nov 17, 2016
nov 17, 2016

Att tippa sluttabellen i Premier League 2016/17

Att tippa sluttabellen i Premier League 2016/17
Möjligheten att förutspå framtiden baserat på befintliga data är avgörande för oddsspelare som använder sig av statistik för att öka sina vinster. Men hur pålitliga är dessa prediktiva modeller egentligen? I den är artikeln förklarar Joseph Buchdahl hur "teorin om sanna resultat" tillämpas på sportodds, och hur han använder teorin till att förutspå sluttabellen i den här säsongens Premier League. Läs vidare för att se hans förutsägelser.

I en tidigare artikel granskade Dominic Cortis grundligt olika modeller för att förutspå framtida resultat. I en av sina artiklar som handlar om oriktigheten i förutsägelsemodeller påminner han om att "förutsägelser har en naturlig osäkerhet" eftersom de kan "påverkas av fel".

Fel och osäkerhet, eller i folkmun kallat tur eller slump, är skälet till varför många förutsägelsemodeller ofta underskattar spannet mellan möjliga utfall när de försöker förutspå vad som kommer att ske i framtiden. Ett bra sätt att illustrera det på är att visa hur teorin om sanna resultat kan användas när man förutspår sluttabellen för Premier League. 

Förutsägelser bör alltid vara konservativare än verkliga utfall

På sin blogg förklarar Phil Birnbaum varför förutsägelsemodeller bör vara mer konservativa än observerade resultat.

"Varenda år sedan 1983 har minst ett MLB-lag slutat på minst 97 vinster. I över hälften av fallen samlade vinnarlaget på sig minst 100 vinster. Om man däremot tittar på ESPN:s förutsägelser för 2014 tror de att det bästa laget ska landa på 93-69. Så vad är det som pågår egentligen? Tror ESPN verkligen att inget lag ska vinna fler än 93 matcher? Nix. ESPN tror antagligen att det är hyfsat sannolikt att något lag kommer att vinna minst 94 matcher efter att slumpen tagits med i beräkningen".

Nyckelordet här är "slumpen". Målet med en förutsägelsemodell är bara att återspegla förväntan utan att ta hänsyn till tur eller otur. I verkligheten däremot blir det ofta så att vissa lag har tur, medan andra lag har otur. Det allra skickligaste laget kanske inte förväntas vinna fler än 93 matcher, men med några få tursamma vinster på köpet kan det mycket väl bli fler än 93. Finns det något sätt att förutspå hur mycket de faktiska utfallen påverkas av skicklighet respektive tur?

Teorin om sanna resultat

Ett sätt att avgöra hur mycket tur respektive skicklighet påverkar resultaten är teorin om sanna resultat. Det är en enkel om än obevisad teori som går ut på att de observerade utfallen motsvarar den sanna färdigheten (skicklighet) plus slumpmässiga avvikelser (tur).

Mer specifikt kan man säga att utfallsvariansen är summan av skicklighetsvariansen och turvariansen. Varians är ett statistiskt mått på hur stora avvikelserna är inom en viss samling data, till exempel tabellen i Premier League. Variansen motsvarar standardavvikelsen i kvadrat.

Följande tabell visar det slutgiltiga tabelläget för Premier League-säsongen 2015/2016. 


Sluttabell för Premier League 2015/16

Lag

Faktiska poäng

 Leicester

81

 Arsenal

71

 Tottenham

70

 Manchester City

66

 Manchester United

66

 Southampton

63

 West Ham

62

 Liverpool

60

 Stoke

51

 Chelsea

50

 Everton

47

 Swansea

47

 Watford

45

 West Bromwich

43

 Crystal Palace

42

 Bournemouth

42

 Sunderland

39

 Newcastle

37

 Norwich

34

 Aston Villa

17


Det har skrivits många spaltmeter om hur tursamt Leicester City var som lyckades vinna Premier League förra säsongen medan många av storlagen underpresterade. Även Aston Villas låga antal poäng kan rimligen bero på viss otur. Hur mycket kan egentligen tur och otur påverka tabellen?

Turens inverkan

Den kanske enklaste metoden för att avgöra turens roll är att anta att alla lag är lika skickliga, alltså att de har lika stor chans sinsemellan att få 3, 1 eller 0 poäng i varje match. Sedan Premier League grundades 1992 har omkring 46 % av matcherna slutat med hemmaseger medan siffrorna för oavgjort och bortaseger båda landar på omkring 27 %. 

Sedan Premier League grundades 1992 har omkring 46 % av matcherna slutat med hemmaseger medan siffrorna för oavgjort och bortaseger båda landar på omkring 27 %. 

Om varenda lag höll sig till den fördelningen skulle alla lag sluta på cirka 52 poäng. Men på grund av tur och otur skulle det självklart inte bli så varje gång i verkligheten. Det är samma princip som gör att det inte alltid blir fem klave och fem krona när man singlar slant tio gånger.

Med hjälp av en Monte Carlo-simulering kan vi beräkna hur mycket som tur och otur påverkar spridningen av poängantalet från detta genomsnitt. Efter att simuleringen körts 1 000 gånger var standardavvikelsen 7,8 poäng vilket innebär att ungefär två tredjedelar av lagen landade på mellan 44 och 60 poäng.

Skicklighetens roll

Enligt teorin om sanna resultat bör skicklighetsvariansen motsvara den observerade variansen minus turvariansen. Man kan enkelt beräkna den observerade variansen för ovanstående Premier League-tabell från 2015/16. Eftersom standardavvikelsen är 15,4 blir variansen ungefär 238. Man kan också beräkna turvariansen så här: 7,8 i kvadrat blir ungefär 61. Därmed blir turvariansen ungefär 177 med en standardavvikelse på cirka 13,3 poäng.

Vilket lag vinner Premier League 2016/17?

Med teorin om sanna resultat blir det tydligt att den observerade Premier League-tabellen är en blandning av skicklighet och tur. Och eftersom alla förutsägelsemodeller riktar in sig på förväntade utfall utan att ta hänsyn till tur lär den faktiska variansen för Premier League-poäng alltid bli större än vad modellerna anger. 

Det kan mycket riktigt observeras i verkligheten. Följande tabell visar de förväntade slutpoängen enligt Pinnacles sammanlagda matchodds för de 380 spelade matcherna under säsongen 2015/16. Constantinos Chappas visar hur man beräknar förväntade poängantal från rena matchodds.


Förutspådd sluttabell för Premier League 2016/17*

Lag

Förväntade poäng

Manchester City

76

Arsenal

75

Chelsea

68

Manchester United

67

Tottenham

65

Liverpool

65

Southampton

58

Everton

54

Leicester

53

Bournemouth

47

Crystal Palace

46

West Ham

46

Swansea

45

Stoke

45

Watford

42

Norwich

42

Newcastle

41

West Bromwich

38

Sunderland

37

Aston Villa

34

*Aston Villa, Norwich och Newcastle ingår i tabellen för 2016/17 eftersom ovanstående förutsägelse baseras på data från säsongen 2015/16.

Jämför avvikelserna mellan dessa förväntade poängantal och de observerade poängantalen i den första tabellen. Här är spannet mellan toppen och botten mindre. Faktum är att standardavvikelsen är omkring 13 poäng med 170 i varians vilket ligger mycket nära siffrorna som förutspåddes av teorin om sanna resultat.

I sin artikel för Scoreboard Journalism bekräftade Simon Gleave (som är chefsanalytiker på Gracenote Sports) ett liknande utfall när han granskade förutsägelsemodeller för Premier League-säsongen 2013/14. Medan den genomsnittliga standardavvikelsen för förutsägelsemodellerna var 15 poäng landade den faktiska standardavvikelsen för den riktiga sluttabellen på 19 poäng.

Modellbegränsningar

Eftersom utfallet av en Premier League-säsong alltså beror på en kombination av skicklighet och tur måste man inse att inga förutsägelsemodeller kan vara perfekta och att de alltid kommer att underskatta spannet mellan möjliga utfall. Med tanke på att tur är oförutsägbar bör ingen förutsägelsemodell uppvisa en större varians än verkliga utfall. Förutsägelsemodeller som gör det är antingen felaktiga eller, med Phil Birnbaums egna ord, "ett tecken på att någon försöker förutspå vilka lag som kommer att ha tur. Och att förutspå tur är omöjligt". 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.