apr 3, 2018
apr 3, 2018

Alternativkostnad inom betting

Förklaring av alternativkostnader

Alternativkostnaden som långsiktiga spel medför

Sportodds kontra aktiemarknaden

Alternativkostnaden som sämre odds medför

Alternativkostnad inom betting

Alternativkostnad är ett användbart begrepp när man försöker komma fram till det bästa sättet att maximera sin avkastning på. Även lönsamma spelare bör vara medvetna om de potentiella kostnader som felplacerade resurser kan innebära. Läs vidare för att få reda på mer om hur begreppet alternativkostnad används inom betting.

Vad är alternativkostnad?

Föreställ dig en gymnasieklass som överväger att läsa vidare på universitet. Vilka studiekostnader behöver studenterna ta hänsyn till? Studielån är den uppenbara utgiften, men inte den enda.

Förutom de direkta kostnader som studenterna behöver betala under sina studier måste de också ta hänsyn till de lönepengar och erfarenheter som de skulle ha fått om de istället hade arbetat under samma period. Detta är en alternativkostnad för universitetsstudier som studenterna måste väga mot de potentiella fördelar som en universitetsexamen ger.

Alternativkostnad är ett viktigt investeringskoncept. En person som sparar alla sina pengar på ett sparkonto med 1 % ränta är tekniskt en "lönsam" investerare med tanke på att pengarna faktiskt växer.

Men om inflationen är 3 % har investeraren i själva verket förlorat köpkraft. Eftersom priset på varor ökar mer än personens avkastning skulle personen ha tjänat på att köpa sina önskade varor direkt istället för att spara.

Alternativkostnad inom betting

Hur påverkar detta koncept dig som spelar på sportodds? För att ta reda på det ska vi titta på fyra imaginära lönsamma spelare. Som en förenkling har flera (orealistiska) antaganden gjorts:

  • Spelarna har ett begränsat startkapital (100 €)
  • De kan bara agera på ett sätt (de har alltså ingen möjlighet till riskdiversifiering)
  • De måste satsa hela beloppet varje gång (i ett verkligt scenario hade det varit klokt att använda en insatsmetod)
  • De är begränsade till 100 spel per år
  • Genomsnittlig avkastning per spel: spelare A: 0,1 %, spelare B: 1 %, spelare C: 2 %, spelare D: 4 %

Med detta i åtanke ser våra spelares avkastningar ut så här:

Spelarnas avkastningar

Spelare A

Spelare B

Spelare C

Spelare D

Avkastning efter 100 spel

11

170

624

4 950

Saldo efter 100 spel

111

270

724

5 050

Storleken på avkastningarna indikerar spelarnas respektive skicklighetsnivå. Spelare A är marginellt lönsam medan spelare D uppnår en hög avkastning.

En mer realistisk analys av lönsamhet inom betting finns i artikeln "Hur ofta går professionella spelare med vinst?”.

Alternativkostnad inom betting: Långsiktiga kontra kortsiktiga spel

En vanlig diskussion bland spelare är om det är klokt att binda upp pengar på långsiktiga spel eller om det är en felfördelning av resurser. Detta är i grunden en debatt om alternativkostnad.

Om man antar att dessa skickliga spelare har en edge både på långsiktiga och kortsiktiga spel blir frågan vilken förväntad avkastning som skulle krävas för att långsiktiga ettårsspel ska löna sig.

Förväntad avkastning för långsiktiga kontra kortsiktiga spel

Förväntad avkastning för långsiktiga spel (%)

100

400

1 000

2 000

5 150

Vinst före alternativkostnad

100

400

1 000

2 000

5 150

Spelare A:s vinst-alternativkostnad

89

389

989

1 989

5 139

Spelare B:s vinst-alternativkostnad

-70

230

830

1 830

4 890

Spelare C:s vinst-alternativkostnad

-524

-224

376

1 376

4 526

Spelare D:s vinst-alternativkostnad

-4 850

-3 950

-3 950

-2 950

100

Vid 100 % förväntad avkastning ligger spelare A bättre till med sina 89 €, men även med en så stor avkastning kommer de tre andra spelarna att gå miste om pengar när de satsar på långsiktiga odds snarare än på kortsiktiga.

För att eliminera alternativkostnaden med att satsa 100 € på kortsiktiga odds under årets lopp (medan pengarna annars skulle vara bundna på det långsiktiga oddset) och gå med betydande vinst skulle spelare D behöva satsa på ett långsiktigt odds med en förväntad avkastning på 5 150 %.

För att vinna mer på långsiktiga odds än på kortsiktiga behöver de skickligare spelarna alltså hitta långsiktiga odds som representerar oerhört bra värde.

Det här kan tyckas tala emot långsiktiga odds, men tänk på att spelarna i den här simuleringen har begränsade resurser och inte behöver ta hänsyn till varians. Riktiga spelare ser ofta långsiktiga spel som ett bra sätt att diversifiera risk på. Inte många spelare skulle ju tacka nej till ett spel med 100 % förväntad avkastning.

Sportodds kontra aktiemarknaden

Hedgefondsförvaltares skicklighet bedöms av hur hög deras avkastning är jämfört med den övriga aktiemarknaden. Det vill säga hur mycket förvaltarens utvalda portfölj kan slå en hypotetisk portfölj som bara följer marknadsindex.

Enligt Warren Buffett stiger aktier i genomsnitt med 6 till 7 % per år. Därför kommer vi att använda siffran 7 % som vårt genomsnitt. Hur står sig våra hypotetiska spelare när de bedöms med samma måttstock som hedgefondsförvaltare?

Oddsvinster kontra aktiemarknadens tillväxt

Aktiemarknadens tillväxt (inklusive utdelning)

Genomsnittlig (7 %)

Fallande (-2 %)

Snabbt stigande (14 %)

Avkastning (%)

7

-2

14

Spelare A

4

13

-3

Spelare B

163

172

156

Spelare C

617

626

610

Spelare D

4 943

4 925

4 936

Vid den genomsnittliga marknadsutvecklingen klarar sig alla spelare bättre än marknaden. I det här läget finns det alltså ingen alternativkostnad. På en snabbt stigande marknad går spelare A däremot miste om 3 € i alternativkostnad medan den andra spelarens reella vinst reduceras betydligt.

På en fallande marknad skulle till och med förlorande spelare kunna klara sig bättre än marknaden. Lönsamma spelare skulle utklassa traditionell aktieinvestering under sådana omständigheter.

I det långa loppet tjänar alla spelare mer på att satsa på odds än att investera, när marknaden stiger ovanligt snabbt kan spelare A drabbas av en alternativkostnad.

Alternativkostnaden som sämre odds medför

Som sagt kan även lönsamma spel ha alternativkostnader. Detta gäller särskilt om en spelare inte spelar med de bästa tillgängliga oddsen.

Pinnacles marginaler kontra övriga branschen

Pinnacles marginal (2 %)

Branschsnitt (6 %)

Alternativkostnaden som sämre odds medför

Spelare A

111

107

4

Spelare B

270

260

10

Spelare C

724

697

27

Spelare D

5 050

4 859

191

*Beräkningarna bakom dessa siffror hittar du längst ner i artikeln

Om spelarnas inledande avkastningar beräknades med Pinnacles marginaler (2 % i det här fallet) skulle de sjunka om de spelade med branschens snittmarginal (6 %).

Detta är kostnaden för att spela med sämre odds – en kostnad som blir allt viktigare ju mer framgångsrik spelaren är. Spelare D skulle drabbas av en alternativkostnad på 191 € genom att satsa med branschens snittmarginal snarare än med Pinnacles marginal.

Att spela med sämre odds kan också kosta pengar. En hypotetisk spelare som hade en förväntad avkastning på 2 % (102 €) med Pinnacles marginal skulle bara få tillbaka 98 € med en sexprocentig marginal.

I verkligheten skulle så pass lönsamma spelare som spelare C och D sannolikt spela oftare och med högre insatser än i den här simuleringen. Då skulle den negativa avkastningseffekten av att spela med sämre odds bli ännu mer uttalad.

Vad kan spelare lära sig av konceptet alternativkostnad?

Naturligtvis är skickliga spelare väl medvetna om vikten av att välja optimala odds och att inte långsiktigt binda upp pengar som skulle kunna användas bättre på andra håll. Men dessa begrepp är trots allt viktiga att komma ihåg.

Kanske allra mest användbar för spelare är jämförelsen med aktiemarknaden. Om Warren Buffett har rätt (och historien tyder på att han har det) måste spelare slå aktiemarknadens avkastning (6–7 %) för att inte drabbas av alternativkostnader jämfört med att helt enkelt investera i en indexfond.

I verkligheten kan lönsamma spelare sannolikt hitta tillräckligt med värde för att överträffa aktiemarknaden. En annan stor fördel med att spela på sportodds är att det inte finns någon fallande marknad – en spelares pengar kommer således aldrig att störtdyka över en natt (så länge en bra strategi följs). Inte heller lär irrationella aktörer kunna påverka spelarens förmåga att få sina pengar att växa.

*Beräkningarna av alternativkostnaden för sämre odds kommer från Pinnacles affärsanalytiker Joel Johnson

För att illustrera ovanstående beräkningar kan vi ta ett exempel med att satsa 100 € på slantsingling med 11 % avkastning.

Om Pinnacle skulle erbjuda odds för slantsingling med 2 % marginal skulle oddsen vara 1,961 för både krona och klave. Om däremot en genomsnittlig branschmarginal på 6 % används blir oddset 1,887 (mer information om marginaler finns i artikeln om hur man beräknar dem).

För att uppnå en avkastning på 11 % efter 100 slantsinglingar (med Pinnacles odds) måste kunden korrekt förutse:

111 €/1,961 ≈ 57     (1)

av 100 slantsinglingar.

Men om spelaren vann dessa 57 slantsinglingar med en genomsnittlig branschmarginal skulle avkastningen bli:

1 € x 57 x 1,887 ≈ 107 €     (2)

Alltså 4 € mindre trots att samma antal vinnande spel uppnåtts.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.