jul 11, 2016
jul 11, 2016

Ta hjälp av Kelly-kriteriet när du spelar

En introduktion till Kelly-kriteriet och dess fördelar

Lär dig hur Kelly-kriteriet fungerar med hjälp av att singla slant

Beräkna dina insatser med en Kelly-kriteriekalkylator

Ta hjälp av Kelly-kriteriet när du spelar

Oddsspelare bör alltid leta efter matematiska fördelar snarare än att gå på känsla. Med hjälp av Kelly-kriteriet kan du enklare komma fram till hur mycket pengar som är optimalt att satsa. Läs vidare så får du veta mer.

Innan du spelar bör du alltid ställa dig sex viktiga frågor: vem, vad, när, var, varför och hur? Just den här artikeln fokuserar på "hur", det vill säga hur mycket pengar som är lämpligt att satsa.

Kelly-kriteriet

Enligt denna populära metod ska insatsen stå i proportion till din uppskattade edge.

Föreställ dig att du överväger att spela på engelska Premier League. Vi kan då anpassa dessa frågor enligt följande:

  • Vem ska du spela på? Manchester United
  • Vad ska du spela på? Att sluta topp 4
  • När ska du spela? Nu
  • Var ska du spela? Pinnacle har ofta de bästa oddsen
  • Varför ska du spela? De verkar ha fått för höga odds
  • Hur mycket? Hur mycket ska du satsa på detta resultat?

De flesta artiklar fokuserar på de första fem frågorna, genom att använda matematiska eller statistiska underlag för att besvara "varför". Till exempel förklarar den här artikeln hur man använder Monte Carlo-metoder.

När man fattar investeringsbeslut är det inte bara viktigt att hitta adekvata finansiella produkter att investera i men också att diversifiera sin portfölj. På samma sätt är en viktig fråga för oddsspelare hur mycket man bör satsa.

Många, till exempel jag i Journal of Gambling Business and Economics 2013, rekommenderar att man använder Kelly-kriteriet eller ett derivat av det. I grund och botten beräknar Kelly-kriteriet hur stor andel av dina tillgängliga medel du bör satsa på ett utfall vars odds är högre än förväntat, så att dina medel kan växa exponentiellt. 

Kelly-kriteriets formel är:

(BP - Q) / B

B = decimaloddset -1
P = sannolikheten för framgång
Q = sannolikheten för misslyckande (till exempel 1-p)

Slantsingling som exempel på Kelly-kriteriet

Föreställ dig att du satsar på att ett mynt landar på krona till oddset 2,00. I själva verket har just det här myntet 52 % chans att landa på krona.

Då blir beräkningen:

P= 0,52
Q = 1-0,52 = 0,48
B = 2-1 = 1.

Alltså: (0,52x1 – 0,48) / 1 = 0,04

Därför rekommenderar Kelly-kriteriet att du satsar 4 %. En positiv procentandel innebär en edge för dig, det vill säga att dina medel kommer att växa exponentiellt. Du kan också testa kriteriet för olika värden i det här nätbaserade arket genom att använda nedanstående kod.

Decimalodds:
Sannolikhet för framgång:
Procentuell insatsandel: 0

En negativ procentsats talar för att du inte bör satsa på det här utfallet.

I slutändan erbjuder Kelly-kriteriet en klar fördel gentemot andra insatsmetoder som till exempel Fibonacci eller andra arbitragemetoder eftersom risken är mindre. Emellertid krävs exakta beräkningar av utfallens sannolikheter, och även om du bemästrar metoden kommer den inte att ge någon explosiv ökning av dina tillgångar.

Få reda på när alla nya artiklar släpps genom att följa oss på Twitter: @PinnacleSports.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.