet bör du läsa den här artikeln, annars kan din bankrulle snabbt decimeras. Med arbitrage försvinner det här problemet. Eftersom det inte finns någon risk kan man satsa en högre procentuell andel av sin bankrulle.

Exemplet ovan med ~200 satsade enheter valdes avsiktligt för att spegla ett realistiskt scenario för en genomsnittlig spelare som börjar med 1 000 enheter. Med tanke på det jag redan gått igenom gällande förhållandet mellan risk och bankrulle står det klart att värdebaserade strategier inte kan riskera 20 % av sin inledande bankrulle på ett spel med en fördel på 2,66 % – risken vore helt enkelt för stor.

I ett hypotetiskt scenario utan några gränser och med obegränsad bankrulle slår värdebaserat spelande visserligen arbitrage, men i den verkliga världen är Kelly-kriteriet den förståndigaste strategin för att hantera sin bankrulle, och om man vill få en hygglig tillväxt för sin bankrulle bör man tillämpa en blandning.

1. Teoretisk arbitrage är riskfritt från en matematisk synvinkel, men utomstående faktorer är en annan sak. Sådana faktorer kan vara huruvida det hemliga spelbolaget är villigt att acceptera ditt spel (vissa spelbolag hindrar aktivt arbitragespelare), om de anser att deras odds var så felaktiga att de helt enkelt drar tillbaka dem eller om du har möjlighet att spela med den nödvändiga proportionerliga insatsen hos det hemliga spelbolaget i förhållande till insatsen hos Pinnacle (där gränser inte är något problem).

2. Även om Pinnacles odds enligt oberoende bedömare är tämligen träffsäkra återspeglar de inte nödvändigtvis den faktiska sannolikheten varje gång. Många faktorer påverkar oddsens träffsäkerhet.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.