okt 31, 2018
okt 31, 2018

Paretoprincipens roll inom vadslagning

Vad är Paretoprincipen?

Börja med grunderna innan du går vidare

Förstärks effekten av ansträngning i specialiserade områden?

Paretoprincipens roll inom vadslagning

Innan man kan behärska en färdighet måste man naturligtvis lära sig den, det vill säga klättra på färdighetens inlärningskurva. "Kurva" är ett passande ord här eftersom inlärningsprocessen inte är linjär. Läs vidare för att få reda på vilken roll Paretoprincipen spelar inom vadslagning och hur du kan lära dig att göra mer exakta förutsägelser.

Vad är Paretoprincipen?

Enligt Paretoprincipen (även känd som 80/20-regeln) härstammar 80 % av resultaten från 20 % av orsakerna. Till exempel kan 80 % av en mataffärs intäkter komma från 20 % av affärens utbud. Principen kommer från italienaren Vilfredo Pareto som år 1906 la märke till att 80 % av marken i Italien ägdes av 20 % av befolkningen.

Denna allestädes närvarande "potenslag" (som den också kallas) berör till och med våra personliga liv. Titta till exempel på hur många retweets och likes du fått på Twitter (om du har ett konto där). Troligen har nära 80 % av interaktionerna kommit från ungefär 20 % av dina följare. Ett annat exempel är din mobiltelefon. Kommer 80 % av dina sms-meddelanden från cirka 20 % av dina kontakter?

I grunden finns det inget speciellt med dessa relativa proportioner – de råkar bara beskriva förhållandena mellan olika parametrar. Det som är särskilt intressant ur ett vadslagningsperspektiv är hur Paretoprincipen kan tillämpas på förmågan att förutse framtida händelser. 

Problemet för oddsspelare är att det är oerhört svårt att vara bättre än 80 % av de andra spelarna (detta gäller även allt annat). Dessutom finns det flera färdigheter som behöver utvecklas och förfinas, och folk underskattar ofta hur mycket som krävs för att lyckas med det.

Nate Silver har beskrivit denna process i förhållande till poker i sin bok The Signal & the Noise – The Art of Science & Prediction, men den kan lika väl tillämpas på vadslagning. Diagrammet nedan förenklar försöken att bli en bättre spelare till förhållandet mellan spelens träffsäkerhet och hur stor ansträngning som krävdes för att åstadkomma dem.

in-article-using-the-pareto-principle-in-betting-graph2.jpg

Börja med grunderna innan du går vidare

Ansträngning inom vadslagning kan omfatta många saker – för vissa spelare kan det till exempel vara svårt bara att spela. Definitionen av ansträngning kan variera, men i den här artikelns definition ingår tid, analys och resurser som läggs på att fatta spelbeslut.

Ju mer populär en oddsmarknad är, desto mer information har spelbolaget till sitt förfogande. Detta gör det mycket svårare att hitta värdefulla spelmöjligheter.

Paretos potenslag tyder som sagt på att man med 20 % ansträngning bör kunna matcha 80 % av spelarnas träffsäkerhet. Som spelare är det en naturlig utgångspunkt, men hur kan man egentligen kvantifiera sin ansträngningsnivå?

Om vi till exempel tittar på fotbollsodds skulle en ansträngningsnivå på cirka 20 % förmodligen omfatta en titt på allmänt tillgänglig information som till exempel ligatabeller och lagnyheter via massmedia. Ansträngningen som krävs för det är (relativt) minimal, och därför gör de flesta spelare den ansträngningen. Ofta känner de till denna information ändå utan att specifikt ha letat upp den i spelsyfte. 

För att kunna gå vidare och börja göra mer exakta förutsägelser tyder kurvans form på att de marginella förbättringarna i träffsäkerhet kräver proportionellt högre ansträngning, och att potenslagen intensifieras i takt med att man närmar sig 100 % träffsäkerhet.

Att följa kurvan och förbättra sina kunskaper

Vad kan du göra för att röra dig längs Paretokurvan in i den effektiva spelzonen (skuggad i bilden ovan) och lyckas bättre än 80 % av spelarna som gör minimala ansträngningar? 

En av de mest uppenbara men regelbundet förbisedda sakerna är att lägga tid på att ta reda på hur vadslagning faktiskt fungerar. Detta inkluderar att lära sig hur ett spelbolags affärsmodell ser ut, hur man beräknar marginalen som spelbolaget tillämpar på sina odds och vad värde betyder i vadslagningssammanhang.

Vilket spelbolag du väljer påverkar i hög grad hur framgångsrik du kan bli som spelare. Marginalerna varierar kraftigt mellan olika spelbolag. På ena ändan av skalan har vi Pinnacle (med de lägsta marginalerna) medan övriga spelbolag har större marginaler i olika hög grad. Det är rätt anmärkningsvärt hur många hobbyspelare som inte känner till detta. 

Att lära sig hur marginaler fungerar bör vara helt grundläggande om man vill ägna sig åt vadslagning – tillsammans med att lära sig om väntevärde, olika speltyper och marknadsrörelsernas betydelse. 

För att kunna gå vidare och börja göra mer exakta förutsägelser kräver de gradvisa förbättringarna av träffsäkerheten proportionellt högre ansträngning.

Därefter kan du börja granska din skicklighetsnivå, undersöka den psykologiska biten av vadslagning och lära dig mer om behavioristiska biaser. Sedan är du redo att titta på mer avancerade begrepp som kräver ännu mer ansträngning. 

Om du redan har en bakgrund inom matematik eller programmering (eller är villig att lägga ner den tid som krävs för att lära dig) kan du utnyttja det för att utvecklas som spelare, eftersom du ändå kommer att behöva dessa färdigheter ju längre du tar dig längs kurvan.

Vissa spelare upptäcker att de tycker att det är för svårt att nå en högre kunskapsnivå och att det inte är värt ansträngningen. Det kan också vara så att spelaren drabbas av negativa resultat och därför tror att den ökade ansträngningen inte lönar sig. När man analyserar resultat är det emellertid viktigt att säkerställa att urvalsstorleken för de data som man tittar på är stor nog för att jämna ut förekomsten av både tur och otur.

De som inte är beredda att lägga ner den ansträngning som krävs lockas ofta av att förlita sig på andras ansträngningar, det vill säga ta rygg på rekare som kommer med speltips. Men det är ologiskt eftersom du behöver avancerade färdigheter och kunskaper för att kunna bedöma om en rekare över huvud taget är värd att ta rygg på. Och i så fall vore det naturligtvis klokare att fokusera på att själv bli en bättre spelare.

Förstärks effekten av ansträngning i specialiserade områden?

Allt som jag gått igenom hittills handlar om allmänna spelprinciper som inte är kopplade till någon särskild sport, men det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till sporten man spelar på eftersom alla sporter är olika. Det är mycket svårare att vara skicklig på att spela på odds för populära ligor som till exempel Premier League, NFL och NBA eftersom du tvingas konkurrera med smarta spelare som använder sig av sofistikerade tekniker.

Ju populärare en oddsmarknad är, desto mer information har spelbolaget till sitt förfogande. Och ju mer raffinerade deras odds blir, desto svårare blir det att hitta värdefulla spelmöjligheter. Innebär det att det är lättare att hitta värde på oddsmarknader för mindre populära sporter?

Vissa föredrar att specialisera sig på mindre kända sporter eller alternativa oddsmarknader i hopp om att förbättra sina chanser att tjäna pengar. Även om dina kunskaper om en sådan oddsmarknad är mindre jämfört med stora marknader gäller samma sak för spelbolagen, och därför finns det möjlighet att de sätter felaktiga odds som kan utnyttjas.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.