maj 7, 2019
maj 7, 2019

Snedvridet urval: Vad du bör tänka på innan du spelar

Vad är snedvridet urval?

Snedvridet urval på oddsmarknaderna

Snedvridet urval i förhållande till rekare

Snedvridet urval: Vad du bör tänka på innan du spelar

Den enda parten som har tillgång till all information på en oddsmarknad är spelbolaget. Varför kan spelbolagen ha full överblick? Varför bör du ta hänsyn till snedvridet urval innan du spelar? Läs vidare för att få reda på det.

Vad är snedvridet urval?

Snedvridet urval uppstår på marknader där köpare och säljare har olika bra information om den vara som handlas på marknaden.

Konceptet förklarades i Akerlofs välkända artikel ”The Market for Lemons” som fokuserade på marknaden för begagnade bilar. Akerlof fann att köpare inte kunde identifiera vilka bilar som höll hög kvalitet (”persikor”) och vilka som höll låg kvalitet (”citroner”).

Om köparen inte har lika mycket information om en bils kvalitet som bilens nuvarande ägare lär köparen inte vara villig att betala ett skäligt pris för en ”persika”.

Detta pressar ner priset till en nivå som ligger under vad säljarna av persikor är villiga att godta. Det leder till att ägarna bara är villiga att sälja citroner. Det kan i sin tur leda till en marknadskollaps.

Snedvridet urval på oddsmarknaderna

Asymmetrisk information är en central del av alla oddsmarknader. Spelbolag vet av naturliga skäl ofta mer om sannolikheten för ett visst utfall än spelarna.

Det beror på att spelbolaget har bättre överblick eftersom de har tillgång till all information på marknaden via sina kunder. Spelarna har i regel tillgång till mindre och sämre information.

Eftersom spelbolaget har en informationsfördel gentemot spelaren ställs spelaren inför problemet med snedvridet urval. Säljaren (spelbolaget) har god överblick och en mycket klar uppfattning om vad varje spel är värt. Köparen (spelaren) löper därför stor risk att köpa en citron.

Varför existerar oddsmarknader fortfarande?

Akerlof ponerade att persikoförsäljarnas ovilja att sälja leder till att köparna tappar förtroendet för marknaden och att det i sin tur kan leda till en total marknadskollaps. Eftersom oddsmarknaderna också har en asymmetrisk informationsstruktur kan man undra varför spelarna spelar över huvud taget?

Vissa påstår att den frågan kan besvaras med att spel om pengar i grunden är irrationellt, att spelarna har en övertro på sig själva eller att det nöje som spelarna får ut av att spela väger tyngre än deras förluster.

Men samtidigt vet vi att vissa spelare faktiskt går med vinst. Därför verkar det troligt att det som spelarna egentligen lockas av är möjligheten att hitta en persika bland citronerna.

Snedvridet urval inom betting

När du spelar kan du ha god nytta av att vara medveten om snedvridet urval eftersom oddsmarknader innehåller många citroner. Innan du spelar kan du till exempel fråga dig själv: ”Om jag ville köpa en begagnad bil, vad skulle jag tänka på då?”.

Alternativt kan du fråga dig: "Varför skulle en köpare vilja köpa en begagnad bil som säljaren väldigt gärna vill sälja för det priset?". Säljaren vet ju faktiskt mer om bilen än köparen. Du kan också fråga dig varför du ”köper” ett spel som spelbolaget vill sälja till dig, med tanke på hur mycket information som spelbolaget besitter. 

Har du verkligen en tillräckligt stor informationsfördel för att väga upp den nackdelen? Om inte bör du fundera på varför du egentligen placerar spelet.

Säljer rekare citroner eller persikor?

På marknader fulla av citroner är förmågan att kunna identifiera persikor mycket eftertraktad.

"Efterfrågan på tillförlitliga speltips är omättlig men tillgången på dem är mycket undermålig. Gapet mellan tillgång och efterfrågan skapar möjligheter för skrupelfria leverantörer att fylla det gapet genom att övertyga lättlurade kunder att köpa något som ingen annan kan leverera".

Detta har lett till att olika bra rekare försöker sälja sina speltips. I likhet med Akerlofs marknad för begagnade bilar verkar det inte osannolikt att de dåliga rekarna kan tränga undan de bra genom att sänka den genomsnittliga kvaliteten på tillgängliga speltips. Det kan i sin tur leda till att alla rekare uppfattas som otillförlitliga.

Det är därför som det är så viktigt att analysera en rekares tidigare resultat. Marknaden för begagnade bilar skulle eventuellt inte fungera utan standardiserade kontroller och konsumentskyddslagar. På engelska kallas de ibland för ”lemon laws”.

En bra rekare behöver reducera asymmetrin mellan sig själv och spelarna genom att vara öppen med sin lönsamhet och ge kunderna möjlighet att identifiera "persikor". Rekare som inte gör det kan mycket väl vara "citronförsäljare".

Läs fler av Pinnacles spelstrategi-artiklar och lär dig viktiga spelkunskaper.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.