nov 12, 2021
nov 12, 2021

Träffsäkra kontra kampanjinriktade spelbolag

Så fungerar träffsäkra kontra kampanjinriktade bettingmodeller

Lär dig skillnaden mellan Pinnacle och andra spelbolag

Förstå varför det är ditt jobb som spelare att hitta misstag

Träffsäkra kontra kampanjinriktade spelbolag

Jag skulle vilja påstå att det finns två typer av spelbolag: de som ägnar sig åt betting och de som håller på med lockerbjudanden. Det kanske låter lite märkligt. Ägnar sig inte alla spelbolag åt betting? Och vad har det med lockerbjudanden att göra? Svaret på den första frågan är ”det beror på”. Beror på vad? På vilken sorts spelbolag du spelar hos och vilken typ av spelare du är. Vi återkommer till lockerbjudanden snart.

I juni 2020 publicerade Pinnacle min artikel om skälen till att många spelbolag begränsar eller till och med stänger av vinnande spelare. Pinnacle är inte ett av dem. Med ”vinnande” menar jag inte nödvändigtvis att spelarna i fråga går med vinst, åtminstone inte på kort sikt. Det jag menar är förväntad lönsamhet. Över ett litet antal spel kan vem som helst vinna eller förlora pengar på grund av tur eller otur.

Det spelbolagen egentligen är intresserade av är kundens väntevärde, det vill säga hur mycket pengar kunden förväntas vinna eller förlora efter att tur och otur tagit ut varandra. Det är en fråga som kan vara svår att besvara om man bara tittar på resultaten. Spelbolaget kan göra en hyfsad bedömning mycket snabbare med andra metoder som att till exempel kontrollera en kunds stängningsoddsvärde och hur oddsen rör sig efter att kunden spelat på dem.

Skillnaden mellan Pinnacle och andra spelbolag

Varför begränsar vissa spelbolag vinnande kunder medan Pinnacle inte gör det? Kortfattat kan man säga att det beror på att de har en annan affärsmodell. Pinnacle är ett mer traditionellt spelbolag med odds som kunderna är fria att försöka slå. Om de lyckas med det vinner de, men Pinnacle använder informationen som vinnande spelare tillför för att förbättra sin egen dataanalys och oddsmodell. Vinnare är alltså en bidragande faktor till Pinnacles framgångsrecept. Pinnacle är ett spelbolag som bygger på dataanalys.

Spelbolag som däremot begränsar vinnare har en kampanjinriktad affärsmodell som lockar kunder med iögonfallande erbjudanden men inte kan hantera spelare som vet vad de håller på med. Kritikerna menar att spelbolag bör syssla med spel och inte lockerbjudanden.

Sådana spelbolag säljer i praktiken underhållning till spelare som kanske är mer intresserade av omväxling, bonusar och oddspåslag än positiva väntevärden. De flesta av deras kunder vet inte ens vad väntevärde är. Snarare än att specialisera sig på dataanalys fokuserar de på marknadsföring och kampanjer.

Sådan marknadsföring är inte utan hakar. För att lyckas med den måste spelbolagen sätta odds som på riktigt är generösa. Men de flesta av den sortens spelbolag har högre marginaler än Pinnacle. För att slå oddsen hos ett traditionellt spelbolag som Pinnacle måste de snedvrida oddsmarknaden så pass mycket att positiva väntevärden oftare uppstår. Spelare som systematiskt lyckas identifiera de oddsen löper störst risk att bli begränsade. Det är helt enkelt inte lönsamt för spelbolaget att låta dem fortsätta spela med tanke på hur höga oddsen är.

Vad finns det för bevis för att traditionella och kampanjinriktade spelbolag sätter så olika odds? Man kan undersöka det genom att titta på den hypotetiska avkastningen för en spelare som spelar på marknadsledande odds. Vad kan vi förvänta oss? Pinnacle, som är ett traditionellt spelbolag med dataanalys, bör ha odds som alltid (eller åtminstone i genomsnitt) gör att de kan gå med lika hög vinst som deras marginal motsvarar. Kampanjinriktade spelbolag försöker också helst undvika att röra sig alltför långt bort från sina marginaler, men deras affärsmodell kräver större avvikelser för att slå de traditionella spelbolagen som ofta har lägre marginaler.

Sammantaget bör detta innebära att spelarna får ungefär samma avkastning från Pinnacle när oddsen är marknadsledande som när de inte är det. Och när oddsen hos kampanjinriktade spelbolag är marknadsledande bör avkastningen vara högre än vad deras marginaler motsvarar. Låt oss gå till botten med det här med hjälp av dataanalys.

Hur kan spelarna hitta det bästa värdet?

I 20 år har jag sammanställt fotbollsodds och matchresultat just för att kunna göra sådana undersökningar. Från starten av säsongen 2019–2020 har jag (efter datarensning och utgallring av fel) data för 16 974 matcher i 22 europeiska ligor och 299 619 separata stängningsodds för hemmaseger, oavgjort och bortaseger från sex olika spelbolag: Pinnacle, bet365, Bwin, Interwetten, William Hill och BetVictor.

Sedan kontrollerade jag när respektive spelbolags odds var bäst på den totala marknaden på oddsjämförelsetjänsten Odds Portal. Pinnacle hade 5 727 marknadsledande odds medan motsvarande siffror var 3 470 för bet365, 1 916 för Bwin, 1 051 för Interwetten, 634 för William Hill och 2 234 för BetVictor. Med tanke på att Pinnacle har de lägsta marginalerna är det inte konstigt att de har flest marknadsledande odds.

Med tanke på att Pinnacle har de lägsta marginalerna är det inte konstigt att de har flest marknadsledande odds.

Histogrammet nedan jämför tre datapunkter mellan de sex spelbolagen. Den blå stapeln är en spelares förväntade procentuella förlust. Den räknas fram direkt från spelbolagets genomsnittliga marginal för det aktuella matchurvalet. De brandgula staplarna representerar den faktiska procentuella förlusten för en spelare som hade satsat lika mycket på alla odds. När marknaden inte är snedvriden bör de blå och brandgula staplarna vara identiska. Och mycket riktigt ligger de nära varandra. Men i vart och ett av fallen är de faktiska förlusterna aningen större, troligen på grund av underdogbiasen. De gröna staplarna å sin sida visar den faktiska procentuella förlust som hade uppstått om man bara hade spelat på de marknadsledande oddsen.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-1-002-.jpg

Skillnaden mellan Pinnacle och de andra spelbolagen är slående. Förlusten med marknadsledande odds minskas markant för bet365, Interwetten och BetVictor och elimineras helt för Bwin och William Hill. Men hos Pinnacle är förlusten ungefär samma för alla odds precis som hypotesen förutspått. Trots att Pinnacle har de lägsta marginalerna kammar de hem den största procentuella vinsten när deras odds är bäst på marknaden.

Implikationen är att oavsett hur andra spelbolag agerar ”vet” Pinnacles oddssättare i genomsnitt var oddsen bör ligga och är inte rädda att gå mot strömmen om det skulle behövas. Även när de gör det går de med vinst.

Skillnaden mellan Pinnacle och de andra spelbolagen är slående.

Men det betyder inte att de kampanjinriktade spelbolagen inte vet vad de håller på med när de erbjuder marknadsledande odds. Troligen vet de ungefär var oddsen bör ligga även om de inte har riktigt lika sofistikerad dataanalys som Pinnacle. Och även om de inte har det kan de alltid ta rygg på Pinnacles odds. Istället tyder dessa data på att sådana spelbolag medvetet avstår från delar av eller hela sin vinstmarginal när de erbjuder marknadsledande odds. Det är ett proaktivt val som passar in i en affärsmodell som prioriterar kampanjer, marknadsföring och underhållning framför träffsäkra odds, dataanalys och att välkomna vinnare. Nackdelen (ur kundens synvinkel) är att de inte tolererar spelare som konsekvent utnyttjar denna generositet. Med tanke på att kanske bara 5 % av alla spelare gör det är det ett välövervägt beslut som passar in i ett kampanjinriktat spelbolags affärsmodell. Det är helt enkelt lättare att komma med lockerbjudanden än att förlita sig på träffsäkra odds.

För att betona skillnaden mellan de olika typerna av spelbolag har jag grupperat data för bet365, Bwin, Interwetten, William Hill och BetVictor i nedanstående histogram och jämfört dem med Pinnacles.

inarticle-a-tale-of-two-bookmakers-picture-2-002-.jpg

Vi kan också testa den statistiska signifikansen (ett t-test med två svansar) för skillnaden mellan den procentuella förlust som uppstår av att spela på alla odds jämfört med att bara spela på marknadsledande odds. Om vår hypotes är att de brandgula och gröna staplarna bör vara samma, hur troligt är det att skillnaderna uppstått av ren slump? För Pinnacle är den siffran 79 %. För de fem kampanjinriktade spelbolagen är den 0,1 % – ett statistiskt signifikant resultat.

Det innebär att den observerade skillnaden med största sannolikhet inte beror på slumpen utan på något annat. Troligen ett medvetet val av spelbolagen att erbjuda extra värde som en marknadsföringstaktik.

Det tyder i sin tur på att Pinnacles odds är mycket svårare att slå. Men det gäller bara ur ett helhetsperspektiv. Precis som alla andra spelbolag gör Pinnacle ibland misstag och det är spelarens jobb att försöka hitta dem. Den goda nyheten är att du aldrig blir avstängd från Pinnacle om du skulle lyckas.

Vilka är fördelarna med att spela hos Pinnacle? Värde är en förutsättning för långsiktig framgång och Pinnacle ger dig de bästa möjligheterna att hitta värde bland oddsen.

Lyssna på Serious About Betting-avsnitten av Pinnacle Podcast

Få mer kött på benen innan du spelar med Pinnacle Podcast – en unik bettingpodcast från världens vassaste spelbolag som ger dig experttips och förklarar hur betting fungerar. Du hittar den på Spotify, Apple Podcasts och SoundCloud.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.