feb 20, 2015
feb 20, 2015

Hur du använder standardavvikelse på handikappspel

Hur du använder standardavvikelse på handikappspel
Den här artikeln förklarar hur de som spelar på fotboll använder standardavvikelse vid handikappspel. Genom att förstå det här kan du mäta sannolikheten av ett lags vinstchanser mer exakt genom att spridnigen täcks , vilket i sin tur kan generera i större vinster.

De föregående artiklarna förklarar varför spelare inte enbart bör förlita sig på medelvärdet och hur standardavvikelse kan användas för att beräkna sannolikheter.

Hur kan då spelaren använda den här informationen som hjälpmedel i sin betting? Här tar vi saker och ting ett steg längre genom att använda oss av standardavvikelse för att bättre kunna förutspå handikappspel.

Europas bästa fotbollsligor används som testfall

Nedan ser vi statistik från säsongen 2013/2014 för de högsta serierna i England, Frankrike, Tyskland. Grekland, Italien, Portugal, Spanien och Turkiet.

Tabellen visar målskillnaderna - mellan antal gjorde hemma- och bortamål - under förra säsongen. En positiv målskillnad indikerar att hemmalaget vunnit, medan en negativ målskillnad betyder att bortalaget vunnit.

EnglandFrankrikeTysklandGreklandItalienPortugalSpanienTurkiet
Minst -5 -5 -5 -5 -7 -5 -5 -5
Max 7 5 6 7 5 4 7 6
Median 0 0 0 1 0 0 0 0
Läge 0 0 0 1 0 0 0 0
Genomsnitt 0.3789 0.3763 0.3743 0.5948 0.35 0.2875 0.5132 0.4197
Standardavvikelse 1.9188 1.5975 1.7757 1.7591 1.7071 1.6379 1.9526 1.7151

Tabellen visar på likheter:

  • Största hemmavinst var vanligtvis mellan 5 och 7 mål
  • Största bortavinst var vanligtvis 5 mål
  • Lika är den mest troliga målskillnaden
  • Hemmalag tenderar att göra fler mål än bortalag

De finns några avvikelser mellan ligorna, något som spelarna dock förväntade sig. Den grekiska superligan har i snitt eyy högre målskillnadssnitt, den mest förekommande målskillnaden är den då hemmalaget vinner med ett mål.

Vid en jämförelse har den portugisiska ligan Primera Liga i snitt de lägsta målskillnaderna medan Frankrikes Ligue 1 and Spaniens La Liga befinner sig i olika extremlägen för standardavvikelsen.

Grafen nedan visar distributionen av målskillnader, om modellen använder en normal distribution (läs den här artikeln), kan vara hjälpfull för att förstå dessa subtila skillnader.

article-standard-deviation-handicap-betting-graphzoom.jpg

Genom att titta på grafen borde spelaren notera:

  • Ju lägre standardavvikelse (Frankrike & Portugal) desto snävare kurva.
  • Grafens mittpunkt är högre i den grekiska superligan än alla andra ligor.

Så hur påverkar det här handikappspel?

Nu har vi statistik som vi kan relatera till på marknaden för handikappspel på fotboll. Genom att exempelvis addera statistik till formuläret nedan kan du räkna ut sannolikheten för att ett lag ska vinna med ett antal mål, något som underlättar mycket för de som spelar på handikapp.

Genomsnittlig målskillnad per liga:
Standardavvikelse
Sannolikheten för ett visst resultat:

SannolikhetEnglandFrankrikeTysklandGreklandItalienPortugalSpanienTurkiet
Vinst för hemmalag 47.50% 46.90% 47.20% 52.10% 46.50% 44.80% 50.30% 48.10%
Hemmalag att vinna med mer än 2.5 mål 13.40% 9.20% 11.60% 13.90% 10.40% 8.80% 15.40% 11.30%

Sannolikheterna som visas i tabellen visar chansen för hemmavinst och chansen för hemmalaget att vinna med mer än 2,5 mål i de ligor som tidigare tagits upp.

Från statistiken kan vi se att hemmalag i Frankrike gör fler mål i snitt än Tyskland (0.3763 jämfört med 0.3743), det är dock mindre sannolikt att de vinner och mindre sannolikt att de vinner med stor marginal. Varför?

Det beror på en lägre standardavvikelse (1.5975 jämfört med 1.7757), vilket betyder att det är mindre sannolikt att målskillnaden i Frankrike befinner sig vid extrempunkter vid slutet av skalan.

Grekiska och spanska lag är de enda ligor vars hemmalag är mer sannolika att vinna jämfört med oavgjort eller förlust det är inte så överraskande med tanke på att de har den största genomsnittliga målskillnaden.

Trots hemmafördel är grekiska lag mer sannolika att vinna, spanska lag har större benägenhet att vinna med en större marginal. Vad beror det på? Den högre standardavvikelsen i Spanien visar på att det är en högre sannolikhet för en extrem målskillnad i La Liga.   Spelare kan börja att se ett mönster formas här.

I liknelse med England så vinner hemmalag mer sällan än i Turkiet, men en högre spridning av mål betyder att spelare kan hitta mer värde att spela på hemmalaget för att täcka handikappspelet jämfört med Turkiet.

Spelare bör notera att en högre standardavvikelse i vissa ligor kan leda till en högre andel av stora vinster och förluster, något som kan vara värdefullt för de som spelar på handikappspel.  

Användning av en normalfördelning har diskuterats från ett antal olika perspektiv i den här artikeln och den förklarar också hur du använder standardavvikelse för handikappspel. De antaganden som tagits i andra artiklar gäller dock fortfarande: distributionen måste huvudsakligen vara klockformskurvad och inte lutad åt någon sida. I framtiden kommer vi diskutera hur vi ska testa dessa antaganden mer detaljerat.

strategy-openaccount.jpg

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.