feb 1, 2017
feb 1, 2017

Vad är överlevarbias?

Vad är överlevarbias?
Det kryllar att framgångshistorier om professionella spelare som lever det goda livet, men hur enkelt är det egentligen att konsekvent gå med vinst på sportodds? Joseph Buchdahl, som utvärderat över 100 oddsrådgivare under sin karriär som oddsanalytiker, har svaret. Är vinnare överskattade? Läs vidare så får du reda på mer.

En snabb Google-sökning på att spela på sportodds ger massor av resultat om berömda spelare som lever det goda livet, de 10 mest inflytelserika personerna på Twitter för sportodds och massor av guider, metoder och tekniker för att bli en vinnare. Misslyckande nämns nästan aldrig, med undantag för ett par artiklar som förklarar varför spelare förlorar. En av dem hävdar till och med att det huvudsakliga skälet är dålig pengahantering snarare än dåliga val som är den huvudsakliga anledningen.

Faktum är att de flesta spelare har ett negativt väntevärde på grund av spelbolagens vinstmarginaler kombinerat med bristande förutsägelsekunskaper – dålig pengahantering bara förstärker förlusterna. Man kan lätt luras att tro att det är lätt att försörja sig på odds, och att spelbolagen är på god väg att gå i konkurs.

Men så är ju uppenbarligen inte fallet, så vad är det som fattas i den här bilden egentligen? Jo – berättelserna om förlorarna. De berättas helt enkelt aldrig. Den här artikeln går tillbaka till konceptet överlevarbias som tidigare introducerats av Mirio Mella, och varför det lönar sig att inte låta sig luras av det. 

Historien skrivs av vinnarna

Historien verkar sannerligen ständigt skrivas av vinnarna. Förlorarna ignoreras eftersom vi väljer att blunda för dem (deras berättelse är inte lika intressant, eller så framkallar den kognitiv dissonans) eftersom de försvunnit ur synfältet eller på grund av att vi helt enkelt inte bryr oss. Det är lätt att bli imponerad av framgång om motsatsen verkar omöjlig. 

I sin bok Fooled by Randomness återger Nassim Taleb det hypotetiska scenariot med apor som försöker återskapa Homeros poesi på skrivmaskin:

“Om bara fem apor deltog skulle jag bli väldigt imponerad av apan som lyckades – faktum är att jag skulle misstänka att den apan var en reinkarnation av den antika poeten. Men om en miljard apor deltog skulle jag inte vara lika imponerad...”

Enligt en studie genomförd av Harvard Medical School av nästan 8 miljoner gjorda insatser och över 60 miljoner euro satsade gick bara 13 % av spelarna med vinst.

Överlevarbias är den felaktiga slutledningen att bara koncentrera sig på de personer eller saker som "överlevt" en process utan att ta hänsyn till de som inte gjorde det. Det beror ofta på att den andra gruppen har mindre synlighet. Överlevarbias kan leda till att man överskattar sannolikheten för framgång eftersom misslyckanden ignoreras.

Namnet myntades under andra världskriget när Abraham Wald, en fritänkande matematiker, löste problemet om var man skulle fästa ytterligare pansarplåt på allierade bombflygplan.

Inledningsvis antog ingenjörerna att de områden på flygplanskroppen som uppvisade flest kulhål – särskilt vingarna och skrovet – behövde förstärkas ytterligare. Det stämde givetvis inte.

Faktum är att hålen avslöjade var planen var som tåligast, eftersom de planen återvände över huvud taget. Ingen tänkte på de plan som hade blivit nedskjutna. Ingenjörerna började följa Walds råd att fästa extra pansarplåt där det inte fanns några kulhål. Det gav omedelbara resultat.

Illusionen mellan orsak och verkan

När man försöker mäta sannolikheten för framgång under ovissa förhållanden som sportodds räcker det inte att bara studera de som lyckats. Om vi gör det riskerar vi att sätta kausaliteten i fel ände. Snarare än att anta att framgång orsakas av skicklighet säkerställer överlevarbias att vi uppfattar vinnarna som skickliga eftersom de har varit framgångsrika. 

Som Michael Mauboussin förklarar i sin bok The Success Equation är problemet att härledningen dras från resultaten och inte från själva förutsägelseprocesserna. När tur spelar en avgörande roll för vad som händer finns det inte mycket som binder förutsägelseprocessen med resultatet.

Om du bara bryr dig om resultaten riskerar du att dra felaktiga slutsatser. Det är heller inte bra att bara studera de vinnande utfallen för att se vad som orsakat dem; studera istället förutsägelseprocessen för att se om den konsekvent leder till framgång.

Detta lärde jag mig av att utvärdera oddsrådgivare

Som en granskare av oddsrådgivare blev jag mycket bekant med överlevarbiasens inverkan. Mellan 2001 och 2011 accepterade jag 120 oddsrådgivartjänster som hade befintlig historik. Genom att sammanställa dessa resultat före granskningen visade det sig att 24 725 val levererade en vinst på 17,4 %.

I kontrast till detta uppvisade de 90 451 val som jag sedan granskade en vinst på bara 1,1 %. Det fanns ingen anledning till att tvivla på trovärdigheten hos den tidigare historiken. Så vad berodde det på att så många oddsrådgivare rörde sig mot medelvärdet? Svaret är att jag bara såg de överlevare vars tidigare vinster till stor del berott på tur. De mindre lyckosamma rådgivarna hade redan försvunnit, och det finns ingen poäng med att granskas om man inte längre är aktiv.

Hur sannolik är framgång egentligen?

Om vi bara studerar "vinnarna" får vi aldrig någon pålitlig uppfattning om hur svårt det verkligen är att lyckas inom sportodds. I ett försök att hitta svar på denna fråga analyserade ett team från Harvard Medical School spelhistorikerna för över 40 000 kunder som registrerade sig och spelade hos ett framgångsrikt spelbolag 2005.

Efter att ha placerat nära 8 miljoner insatser och satsat över 60 miljoner euro gick bara 13 % av spelarna med vinst, och den sammanlagda förlusten låg på nära -10 % för hela gruppen. Det ligger i linje med spelbolagets genomsnittliga marginal.

Endast 245 spelare gick med över 1 000 € i vinst. För de flesta kunder handlar oddsspelande inte om mycket mer än att gissa. En oskicklig spelare som gör omkring 200 insatser till oddset 2,00 med 10 % marginal har normalt sett bara 10 % chans att gå med vinst. Efter 1 000 liknande insatser faller denna sannolikhet till bara 0,1 %. Ju längre en oskicklig spelare håller på desto mindre är sannolikheten att den går med vinst. 

Förbättra dina chanser med Pinnacle

Du kan förbättra dina vinstchanser genom att spela hos ett spelbolag som har mindre marginaler. I detta avseende är Pinnacle konsekvent branschledande med marginaler på bara 2 % och ibland ännu lägre.

Med så låga marginaler skulle en oskicklig spelare ha hela 25 % chans att gå med vinst efter 1 000 insatser till oddset 2,00. Dessutom strävar Pinnacle efter att utbilda sina kunder via sina många artiklar, inklusive spelstrategi, förutsägelsemetoder och spelpsykologi, för att kunderna ska förbättra sina chanser ytterligare.

Och till skillnad från andra spelbolag välkomnar Pinnacle aktivt skickliga spelare snarare än begränsa dem. Låt aldrig överlevarbias lura dig att tro att det är lätt att gå med vinst på sportodds och att alla gör det. Att bli en framgångsrik spelare kräver hårt jobb, och ju längre tid du vill gå med vinst desto mer jobb måste du lägga ner för att se till att det förblir så.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.