mar 28, 2017
mar 28, 2017

Framgångsrecept för oddsspel på golf: skicklighet + tur

Ta reda på varför tur är en viktig del i en oddsstrategi för golf

Så här kvantifierar man slumpen när man tippar på golf

Analys av regression mot medelvärdet för golfodds

Framgångsrecept för oddsspel på golf: skicklighet + tur
I takt med att 2017 års golfsäsong fortskrider är det läge att finslipa din strategi för oddsspel på golf. Till skillnad mot de flesta andra sporter är tur en faktor som ofta spelar en avgörande roll i en golfmatch eller -tävling. För att skaffa sig en förståelse för slumpens betydelse kan oddsspelare på golf ta hjälp av regressionsanalys. Läs vidare för att ta reda på hur man bäst mäter turens inverkan när man utvecklar en spelstrategi för golfodds.

Strategi för golfodds – slumpens betydelse

I alla individuella sporter påverkar slumpen utfallet till viss del. För golf är detta sant i ännu högre utsträckning. Somliga kanske hävdar att slumpens betydelse är allra störst inom oddsspel på baseboll . Den kände spelhajen tillika skojaren Titanic Thompson sammanfattade det snyggt: "I poker, biljard och tärning behöver du oroa dig inte bara för ditt eget utan även för motståndarens spel. I golf har du även vädret". Vädret är givetvis bara en av många faktorer som gör golf extra svårt att tippa på – slumpens betydelse för utfallet av ett oddsspel på golf kan inte underskattas.

Det är vida känt att ju fler yttre faktorer som påverkar en sport (som vädret i fotboll) desto svårare är den att tippa på. När du upplever att du vet hur man spelar på golf bör du ta följande  faktorer i beaktande:

  • Golf spelas utomhus och påverkas av väderförhållandena vilka är svåra att förutse.
  • Tävlingar pågår i fyra dagar och teetiderna är olika, så det är osannolikt att spelaren får samma förhållanden varje dag.
  • Golfbanor täcker stora ytor med skiftande underlag.
  • Flaggans placering (den som golfare siktar på) byts varje rond.
  • I en oddskontext är antalet potentiella vinnare många.
  • I golftävlingar över 72 hål kan en spelare leda under 71 av dem men fortfarande tappa segern på sista hålet.

Med tanke på hur många slumpartade faktorer som påverkar ett golfresultat är det inte konstigt att oddsen som erbjuds på golf ser ut att vara högre än på andra sporter. Ta en titt på de aktuella oddsen från US Masters som ett illustrativt exempel.

I poker, biljard och tärning behöver du oroa dig inte bara för ditt eget utan även för motståndarens spel. I golf har du även vädret". Spelhajen Titanic Thompson


Trots att det är en liten andel av spelarna som dominerar rankningen på PGA- och Europatouren så har 28 olika spelare vunnit de 43 senaste majortävlingarna sedan 2009. 
Om du tar en titt på förteckningen över stora majorskrällar det senaste decenniet och under vilka omständigheter de vanns här nedan så klarnar den bilden ytterligare:

Skrällsegrar i majortävlingar det senaste decenniet:

SpelareGolf-majorOddsOvanliga omständigheter
Danny Willet 2016 US Masters 101,000 Har sedan dess inte placerat sig bättre än T37 i en major
Darren Clarke 2011 British Open 126,000 I majorn året därpå, USPGA 2011, slutade han på en +15-score efter de första två ronderna
Keegan Bradley 2011 US PGA 151,000 Majordebut
Louis Oosthuizen 2010 British Open 201,000 Hade klarat cutten i 1 av 8 tidigare majors
Lucas Glover 2009 US Open 201,000 US Open-historiens blötaste och mest avbrutna tävling – Glover hade tidigare missat cutten i US Open tre gånger
Ye Yang 2009 US PGA 151,000 Missade cutten i 5 av 7 tidigare majors
Michael Campbell 2005 US PGA 151,000 Campbell behövde sätta en 2-metersputt för att kvalificera sig

Golfodds – Analys av både skicklighet och tur

En framgångsrik oddsstrategi för golf vilar på förmågan att analysera en spelares skicklighet men även på att förstå hur slumpen kan påverka utfallet. En oddsspelares perspektiv bör inte skilja sig från det en golfspelare har. Det kan sammanfattas på följande sätt:

Framgång = skicklighet + tur

Den som tippar behöver utöver detta grundläggande koncept även beakta både slumpen och spelarens handicap. Men hur kvantifierar man turfaktorn?

Ett sätt är att förstå sig på betydelsen av regression. Om du till exempel tittade närmare på scores från första ronden i en major skulle du kanske utifrån de siffrorna dra slutsatsen att en viss spelare är bättre än snittet, endast baserat på att spelaren i fråga gick på under par just den dagen. I vår framgångsrika formel räknar vi även med att turfaktorn haft en viss inverkan.

Enligt samma logik skulle spelare som gått på över par bedömas vara sämre än snittet, men även här kan (o)turen spelat en roll. Grovhugget ger detta följande slutsatser:

Över snittet i Rond 1:

Prestation över snittet + Tur

Under snittet i Rond 1:

Prestation under snittet + Otur 

Målet med att tippa på golfodds är att göra korrekta bedömningar av potentiella utfall. Det innebär att vi med denna analys till grund behöver förutse vad som kommer att inträffa i Rond 2. Om man utgår ifrån att prestationer följer en linjär logik återstår turen som den kvarvarande variabeln. Dess inverkan är naturligtvis mer eller mindre omöjlig att mäta exakt. Men vi kan väl gissa att det är osannolikt att rond 2 slutar på exakt samma sätt som rond 1.

Man skulle även kunna dra slutsatsen att de spelare som presterade bättre än snittet i Rond 1 borde spela lika bra i Rond 2, men att turen inte skulle hålla i sig vilket skulle innebära sämre resultat.

På samma sätt skulle det omvända vara sant gällande de som underpresterade i första ronden, vars snittscores marginellt skulle förbättras eftersom de inte skulle ha lika mycket otur.

Av de stjärnor som får pryda Sports Illustrateds omslag avtar framgången sedan för många av dem – varför är det så? Det statistiska svaret stavas regression.

Ur ett oddsperspektiv är det intressant att notera att regressionslogiken pekar på att det är mer sannolikt att spelarens score i Rond 2 hamnar närmre snittscoren än spelarens resultat i Rond 1. Detta är ett utslag av det som kallas för regression mot medelvärdet, vilket vid anmärkningsvärda poängresultat blir än mer tydligt.

Det är emellertid viktigt att tänka på att regression inte ger några garantier. En del spelare som presterade bra i Rond 1 kommer göra lika bra eller bättre ifrån sig i Rond 2, och vice versa. Om vi skriver under på turens faktiska inverkan kommer poängresultaten återgå mot medelvärdet.

Regression och Sports Illustrated-förbannelsen

Som vi genomgående har nämnt sysslar vi med medelvärdet för ett visst utfall, men regression är oavsett ett statistiskt faktum – ett synnerligen missförstått sådant. Ett bra exempel på regression i verkligheten hittar vi i Sports Illustrated-förbannelsen, en vandringssägen som hävdar att ett oproportionellt stort antal av de stjärnor som fått pryda den kända tidningens omslag senare tappar i framgång.

Detta har egentligen inget med vidskepelse att göra – verkligheten är betydligt mer trivial och kan förklaras av enkel regression. Man bör förvänta sig att ett stort antal av de som får pryda omslaget kommer tappa i framgång eftersom de prestationer som gjorde dem omslagsaktuella var extrema och att de därför statistiskt sett inte lär kunna upprätthålla den nivån.

När man spelar på stora golftävlingar är regression definitivt något man ska ta i beaktande, men inte betraktat över en hel säsong med tanke på att turen tenderar att jämna ut sig och spelarens förmåga får ett större genomslag. Detta är i ännu högre grad sant över längre tidsperioder. Flerfaldige majorvinnaren Tiger Woods är ett bra bevis på detta.

Men hur duktiga de än må vara kan de inte undvika att då och då drabbas av slumpen i denna extremt utmanande sport för både spelare och tippare.

När du nu förstår turens roll i en oddsstrategi för golf kan du ta del av nätets bästa  odds på US Masters!

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.