jun 14, 2018
jun 14, 2018

Hur effektiv är oddsmarknaden för ATP-tennis?

Varför förekommer oddsavvikelser?

Pinnacles oddseffektivitet sätts på prov

Förekommer underdogavvikelser på oddsmarknaderna för ATP-tennis?

Odds på ATP-tennis

Hur effektiv är oddsmarknaden för ATP-tennis?

Om en oddsmarknad är ineffektiv kan kunniga oddsspelare kamma hem betydande vinster. I den här artikeln undersöks hur effektiva Pinnacles matchvinnarodds för ATP-tennis varit mellan 2007 och april 2018.

Hypotesen om den effektiva marknaden gällde ursprungligen finansmarknader. Enligt hypotesen är en effektiv marknad en marknad där priserna speglar all tillgänglig information. Om en oddsmarknad är effektiv kommer oddsen att återspegla faktiska sannolikheter utan att några systematiska snedvridningar av oddsen förekommer. Det skulle innebära att enkla spelstrategier inte bör kunna generera betydande långsiktiga vinster.

Varför förekommer oddsavvikelser?

För att bättre förstå hur och varför oddsavvikelser uppkommer bör man titta på hur spelbolag sätter och justerar sina odds. Om ett spelbolag är bra på att bedöma sannolikheter kan det erbjuda korrekta odds som återspeglar de faktiska sannolikheterna (förhållandet mellan odds och sannolikheter förklaras väl i Pinnacle-artikeln Vad representerar oddsen?).

Detta kommer att ge spelbolaget positiv avkastning på lång sikt eftersom det alltid tillämpar en marginal. Om spelbolag kan förutse vad oddsspelarna kommer att spela på kan de ange felaktiga odds eller justera sina prognoser för att utnyttja spelarnas felaktiga uppfattningar och tjäna ännu mer pengar. Eftersom spelbolagen inte alltid kan bedöma sannolikheter helt korrekt kan oddsavvikelser ibland uppstå.

Pinnacles oddseffektivitet sätts på prov

I mitt test av effektiviteten för ATP-tennismarknaden använde jag Pinnacles egna stängningsodds, utan att justera för marginalen. Anledningen till att marginalen inte har tagits bort är att det är omöjligt att veta hur spelbolaget har fördelat marginalen mellan de två spelarnas vinstodds.

Om ett spelbolag till exempel erbjuder vinstodds på 1,80 och 2,15 för en match är det omöjligt att veta om marginalen på 2 % helt och hållet är applicerad på favoritens odds (rättvisa odds på 1,87 och 2,15), icke-favoritens odds (1,80 och 2,25) eller om den har delats (1,83 och 2,2).

Diagrammet nedan visar Pinnacles oddskalibrering för varje implicit sannolikhetsintervall. Exempelvis var den genomsnittliga implicita vinstsannolikheten för 2 915 spelare med oddsen 1,11 eller mindre (intervallet 91–100 %) 94,3 %. 2 713 av dessa spelare vann, vilket motsvarade en vinstprocent på 93,4 %

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

Som vi kan se överstiger inte vinstprocenten förväntan i något intervall för implicit sannolikhet. På en effektiv marknad är detta väntat och mellanskillnaden täcks av marginalen.

Pinnacles odds förefaller vara mycket välkalibrerade. En enkel regression [Genomsnittlig förväntad implicit sannolikhet = Koefficient * ATP-vinstprocent] bekräftar styrkan i det linjära förhållandet mellan förväntade och faktiska vinstprocenter och ger en koefficient på 0,994 och ett R-kvadratvärde på 0,999.

På en effektiv marknad bör koefficienten vara lika med 1. Det implicita sannolikhetsintervall där vinstprocenten låg närmast förväntan var 70–80 %, det vill säga när oddsen var mellan 1,25 och 1,43. Spelare i detta intervall vann 74,4 % av matcherna, av vilka de förväntades vinna 74,7 %.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

Pinnacles odds är statistiskt välkalibrerade, men det slutgiltiga effektivitetsprovet är huruvida enkla oddsbaserade spelstrategier kan ge en positiv avkastning. Tabellen nedan visar avkastningen för en enkel strategi: att satsa ett fast belopp på alla spelare i varje implicit sannolikhetsintervall.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

Under de 12 senaste åren har det mest attraktiva intervallet för oddsspelare legat på 71–80 %, vilket ger en avkastning på -0,4 % om fasta insatsbelopp används. Eftersom det inte finns något implicit sannolikhetsintervall där man kunde ha genererat en positiv avkastning kan vi dra slutsatsen att marknaden är både statistiskt och ekonomiskt effektiv.

Förekommer underdogavvikelser på oddsmarknaderna för ATP-tennis?

En av de mest dokumenterade ineffektiviteterna på oddsmarknaderna är den så kallade underdogavvikelsen. Den finns i många sporter inklusive fotboll, hästkapplöpning och tennis. Underdogavvikelse är en oddssättningsineffektivitet som leder till att favoriter vinner oftare än vad som motsvaras av deras implicita sannolikheter. Tvärtom gäller för icke-favoriter (underdogs).

I tabellen nedan ser vi att skillnaden mellan förväntade och faktiska vinstprocenter är tämligen konstant. Det är därför osannolikt att en underdogavvikelse föreligger.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

Tidigare analyser har pekat på lägre fasta avkastningar vid högre odds som bevis på underdogavvikelse, men utifrån vissa antaganden är det faktiskt väntat. Föreställ dig en match där ett spelbolag korrekt bedömer att spelare A:s vinstsannolikhet är 5 % och att spelare B:s vinstsannolikhet därmed är 95 %.

Rättvisa odds (ingen marginal) skulle då vara 20,00 respektive 1,053. Om spelbolaget tillämpar en marginal på 2 % jämnt mellan spelarna skulle de erbjudna oddsen vara 16,67 och 1,042 (implicita sannolikheter på 6 % respektive 96 %). Den förväntade avkastningen om man satsar 1 enhet på varje spelare är:

Förväntad avkastning = [Vinstprocent * Vinstförtjänst] - [Förlustprocent * Insatsenhet] 

Förväntad avkastning för favoriten = 0,95*(1*(1,042 – 1)) - 0,05*1

= - 1,042 %

Förväntad avkastning för icke-favoriten = 0,05*(1*(16,67 - 1)) - 0,95*1

= - 16,67 %                                  

I det här exemplet framgår att en oddsspelare förväntas förlora mer vid högre odds förutsatt att insatsbeloppet är fast och att marginalen är jämnt fördelad. Faktum är att detta också gäller om man använder en strategi som går ut på att satsa för att vinna 1 enhet. Lägre avkastning vid högre odds kan därför inte nödvändigtvis användas som bevis för en underdogavvikelse.

Om marginalen fördelas jämnt mellan spelarna är detta väntat. Om vi tar mittpunkten för varje intervall och varierar den likafördelade marginalen blir de förväntade avkastningarna från en fast strategi de som anges i tabellen nedan.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

Oberoende av marginalen ökar alltså den förväntade avkastningen med den faktiska sannolikheten (eller med lika mycket som oddsen sänks). För att avgöra om Pinnacles tennisodds visar upp en underdogavvikelse måste vi jämföra avkastningen med detta.

Med en marginal på 2,5 % (en uppskattning av Pinnacles genomsnittliga marginal för ATP-matcher) visas avkastningen från en fast insatsstrategi i tabellen nedan. På en marknad utan underdogavvikelse skulle avkastningen inte skilja sig från förväntan vid olika odds.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

Teoretisk avkastning verkar hålla sig nära förväntan med betydligt större förluster vid högre odds. Trots att avkastningen på vissa håll överträffar förväntningarna finns det inget implicit sannolikhetsintervall som ger positiv avkastning, och därmed kan vi dra slutsatsen att Pinnacles ATP-tennisodds inte uppvisar statistiska eller ekonomiska bevis för någon underdogavvikelse.

Odds på ATP-tennis

Stängningsoddsen på Pinnacles ATP-tennismarknad är i regel mycket effektiva men det utesluter inte att det är möjligt för en kunnig oddsspelare att generera positiv avkastning.

Oddsen kan röra sig avsevärt innan matchen börjar, och om man konsekvent kan slå stängningsoddsen kan man troligen generera en positiv avkastning tack vare Pinnacles låga marginaler.

Spela med de bästa tennisoddsen online och utnyttja Pinnacles låga marginaler.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.