aug 8, 2021
aug 8, 2021

Varför tålamod är ett viktigt drag för en seriös spelare

Varför måste spelare ha tålamod?

Förstå påverkan av kognitiva biaser

Hur kan tålamod hjälpa oss att fatta rationella beslut?

Gör tekniken att vi tappar tålamodet?

Varför tålamod är ett viktigt drag för en seriös spelare

Att leva på spel är ofta romantiserat om att handla om stora ögonblicksbeslut och känslan av att plocka hem vinster som förändrar livet. Verkligheten kunde inte vara mer annorlunda. Spelare måste arbeta hårt, lära sig snabbt och vara disciplinerade för att lyckas. Tålamod är också ett viktigt drag för seriösa spelare, och den här artikeln förklarar varför.

Att förstå den psykologiska sidan av betting är lika viktigt som att ha rätt information och att spela hos rätt spelbolag. Inte alla spelar av samma anledning. Det finns en mängd olika anledningar till varför vi spelar, men oavsett varför är det viktigt att följa vissa regler om du vill vinna över tid.

Varför spelare måste ha tålamod

Tålamod - förmågan att acceptera eller tolerera fördröjning, problem eller lidande utan att bli irriterad eller orolig - är ofta förbisedd som en viktig del i att tjäna pengar på spel. Att kunna beräkna väntevärde och slå stängningsoddset är självklart viktigt, men i en miljö som kan påverkas av slumpmässighet och tur måste spelarna också vara tålmodiga.

En skicklig pokerspelare kan fortfarande gå med förlust efter så många som 100 000 händer (två års spelande, 40 timmar i veckan).

De stora talens lag är kanske det bästa sättet att förklara hur viktigt tålamod är i betting. Kärnan i Jacob Bernoullis teori är principen om förväntad avvikelse. När det gäller odds skulle det vara förväntat att ett mynt kommer att landa på krona eller klave, eller att ett roulettehjul landar på rött eller svart ett jämnt antal gånger inom ett begränsat urval.

Självklart kommer något som en slantsingling och ett rouletthjul till slut att jämna ut sig. Samma sak gäller om en spelare har ett övertag som är större än spelbolagets marginal, då kommer fall av slump och tur (vid någon tidpunkt) att jämna ut sig. Det kräver helt enkelt tålamod för att undvika att begränsa den urvalsstorlek inom vilken denna förväntan kommer att realiseras.

Joseph Buchdahl framhäver också varför tålamod är ett viktigt drag i betting i sin artikel Att bli en lönsam spelare: En fråga om tur eller skicklighet. Han använder Nate Silvers exempel på hur en skicklig pokerspelare fortfarande kan gå med förlust efter så många som 100 000 händer (två års spelande, 40 timmar i veckan). Visst, det här är ett extremt exempel men det visar hur viktigt det är att förstå att när du har en fördel behöver du fortfarande vara beredd att vänta på de positiva resultaten.

Förstå påverkan av kognitiva biaser

Spelare kan vara medvetna om de gemensamma fällorna som människor faller i, förstå vad spelarens felslut (Gambler's Fallacy) är och veta att de (om de har ett övertag) kommer att tjäna pengar om de väntar tillräckligt länge. Vissa kognitiva biaser kan dock störa detta logiska resonemang.

Om du har ett positivt väntevärde men fortfarande har förluster måste du förstå att det bara är en rad av förluster i ett större urval som kommer att ge vinst.

Det finns många artiklar i Oddsresurser som analyserar effekterna av kognitiva biaser i beslutsprocessen när du spelar. Oavsett om det är underdogavvikelsen eller efterklokhetsfelet är tålamod en av många mekanismer som kan hjälpa spelare att inte avvika från rationell bedömning.

Kortsiktig vinst jämfört med långsiktig framgång

En kognitiv bias som man med tålamod kan kontrollera är hyperbolisk diskontering - tendensen att välja en omedelbar utdelning hellre än en större vinst som kommer att ta längre tid att uppnå. Denna uppfattning är kanske bäst uttryckt när man tittar på insatsmetoder och det faktum att olika bettingprofiler är anpassade till en viss metod.

Några spelare vill ha den omedelbara storvinsten och satsar sin maximala bankrulle på en gång; även om det finns stor risk att förlora allt. Andra kommer att använda progressiva metoder (som Fibonacci) och kontinuerligt satsa hårt efter förluster för att återhämta alla tidigare insatser. Men proportionella (som Kellykriteriet) och fasta insatsmetoder minskar och till och med eliminerar risken - så varför skulle inte alla använda dessa metoder?

Tålamod och rationalitet

Om vi tror på rationell beslutsteori är varje beslut vi fattar baserat på antagandet om att vi maximerar vår fördel och minimerar våra förluster. Detta är dock inte alltid fallet inom betting.

Behovet för omedelbar tillfredsställelse genomsyrar betting och spelare är nu försedda med oändliga möjligheter att spela med minimal ansträngning.

Om spelare vill satsa 10 $ och deras vanliga spelbolag erbjuder odds på 2,22 medan 2,25 är tillgängligt någon annanstans (en skillnad på 0,30 $ om det sitter), kommer de att byta spelbolag? Kanske, kanske inte. Om samma spelare har samma val men vill satsa 100 000 $ kommer de att vara mer benägna att byta spelbolag (för ytterligare 3 000 $). Men i båda situationerna har spelaren möjlighet att maximera sin fördel?

Seriösa spelare vet hur viktigt värde (bättre odds) är, oavsett hur liten skillnaden är. De vet att det ibland krävs en extra ansträngning för att hitta värdet och att de med lite tålamod kommer att göra mer vinst med bättre odds - det är därför Pinnacles låga marginaler är så populära.

När det gäller rationalitet är det också viktigt att förstå att oro ökar irrationella beteenden. Om en individ är tålmodig kommer den att minska sådana beteenden, vilket kommer att hjälpa den att rationalisera sina beslut. 

Gör tekniken att vi tappar tålamodet?

Utanför bettingvärlden har tekniska framsteg gjort förvärv av varor och uppfyllande av behov enklare än någonsin. Du kan beställa en pizza med en knapptryckning, du behöver inte röra dig ur fläcken för att göra din veckohandling och till och med att beställa en taxi kräver mindre ansträngning än tidigare.

Tålamod är en av många mekanismer som kan hjälpa spelare att undvika avvikelser från rationellt beteende.

Behovet för omedelbar tillfredsställelse genomsyrar betting och spelare är nu försedda med oändliga möjligheter att spela med minimal ansträngning och väsentligt (för vissa spelbolag) minimal eftertanke. Färdigvalda spel har funnits i flera år, men "populäraste spelen" och "trendande spel" lyfter fram hur hoppa på tåget-effekten (flockbeteende) dominerar nöjesspelande.

Att vänta på något gott

Kort sagt måste spelare vara tålmodiga och "se helhetsbilden". Om du har ett positivt väntevärde men fortfarande har förluster måste du förstå att det bara är en rad av förluster i ett större urval som kommer att ge vinst. 

Betting handlar om att få ett övertag över spelbolaget, att hitta positivt väntevärde och förstå marginaler så att du vet hur mycket ditt spel kostar. Men förutom en "vinnande formel" måste du vara tålmodig nog för att se de önskade resultaten. Betting är inte ett lotteri – du blir inte miljonär över en natt.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.