mar 25, 2015
mar 25, 2015

Hur du byggger en spelmodell.

Hur du byggger en spelmodell.
Hur bygger du en spelmodell för sportsbetting? Vilka steg består den av? Vad behöver du överväga? Följ de här stegen för att bygga din egen kvantitativa modell, och ta din betting till nästa nivå.

Vad är en spelmodell?

Den enklaste formen av en spelmodell för sportbetting består av ett system som kan identifiera opartiska referenspunkter utifrån vilka du kan avgöra sannolikheten för utfallet i ett särskilt spel. 

Modellen kommer ge dig optimala förutsättningar att belysa lönsamma spelmöjligheter, genom att bedöma ett lags verkliga potential mer exakt jämfört med vad en bookmaker kan göra.

Att bygga en spelmodell för sportsbetting kan dock vara svårt och tidskrävande. Det finns olika instruktioner och förhållningorders som du rekommenderas att hålla dig till när du skapar en spelmodell, vilket kan komplicera processen.

Med det i åtanke, när du väl har skapat en framgångsrik spelmodell så kan den hjälpa dig att visa möjligheter som den spelare i allmänhet helt enkelt inte skulle överväga.

Låt oss börja.

För det här exemplet har vi använt en metod som liknar Försäkring- och kontrollcykeln - en kvantitativ metod för riskbedömning som används av försäkringsbolag. Det finns fem huvudsakliga funktioner:

  • Definiera problemet
  • Bygg en lösning
  • Övervakning av resultat
  • Professionalism
  • Externa krafter

Steg 1: Specificera målet med din spelmodell.

Det här verkar lätt, men många som håller på med sportbetting missar själva poängen med vad deras spelmodell försöker att åstadkomma.

Utan ett tydligt mål skulle du kunna bli överröst av alla siffror och tappa fokus på dina övergripande mål.

Även om du kan hävda att du kan få statistiken först för att hitta några mönster, så skulle det ändå behövas testas mot ett antal hypoteser, där alla har olika mål.

Därför rekommenderas du att börja med ett specifikt mål snarare än ett generellt.

Steg 2: Välj din statistik

Nästa steg går ut på att formalisera din undersökning till numerisk form genom att välja kvantifierbar statistik. 

De först två stegen handlar om att definiera problemformuleringen med Försäkrings- och kontrollcykeln.

Steg 3: Samla, gruppera och modifiera statistik

Alla modeller behöver statistik så att du kan integrera de med din algoritm. Det finns två sätt att samla statistik - genom dig själv, eller genom att använda annan redan publicerad statistik.

Som tur är finns en uppsjö av tillgänglig statistik på nätet, varav en del är gratis att ta del av medan vissa webbsidor erbjuder en betaltjänst.  

När du väl har all statistik, så kommer du förmodligen inse att det finns en del frågetecken som behöver redas ut.

Om du exempelvis tittar på lag från Premier League, skulle du då överväga alla matcher eller enbart deras ligamatcher? Är det möjligt att göra justeringar om laget i fråga har många spelare borta, eller om de har en viktig match i Champions League mitt i veckan.

Det är här du kan förfina din bedömning, beroende på vad ditt mål är.

Steg 4: Välj form för din spelmodell.

Det är här som matematiken i modellen kommer in givet att det finns så många modeller att välja på eller uppfinna. 

Vi har föreslagit ett antal modeller tidigare och de kan vara så komplexa eller så enkla som du önskar. Vår rekommendation är att inte komplicera det för mycket.

Det här steget kan bytas med steg 3 eftersom statistiken kan vittna om att en viss modell bör användas, eller att en viss modell kan kräva specifik statistik.

Steg 5: Utvärdera antaganden

Varje modell kommer att bestå av ett antal antaganden och du borde vara medveten om dess begränsning. Du kommer kanske glömma att göra detta men det är absolut avgörande.

Exempelvis var missbruket av derivat som orsakats på grund av att missförstånd baserat på felaktiga antaganden i kontrakt som gjorts 2007-08 Collateralised Debt Obligations och Credit Default Swaps, en betydande orsak till den finansiella krisen 2007-08.

Tidigare i den här artikelnhar vi belyst hur medelvärden och standardavvikelser av vissa händelser normalt sett är fördelade. Det här skulle exempelvis behöva testas.

Steg 6: Bygg en spelmodell för sportbetting.

Nästa steg är att verkligen bygga en spelmodell för sportbetting. Det finns ett stort antal verktyg att använda, bl.a. online-kalkylatorer, Excel, MatLab, Java, R programmering och VBA.

Du behöver inte vara en fena på programmering för att bygga en spelmodell för sportbetting, men ju mer du förstår av dess funktionalitet desto bättre utrustad är du för att kunna testa och analysera statistiken.

Steg 7: Testa modellen

Det är utav största vikt att du testar effektiviteten av några spelmodeller för sportbetting för att kunna förstå hur känsliga de är för resultatet.

I något fall kan resultatet av spelmodellen göra så att vi behöver ompröva något av de tidigare stegen.

Nyckelfrågan är alltid om modellen kommer vara lönsam eller inte? Därför behöver du testa det -genom att gå igenom alla steg igen.

Steg 8: Övervaka resultat

Om vi antar att en lämplig spelmodell har byggts och testats så behöver den bibehållas med tiden. Det här leder oss tillbaka till vår utgångspunkt - definiera framtida mål.

Tillämpad kunskap

Att förstå den process som krävs är av största vikt när det kommer till att bygga en spelmodell för sportbetting. 

Kvantitativ modellering handlar inte bara om att ha en modell och tillämpa den, det finns ett antal processer - och inte nödvändigtvis i den ordning som anges - som ska slutföras.

Att följa den här processen kommer inte att garantera dig en vinstgivande modell, men den kommer försäkra dig om att överväga de fundamentala aspekter som behövs för att bygga en ny spelmodell för sportbetting.  

Exempel på hur du bygger en modell för sportbetting, click here.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.