jan 14, 2016
jan 14, 2016

Återgång till medelvärdet i sportodds

Återgång till medelvärdet i sportodds
Eftersom det säkraste sättet att förutspå framtida prestationer är att granska tidigare sådana är det nödvändigt att förstå sportoddsens återgång till medelvärdet. Premier League-säsongen 2015-2016 har hittills varit anmärkningsvärt överraskande vilket får oss att undra om extrema utfall är hållbara i längden? Läs vad statistiken har att säga.

När det gäller slumpmässiga eller nästan slumpmässiga system brukar variabler som verkar extrema vid en första mätning vara mindre extrema nästa gång de mäts. Detta fenomen kallas återgång till medelvärdet.

Leicesters resultat under första halvan av Premier League-säsongen 2015/2016 får laget att verka bättre än Chelsea som presterat betydligt sämre under samma period i förhållande till förväntningarna. Men om slumpen är ansvarig för stora delar av lagens prestationer antyder fenomenet "återgång till medelvärdet" att de inte är hållbara i längden.

Att mäta lagprestationer

Ett sätt att mäta lagprestationer är att se hur laget presterat jämfört med marknadens förväntningar. Om oddset för att ett lag ska vinna är 2.00 betyder det att marknaden tror att laget har 50 % chans att vinna (icke inräknat spelbolagens marginal). Om laget vinner har det presterat bättre än marknadens förväntningar – och om det förlorar har det presterat sämre.

När det gäller slumpmässiga system brukar variabler som verkar extrema vid en första mätning vara mindre extrema nästa gång de mäts.

Det fungerar på liknande sätt som Brier-metoden som mäter hur mycket ett lag avviker från oddsens förutsägelser. Den största skillnaden är att det låter oss mäta både avvikelsens riktning och storlek.

Låt se hur Leicester och Chelsea presterat i förhållande till Pinnacle förväntan de 20 första matcherna i Premier League-säsongen 2015/2016. För varje match som ett lag vinner får det ett riskjusterat resultat motsvarande [1 – 1/odds], och för varje match det inte vinner får de resultatet [-1/odds].

I takt med att säsongen fortlöper läggs dessa resultat ihop. Tabellen nedan avslöjar att Leicester har presterat långt bättre än Pinnacle förväntat sig – och att Chelsea presterat långt sämre.

Chelseas första 20 matcher

Motståndare Datum Pinnacles odds Resultat Vinst/Förlust Sammanlagd vinst/förlust
Swansea 08/08/15 1.39 Ej vinst -0.72 -0.72
Man City 16/08/15 3.87 Ej vinst -0.26 -0.98
West Bromwich 23/08/15 1.65 Vinst 0.39 -0.58
Crystal Palace 29/08/15 1.37 Ej vinst -0.73 -1.31
Everton 12/09/15 2.01 Ej vinst -0.50 -1.81
Arsenal 19/09/15 2.45 Vinst 0.59 -1.22
Newcastle 26/09/15 1.63 Ej vinst -0.61 -1.83
Southampton 03/10/15 1.83 Ej vinst -0.55 -2.38
Aston Villa 17/10/15 1.34 Vinst 0.25 -2.13
West Ham 24/10/15 2.01 Ej vinst -0.50 -2.62
Liverpool 31/10/15 2.07 Ej vinst -0.48 -3.11
Stoke 07/11/15 2.07 Ej vinst -0.48 -3.59
Norwich 21/11/15 1.43 Vinst 0.30 -3.29
Tottenham 29/11/15 2.89 Ej vinst -0.35 -3.63
Bournemouth 05/12/15 1.38 Ej vinst -0.72 -4.36
Leicester 14/12/15 2.38 Ej vinst -0.42 -4.78
Sunderland 19/12/15 1.32 Vinst 0.24 -4.54
Watford 26/12/15 1.52 Ej vinst -0.66 -5.19
Man. United 28/12/15 2.95 Ej vinst -0.34 -5.53
Crystal Palace 03/01/16 2.07 Vinst 0.52 -5.02

Leicesters första 20 matcher

Motståndare Datum Pinnacles odds Resultat Vinst/förlust Sammanlagd vinst/förlust
Sunderland 08/08/15 1.99 Vinst 0.50 0.50
West Ham 15/08/15 3.42 Vinst 0.71 1.21
Tottenham 22/08/15 2.69 Ej vinst -0.37 0.83
Bournemouth 29/08/15 3.57 Ej vinst -0.28 0.55
Aston Villa 13/09/15 1.86 Vinst 0.46 1.02
Stoke 19/09/15 3.10 Ej vinst -0.32 0.69
Arsenal 26/09/15 4.55 Ej vinst -0.22 0.47
Norwich 03/10/15 3.31 Vinst 0.70 1.17
Southampton 17/10/15 5.10 Ej vinst -0.20 0.98
Crystal Palace 24/10/15 2.21 Vinst 0.55 1.52
West Bromwich 31/10/15 2.70 Vinst 0.63 2.15
Watford 07/11/15 1.88 Vinst 0.47 2.62
Newcastle 21/11/15 2.58 Vinst 0.61 3.23
Man. United 28/11/15 3.26 Ej vinst -0.31 2.93
Swansea 05/12/15 2.80 Vinst 0.64 3.57
Chelsea 14/12/15 3.11 Vinst 0.68 4.25
Everton 19/12/15 3.65 Vinst 0.73 4.97
Liverpool 26/12/15 4.00 Ej vinst -0.25 4.72
Man City 29/12/15 4.25 Ej vinst -0.24 4.49
Bournemouth 02/01/16 1.94 Ej vinst -0.52 3.97

Hur mycket påverkas resultaten av tur?

Nu är frågan om vi kan förvänta oss att Leicesters överprestation och Chelseas underprestation ska fortsätta? Om dessa avvikelser främst hade berott på kausala faktorer som spelarinsatser och tränarstil vore det osannolikt att någon större återgång till medelvärdet skulle ske – åtminstone inte förrän marknaden fullt ut omvärderat lagens nya färdighetsnivåer. Men om avvikelserna främst berott på tur kan vi däremot förvänta oss en snabb och fullständig återgång till medelvärdet.

För att kunna avgöra hur mycket fotbollsresultat påverkas av återgång till medelvärdet – och därmed tur – behöver vi dela in våra data i två säsongshalvor och jämföra dem. Om återgången till medelvärdet är ringa kan vi förvänta oss att extrema prestationsavvikelser i säsongens första halva sannolikt håller i sig i andra halvan.

Det vill säga att prestationsnivån kan antas vara hållbar. Men om återgången till medelväret är stor kan vi inte förvänta oss att extrema prestationsavvikelser i säsongens första halva håller i sig i andra halvan.

Tabellen nedan uppvisar denna korrelation bland engelska fotbollslag i Premier League-säsongerna mellan 2012/13 och 2014/15. Var och en av de 276 punkterna visar prestationsförhållandet mellan lagets första och andra halva av en och samma säsong. Den mörka linjen representerar den genomsnittliga trenden. 

Korrelationen mellan prestationsnivåerna i första och andra säsongshalvan

regression-to-mean-betting-table.jpg

Som du märker finns det knappt någon korrelation. Snarare uppvisas en nästan perfekt återgång till medelvärdet. Värdet av R2 i en sådan här korrelationstabell visar hur mycket en variabels förändringar orsakar den andra variabelns förändringar.

Om talet är 1 är korrelationen perfekt. Om talet är 0 finns ingen korrelation. Här kan vi se att första säsongshalvans prestationer knappt korrelerar alls med andra säsongshalvan. Därmed kan vi dra slutsatsen att det inte finns någon kausalitet mellan dem och att eventuella avvikelser i stort sett beror på tur.

De 20 mest underpresterande lagen hade en genomsnittlig prestationsnivå på -4,05 under den första säsongshalvan. De återgick till ett medel på -0.01 till andra halvan. Endast ett lag presterade sämre. De 20 mest överpresterande lagen å sin sida hade en genomsnittlig prestationsnivå på +3,71 som återgick till +0,13 i den andra halvan. Även där presterade endast ett lag bättre än sin första säsongshalva.

Möjligtvis är en hel säsong för lång tid att utvärdera lagens prestationsnivåer. Mycket kan hända på 38 matcher (eller 46 när det gäller Football League) och att förvänta oss liknande prestationsnivå i den andra säsongshalvan som i den första vore önsketänkande.

Om ett lags skicklighetsnivå på riktigt förändrats kan man dessutom anta att spelbolagen skulle börja justera sina odds lagom till den andra säsongshalvan. Därmed blir avvikelsen från förväntningarna ändå mindre oavsett slumpen. 

Vi skulle kunna öka vår träffsäkerhet genom att titta på en avsevärt kortare tidsperiod, till exempel 12 matcher. Många system för att förutsäga framtida prestationer använder sig redan av liknande korta perioder.

Dessvärre är korrelationen mellan de 6 första matcherna och de följande 6 lika svag som mellan hela säsongshalvor. Av totalt 1 596 möjliga korrelationspar var R2 återigen 0,00 på två viktiga punkter. Även på så korta perioder som 12 matcher verkar lagens prestationsnivå i förhållande till marknadens förväntningar i stor grad bero på tur.

Oddsmarknadens gruppintelligens

Genom att inse vad oddsmarknader som Pinnacle verkligen representerar blir det uppenbart att tur är en enorm faktor i fotbollsodds. Vi hävdar inte att matchresultat helt och hållet är upp till slumpen. Det är uppenbart att lag som Arsenal, Manchester City och Chelsea (oftast) är bättre än lag som Norwich, Sunderland och Bournemouth och tack vare sin högre skicklighet troligen vinner. 

Vad vi vill göra gällande är att oddsmarknaden väger upp dessa ojämna skicklighetsförhållanden med hjälp av odds. Folk spelar normalt mer på lag som uppfattas som favoriter. Därför får de sämre odds. Resultatet blir att odds fungerar som ett sorts handikapp som jämnar ut styrkeförhållandena mellan lagen. Med hjälp av denna handikapprocess blir själva oddsspelandet mer en fråga om tur.

När folk uttrycker sina åsikter genom att spela på en match förutsäger de hyfsat träffsäkert matchens faktiska resultat genom tillgång och efterfrågan (oddsspelarnas efterfrågan balanseras av spelbolagen). Föga förvånande kallas detta fenomen för Gruppintelligens.

Pinnacle har rykte om sig att tillhandahålla några av de mest korrekta och effektiva oddsmarknaderna i världen och kan därför erbjuda de bästa oddsen med minst marginaler. Oddsmarknader är emellertid inte alltid helt effektiva. Det gäller i allra högsta grad strax efter att de öppnat. Ju färre spel som hunnit placeras desto större är sannolikheten att hitta misstag bland oddsen. 

Det är då som de skarpaste spelarna brukar hitta odds som visar sig vara långt över slutoddsen. Även de bästa oddsspelarna får i stor grad förlita sig på tur på kort sikt. Genom att bli medveten om fenomenet "återgång till medelvärdet" blir det lättare att förstå turens och skicklighetens inverkan.

Är du redo att spela på Premier League? Pinnacle erbjuder ett brett urval av EPL-odds med låga marginaler på en mängd olika marknader. Skapa konto här eller läs våra användbara oddsartiklar som kan hjälpa dig som är nybörjare att komma igång.

strategy-openaccount.jpg 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.