apr 16, 2020
apr 16, 2020

Heuristik inom betting

Heuristik – enkla tumregler

Vanliga typer av heuristik

Heta handen-felslutet

Heuristik inom betting

Många spelare förlitar sig på magkänsla och enkla tumregler – så kallad heuristik. Men de inser inte att det kan leda till dåligt beslutsfattande. Läs vidare för att få reda på vilka de vanligaste typerna av heuristik är och hur du kan undvika dem.

Skälet till att vi förlitar oss på heuristik är evolution. När våra förfäder ställdes inför livshotande problem hade de inte tid att analysera situationen på djupet. Istället utvecklade de snabba lösningar. Lösningarna som fungerade fördes vidare till efterkommande generationer och vi förlitar oss fortfarande på dem trots att vi ofta inte borde göra det.

Vanliga former av heuristik

  • Förankring

Förankring påverkar vår förmåga att uppskatta det troligaste antalet föremål av en viss typ eller det troligaste värdet i en sekvens.

Föreställ dig till exempel att en grupp människor ska försöka uppskatta den procentuella andelen afrikanska länder i FN. Innan de svarar genereras ett förankringsvärde av en slumptalsgenerator. Sedan får försökspersonerna svara på om den procentuella andelen är över eller under förankringsvärdet. Slutligen försöker de uppskatta den faktiska andelen afrikanska länder i FN. I det läget följer uppskattningarna förankringsvärdet trots att försökspersonerna vet att det är slumpmässigt.

De förankrar sin uppskattning i ett helt godtyckligt värde utan att inse det själva. Skälet till det tros vara att förankringsvärdet ses som en arbetshypotes, en startpunkt som man är ovillig att avvika alltför mycket från.

Fenomenet utnyttjas inom marknadsföring och är också relevant inom betting. Som spelare bör du se upp med förankringar i spelsammanhang och inse att handikappvärden påverkar din bedömning även om du inte inser det själv.

  • Tillgänglighetsbias

Tillgänglighetsbias är den mänskliga tendensen att fästa större vikt vid händelser som ger ett starkt intryck eller är lätta att komma ihåg.

”Ur ett bettingperspektiv bör man vara försiktig med att fästa oproportionerligt stor vikt vid nyliga eller minnesvärda resultat.”

Till exempel överskattar många risken för dramatiska och traumatiska händelser som till exempel terroristattacker och jordbävningar. Försäljningen av jordbävningsförsäkringar går alltid upp precis efter en jordbävning trots att risken är mycket lägre då. Och folk är villiga att betala mer för en livförsäkring mot terrorism än en livförsäkring oavsett dödsorsak (som naturligtvis omfattar terrorism).

Ur ett bettingperspektiv bör man vara försiktig med att fästa oproportionerligt stor vikt vid nyliga eller minnesvärda resultat. Tycker du att det är lättare att komma ihåg en målrik match än en match som slutat 0–0?

Svaret är antagligen ja, men det betyder inte att det är mer troligt. De som spelar på fotbollsodds tenderar att överskatta hur ofta till exempel hörnor och utvisningar sker eftersom de är viktiga händelser som är lätta att komma ihåg. Det påverkar den uppfattade sannolikheten och därmed även spelbeteendet.

På samma sätt föredrar många spelare över-alternativet på totalmarknader eftersom de tror att det är troligare än det faktiskt är. Det beror på tillgänglighetsbias.

  • Varierade val

Den här heuristiken förklarar varför många gör mer varierade val när de ställs inför samtidiga snarare än sekventiella valmöjligheter.

Till exempel brukar folk som får välja fem sorters choklad från ett jämnt fördelat urval göra mer varierade val än människor som får göra fem val i följd.

Inom betting brukar spelare satsa mer pengar när spelet framstår som mer mångsidigt. Det gäller till exempel när man spelar på att en match antingen slutar oavgjort eller med seger för hemmalaget hellre än att bara spela på att bortalaget förlorar. Men det finns inget logiskt skäl till att satsa mer om inte väntevärdet är större.

  • Stegrande investeringar efter icke-återvinningsbara kostnader

Den här heuristiken förklarar viljan att försöka rättfärdiga en investering genom att investera ännu mer trots att den potentiella kostnaden är större än den potentiella vinsten.

”Folk har en tendens att tro att korta, slumpmässiga händelsesekvenser är representativa för längre sekvenser”

Man kan se det som att man försöker jaga sina förluster. Till exempel kanske man tvingar sig igenom en film man inte gillar bara för att man redan lagt ner tid och pengar på att se den. Man vill helt enkelt rättfärdiga sin investering.

Ur ett bettingperspektiv gör heuristiken sig påmind när spelare håller fast vid ett spel med en stor risk för en stor förlust hellre än att bara acceptera en mindre förlust direkt. I det läget uppvisar många en irrationell vilja att rättfärdiga sitt ursprungliga beslut snarare än att skademinimera.

  • Representativitet (spelarens felslut)

Folk har en tendens att tro att korta, slumpmässiga händelsesekvenser är representativa för längre sekvenser trots att de är statistiskt oberoende av varandra.

Till exempel kallas spelarens felslut även för Monte Carlo-felslutet eftersom kulan på ett roulettebord i Monte Carlo landade på svart 26 gånger i rad 1913. Efter den 15:e gången flockades spelarna till rött eftersom de trodde att det var extremt osannolikt att nästa kula skulle landa på svart. De uppvisade därmed en irrationell tro på att en rouletteomgång kan påverkas av tidigare omgångar.

Spelarens felslut är kopplat till heta handen-felslutet som är en villfarelse om tur och otur. När människor ställs inför en till synes ovanlig serie händelser fäster de större vikt vid de händelserna och börjar tro att de är inne i ett stim eller fått slut på tur.

Heta handen-felslutet är uppkallat efter en vetenskaplig undersökning på 1980-talet som fann att basketspelare inte har större chans att lyckas med nästa kast bara för att det förra kastet lyckades.

Inom betting är det särskilt relevant för slumpstyrda spel som till exempel roulette, lotterier och tärningsspel.

Människor är inte maskiner. Vi försöker vara rationella men våra instinkter kommer ofta i vägen. För spelare kan det bli kostsamt, så försök att ignorera din magkänsla så mycket som möjligt när du spelar.

Om du tyckte att den här artikeln var intressant kanske du vill förkovra dig i Daniel Kahnemans och (den bortgångne) Amos Tverskys alster. De var tidigt ute med att analysera kognitiva biaser och Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi 2002 trots att han inte är ekonom.

Hans bästsäljare ”Thinking Fast, Thinking Slow” sammanfattar stora delar av hans verk. Boken är en ögonöppnare för alla som är intresserade av hur människor gör riskbaserade beslut under ovisshet i till exempel bettingsammanhang.

Om du gillade den här artikeln kanske du är intresserad av Pinnacles artiklar om spelpsykologi.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.