jan 30, 2018
jan 30, 2018

Hur ofta går professionella spelare med vinst?

Hur ofta kan en vinnande spelare förvänta sig att avsluta månaden på plus?

Analys av månatlig förväntad avkastning för professionella spelare

Vad kan man lära sig med hjälp av en binomial scenarioformel?

Hur ofta går professionella spelare med vinst?

Att kunna försörja sig på odds är en dröm för många. Men även om man kan tjäna stora pengar på odds kan det vara svårt att leva på det. Hur ofta kan vinnande spelare förvänta sig att spela hem en månadslön? Läs vidare för att få reda på det.

Under 2017 anordnade Pinnacle en diskussionsdag på Twitter med råd om vad som krävs för att bli en professionell spelare. Några av ämnena som avhandlades var insatsmetoder och pengahantering, värdet av information, skillnaden mellan vinnande spel och positivt väntevärde och stängningsoddsens betydelse för att mäta framgång.

En aspekt som saknades var dock hur det verkligen är att leva på odds och hur ofta en professionell spelare kan förvänta sig att spela hem en månadslön. Det enklaste sättet att mäta detta på är att se professionellt oddsspelande som vilket jobb som helst.

De flesta anställningsformer ger lön varje månad. Den här artikeln kommer att undersöka hur ofta en vinnande oddsspelare kan förvänta sig en "månadslön".

Hur ofta kommer din bankrulle att nå nya höjder?

En av mina tidigaste inspirationskällor till att bli oddsanalytiker var en artikel som publicerades på webbplatsen Professional Gambler med titeln Sports Betting Money Management (du kan läsa artikeln här). Den var en riktig ögonöppnare eftersom den inte försökte lura läsaren med orimligt höga avkastningar, vinstfrekvenser eller vinstökningar.

Det är helt enkelt svårt att tjäna pengar på odds. Till och med de allra bästa spelarna når sällan över 55–57 % vinstfrekvens eller en avkastning som överstiger 110 % på lång sikt.

Det kanske mest överraskande inslaget i artikeln var att en handikappspelare med 55 % vinstfrekvens bara kan förvänta sig att bankrullen når nya höjder under 5 % av tiden. För att citera artikelförfattaren R.J. Miller: "Nybörjare tror att en framgångsrik spelares bankrulle bör öka varje dag. Men faktum är att bankrullen kommer att ligga under sin maximala nivå 19 dagar av 20".

I den här artikeln sätter jag detta antagande på prov över en rad odds (1,50, 2,00, 3,00, 5,00 och 10,00) och avkastningsprocenttal (90 % till 120 % med tvåprocentiga intervaller). Den förväntade sannolikheten för att bankrullen ska slå rekord beräknades med hjälp av en Monte Carlo-simulering. Resultaten anges i tabellen nedan:

in-article-how-often-do-winners-get-paid-6.jpg

När Miller skrev artikeln låg typiska handikappodds på 1,91 (decimalodds) vilket motsvarar -110 i amerikanska odds eller 10/11 i fraktionalodds.

En vinstfrekvens på 55 % skulle således ha gett en avkastning på 105 %. Den bästa passformen för dessa siffror är den gröna linjen ovan (odds på 2). För en sådan avkastning kan vi bara förvänta oss att bankrullen når nya höjder under 5 % av tiden.

Det avslöjar också hur sällan vi kan förvänta oss rekordhög bankrulle även om vi presterar bra. Även med en långvarig avkastning på 120 % (en osannolikt hög nivå med dessa odds) skulle bankrullen fortfarande bara ligga på rekordnivå under 20 % av tiden. Vid högre odds skulle det vara ännu mer sällsynt att nå dessa höjder.

Månatlig avkastning

De nio tabellerna nedan visar möjliga månatliga insatshistoriker som var och en består av 50 lika stora handikappinsatser på oddset 2,00 med en teoretisk vinstfrekvens på 55 %, vilket motsvarar en vinstförväntan (p) på 10 % eller en förväntad avkastning (r) på 110 %.

Även med en signifikant fördel över oddsen gick alla tre historiker med förlust. Föreställ dig att du inte får någon lön alls från ditt jobb under två eller tre månader per år, och att du dessutom behöver betala din arbetsgivare för att du inte har arbetat tillräckligt hårt. Den som påstår att det är lätt att spela på odds är felinformerad.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-1.jpg

En vinnande oddsspelare skulle utan tvivel finna det användbart att kunna beräkna sannolikheterna för att kamma hem en lönsam månadsavkastning respektive att gå med förlust. Faktum är att för enkla scenarier som ovan där alla odds och insatsstorlekar är identiska kan vi använda binomialteoremet för att beräkna den exakta sannolikheten för att gå med förlust. I det här exemplet är sannolikheten 19,7 %.

Vad händer om vi ändrar oddsen? Det första diagrammet nedan visar hur sannolikheten för att gå med förlust efter 50 insatser på en månad varierar beroende på vilka odds vi satsar på.
in-article-how-often-do-winners-get-paid-2.jpg

Sannolikheten är givetvis större ju sämre vår förväntade avkastning är. En annan tydlig aspekt är att variansen ökar ju högre oddsen här. När urvalet av insatser är relativt litet spelar slumpen en mycket större roll om oddsen är höga. Även med en ordentlig fördel kan vi förvänta oss att förlora pengar under ett betydande antal månader.

Med en förväntad avkastning på 120 % och odds på 10 är sannolikheten för att gå med förlust cirka 27 %. Det är inte mycket bättre än om man satsat på dessa odds utan någon fördel alls (43 %). Däremot påverkas våra månatliga förväntningar när vi spelar på låga odds (1,5) mycket mer av storleken på den fördel vi har och mycket mindre av slumpen.

Nästa diagram visar hur detta förhållande förändras när vi ökar det månatliga antalet insatser till 250.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-3.jpg

Nu är de månatliga förväntningarna mycket mer tydligt definierade även för högre odds. Föga förvånande kan vi konstatera att ju fler insatser desto större är sannolikheten att vi kommer att avsluta månaden på plus. Detta beror på lagen om stora tal, förutsatt att vi bibehåller ett positivt väntevärde. Naturligtvis är motsatsen också sann: när vi inte har något positivt väntevärde ökar sannolikheten för förlust med antalet insatser.

De två sista tabellerna jämför månatliga förväntningar vid oddsen 2,00 respektive 5,00 för fem olika urvalsstorlekar: 10, 20, 50, 100 och 250 insatser. De tyder i stor utsträckning på samma sak som de två första diagrammen:

  1. Ju större fördel eller nackdel vi har desto större är sannolikheten att vi kommer att gå med vinst respektive förlust.
  2. Ju fler insatser vi placerar desto större är sannolikheten för att vi går med vinst eller förlust under den period som vi har en fördel respektive nackdel.
  3. Ju lägre oddsen är desto mindre påverkas utfallet av slumpen.

in-article-how-often-do-winners-get-paid-4.jpg
in-article-how-often-do-winners-get-paid-5.jpg

För alla som är intresserade av att köra egna binomialscenarier kan följande Excel-formel användas för att beräkna sannolikheten för förlust utifrån ett urval av insatser:

=BINOMDIST(ROUNDUP((n/o)-1,0), n, r/o, TRUE)

där n = antal insatser, o = odds och r = förväntad avkastning eller förväntad fördel uttryckt antingen i procent eller ett decimaltal (till exempel 110 % = 1,1).

Miller berättade för sina läsare att han med en vinstfrekvens på 55 % och 125 insatser per månad skulle kunna förvänta sig att gå med förlust var nionde månad. Med oddset 1,909 (n = 125, r/o = 0,55) tyder binomialekvationen på att sannolikheten för en förlorande månad är 27,9 %, det vill säga över en fjärdedel. Bevisligen räknade Miller fel.

Eller så kanske han glömde att ta hänsyn till spelbolagens marginal. I detta fall skulle sannolikheten vara 13,1 % vilket ligger närmare hans antagande. Även om Miller begick vissa felaktigheter hade han rätt om sin huvudpoäng: nämligen att en effektiv spelstrategi har nytta av realistiska förväntningar.

Mer komplicerade spelhistoriker med olika odds och insatsbelopp skulle kräva en Monte Carlo-simulering istället.

Slutsats: Hur ofta går vinnare med vinst?

Att spela på odds är svårt. Få lyckas gå med vinst i det långa loppet utan turens hjälp. Till och med spelare som bevisligen lyckas med det måste tona ner sina lönsamhetsförväntningar. Att en vinnande spelares bankrulle når nya höjder är betydligt ovanligare än många tror.

Det är dessutom långt ifrån säkert att en vinnande spelare går plus varenda månad. Förhoppningsvis har den här artikeln demonstrerat hur svårt det kan vara att försörja sig på odds.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.