close
aug 26, 2015
aug 26, 2015

Vad representerar odds?

Ta reda på hur man konverterar odds till sannolikhet

Med hjälp av denna grundläggande konvertering kan du förhoppningsvis hitta värde på oddsmarknader

Vad representerar odds?

Odds är bara en återspegling av något mycket viktigare – sannolikhet. Att lära dig beräkna sannolikheter och konvertera dem till decimalodds är första steget mot att utveckla en förmåga att bedöma oddsvärde.

Det finns en diskussion som alla erfarna oddsspelare lär ha haft otaliga gånger ihop med släkt och vänner i samband med stora sporthändelser. Vad är oddset på x? Vad innebär det? Vad kan jag vinna om jag satsar x?

Odds

En siffra på en viss händelses sannolikhet att inträffa. Detta är grundförutsättningen för allt oddsspelande.

Att förstå odds är den största utmaningen för nya oddsspelare. Men vad representerar egentligen odds och hur kan du lära dig förstå avkastningsvärdet för en viss insats? 

Så snart du lärt dig det kan du börja jämföra odds mellan olika spelbolag. Men om du tror att vadslagning bara handlar om odds behöver du vidga dina vyer. För att på riktigt kunna förstå odds och vadslagning måste du även lära dig hur man gör sannolikhetsberäkningar.

Vadslagning handlar om att uppskatta sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa. Spelbolag som Pinnacle omvandlar den sannolikheten till odds som bättre lämpar sig för vadslagning.

För att på riktigt kunna förstå odds och vadslagning måste du även lära dig hur man gör sannolikhetsberäkningar.

Att det finns många olika oddsformat – decimalodds, fraktionella odds och amerikanska – belyser faktumet att odds bara är ett spelverktyg. Spelbolagens affärsidé går ut på att bedöma risk och tillskriva sannolikhetsvärden.

Med tanke på att vi alla ställs inför risk i vardagen hela tiden ("hinner jag till tåget?", "Blir det regn?") är det anmärkningsvärt hur lite de flesta känner till om grundläggande sannolikhetslära.

Tänk dig en skala från 0 där det inte finns någon chans att en händelse ska inträffa –  till 1 då händelsen garanterat inträffar. Alla övriga potentiella händelser hamnar någonstans mellan de punkterna på sannolikhetsskalan.

Den här korta videon förklarar hur man beräknar odds, sannolikheter och vinster på bara två minuter:

Genom att singla slant kan du på ett tydligt sätt beräkna sannolikhet. Myntet kommer garanterat att landa på krona eller klave. Tillsammans utgör de båda utfallen en händelse som vi vet har en sannolikhet på 1.

Som oddsspelare vill du förstås veta sannolikheten (eller chansen) att just ditt val ska inträffa. För att göra det kan man använda en enkel ekvation:

Lönsamma utfall / alla möjliga utfall

Som oddsspelare vill du förstås veta sannolikheten för att ditt val ska inträffa – det lönsamma utfallet. Vi låtsas att du valt krona. För att få fram ditt värde behöver du alltså dividera de två möjliga utfallen – krona eller klave – för att få fram en sannolikhet på 0,5.

De flesta är mer bekväma med procent – så genom att multiplicera sannolikheten för din händelse (0,5 för krona) med 100 kan du konstatera att chansen att myntet landar på krona och att du vinner är 50 %.

Nu när du vet hur man beräknar sannolikhet kan du omvandla den till odds. Decimalodds är grundformatet som används av spelbolag som Pinnacle. Du får fram decimaloddset för din slantsingling med följande enkla ekvation:

1 / sannolikheten för ditt valda utfall

Vi dividerar alltså 1 (helt säkert) med sannolikheten för att myntet landar på krona vilket vi vet är 0,5. Därmed får vi ett decimalodds på 2,0. Du kan också vända på oddset och få fram sannolikheten i procent med hjälp av att invertera föregående ekvation:

1 / decimaloddset = sannolikhet

Använd denna nya kunskap till att räkna ut sannolikheten för din slantsingling tillsammans med en vän så märker du att sannolikheten för båda utfallen tillsammans är 100 % – (0,5/1+0,5/1)*100 – föga förvånande eftersom 1 innebär att en händelse garanterat inträffar (100/100).

Men om du utför samma uträkning för verkliga odds hos ditt favoritspelbolag märker du att summan överstiger 100 %. Vad beror det på?

För att kunna bli en framgångsrik spelare är det viktigt att kunna beräkna sannolikheter och förstå var oddsen egentligen kommer från.

Kort sagt återspeglar inte oddsen helt och hållet den verkliga sannolikheten för ett visst utfall. Summan som den angivna sannolikheten avviker med från 100 % motsvarar hur stor marginal ditt spelbolag har på den aktuella oddsmarknaden – och talar i princip om hur mycket värde de erbjuder.

Alla oddsspelare som vill tjäna pengar behöver känna till den informationen. Den är lätt att beräkna men få spelbolag avslöjar den öppet – förutom Pinnacle. Behöver du verkligen fråga vad det beror på?

Genom att beräkna odds och sannolikhet öppnar du upp helt nya möjligheter att ta reda på väntevärdet men också hur mycket din insats kommer att betala ut. I vårt myntexempel krävs bara enkel multiplikation:

Din insats x decimaloddset

Om du till exempel satsat 10 på krona till oddset 2,0 får du tillbaka 2,0 x 10 som motsvarar 20 (där ingår din insats på 10 + 10 i vinst).

Genom att förstå var odds egentligen kommer från och kunna beräkna sannolikheter kan du utvecklas som oddsspelare och beräkna egna frekvenser och oddsmodeller som du kan jämföra mot spelbolagens odds.

Om de avviker från varandra kan du förhoppningsvis utnyttja marginalen till din fördel och tjäna pengar – något som varje oddsspelare bör vara ute efter.

Om du vill beräkna ditt spels potentiella avkastning och vinst kan du göra det med hjälp av Pinnacles kalkylator.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.