feb 1, 2017
feb 1, 2017

Jakten på sanningen

Jakten på sanningen
Åsikter är gratis men information är dyrbar. Det är en brutal verklighet för oddsspelare som är ute efter att skaffa sig en fördel genom att hinna reagera på nyheter innan oddsen gör det. I en värld som ständigt blir allt mer digitalt sammansvetsad ökar mängden kostnadsfria åsikter exponentiellt vilket för in oss i en era där det är svårt att urskilja sanningen. Så vad kan du göra för att särskilja information från brus, och vad säger det nyligen genomförda amerikanska valet oss om detta?

Framgångsrikt spelande handlar i grund och botten om att skaffa sig korrekt information. Informationen kan komma från till exempel ett dataflöde eller en tjuvlyssnad konversation. Det spelar egentligen ingen roll så länge informationen är korrekt och du får den först.

Jakten på sanningen

Men den stora majoriteten spelare som saknar fiberoptik, sofistikerade modeller och särskilda kontakter har inte tillgång till denna typ av avgörande inblickar – de får sin information i andra hand via internet och sociala medier vilket innebär ett problem. Med tanke på att information är så värdefull delar ingen med sig av den, och de som snackar talar ofta i nattmössan, men ändå är det svårt att motstå en bra story.

Winston Churchill sägs ha myntat en aforism som elegant förklarar varför felaktig information sprids snabbare än fakta. "En lögn hinner ta sig halvvägs runt jorden innan sanningen ens har hunnit ta på sig byxorna".

Årets ord är "postsanning"

Självklart är det inte så enkelt som att allt bara handlar om att information är fel eller korrekt, men mycket av det som sägs vara vederhäftigt har ofta tveksamt ursprung. Om det låter som en överdrift är det bara att lyssna på Anthony Adornato, assisterande professor i journalistik på Ithaca College’s Roy H. Park School of Communications, när han talar om en studie som granskat amerikansk media [Forces at the Gate - 9 maj 20161].

"En tredjedel av respondenterna uppgav att deras nyhetsstationer har rapporterat information från sociala medier som senare visat sig vara falsk eller missvisande. Ett av studiens mest uppseendeväckande fynd är att 40 % av de nyhetskanaler som har policyer för sociala medier inte har några procedurer för att bekräfta om innehållet i sociala medier stämmer innan man återger det”.

En annan studie från 2015 genomförd av Media Insight Project2 uppger att 88 % av den yngre generationen regelbundet får sina nyheter från Facebook.

Sanningen är poetisk 

Det finns ytterligare ett citat som har mer att göra med mänsklig natur och förklarar varför lögner eller felaktig information ofta är mer intressant än verkligheten. Det sägs att Michael Lewis, författaren till The Big Short och Flash Boys, tjuvlyssnade på följande samtal i en bar i Washington DC: “Sanningen är poetisk, men problemet är att folk hatar poesi”.

Denna hänsynslösa observation av människans svaghet för lögner användes av Lewis som en del i hans förklaring av finanskrisen 2008, som ett sätt att försöka förstå varför så få människor var beredda att utmana det förhärskande tankesättet kring den stundande implosionen av subprime-bolånen.

De få som lyckades uppskatta poesin i det som hände mitt framför nästan på bankerna, regulatorerna och kreditföretagen tjänade mycket pengar, och den som vill göra samma sak på sportodds – även om det kanske inte riktigt rör sig om riktigt samma skala – gör klokt i att fundera på vad det innebär.

Felbedömningen av Trump

Snabbspolning till det amerikanska valet 2016. En av sakerna som diskuterades allra flitigast var hur oerhört överraskande resultatet var, och hur det stod i bjärt kontrast till bedömarnas förväntningar oavsett om det rörde sig om odds, opinionsundersökningar eller finansmarknader. 

Visserligen händer det att favoriten förlorar ibland, men liknande överraskningar i det brittiska valet 2015 och Brexit tyder på ett verkligt problem med den informationskedja som frambringade de främsta indikatorerna. Väljarnas sanna åsikter återspeglades i varje fall inte.
implied-probability-inarticle_720.jpg

Mycket har att göra med dynamiken i att försöka bedöma allmänhetens opinion vid en godtycklig tidpunkt (t.ex. vid ett val). Mycket av eftermälet har fokuserat på i vilken grad falska nyheter kan ha vilselett väljarna – och i förlängningen oddsen.

Det som ironiskt nog kan ha varit den främsta faktorn i Trumps oväntade uppgång är den självsäkerhet som han förmedlade rörande ekonomin, invandring och försvar i en så oviss värld.

Falska nyheter är gamla nyheter

Det kommer säkert skrivas flera böcker och göras många dokumentärer om ämnet och ordet "postsanning" lär förekomma frekvent – det var årets ord i Oxford English Dictionary för 2016.

Ordet beskrivs som en tidsera där "objektiva fakta är mindre viktiga för att forma allmänhetens opinion än känslor och personliga övertygelser".

Men falska nyheter är inget nytt fenomen. Historien är full av fantastiska exempel på falska nyheter, och innan boktryckarkonsten uppfanns hade några få parter som till exempel kloster monopol på all nedskriven kunskap. Det skapade en inneboende snedvridning. Även efter Gutenbergs uppfinning spreds rykten ofta snabbt, t.ex. under den stora branden i London då rykten om att katoliker legat bakom spred sig snabbare än elden, 3 eller felciteringen av Marie Antoinette4 – "Låt dem äta kakor" – som ledde till revolution.

Bekräftelsebias

Ett av skälen till att falska nyheter är så framgångsrika är att de är sprungna ur vår vilja att inte utmana våra egna övertygelser. Vi söker upp nyheter som bekräftar den världssyn vi redan har, och modern teknologi gör det ännu enklare eftersom våra onlinevanor spåras in i minsta detalj och regelbundet förser oss med information som överensstämmer med våra tidigare beteenden och preferenser.

Denna bekräftelsebias kan bli till en ond cirkel som får oss att leva i slutna informationsrum. Det stämmer extra mycket in på våra grundläggande övertygelser som till exempel politik men även åsikter om sport.

Om man vill bli en framgångsrik spelare är det viktigt att tänka på vad man kan göra för att praktiskt öka sina chanser att få korrekt information. I det allra mest grundläggande avseendet måste man vara sin egen faktagranskare. Det finns en gammal redaktionsvits som går: "Om din mamma säger att hon älskar dig måste du kolla källan".

  • Använd kritiskt tänkande. Sanningen ligger oftast någonstans mellan de extrema utkanterna, så försök undvika att konsumera nyheter som bara bekräftar dina befintliga uppfattningar.
  • Granska källan och informationen i artikeln. Är det en ursprungskälla eller upprepas uppgifterna från någon annanstans?
  • När du har möjlighet bör du alltid förlita dig på hårda fakta – men om det inte är möjligt kan du tillämpa ett bayesianskt förhållningssätt.
  • Se upp för pratglada åsiktsmaskiner; personlig framgång i sport/politik har inget att göra med skicklighet i att förutspå resultat eller politiska val.
  • Bara en sådan sak som att inse att marknader kan påverkas av mänsklig bias kan bli en fördel för dig.
  • Ibland är sanningen oviss, och det är okej.

Källor:

1. Forces at the Gate: Social Media’s Influence on Editorial and Production Decisions in Local Television Newsrooms

2. How Millennials Get News: Inside the Habits of America’s First Digital Generation 

3. Sa Marie-Antoinette verkligen “Låt dem äta kakor”?

4. The Great Fire of London was Blamed on Religious Terrorism

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.