aug 1, 2018
aug 1, 2018

Vad säger stängningsoddsen om förväntad vinst?

Använda stängningsoddsen för att räkna ut väntevärdet

Typiska oddsrörelser under en fotbollsmatch

Använda stängningsodds för att testa tipsters trovärdighet

Analysera ditt spel genom att använda oddsrörelser

Vad säger stängningsoddsen om förväntad vinst?

Att räkna ut hur mycket man kan förvänta sig att vinna (i genomsnitt) för varje insats är en viktig del av vadslagning. Även fast man endast vet stängningsoddsen för ett evenemang när det väl har börjat, kan de ändå användas för att räkna ut den förväntade vinsten för en insats. Vill du veta hur? Läs vidare för att få reda på det.

Väntevärde är ”en summa en spelare kan förvänta sig att vinna eller förlora genom att spela till samma odds flera gånger. Detta beräknas med hjälp av en enkel ekvation: multiplicera sannolikheten för vinst med den summa du kan vinna per insats, och dra ifrån sannolikheten för förlust multiplicerat med den förlorade summan per insats.” Men hur kan man räkna ut det?

Denna artikel beskriver en metod som jag har diskuterat tidigare – stängningsodds – för att mäta väntevärdet av en insats och se vad de har att säga om våra förväntningar. På så sätt kan vi också avslöja de tipsters vars utfall är för bra för att vara sanna.

Väntevärde

Om vi spelar till ett odds på 2,10 med en sannolikhet för vinst på 50 procent kommer vår ekvation för väntevärdet att se ut på följande sätt.

Väntevärde = (1,10 USD x 50 %) – (1,00 USD x 50 %) = 5 %

Vi kan räkna ut detta på ett enklare sätt genom att dela de befintliga oddsen med rättvisa odds där rättvisa odds är den omvända sannolikheten för vinst, i detta fall 2,00.

Väntevärde = 2,10/2,00 = 1,05 (eller 105 %)

I det första exemplet är väntevärdet den förväntade vinsten per insats angiven i procent (POT). I det andra exemplet är väntevärdet den förväntade procentuella avkastningen på investeringen (ROI). Kom ihåg: ROI = POT +1.

Jag föredrar det andra exemplet och jag kommer att använda det i denna artikel.

Använda stängningsodds för att räkna fram väntevärdet

2016 skrev jag en artikel där jag undersökte hur stängningsoddsen kan användas för att mäta väntevärdet för en insats. Det är naturligtvis en retrospektiv övning – vi kan inte känna till stängningsoddsen för en match före avspark och då är det för sent att satsa. Vi kan dock använda dem för att testa om vi verkligen hade ett väntevärde som vi hittade på ett annat sätt. Jag formulerade följande hypotes:

Förhållandet mellan oddsen för vår insats delat med stängningsoddsen ger ett exakt mått på väntevärdet för en insats.

I detta fall använde jag förhållandet mellan öppnings- och stängningsoddsen. Jag testade hypotesen på ett mycket stort urval fotbollsmatcher (sammanlagt 132 645) och hittade en mycket stark korrelation mellan förhållandet och den aktuella avkastningen. För matcher där förhållandet mellan öppnings- och stängningsoddsen uppgick till 1,05 var den aktuella avkastningen ungefär 105 procent. Där förhållandet var 1,10 uppgick avkastningen till cirka 110 procent, och så vidare.

Även om den här aggregerade dataanalysen inte kan berätta, vad gäller vadslagning, om vi verkligen hade det värde som förhållandet föreslog, kan detta mått – i genomsnitt på många insatser – vara mycket användbart för att beräkna väntevärdet och den förväntade avkastningen.

Typiska oddsrörelser för vadslagning under en fotbollsmatch

Oddsen rör på sig eftersom information om ett lag når marknaden och påverkar hur insatserna på laget görs, och påverkar därmed de odds som bookmakern kommer att uppge. 

Det typiska tankesättet är att när fler spelare satsar på ett lag kommer oddsen att minska och när färre satsar kommer oddsen att öka (även om bookmakers ibland väljer att gå emot denna filosofi om de anser att huvuddelen av spelarna uppför sig på ett irrationellt sätt).

Vissa odds ändras en hel del om ny information om ett lag når marknaden, medan andra inte påverkas lika mycket. Inom vilka typer av intervall rör sig oddsen under en fotbollsmatch?

Jag använde ett ännu större urval matcher än ovan (sammanlagt 162 672 matcher) och räknade ut förhållandena för öppnings- och stängningsoddsen för alla hem- och bortalag (utan Pinnacles spelmarginal). Dessa låg mellan 0,18 och 4,36 med ett medelvärde på 1,003 och en standardavvikelse på 0,12.

Standardavvikelsen är ett mått på variationen inom en datamängd. I detta urval låg tre fjärdedelar av oddsförhållandena inom ± 0,12 av medelvärdet, det vill säga mellan 0,88 och 1,12. Även om det finns några avvikelser som 0,18 och 4,36 var de flesta oddsrörelserna mellan öppnandet och stängningen av marknaden ganska begränsade, som fördelningen nedan visar.

profit-expectation-in-article1.jpg

En närmare titt på rörelser för olika odds

Låt oss ta en närmare titt på olika oddsvärden. Diagrammen nedan visar att ju lägre speloddsen är desto mindre är intervallet (standardavvikelsen) för förhållandena för öppnings- och stängningsodds. Kom ihåg att standardavvikelsen för hela urvalet uppgår till ungefär 0,12. Detta är knappast ett överraskande resultat, eftersom högre odds medför mer osäkerhet och har en större variation.

Nyheter som påverkar spelet på ett lag har troligtvis en större inverkan på lag med högre odds. Variationen i oddsrörelser mellan öppning och stängning är rätt så proportionell mot speloddsens logaritm.

profit-expectation-in-article2.jpg

profit-expectation-in-article3.jpg

Vi kan åskådliggöra rörelseintervaller för öppnings- och stängningsodds på ett bättre sätt med följande diagram, som jämför fördelningen av förhållandena för öppnings- och stängningsodds för tre olika öppningsodds (utan marginal): 1.25, 2 and 10.

profit-expectation-in-article4.jpg

Fördelningen av oddsrörelser är mindre utbredd för låga odds än för höga odds. Vice versa är spridningen av höga odds mycket bredare. En tredjedel av öppningsoddsen på 10 hade ett väntevärde på mer än 110 procent baserat på stängningsoddset. Jämfört med oddsen på 1,25 uppgick väntevärdet till mindre än 1 procent. Detta är knappast en överraskning. Det högsta möjliga väntevärdet för ett odds på 1,25 är trots allt 125 procent. Men det är ändå till hjälp att kunna visa det intervall inom vilket olika odds rör sig.

Förväntad utdelning

Utifrån denna information kan vi skapa oss en uppfattning om vilken typ av långsiktig utdelning som är realistiskt möjlig. Om relativt få fotbollsmatcher har ett betydande väntevärde utifrån vår hypotes om förhållandet mellan öppnings- och stängningsoddsen, så bör detta hålla våra förväntningar i styr.

Medelvärdet av alla positiva väntevärden uppgick till 108,8 procent med en median på 106 procent, medan endast 2,8 procent av hela urvalet hade ett väntevärde som översteg 125 procent. Med tanke på dessa observationer borde vi inte förvänta oss en avkastning på 130, 140, 150 procent eller mer på lång sikt.

Det typiska tankesättet är att när fler spelare satsar på ett lag kommer oddsen att minska och när färre satsar kommer oddsen att öka (även om bookmakers ibland väljer att gå emot denna filosofi).

Det finns helt enkelt inte tillräckligt med möjligheter där oddsen rör sig så pass mycket för att väntevärdet ska vara så högt som 130 procent. Och vi kan verkligen inte förvänta oss att hitta alla möjligheter – vi måste ju trots allt göra våra insatser innan stängningsoddsen är kända – utan att begå misstag på vägen. Det finns helt enkelt för mycket slumpmässighet i sportspel för att vi ska kunna ha rätt varje gång. 

Vi kanske kan göra ifrån oss bättre på kort sikt, men det handlar bara om tur – väntevärdet har inget med saken att göra.

Vi kan sporras av möjligheten till högre väntevärde genom att spela till låga odds som diagrammet ovan visar. Men vänta ett tag: vi höll på att glömma bookmakerns marginal. Analysen baseras på rättvisa odds utan marginal. Om vi tillämpar Pinnacles oddsmarginal (cirka 2,5 procent i genomsnitt) för fotbollsmatcher kommer det rättvisa väntevärdet på 100 procent faktiskt att vara negativt.

Dessutom förekommer avvikelsen favorit–longshot när bookmakers tillämpar sin marginal (som innebär att marginalen inte tillämpas på samma sätt för hemma, oavgjort och borta). Ju högre odds desto mer negativ förväntan i förhållande till rättvisa odds.

Diagrammet nedan visar ett idealiserat förhållande mellan Pinnacles spelodds för fotbollsmatcher och den marginal som tillämpas på dessa odds vid insatser på hemma – oavgjort – borta. För odds på 10,00 tillämpas en marginal på cirka 10 procent (mycket högre än den genomsnittliga marginalen på 2,5 procent). Om de därefter stänger på 9,00 (ett öppnings- och stängningsförhållande på 1,11) innebär detta att de ursprungliga oddsen knappt hade något lönsamt väntevärde. 

Att spela till höga odds kan ge oss fler möjligheter till större oddsrörelser och väntevärde, men den höga marginalen som spelbolag tillämpar på dessa odds urholkar betydligt den möjligheten. 

profit-expectation-in-article5.jpg

Använda stängningsodds för att testa tipsters trovärdighet

I en tidigare artikel beskrev jag hur Wald-Wolfowitz slumpmässighetstest kan användas för att testa en tipsters trovärdighetshistorik. Vi kan komplettera detta med vår hypotes om stängningsodds.

Eftersom vi vet att den verkliga utdelningen har en viktig koppling till förhållandet mellan spelpriset och stängningsoddset, kan vi använda denna information för att testa om en publicerad tipsters resultat har en sådan korrelation. När en tipster exempelvis påstår sig ha en historik på 120 procents avkastning, har denna historik ett förhållande mellan valda odds/stängningsodds på 1,20? Låt oss titta på ett exempel.

En online-tipster (del av ett nätverk av tipster-tjänster) påstår sig ha vinst i 80 procent av insatserna (1X2, totala mål och asiatiskt handikapp), vilket gör den till en av världens högst rankade tipster-webbplatser. 

Tipsters kanske anser att stängningspriser inte har något att göra med resultat. Det stämmer, men vår hypotes påstår att de påverkar den förväntade utdelningen.

Om vi tittar på deras val kan vi se att majoriteten av deras odds ligger inom intervallet 1,7 till 2,1. Om vi tittar på deras publicerade resultat under de senaste tre månaderna, rapporterar de en avkastning på 138,6 procent från 839 val till odds med ett medelvärde på 1,93 och en median på 1,90. Om vi använder vår hypotes om stängningsodds kan vi påstå att dessa val minskar till en faktor på cirka 1,40. Med andra ord, om en insats rekommenderas till ett odds på 1,90 sjunker det i genomsnitt till cirka 1,35 när det är dags för avspark.

Vi vet redan från vår tidigare analys att en sådan oddsminskning är mycket sällsynt. För odds på 1,90 är standardavvikelsen för öppnings- och stängningsodds ungefär 0,08, vilket motsvarar stängningsodds på cirka 1,76. Odds på 1,35 är hela fem standardavvikelser bort från medelvärdet.

I mitt urval fanns det 50 149 öppningsodds hos Pinnacle (under loppet av tio år) och dessa låg mellan 1,70 och 2,10 – endast sju av dem sjönk under 1,40. Ändå ska vi tro att denna tipster har hittat nästan 7 000 insatser med högt värde sedan 2015.

Detta skulle innebära att de har valt från ett urval på 50 miljoner möjliga insatser under en treårsperiod. Med tanke på det begränsade utbudet av marknader som de inriktar sig på, är denna siffra helt enkelt absurd.

Låt oss titta på några av deras senaste val. 

Analys av tipsters oddsrörelser

Val

Odds som publiceras av tipsare

Pinnacles stängningsodds

Ryssland mot Kroatien över 1,75

1,74

1,69

Cork City -0,75 vinner över Shamrock Rovers

1,88

2,07

Derry City mot Limerick över 2,75

2,05

1,70

Brasilien mot Belgien över 2,5

2,03

1,85

Uruguay mot Frankrike över 1,75

1,72

1,82

Colombia +0,5 vinner över Storbritannien

1,81

1,81

Belgien mot Japan över 2,5

1,94

1,77

Brazil -1 vinner över Mexico

1,85

1,79

Fjolnir mot Fylkir över 2,75

1,86

1,68

Kroatien vinner över Danmark

1,75

2,04

Det är bara ett litet urval, men mönstret är redan tydligt. Vissa odds som de rekommenderar är låga och vissa är höga. Den genomsnittliga förändringen uppgår till 1,03 mot låga stängningsodds, tillräckligt för att täcka Pinnacles marginal för dessa odds, men inte 1,40 som vi letar efter.

Tipsters som den vi analyserade ovan kanske anser att stängningspriser inte har något att göra med resultat. Det stämmer, men vår hypotes påstår att de påverkar den förväntade utdelningen.

Spelbolagen anger på lång sikt rätt så exakta odds, de gör inte samma antal misstag som utfallen ovan skulle medföra. Om detta hände, skulle den information som tipstern ifråga rekommenderar till marknaden lämna ett tydligt spår. Om spelare var så här bra skulle det märkas. Antingen så lägger ingen märke till tipstern (och många som denne), eller så händer detta inte. Vilket är mer sannolikt?

Analysera ditt spel genom att använda oddsrörelser

Vi kan använda vår hypotes för att avgöra om vår egen insatshistorik visar bevis på skicklighet. Om så är fallet kan vi utgå ifrån att spelbolagen anser att den informationen vi tar till spelmarknaden är relevant. I annat fall borde vi utgå ifrån möjligheten att vi bara haft tur. 

Spelbolag som Pinnacle använder stängningsoddsen för att identifiera vassa spelare. Om spelare ständigt slår stängningsoddsen med mer än spelbolagens marginal kommer de att användas för att skapa en mer kostnadseffektiv spelmarknad där prissättningsfel, både vad beträffar kvantitet och storlek, hålls på en lägsta nivå.

Följaktligen finns det ett relativt smalt intervall av förväntad lönsamhet som vi helt enkelt måste acceptera. Den typ av utfall som visas ovan och som vissa tipsters påstår sig erbjuda är helt enkelt omöjliga. Förvänta dig inte att uppnå dem på egen hand – och när du ser att andra påstår sig ha dem, vet du precis vad de går för.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.