mar 10, 2017
mar 10, 2017

Allt du behöver veta för att slå spelbolagen

Vad går principen om massans vishet ut på?

Vilka oddsmodeller använder spelbolagen?

Brukar ditt spelbolag stänga ner vinnande konton?

Allt du behöver veta för att slå spelbolagen
Principen man måste följa för att kunna gå med vinst i det långa loppet är inte att spela när du tror att du kommer att vinna, utan att spela när sannolikheten för att vinna är större än spelbolagets odds återspeglar. För att gå med vinst på sitt spelande måste man kunna göra bättre bedömningar är spelbolagen. I den här artikeln förklarar Joseph Buchdahl hur spelbolag hanterar sina odds och vad som krävs för att slå spelbolagen. Läs vidare för att få reda på mer.

År 2014 satte Pinnacle teorin om "massans vishet" på prov genom att låta folk gissa antalet chokladbollar i ett videoklipp. Den genomsnittliga gissningen avvek bara med 1,4 % från det rätta svaret trots att bara 1 av de 608 deltagarna gissade rätt.

Även om man aldrig kan veta i förväg hur en sporthändelse ska sluta ger "massan" i regel en bra fingervisning om sannolikheterna för de möjliga utfallen.

Men naturligtvis är sportresultat binära av naturen: antingen inträffar de eller så inträffar de inte. Spelbolagen kan emellertid titta på hur folk uttrycker sina sammanlagda åsikter genom att satsa pengar. På så sätt får spelbolagen en god uppfattning om sannolikheterna för de olika utfallen, som därefter återspeglas i oddsen. När folkmassor ställs inför ovisshet tenderar de visserligen att uppvisa systematisk bias i sin bedömning vilket leder till en samlad åsikt som inte är optimal.

Men ju mer likvid (eller populär) en oddsmarknad är desto bättre blir det kollektiva omdömet. Ju fler oberoende spelare som uttrycker sina åsikter om en sporthändelse desto mer sannolikt är det att den kollektiva massan är vis och att oddsen därmed blir träffsäkra.

Pinnacle-spelarnas vishet

Jag har tidigare granskat hur träffsäkra Pinnacles 1X2-fotbollsodds är och därmed hur vis marknaden är genom att jämföra sannolikheterna för förväntade utfall (som definieras av oddsen) med utfallens faktiska procentsatser. Analysen visar att Pinnacles odds i genomsnitt är höggradigt effektiva – alltså träffsäkra.

Ju fler oberoende spelare som uttrycker sina åsikter om en sporthändelse desto mer sannolikt är det att den kollektiva massan är vis och att oddsen därmed blir träffsäkra.

Till exempel vinner lag med oddset 2,00 (bortsett från Pinnacles marginal) vanligtvis i 50 % av fallen. Lag med oddset 4,00 vinner vanligtvis i 25 % av fallen och så vidare. Även om en sådan observation inte är ett slutgiltigt bevis för att marknaden är effektiv så sammanfaller observationen med hypotesen.

Självklart har inte alla spelbolag samma odds för ett visst lag. Till exempel hade Pinnacle oddset 2,22 för att Liverpool skulle slå Tottenham i matchen den 11 februari 2017. Hos andra spelbolag skiftade oddset mellan 2,15 och 2,33. Hur kan man veta vilket odds som var mest träffsäkert?

Pinnacles vishet jämförd med andra spelbolag

En metod för att testa Pinnacles relativa oddseffektivitet gentemot övriga spelbolag är att formulera följande hypotes och tillhörande test:

1.     Anta att Pinnacles odds (med marginalen borträknad) exakt återspeglar utfallens faktiska sannolikheter.

2.     Därmed blir förhållandet mellan Pinnacles odds och ett annat spelbolags odds ett mått på väntevärde, alltså förväntad avkastning.

3.     Analysera de faktiska avkastningarna för ett stort antal väntevärden.

Exempel: Pinnacles uppskattade rättvisa odds (med marginalen borträknad) för att Liverpool skulle slå Tottenham var omkring 2,25 vilket motsvarar en sannolikhet på cirka 44 %. Om vår hypotes är korrekt skulle alltså det bästa tillgängliga oddset 2,33 ge en förväntad avkastning på omkring 1,035, med andra ord en vinst på +3,5 % (2,33/2,25).

Om man däremot hade spelat på det lägsta oddset 2,15 hade ens förväntade avkastning varit 0,956, alltså en förlust på -4,4 % (2,15/2,25). Om det visar sig att alla insatser med en förväntad vinst på +3,5% (eller förlust med -4,4 %) sammantaget ger en vinst på 3,5% (eller förlust med -4,4 %) kan vi dra slutsatsen att hypotesen stämmer – alltså att Pinnacles odds i genomsnitt är effektiva, träffsäkra och "visa".

Så hur visa är Pinnacles fotbollsodds? Jag har analyserat 35 570 ligamatcher som spelats i Europa sedan säsongen 2012–2013 startade vilket gav 106 710 möjliga utfall för 1X2-marknaden. 

För varje match beräknades väntevärdet (alltså den förväntade avkastningen) med hjälp av förhållandet mellan oddsen hos fyra ledande spelbolag och Pinnacles odds med marginalen borträknad. Detta gav 426 840 förväntade utfall. De faktiska avkastningarna beräknas därefter i intervaller om 0,01 i förväntad avkastning (till exempel 0,98, 0,99, 1,00, 1,01 osv). Sedan används ett löpande genomsnitt på 0,05 för att jämna ut variansen i datan. Datan anges i sambandsdiagrammet nedan, bortsett från mycket låga och mycket höga förväntade avkastningar som av naturliga skäl har mycket färre datapunkter och därför inte tas med.

how-to-beat-the-bookies1.jpg
Korrelationen mellan de förväntade och faktiska avkastningarna är mycket stark: nästan 1:1. Det innebär att när den förväntade avkastningen för ett visst urval av matcher är 90 % får vi i själva verket tillbaka omkring 90 % av de satsade pengarna (alltså en förlust på 10 %). När den förväntade avkastningen är 105 % får vi i själva verket tillbaka omkring 105 % (alltså en vinst på 5 %).

Misstag eller manipulation

Låt oss vända på processen. Nu antar vi att de övriga spelbolagens odds (med marginalerna borträknade) korrekt återspeglar de faktiska sannolikheterna. Hur står sig de faktiska avkastningarna, i det här fallet Pinnacles odds, i jämförelse med hypotesens förväntade avkastningar? Se själv.

 how-to-beat-bookies2.jpg

Här saknas helt korrelation mellan förväntade och faktiska avkastningar. Om ett rättvist odds vore 2,00 spelar det ingen roll huruvida Pinnacle erbjuder 1,8 eller 2,1: vi går oavsett med cirka 2 % förlust (vilket ungefär motsvarar Pinnacles marginal för fotbollsmatcher). Detta tyder på att oddsen från de fyra övriga spelbolagen i analysen i genomsnitt inte på något meningsfullt sätt återspeglar utfallens verkliga sannolikheter i förhållande till Pinnacles odds. Det är alltså Pinnacles odds som är den träffsäkra mätstickan.

Vilken oddsmodell använder ditt spelbolag?

Rimligtvis finns det två möjliga förklaringar till detta. De andra spelbolagen kanske inte vet hur man sätter odds korrekt. Men det är bevisligen ingen trovärdig slutsats med tanke på att dessa spelbolag varit framgångsrika under lång tid. En annan möjlig slutsats är att spelbolagen avsiktligt justerar oddsen så att de inte ska återspegla de sanna oddsen utan snarare gynna deras affärsmodeller.

Pinnacles oddsmodell använder sig av "massans visdom" och välkomnar att skickliga spelare vässar oddsen ytterligare. Övriga spelbolag i Europa och Storbritannien föredrar att locka till sig ett stadigt inflöde av nya oskickliga spelare via kampanjerbjudanden, marknader med låg likviditet och regelbunden tillgång till de bästa marknadsoddsen (även om marginalerna inte är de lägsta). Det räcker ofta med en snabb jämförelse mellan oddsen hos olika spelbolag för att hitta flera matcher där övriga spelbolags odds skiljer sig avsevärt från Pinnacles, och i extrema fall erbjuder förlustbringande fördelar till spelarna.

I mitt analytiska urval hittade jag sådana positiva väntevärden i 4,1 % av fallen. Detta kan naturligtvis vara ett av skälen till att så många av dessa alternativa spelbolag, till skillnad från Pinnacle, förlitar sig på att stänga konton för att minska risken för att spelare systematiskt utnyttjar dessa förlustbringande odds antingen genom vanligt värdespelande eller arbitrage. Det kommer heller knappast som någon större överraskning att övriga spelbolag till skillnad från Pinnacle inte öppet accepterar arbitrage-spelare. Faktum är att Pinnacle är det spelbolag som oftast utsätter sig för negativt arbitrage-väntevärde som spelarna kan utnyttja.

Det betyder inte att Pinnacles oddsmarknad är perfekt – bara att ineffektiviteterna är svårare att hitta och utnyttja. Men den som är smart nog att hitta dem kan känna sig trygg i att man som vinnande spelare alltid är välkommen. Vinnande spelare hjälper nämligen Pinnacle att bygga den visa oddsmarknad som särskiljer Pinnacle från sina konkurrenter.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.