aug 31, 2018
aug 31, 2018

Analys av hemmafördelen

Faktorer som påverkar hemmafördelen

I vilken fotbollsliga är hemmafördelen störst?

Hemmafördelen i andra sporter

Vad bör du känna till om hemmafördelen?

Analys av hemmafördelen

När man spelar på odds är det viktigt att ta hänsyn till hemmafördelen. Vilka faktorer påverkar hemmafördelen? I vilken fotbollsliga är hemmafördelen störst? Vad kan Pinnacles stängningsodds berätta om hemmafördelen? Läs vidare för att få reda på det.

Faktorer som påverkar hemmafördelen

Här följer ett antal faktorer som i olika utsträckning sägs bidra till hemmafördelen i sport.

Hemmapubliken och domaren

En del tyder på att hemmalag i regel gynnas av domarnas beslut. En av sakerna som tyder på det är att sedan VAR implementerats i vissa fotbollsligor har hemmalagen fått färre straffar och bortalagen fler.

Detta tyder på att domarna gynnar hemmalagen beträffande straffar (som i sig är ganska sällsynta och sannolikt inte har någon stor övergripande inverkan på hemmafördelen) och att de förmodligen gynnar hemmalagen även i andra beslut.

Kännedom om hemmaarenan

En del tyder på att spelarnas goda kännedom om sin egen hemmaarena kan bidra till hemmafördelen, men det är en faktor som troligen inte är lika signifikant som övriga faktorer.

Läs: Är det en nackdel att bygga ny arena?

Restid

Logiskt sett borde man kunna anta att ett lag som tvingas resa långt till en bortamatch kan påverkas negativt av restiden. Detta har emellertid studerats grundligt och man har inte kunnat slå fast med säkerhet huruvida flygresor har en negativ inverkan på idrottares prestationsnivåer.

Övriga potentiella faktorer

Man har undersökt flera övriga potentiella bidragande faktorer till hemmafördelen inklusive testosteron, höjd över havet och distraktioner utanför planen. Dominic Cortis gick igenom några av dessa potentiella orsaker på djupet i den här artikeln.

Hemmafördelen i fotboll

I vilken fotbollsliga är hemmafördelen störst?

Hemmafördelens storlek varierar mellan olika ligor. Eftersom alla möter alla både hemma och borta är det relativt enkelt att mäta hemmafördelen.

Det bästa sättet att göra det på är att titta på den genomsnittliga målskillnaden som uppnåtts av hemmalagen (hemmamålsfördelen) eftersom det ger en mer exakt återspegling av en eventuell fördel än att bara titta på resultaten.

Om man till exempel bara hade gått på matchresultat skulle man kunna luras att tro att det är lika sannolikt att Manchester City vinner med 8–1 på hemmaplan mot Huddersfield som att de vinner med 1–0 på bortaplan. Hemmamålsfördelen visar att Huddersfield presterade bättre på hemmaplan.

Om man till exempel bara hade gått på matchresultat skulle man kunna luras att tro att det är lika sannolikt att Manchester City vinner med 8–1 på hemmaplan mot Huddersfield som att de vinner med 1–0 på bortaplan. Hemmamålsfördelen visar att Huddersfield presterade bättre på hemmaplan.

Hemmafördelen i olika fotbollsligor

Hemmafördelen i olika fotbollsligor

Liga

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Genomsnitt

MLS

0,43

0,61

0,75

0,54

0,63

0,59

La Liga

0,51

0,42

0,38

0,49

0,4

0,44

Bundesliga

0,34

0,42

0,45

0,31

0,41

0,39

Ligue 1

0,37

0,33

0,49

0,35

0,34

0,38

Premier League

0,38

0,38

0,4

0,28

0,38

0,36

Serie A

0,35

0,31

0,37

0,36

0,24

0,33

Av tabellen framgår att MLS avviker ganska kraftigt från de fem största europeiska fotbollsligorna i fråga om hemmafördel.

De fem största europeiska ligorna ligger alla relativt nära varandra. Hemmafördelen är marginellt större i La Liga och marginellt mindre i Serie A.

Hemmafördelens roll inom fotbollsbetting

Det är ingen hemlighet att hemmafördelen existerar, men hur väl stämmer hemmamålsfördelen överens med oddsmarknaderna?

Tabellen nedan visar den förväntade vinstprocenten på hemmaplan enligt Pinnacles stängningsodds, som korrelerar mycket starkt med faktiska matchresultat.

Genomsnittlig sannolikhet att hemmalaget vinner enligt Pinnacles stängningsodds

Implicit hemmavinstprocent enligt Pinnacles stängningsodds

Liga

2013–2014

2014–2015

2015–2016

2016–2017

2017–2018

Genomsnitt

Bundesliga

45,4 %

45,3 %

44,6 %

45,0 %

44,1 %

44,88 %

Ligue 1

45,7 %

46,0 %

45,2 %

45,4 %

44,8 %

45,42 %

La Liga

46,9 %

47,5 %

47,7 %

46,7 %

46,3 %

47,02 %

Serie A

45,7 %

45,2 %

45,8 %

45,4 %

44,3 %

45,28 %

Premier League

45,3 %

44,5 %

44,9 %

43,7 %

43,8 %

44,44 %

Genomsnitt

45,8 %

45,7 %

45,64 %

45,24 %

44,66 %

45,41 %

MLS

48,5 %

47,9 %

48,3 %

49,8 %

51,3 %

49,16 %

Oddsmarknaden tyder på att La Liga har den starkaste hemmafördelen i Europa och att Premier League har den minsta. Skillnaden mellan Premier League, Ligue 1 och Bundesliga är dock marginell.

Själva målskillnaden mellan hemma- och bortalag är också mycket mer skiftande än den hemmafördel som antyds av Pinnacles stängningsodds:

Home-win-implied-by-odds-soccer.jpg

home-goal-advantage-per-game.jpg

Korrelationskoefficienten mellan hemmamålsfördelen och Pinnacles stängningsodds är bara måttliga 0,46.

Det finns två potentiella skäl till det. Det första möjliga skälet är att den faktiska hemmafördelen inte är särskilt skiftande, och att de stora svängningarna i målskillnad mellan hemma- och bortalag beror på normal varians som korrekt ignoreras av stängningsoddsen. Alternativt är marknaden dålig på att effektivt bedöma hemmafördelen och hänger inte med i de faktiska svängningarna.

Eftersom stängningsodds i allmänhet stämmer mycket väl överens med de faktiska utfallen är svaret förmodligen det senare alternativet. Det kan emellertid finnas vissa fall där stängningsoddsen inte lyckas ta hänsyn till hemmafördelen fullt ut.

Hemmafördelen i andra sporter

Hemmafördelen är viktig även i de stora amerikanska sporterna. Faktum är att den är ännu mer uttalad där på grund av att det inte längre finns möjlighet till oavgjorda matcher.

home-win-implied-by-odds-other.jpg

Hemmafördelen är ett hett diskuterat ämne inom NBA och det är lätt att förstå varför. Enligt stängningsoddsen har hemmalagen i NBA större fördel än i de tre övriga stora amerikanska sportligorna. NFL har en liknande hemmafördel, men urvalsstorleken är liten eftersom de flesta lag bara spelar åtta hemmamatcher per säsong.

Intressant nog tyder stängningsoddsen på att hemmafördelen är lägst i MLB (där lagen spelar flest bortamatcher).

Vad bör du känna till om hemmafördelen?

Det är lite oklart hur bra oddsmarknaden är på att ta hänsyn till hemmafördelen. Alla är medvetna om dess existens, men det är svårt att bedöma exakt hur mycket den påverkar resultaten. Ännu mer komplicerat blir det när man betänker att olika lag och ligor har olika stora hemmafördelar som dessutom kan variera från säsong till säsong.

Med tanke på hur bra Pinnacles stängningsodds är på att förutsäga matchresultat kan man konstatera att marknaden i allmänhet är bra på att ta hänsyn till hemmafördelen. Men trots det kan felaktiga odds ibland dyka upp och utnyttjas av observanta spelare.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.