nov 8, 2017
nov 8, 2017

Insatsmetoder kan förbättra ditt spelande

Upptäck varför insatsmetoder är så viktiga

Läs om de vanligaste insatsmetoderna

Ta reda på vilken insatsmetod som är bäst

Insatsmetoder kan förbättra ditt spelande

Det finns starka skäl att hävda att det belopp du satsar faktiskt är mer viktigt än vad du spelar på. Vi har utvärderat fem populära insatsmetoder. Läs vidare för att få reda på vilken som är bäst.

Den professionella blackjackspelaren och författaren Ed Thorp var en framgångsrik korträknare. Kanske alltför framgångsrik med tanke på att hans framgångar på de största casinona i Las Vegas ledde till en ökning av antalet kortlekar och blev startskottet för ett krig om korträkning.

Insatsmetod

En spelstrategimetod som används för att beräkna vilken summa pengar som bör placeras på ett spel för att generera avkastning på lång sikt.

Trots sin expertis som professionell spelare (han har skrivit två böcker i ämnet) hävdade han att majoriteten av hans framgångar berodde på en insatsformel skapad av matematikern John Kelly Jr. “Att spela efter en strategi är kanske en tredjedel eller en fjärdedel av vad som krävs för att lyckas. Spelstrategi kan vara två tredjedelar eller tre fjärdedelar”.

Det kan låta självklart att spelstrategi är viktigt. Men vad gör en strategi användbar för sportodds? Med influenser från Alex Bellos bok "Alex’s Adventures in Numberland" kartlade vi framgången för fem spelstrategier fördelat på 500 spel:

betting-staking-strategy-graph.jpg

Grafen ovan visar vinsterna efter 500 simulerade spel för fem insatssystem med en vinstsannolikhet på 55 % per binärt spel. Den ursprungliga insatsen för varje enskild metod var 100 $ (med undantag för all-in-metoden där det initialt satsades 1 000 $). Varje system börjar med ett startkapital på 1 000 $, och simulationen fortsatte för varje metod fram till spel nummer 500 (eller tills dess att startkapitalet var minimerat).

Som du kan se ger ett av insatssystemen bra mycket högre avkastning än de andra, medan ett av dem drar direkt åt pipsvängen.

De fem systemen beskrivs nedan – vilken bokstav tror du varje rad motsvarar?

Metod 1: Satsa allt, varje gång

Satsa hela din bankrulle varje gång. Fördelen är att du kan få hög avkastning snabbt. Nackdelen? När du väl förlorar tar pengarna slut på studs och du är ute ur leken.

Metod 2: Fasta insatser

Satsa ett fast belopp varje gång och variera inte beloppet oavsett hur mycket du vinner eller förlorar. I det här exemplet var det 100 $. Om din vinstchans är 55 % när du spelar på oddset 2,00 har den här metoden dramatiskt minskat risken att förlora hela ditt kapital. Tyvärr innebär det också att dina vinster endast kan öka enligt devisen “sakta men säkert”.

Strategi 3: Martingale

Satsa dubbelt så mycket efter ett misslyckat spel för att täcka förlusterna med vinsterna från nästa spel. Det här ger dig en snabbare ökning än fasta insatser (eftersom du dubblar upp för att täcka förluster). Om du åker på flera förluster i rad fortsätter insatsbeloppet att fördubblas om och om igen. Då kommer du snart att behöva satsa stora summor för att kunna täcka dina förluster.

Metod 4: Fibonacci

Öka din insats i en Fibonacci-sekvens till dina förluster med vinsten från nästa spel. Den här metoden har liknande nackdelar som strategin Martingale, men den minskar hur snabbt insatsen ökar om du är inne i en förlorande spiral (därför minskar den också hur snabbt du kan vinna).

Strategi 5: Proportionellt spelande

Satsa en bråkdel av din bankrulle i proportion till din edge. I den här simulationen använder vi formeln Kelly-kriteriet för proportionellt oddsspelande. Med denna metod ska din insats motsvara din edge delad med oddset. Eftersom fördelen är 10 % i detta exempel och oddsen är 2,00 blir 10/1 därmed 10.

Därför bör 10 % av ett saldo på 1 000 $ innebära en insats på 100 $. Om insatsen lyckas skulle nästa insats öka till 110 $ vilket är 10 % av det nya saldot på 1 100 $. Det här innebär att vinster ökar snabbare jämfört med ett system med fasta insatser och dess förluster minskar långsammare.

Vilken strategi är bäst?

Rätt svar är:

A. Satsa allt

B. Martingale

C. Fasta insatser

D. Proportionella insatser

E. Fibonacci

Som du kan utläsa av beskrivningarna ovan tycks proportionellt spelande ha en naturlig fördel gentemot andra system. Föreställ dig att du är nere på dina sista 100 $. Då satsar du 10 $ och håller dig därmed kvar i leken mycket längre än med ett fast system där dina sista 100 $ skulle bli din sista insats.

Att satsa allt ger dig störst potentiell vinst vid din första insats – du tjänar sju gånger så mycket som andra skulle gjort på sina sju första insatser. Men ljuset som lyser sju gånger så starkt brinner bara en tusendel så länge. Strategin att "satsa allt" elimineras redan i andra omgången.

Chansen att klara sig genom 1 000 rundor på 55 % är obeskrivligt liten, i stort sett obefintlig (även om du skulle ha tjänat 67 miljarder dollar i runda 27).

Simuleringen visar att olika insatsmetoder har väldigt olika utfall även om variablerna är samma.

Även de progressiva systemen Fibonacci och Martingale börjar starkt, men vid en lång förlustsekvens grusas maskineriet.

I vår simulering förlorade vi 11 gånger i rad i omgång 83. Dessa förluster utplånade helt både Fibonaccis och Martingales startkapital, och vid slutet av 11 förluster i rad hade en hypotetisk spelare som använt sig av Martingale behövt satsa 403 000 $ för att hämta igen alla förluster. Det är ett enormt belopp med tanke på att spelarens maxkassa låg på endast 6 300 $. För Fibonacci låg maxinsatsen på 33 500 $ och spelarens maximala saldo nådde maximalt 4 100 $ innan utraderingen.

Det enda systemet förutom det proportionella som undvek förluster var det fasta systemet som ökade sakta men säkert. Vid omgång 83 hade det fasta systemet ökat sitt kapital till 3 400 $, och efteråt hade det endast gått ner till 2 300 $. Pengarna var inte slut, men inte mycket återstod efter 95 insatser.

En svit på 11 förluster drabbar också det proportionella systemet rätt hårt. Vinsterna minskar från 7 359 $ till 2 286 $ – lägre än det fasta systemet. Det här visar hur bra ett fast spelsystem skyddar dina vinster. Men efter insats nummer 500 hade det fasta systemet endast tjänat ihop 6 400 $ medan det proportionella hade ansamlat 18 275 $.

Tänk på att detta baseras på antagandet att du har en edge. Utan den skulle resultaten för alla strategier ändras dramatiskt.

Backa upp din insatsteknik

Simuleringen visar att olika insatstekniker har väldigt olika utfall även om variablerna är samma. Skillnaden mellan att vara utraderad och att sluta med 18 275 $ efter 500 insatser gjorde det lätt att välja ett passande insatssystem.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det inte finns något "idealt" system. Även om Kelly-kriteriet fungerade i exemplet ovan kan det finnas mer utvecklade system för olika typer av spel. Det är viktigt att upptäcka vilken insatsstil som passar just ditt oddsspelande bäst genom research och simulering.

Det är också viktigt att komma ihåg att Kellys system endast fungerar om du känner till din edge. Det är med hjälp av din edge som du beräknar din insats. Om din beräkning av din egen edge är felaktig kommer du att få problem oavsett vad du gör. Läs igenom resten av vårt Oddsresurser-arkiv för att få en bättre förståelse för olika spelformler och -strategier.

Häng med i de senaste ingående oddsartiklarna genom att följa oss på Twitter!

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.