jan 20, 2023
jan 20, 2023

Hur mäter man resultat och faktisk skicklighet inom betting?

Empiriska bevis och intuitiva data inom betting

Är handikappspel den viktigaste delen av betting?

Stängningsoddsens värde inom betting

Riskhantering vid spel på sportodds

Hur mäter man resultat och faktisk skicklighet inom betting?

Det bästa sättet att mäta faktisk skicklighet inom betting är att undersöka hur väl ditt uppskattade väntevärde matchar din avkastning över ett tillräckligt stort antal spel. Få spel kan visserligen ge en indikation om din skicklighet beroende på hur kvantifierbar osäkerheten i dina spel är men i allmänhet är det alltid bättre att ha ett större urval.

För en större mängd spel kan vi räkna fram sannolikhetsvärdet (p-värdet) som talar om hur troligt det är att en serie resultat berott enbart på slumpen. Om vi kör siffrorna genom en p-värdekalkylator genom att mata in avkastningsprocent, genomsnittliga odds och antal spel (n) får vi reda på sannolikheten (1 på x) att resultaten uppstått på grund av slumpen.

Inom statistik anser man i regel att ett p-värde på mindre än 0,05 avfärdar nollhypotesen, vilket i vårt fall innebär att det är extremt osannolikt att de observerade spelresultaten berott på slumpen.

Empiriska bevis och intuitiva data inom betting

P-värden mäter inte en spelares faktiska skicklighet men vad hade hänt om skickliga spelare kunde kvantifiera osäkerhet på ett träffsäkert sätt? I min bok Hypnotised By Numbers berättar jag att många skickliga spelare har något som kallas för riskintelligens och att deras hjärnor fungerar på ett speciellt sätt. Sådana spelare kan undermedvetet köra simuleringar i huvudet baserat på tidigare empiriska bevis och mäta eller uppskatta framtida sannolikheter.

Det är så många professionella spelares hjärnor fungerar. Empiriska bevis är information som inhämtas genom observation och dokumentation av särskilda beteenden och mönster i data eller experiment. Synnerligen skickliga spelare lagrar allt detta i sina hjärnor som fungerar som datorer och processar alla uppgifter. De har lagt otaliga timmar på att titta på sporterna de spelar på och specialiserar sig i allmänhet på vissa sporter och matcher.

Tidigare erfarenhet kan ju också ses som en form av data. Alla baserar sina beslut på erfarenhet och det gör man ofta intuitivt.

”Riskintelligens är förmågan att träffsäkert mäta sannolikheter genom intuition baserad på erfarenhet”

Inom betting finns det faktorer som man har full koll på, faktorer som man vet är okända och faktorer som man inte ens känner till. Pinnacle-medarbetaren Marco Blume var först med att påpeka det. Om en häst saktar ner markant i uppförsbacken på Cheltenham eller en UFC-fighter får slut på ork i rond fyra av en fight, hur många gånger måste det ske för att man ska kunna vara säker på att det kommer att hända igen? Bör vi ta med den variabeln i vår uppskattning av den sanna (villkorade) sannolikheten? När det gäller Cheltenham-hästen kan det räcka med att se det hända en gång.

Logiken bakom variablerna

Det finns en hög varians som måste kartläggas med stora urval av helt slumpstyrda händelser som till exempel slantsinglingar, men spel på sport styrs inte helt av slumpen och det händer ofta att osäkerheten är högst kvantifierbar för mindre spelurval. Det är det jag ofta kallar för ”logiken bakom variablerna”.

Nyckeln till att låsa upp värdet är att titta på sport för att hitta ingångsvinklar som oddsmarknaden inte tagit hänsyn till. När man tittar på matcherna bör vinst- och förlustgrafen bli mindre volatil och ligga närmare ens uppskattade väntevärden.

Handikappspel är den viktigaste delen av betting

Flera av de skickligaste handikappspelarna är anonyma. Storleken på dina insatser speglar inte nödvändigtvis hur bra du är som spelare. I poker använder många av de bästa spelarna låga eller medelhöga insatser. Verklig skicklighet inom betting mäts inte av hur mycket pengar du satsar eller vinner – allt handlar om hur stor marginal du kan slå oddsen med (marginalen inräknad).

Med det menar jag inte stängningsoddsvärdet, det vill säga de faktiska sannolikheterna för alla dina spel i ett stort urval. Det kan du bara mäta utifrån din långsiktiga avkastningsprocent. Ju närmare ditt väntevärde ligger din faktiska avkastning i det långa loppet, och ju högre din avkastning är, desto större skicklighetsfördel har du över spelbolagen och marknaden.

Många av de bästa oddsspelarna är handikappspelare och de bästa handikappspelarna sammanställer eller uppskattar egna rättvisa odds för marknaderna de är intresserade av. Dessa odds är tänkta att motsvara de faktiska sannolikheterna till 100 % snarare än en falsk spelbolagssannolikhet med en påklistrad marginal.

De skickligaste oddsspelarna analyserar sporterna och oddsmarknaderna i detalj och kvantifierar sedan sin fördel och identifierar eventuella felaktiga odds. Detta kallas att agera nedifrån och upp.

Vad är stängningsoddsvärdet?

Stängningsoddsvärdet är ytterligare ett sätt att mäta resultat och skicklighet inom betting men är det verkligen ett träffsäkert mått? Svaret är att det beror på sporterna och marknaden i fråga. Man vill helst ha en avkastning som motsvarar väntevärdet över ett stort antal spel. Man hade hellre haft 10 % avkastning i förhållande till sitt uppskattade väntevärde än 5 % avkastning med ett stängningsoddsvärde på 15 %.

Är stängningsoddsvärdet träffsäkert? Svaret är att det beror på sporterna och marknaden i fråga.

För att beräkna stängningsoddsvärdet kan man använda den här enkla formeln från Hypnotised By Numbers:

((Decimalodds - stängningsodds)/stängningsodds) x 100

Stängningsoddsvärde är ett nytt sätt att beräkna och protokollföra en uppskattad långsiktig edge. Värdet används främst av så kallade ”steam chasers” som agerar uppifrån och ner. Med hjälp av programvara som jämför odds från olika spelbolag kan datainriktade spelare gå med vinst utan att nödvändigtvis känna till sporterna i detalj.

Det är inget nytt koncept – det har förekommit länge på europeiska oddsmarknader ända sedan Betfair och tjänster/webbplatser för oddsjämförelse lanserades. Stängningsoddsvärdet är ett lovande alternativt sätt att mäta resultat, särskilt på de mer populära och likvida marknaderna.

I det långa loppet vill man vara på rätt sida om stängningsoddsvärdet på de flesta marknader men värdet korrelerar inte alltid med väntevärdet. Om din faktiska avkastning motsvarar ditt väntevärde efter ett stort antal spel är det det tydligaste tecknet på verklig skicklighet inom betting.

Spelare som i huvudsak spelar på specialmarknader, derivat eller mer obskyra marknader kanske inte får särskilt stora stängningsoddsvärden. Och om de får det kan det vara på odds som skiftat lätt, kanske på grund av deras egen aktivitet.

Hur kan man lära sig att spela smartare? 

Som tumregel kan man säga att ju bättre man är på att uppskatta de sanna oddsen, desto färre spel behöver man för att fastställa sin faktiska skicklighet. Det stämmer så länge ens viktade variabler och använda parametrar är konsekventa. ”Osäkerhet” kan ofta kvantifieras i viss mån.

Om du brukar spela på höga odds tar det längre tid att jämna ut variansen men det finns flera saker du kan göra för att vända oddsen till din fördel:

 1.     Effektiv riskhantering och insatsstrategi
 2.     Jobba på din disciplin
 3.     Rikta in dig på lägre odds för att minska variansen
 4.     Jämför odds hos olika spelbolag
 5.     Nätverka och skala upp
 6.     När man spelar på sportodds är det oerhört viktigt att välja rätt matcher
 7.     Kartlägg dina spel och leta efter konstiga mönster på kalkylbladet eller i själva spelvariablerna.
 8.     Lägg ett stort antal värdespel för att minska volatiliteten och variansen i grafen 


Riskhantering vid spel på sportodds

Att ha en stabil edge på oddsen räcker bara halvvägs. Riskhantering är den andra stora viktiga faktorn och där är Kelly-metoden central. 30 % Kelly är en bra utgångspunkt. Det Kelly-formeln gör är att minska risken och ge dig en rekommenderad insatsstorlek i proportion till din bankulle som är optimal för att utnyttja det förmodade värdet i spelet.

Kelly-formeln visas nedan: (om du använder 30 % Kelly justerar du till 30 % av F efter beräkningen)

F* = (bp-q /b) där:

 •        F är andelen av den aktuella bankrullen som ska satsas
 •        b är det erhållna nettooddset på spelet (”b” till 1 – om du använde decimaler skulle 2,50 bli 1,5 till 1)
 •        p är vinstsannolikheten
 •        q är förlustsannolikheten som är 1–p


Avslutande tankar kring resultat och sann skicklighet inom betting

Avkastning är det bästa måttet på skicklighet inom betting. Om din avkastningsprocent matchar ditt väntevärde över ett tillräckligt stort antal spel och du anser dig veta varför oddsen var felaktiga kan du i regel vara säker på att dina resultat berott på skicklighet.

Din skicklighet som spelare mäts bäst av hur stor marginal du slår oddsen med. Osäkerhet inom betting kan ofta kvantifieras i viss mån till skillnad från casinospel och andra slumpstyrda spel.

Om du regelbundet spelar med positiva väntevärden vinner du i det långa loppet förutsatt att du har en effektiv plan för insatsstorlekar och bankrullehantering. Ge dig själv lite utrymme för misstag i dina oddsuppskattningar genom att sätta ett tröskelvärde för uppskattade väntevärden.

Om du till exempel uppskattar ett faktiskt odds till 2,000 kan du bestämma dig för att inte spela på ett lägre spelbolagsodds än 2,200 vilket motsvarar en väntevärdeströskel på 10 % och ger dig en felmarginal.

Vill du lära dig mer om den här och andra spelstrategier för att få en edge på oddsmarknaderna? Gå till vår sida Oddsresurser. Och följ Bryan Nicholson på Twitter för att få mer information om hans bettingmetodik.

Odds kan ändras

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.