okt 7, 2020
okt 7, 2020

Leder tomma läktare till att hemmafördelen försvinner?

Varför har fotbollslag fördel av hemmaplan?

Hur påverkar hemmafördelen resultaten?

Hur påverkar hemmafördelen oddsmarknaderna?

Data och statistik från den här säsongens matcher

Leder tomma läktare till att hemmafördelen försvinner?
Under de senaste veckorna har många diskuterat hur bristen på publik påverkar hemmafördelen i fotboll, i synnerhet i tyska Bundesliga. Den 15 juni publicerade Reuters statistik från analysföretaget Gracenote som visade att hemmalagens vinstprocent i den tyska högstadivisionen fallit från 43 % innan COVID-19 till bara 21 % i de 56 matcher som spelats efter uppehållet. Nu när Bundesliga-säsongen är klar och flera andra ligor återupptagits inför tomma läktare kan vi undersöka vad som förändrats och om hypotesen stämmer.

Varför har fotbollslag fördel av hemmaplan?

Historiskt sett vinner hemmalag nästan dubbelt så ofta som bortalag, även om det finns variationer mellan olika ligor. Statistiken tyder visserligen på att hemmafördelen långsamt minskat på senare år, men lag som spelar på hemmaplan vinner fortfarande nära hälften av matcherna medan bortalagen bara vinner drygt en fjärdedel.

Under Bundesliga-säsongen 2019–2020 spelades 83 matcher inför tomma läktare, varav 29 slutade med hemmaseger.

Det finns flera möjliga skäl till att laget som spelar på hemmaplan kan ha en fördel. En rad hypoteser har lagts fram i ansedda tidskrifter. De går i huvudsak ut på kännedom om den egna arenan, restiden för bortalaget och den press som hemmapubliken sätter på hemmalaget och på domaren.

Data från derbyn mellan lag som har samma hemmaarena (vilket eliminerar de två första faktorerna) tyder på att publikens inverkan kan vara den viktigaste faktorn. En klassisk observation i fotboll är att hemmalagen får färre domslut och gula kort emot sig.

Även om pressen som hemmaspelarna känner från sin egen publik kan påverka hemmafördelen kanske den snarare stjälper än hjälper. Hemmaspelarna kan ha större psykologiska incitament att inte förlora för att undvika att göra sina fans besvikna.

Alla människor är mottagliga för förlustaversion, ett psykologiskt fenomen som först identifierades av Amos Tversky och Daniel Kahneman i deras behavioristiska forskning. Liknande resultat har observerats i golf. Där har man funnit att spelarna är statistiskt mer benägna att rädda par (undvika en förlust) än att få birdie (säkra en fördel).

Statistik från Bundesliga

Bundesliga-säsongen 2019–2020 är nu färdigspelad efter att ha återupptagits tidigare än de andra stora europeiska ligorna. Sammanlagt 83 matcher spelades utan publik, inklusive en som ägde rum före det officiella uppehållet. Hemmalagen vann 27 (32,5 %) av dessa matcher. Uppenbarligen har det skett en viss återgång till medelvärdet sedan Reuters publicerade sin artikel.

Men siffran är fortfarande mycket lägre än den var innan, och det väcker frågan om den är statistiskt signifikant. Det verkar inte så, med tanke på att den observerade fördelningen av hemmasegrar, bortasegrar och oavgjorda resultat inför tomma läktare har 11 % chans att inträffa av ren slump. Det är under antagandet att hemmafördelen inte påverkades alls, och att den observerade statistiken innan uppehållet motsvarade förväntan.

Den här observationen är inte statistiskt signifikant. Om vi klumpar ihop oavgjorda resultat och bortasegrar som "icke-hemmasegrar" minskas sannolikheten till 5 %. Det kan räcka för ett omnämnande i en vetenskaplig tidskrift men tyder ändå på att mer data krävs innan man kan dra någon slutsats.

Den tyska andradivisionen 2. Bundesliga återupptogs samtidigt som förstadivisionen, och där ser bilden helt annorlunda ut. Av de 81 matcher som spelades inför tomma läktare vanns 35 (43,2 %) av hemmalaget, jämfört med 41,3 % innan uppehållet. Det skulle kunna tyda på att högstadivisionen bara behövde mer tid på sig att återgå till medelvärdet.

Vidga dataunderlaget med andra ligor

Flera andra europeiska ligor har återupptagit sina säsonger, inklusive engelska Premier League och Championship, italienska Serie A och Serie B, spanska La Liga och La Liga 2 och högstadivisionerna i Portugal, Turkiet och Grekland.

I skrivande stund har 3 426 matcher spelats i de divisionerna den här säsongen, plus Bundesliga och 2. Bundesliga. Av dessa spelades 2 924 med publik och 502 utan. Sammantaget vann hemmalagen 43,1 % av matcherna före uppehållet och 38,8 % efter.

Tappet är inte lika stort som i den tyska högstadivisionen, men med tanke på att dataunderlaget är större är det nästan statistiskt signifikant (6 %) på den lägsta nivån. Men likt statistiken för Bundesliga kan man inte dra några definitiva slutsatser.

Vilka andra effekter har tomma läktare på fotbollsmatcher?

När man granskar dessa matchdata mer ingående kan man göra intressanta observationer. Som sagt har man redan observerat att hemmalagen får en oproportionerligt låg andel av domsluten emot sig. Enligt nya data går fler domslut emot hemmalaget när det inte finns någon publik: 14,3 jämfört med 13,4 innan uppehållet.

Inför tomma läktare tar hemmalag färre avslut och får färre hörnor.

Enligt mina data är sannolikheten för att det skulle inträffa av ren slump cirka 1 på 250 000. Domslut som går emot bortalaget har ökat lite, men inte så pass mycket att det är statistiskt signifikant. En högst signifikant ökning av antalet domslut mot hemmalaget observerades i 2. Bundesliga (från 12,1 till 13,6 – sannolikheten för att det skulle inträffa av ren slump är 1 på 1 000).

Dessa matchdata tyder på två andra viktiga förändringar som har relevans för målskytte. Den första är att hemmalagets genomsnittliga antal avslut minskade från 13,1 till 12,0. Sannolikheten för att det inträffar av ren slump är cirka 1 på 350 000.

Bortalagen å sin sida tog nästan lika många avslut på mål som innan. Även om hemmalagen i 2. Bundesliga gjorde fler mål i genomsnitt utan publik, och därför vann proportionerligt fler matcher, minskade deras avslut per match markant från 15,0 till 12,8. Sannolikheten för att det inträffar av ren slump är bara 1 på 10 000. I detta lilla urval (81 matcher) verkar lagen ha haft ovanligt mycket tur eller skicklighet när det gäller målskyttet.

Vidare föll antalet hörnor för hemmalagen från 5,62 till 5,00 i genomsnitt, en minskning med en sannolikhet för att det inträffar av ren slump på 1 på 350 000. Återigen fanns det knappt någon förändring i antalet hörnor för bortalaget.

Hur påverkar dessa förändringar antalet gjorda mål? Snittet för hemmalagen föll från 1,48 till 1,38. Sannolikheten för att det inträffar av ren slump är cirka 5 %. Naturligtvis påverkas målskytte till stor del av tur, och korrelationen mellan mål och mätvärden som till exempel hörnor och avslut är svag.

Därför innebär en markant ökning av antalet avslut och hörnor inte nödvändigtvis särskilt många fler mål, åtminstone inte när dataunderlaget bara omfattar cirka 500 matcher. Förespråkare för förväntade mål (xG) är redan bekanta med den här svaga korrelationen.

Men med tanke på den starka signifikansen i minskningen av antalet hörnor och avslut för hemmalagen lär det minskade antalet mål och vunna matcher för hemmalagen inför tomma läktare bli mer statistiskt signifikant i takt med att fler matcher spelas. Förhållandet mellan signal kontra brus ökar också när urvalsstorleken gör det.

Färre mål och avslut i Bundesliga var två av de observationer som Gracenote rapporterade till Reuters, och intressant nog observerade de också fler passningar. Simon Gleave, sportanalyschef på Gracenote, spekulerar i att spelarna undermedvetet väljer att passa istället för att försöka sig på mer djärva saker med bollen som i vanliga fall hade gett gensvar från publiken. Andra menar att matcher utan publik saknar intensitet och känns mer som träningsmatcher.

I fråga om förlustaversion verkar i synnerhet hemmalagens spelare bekymra sig mindre om att göra sina egna fans besvikna. De verkar mer benägna att ha en beräknande inställning till spelet än att ge sig ut på riskfyllda, offensiva räder.

Har oddsmarknaderna påverkats?

Somliga menar att färre hemmasegrar ger oddsspelare möjligheter att hitta värde genom att spela på bortaseger eller oavgjort. Men det förutsätter att oddsmarknaderna inte hunnit reagera fullt ut än, och det är tveksamt. Genom att granska Pinnacles stängningsodds med marginalen borträknad kan man se att den genomsnittliga vinstförväntan för hemmalag sjunkit från 44,7 % före uppehållet till 41,7 % efter.

Det är avsevärt lägre än den faktiska hemmavinstfrekvensen på 38,8 %, men man måste komma ihåg att hemmalagen redan underpresterat i förhållande till marknadens förväntningar under säsongen fram till mars.

Bortsett från slumpmässiga faktorer verkar Pinnacle ha känt till vilken inverkan tomma läktare haft på hemmalagen, eller åtminstone anpassat sig snabbt till den nya verkligheten. Således har de kommit fram till att skillnaden gentemot hemmavinstsannolikheten inte är enorm.

Påverkas ligatabellerna av tomma läktare?

En del tyckare menar att de ändrade förutsättningarna för hemmalagen kommer att få en märkbar effekt på sluttabellerna. De anser att Premier League-klubbarna inte bör spela matcher på neutrala arenor (det har de heller inte gjort) baserat på missuppfattningen att hemmafördelen inte försvinner om lagen spelar på sina egna arenor.

I allmänhet påverkas inte de slutliga ligatabellerna av tomma läktare i någon nämnvärd utsträckning.

Vi har sett att hemmalagen visserligen påverkas i vissa avseenden, men att vinstsannolikheterna inte påverkas i motsvarande grad. Och om hemmalagen faktiskt har blivit av med en del fördelar har de bara förskjutits till bortalagen.

Jag har granskat effekten av att helt ta bort hemmafördelen med en Monte Carlo-simulering av Premier League-säsongen 2018–2019. Baserat på Pinnacles stängningsodds har jag därigenom fått fram en förväntad tabell inklusive förväntade poäng när det inte finns någon hemmafördel alls. Förväntade vinstsannolikheter beräknades först genom att avlägsna marginalen och sedan anta att de genomsnittliga, förväntade sannolikheterna för hemmaseger, oavgjort och bortaseger var 36 %, 28 % respektive 36 %.

Resultatet blev nästan identiskt (inom felmarginalen) med en liknande Monte Carlo-simulering där hemmafördelen fanns kvar. Alla 20 lag fick exakt samma ligapositioner med ungefär samma poäng. De kanske vann färre matcher hemma, men det vägdes upp av att de vann fler matcher borta.

Man kan emellertid konstatera att de lag som har oproportionerligt många hemmamatcher efter uppehållet missgynnas. Men med tanke på att den genomsnittliga ändringen av hemmavinstförväntan bara är cirka 3 % lär den nackdelen knappast ha någon nämnvärd inverkan på ligatabellen. Det trodde inte spelbolaget Sporting Index heller.

Bilden nedan visar deras uppskattade slutpoäng för Premier League-lagen den 14 mars (strax innan säsongen tog uppehåll) och den 17 juni (strax innan den återupptogs).

In-Article-1-Do-no-spectators-lead-to-a-loss-of-home-advantage-v2.jpg

Slutsats: Leder tomma läktare till att hemmafördelen försvinner?

Observerade säsongsdata efter uppehållet stärker hypotesen att hemmalaget påverkas negativt av att spela inför tomma läktare. Framför allt går fler domslut emot dem, och deras avslut och hörnor är långt färre.

Men det verkar inte ha någon stark effekt på antalet gjorda mål eller sannolikheten att vinna matchen. Vidare kvarstår en del av hemmafördelen, och oavsett hur stor den är verkar spelbolagen ligga steget före (som de så ofta gör).

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.