aug 12, 2016
aug 12, 2016

Myten om tränarbytens effektivitet

Myten om tränarbytens effektivitet
En av de mest långvariga föreställningarna inom fotboll är att man får bättre resultat om man byter ut en dålig tränare mot en bättre. Även om det visserligen ofta stämmer har vi kommit fram till att den simplistiska idén om att bättre tränare leder till bättre resultat i stora drag är en myt. Faktum är att tränarbytens effektivitet ofta kan förklaras med ett enkelt statistiskt faktum. Läs vidare så får du veta mer.

Kausalitet eller korrelation?

I sin bok Football Management (2010) påminde Sue Bridgewater oss om att alla fotbollstränare bara är sex dåliga matcher bort från att få sparken. När en tränare hamnar under ett visst poängsnitt per match kallas det "falluckan".

Hon kom också fram till att det brukar bli en "smekmånad" för nya tränare. Den kan till stora delar tillskrivas det naturliga uppsving som inträffar efter en anmärkningsvärt dålig period. Bridgewater analyserade dessa falluckor och smekmånader för Premier League-tränarna under perioden 1992 till 2008 och identifierade ett antal troliga orsaker till förbättringarna vid tränarbyte, inklusive förbättrad stämning i omklädningsrummet frammanad av en karismatisk ny tränare och att spelarna gärna vill imponera på den nya tränaren.

Hon kom också fram till att uppsvinget brukade försvinna efter 12-18 matcher. Det tyder på att tränarbyten i Premier League bara ger kortsiktiga fördelar och inte har någon nämnvärd positiv effekt på lång sikt.

Återgång till medelvärdet

Efter att ha analyserat tränarbyten under 18 säsonger (1986 till 2004) i Eredivisie fann Bas Ter Weel anmärkningsvärda mönster kring tränarbyten. De tydde på att tränarbyten brukar föregås av svaga resultat och åtföljas av uppsving. Men han fann samtidigt att nästan identiska mönster kunde observeras för lag som inte sparkade sina tränare. Vad beror det på? Ter Waal skräder inte orden:

“Om tränarna inte spelar någon roll för förändringarna av prestationsnivån, och kvaliteten mellan tränarna inte skiljer sig, beror den observerbara förändringen av prestationsnivån helt enkelt på en simpel återgång till medelvärdet.”

Detta fenomen vid namn återgång till medelvärdet diskuterades flitigt i anslutning till Leicester Citys och Chelseas insatser under säsongen 2015/2016. Fenomenet upptäcktes av det viktorianske universalgeniet Sir Francis Galton när han genomförde experiment om ärtväxters hereditet.

I sina korsningsförsök la Galton märke till en tendens att avkomman visade upp en mindre spridd distribution än föräldrarnas. Avkomman från större föräldrar brukade vara mindre, och avkomman från mindre föräldrar brukade vara större. 

Galton beskrev denna tendens som en återgång eller regression till medelvärdet. Tänk på att det inte behöver finnas någon anledning till denna återgång; ingenting orsakar den. Den beror helt enkelt på en slumpmässig (orsakslös) process som resulterar i att extrema avvikelser blir mindre extrema. David Sally, medförfattare till "The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong", förklarar:

“På samma sätt som vatten alltid försöker jämna ut sin egen ytnivå söker sig också siffror och sifferserier mot mitten. Allt extraordinärt åtföljs oftast av något ordinärt. Det ordinära är det mest sannolika. Genomsnittet är det vanligaste utfallet.”

Med andra ord sparkas inte tränare för att de är dåliga, utan för att de haft otur. På samma sätt ger nya tränare sken av att prestera bättre, men det beror ofta bara på att hans prestation ligger närmare genomsnittet och är bättre än den extremt dåliga period som föregick.

Ter Waal varnar emellertid för att dra slutsatsen att tränarna inte påverkar lagkvalitén över huvud taget. Snarare ser han ett naturligt urval – de bästa tränarna hamnar i de bästa klubbarna, och de sämsta tränarna hamnar i de sämsta klubbarna. När en tränare sparkas innebär det ju oftast att klubben är begränsad till ungefär lika skickliga tränare med liknande lönekrav. Ter Waals forskning har återskapats för andra fotbollsligor som Bundesliga och Serie A. 

Så påverkar det oddsspelare

De som vill utnyttja tränarbyten måste vara medvetna om återgången till medelvärdet när de uppskattar klubbens vinstmöjligheter. Oddsen för en klubb som nyss bytt tränare kan mycket väl återspegla myten om att vinstsannolikheten ökar. Men om de oddsen bara representerar en slumpad process kan de mycket väl vara felaktiga. Om man är medveten om återgången till medelvärdet har man bättre möjligheter att utnyttja felaktiga beslut av andra spelare som tror på en inbillad effekt.

 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.