close
mar 13, 2014
mar 13, 2014

Staking: En metod att förbättra ditt spelande

Staking: En metod att förbättra ditt spelande
Det finns starka skäl att hävda att det belopp du satsar faktiskt är mer viktigt än vad du spelar på. Vi har utvärderat fem populära stakingmetoder Upptäck vilken som är bäst. Läs vidare för att ta reda på mer.

Den professionella blackjackspelaren och författaren Ed Thorp var en framgångsrik korträknare. För framgångsrik skulle vissa hävda, eftersom hans förmåga vid spelborden i Las Vegas på de största casinona ledde till införandet av flerkortslekar och blev startskottet för ett krig om korträkning.

Trots hans expertis som professionell spelare – han publicerade två böcker i ämnet – tillägnade han största delen av sin framgång en stakingformel skapad av matematikern John Kelly Jr. “Att spela efter en strategi är kanske en tredjedel av en fjärdedel… av vad du kommer att få ut av den. Oddsstrategi kan vara två tredjedelar eller tre fjärdedelar”.

Det kan låta självklart att oddsstrategi är viktigt. Men vad gör en strategi användbar för sportodds? Med influenser från Alex Bellos bok "Alex’s Adventures in Numberland" kartlade vi framgången för fem oddsstrategier fördelat på 500 insatser:

betting-staking-strategy-graph.jpg

Grafen ovan visar vinster över 500 simulerade insatser för fem oddssystem med en sannolikhet att vinna på 55 % på ett binärt spel. Den ursprungliga insatsen för varje enskild metod var 1 000 kr (med undantag för all-in-metoden där det initialt satsades 10 000 kr). Varje system startar med ett startkapital på 10 000 kr, och simulationen fortsatte för varje metod fram till insats nummer 500 (eller tills dess att startkapitalet var minimerat).

Som du kan se bidrar ett av oddssystemen med bra mycket högre avkastning jämfört med de andra, medan en drar direkt åt pipsvängen.

De fem systemen beskrivs nedan – vilken bokstav tror du varje rad motsvarar?

Strategi 1: Satsa allt, varje gång

Satsa hela din bankrulle varje gång. Fördelen är att du får hög avkastning snabbt. Nackdelen? När du väl förlorar så tar pengarna slut på studs och du är ute ur spelet.

Strategi 2: Fast insats

Satsa ett fast belopp på varje spel och variera inte beloppet oavsett hur mycket du vinner eller förlorar. I det här exemplet var det 1 000 kr. Om din chans är 55 % att vinna med en insats på 2 000, så har den här metoden dramatiskt minskat dina chanser att förlora hela ditt kapital. Tyvärr innebär det också att dina vinster endast kan öka enligt devisen “sakta men säkert”.

Strategi 3: Martingale

Satsa dubbla insatsen efter ett misslyckat spel för att täcka förlusterna med vinsterna från nästa insats. Det här ger dig en snabbare ökning än fasta insatser (eftersom du dubblar upp för att täcka förluster). Om du åker på flera förluster i rad där den insats som krävs fortsätter att dubblas kommer du snart att behöva satsa stora summor för att kunna täcka dina förluster.

Strategi 4: Fibonacci

Öka din insats i en Fibonacci-sekvens till dina förluster med vinsten från nästa insats. Den här metoden har liknande nackdelar som oddsstrategin Martingale, men den minskar hur snabbt insatsen ökar om du är i en förlorande spiral (och därför också minskar den hastighet du vinner i).

Strategi 5: Proportionellt spelande

Spela en bråkdel av din bankrulle i proportion till din fördel. I den här simulationen använder vi formeln Kelly-kriteriet för proportionellt oddsspelande. Med denna metod ska din insats motsvara din fördel delat med oddset. Eftersom fördelen är 10 % i detta exempel och oddsen är jämna blir 10/1 därmed 10.

Därför bör 10 % av en plånbok på 10 000 kr innebära en insats på 1 000 kr. Om insatsen lyckas skulle nästa insats öka till 1 100 kr vilket är 10 % av den nya plånboken på 11 000 kr. Det här innebär att vinster ökar snabbare jämfört med ett spelsystem med fasta insatser och dess förluster minskar långsammare.

Rätt svar är:

A. Spela allt

B. Martingale

C. Fasta insatser

Strategi 5: Proportionellt spelande

E. Fibonacci

Som du kan utläsa av beskrivningarna ovan verkar proportionellt spelande ha en naturlig fördel gentemot andra system. Föreställ dig att du är nere på dina sista 1 000 kr – du spelar för 100 kr (och minskar) och håller dig därmed kvar i matchen mycket längre än i ett fast spelsystem där dina sista 1 000 kr skulle bli din sista insats.

Vilken strategi är bäst?

Att satsa allt ger dig störst vinster vid din första insats – du tjänar sju gånger så mycket som andra skulle gjort på sina sju första spel. Men ljuset som lyser sju gånger så starkt brinner bara en tusendel så länge. Strategin att "satsa allt" elimineras redan i andra omgången.

Chansen att klara sig genom 1 000 rundor på 55 % är obeskrivligt liten, i stort sett omöjlig (även om du skulle ha tjänat 670 miljarder i runda 27).

Simuleringen visar att olika tekniker av staking har väldigt olika utfall även om variablerna är samma.

Även de progressiva spelsystemen Fibonacci och Martingale börjar starkt, men en lång förlustsekvens grusar maskineriet.

I vår simulering förlorade vi 11 gånger i rad i omgång 83. Dessa förluster utplånade helt både Fibonaccis and Martingales startkapital, och vid slutet av 11 förluster i rad hade en hypotetisk spelare som använt sig av Martingale behövt satsa 4 030 000 kr för att hämta igen alla förluster. Det är ett enormt belopp med tanke på att spelarens maxsaldo var 63 000 kr. För Fibonacci låg maxinsatsen på 335 000, även det ett stort belopp med tanke på att spelarens maximala saldo låg på 41 000 kr innan utraderingen.

Det enda systemet förutom proportionellt spelande som undvek förluster var fasta spelsystem som ökade sakta men säkert. Vid omgång 83 hade ett fast spelsystem ökat sitt kapital till 34 000 kr, och efteråt hade det endast gått ner till 23 000 kr. Det var inte slut, men det fanns inte mycket att visa upp efter 95 insatser.

En svit på 11 förluster drabbar också proportionellt spelande rätt hårt, vinsterna minskar från 73 590 kr till 22 860 kr – lägre i jämförelse med ett fast spelsystem. Det här visar hur bra ett fast spelsystem skyddar dina vinster. Men genom att satsa 5 000 kr hade man endast tjänat 64 000 kr på ett fast spelsystem, medan proportionellt spelande hade tjänat in 182 750 kr.

Spelaren bör beakta att detta baseras på antagandet att du har fördelen på din sida. Utan den skulle resultaten för alla stakingstrategier ändras dramatiskt.

Backa upp din stakingteknik

Simuleringen visar att olika tekniker av staking har väldigt olika utfall även om variablerna är samma. Skillnaden mellan att vara utraderad och att sluta med 182 750 kr efter 500 insatser gjorde det lätt att välja ett passande stakingsystem.

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det inte finns något "idealt" system. Även om Kelly-kriteriet fungerade i exemplet ovan, så kan det finnas mer utvecklade system för olika typer av spel. Det är viktigt att upptäcka vilken stakingstil som passar just ditt oddsspelande genom research och simulering.

Det är också viktigt att komma ihåg att Kellys system endast fungerar om du känner till din fördel, som du använder för att beräkna din insats. Om din beräkning av din egen fördel är felaktig kommer du att få problem oavsett vad du gör. Läs igenom resten av våra spelresurser för att få en bättre förståelse för oddsformler och strategier.

Häng med i de senaste ingående oddsartiklarna genom att följa oss på Twitter!

strategy-openaccount.jpg

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.