maj 12, 2020
maj 12, 2020

Farorna med att basera sannolikheter på intuition

Kvantitativa effekter kontra känslomässiga intryck

Att föreställa sig ett önskat utfall

Betydelsen av olika formuleringar

Underskattning av sällsynta händelser

Farorna med att basera sannolikheter på intuition

Vet du varför det är oklokt att spela på sitt favoritlag? Det är av samma skäl som lotterier är så populära och folk har svårt att bedöma sannolikheter för sällsynta händelser som till exempel hole-in-ones. Dessa skeva uppfattningar beror på de så kallade möjlighets- och visshetseffekterna.

Många spelare bedömer inte ett spels värde utifrån dess väntevärde utan snarare den potentiella avkastningen. Föreställ dig till exempel att du har chansen att vinna en miljon. Rangordna nu hur viktiga följande ökningar av sannolikheten att vinna miljonen är:

Även om alla alternativ ger samma kvantitativa förändring (en förbättring med 5 %) ger de olika kvalitativa intryck. Med andra ord leder olika alternativ till olika känslomässiga gensvar. Se nedanstående bild:

possibility-certainty-insert.jpg

Alternativ A höjer chansen att vinna miljonen från noll till 5 %. Och trots att sannolikheten är liten ger själva möjligheten ett positivt känslomässigt gensvar. Den känslan kallas möjlighetseffekten och gör att många spelare överskattar högoddsare. Det är också en stor drivkraft bakom lotterier eftersom de lockar med möjligheten att vinna stora belopp för en liten kostnad.

Alternativ B och C ger mindre dramatiska intryck. Trots att vinstchansen faktiskt fördubblas med B har det ingen kvalitativ effekt och ger inte samma känslomässiga gensvar.

Med alternativ D går sannolikheten upp till 100 %. Det ger en omvänd version av möjlighetseffekten, nämligen visshetseffekten. Den innebär att sannolikheter som ligger nära 100 % ofta undervärderas av spelare som inte gör några väntevärdesberäkningar.

Att föreställa sig ett önskat utfall

Trots fördelarna med att bedöma sannolikheter struntar många i det. De spelar hellre på seger för lag A än lag B bara för att det verkar mer troligt, inte på grund av någon beräkning som visar att det ger bättre väntevärde.

Studier har också visat att människor blir mindre objektiva när de föreställer sig ett önskat utfall eller när ett spels formulering flyttar fokus till en viss aspekt.

”Vad skulle du göra om du vann på lotto?” är en hypotetisk fråga som du säkert hört någon gång. Det är ett exempel på att föreställa sig ett osannolikt utfall. Det leder i sin tur till att man överskattar chansen att kamma hem jackpotten.

Av samma skäl är det oklokt att spela på sitt favoritlag. Ens känslomässiga band till laget gör att man lättare föreställer sig det önskade utfallet och därmed överskattar sannolikheten för det.

Betydelsen av olika formuleringar

När ett spel är tydligt formulerat är det lättare att beräkna väntevärdet – både uppskattat och mer exakt. Då kommer man närmare de faktiska sannolikheterna. Men små variationer i hur spel formuleras kan påverka tolkningen.

”En gyllene regel inom betting är att varje spel ska bedömas utifrån sitt väntevärde”

Till exempel kan vinnarmarknader formuleras antingen som ”spelare A mot resten” eller som en lång lista över alla spelare (till exempel spelare A: 3,201, spelare B: 9,454, spelare C: 11,232 och så vidare).

Den första formuleringen speglar förutsättningarna för spelare A på ett simpelt sätt vilket gör att många övervärderar hans chans att lyckas. Den andra formuleringen ger intrycket av att spelare A har en tuffare uppgift framför sig (trots att sannolikheten är exakt samma) eftersom alla motståndare namnges. Det leder till en underskattning.

Fokus är lika viktigt som känslor

Vad man fokuserar på kan också påverka ens sannolikhetsbedömningar. Det är vanligt att se följande spel:

”Kommer Lag A att göra mål?”
Odds för ja/Odds för nej
”Kommer lag B att göra mål?”
Odds för ja/Odds för nej

Spelare överskattar alternativ som de fokuserar på var för sig snarare än en kombination av båda frågorna:

”Kommer både lag A och lag B att göra mål?”
Odds för ja/Odds för nej

Detta bevisades 1999 av Craig Fox och den bortgångne psykologen Amos Tversky. De bad en grupp amerikanska basketfans bedöma de enskilda vinstsannolikheterna för de åtta kvartsfinallagen i NBA-slutspelet.

Bedömningar utan beräkningar leder till underskattade sannolikheter.

Eftersom frågan ställdes till NBA-fans kunde de lätt föreställa sig möjliga utfall, och eftersom fokus låg på att utvärdera ett lag åt gången överskattade de sannolikheterna rejält. I verkligheten hade de åtta lagen förstås en sammanlagd vinstsannolikhet på 100 % – men enligt basketfansen låg den på 240 %.

När de däremot fick uppskatta sannolikheten att ett lag från Eastern Conference eller Western Conference skulle vinna slutspelet låg sannolikheterna mycket nära 100 %. Det berodde på att de två alternativen var specifika och gav ett mycket mindre känslomässigt gensvar.

Underskattning av sällsynta händelser

År 1991 orkestrerade två spelare (det så kallade hole-in-one-gänget) en ökänd bettingkupp. Kuppen visade tydligt hur oförmågan att visualisera sällsynta händelser i kombination med bedömningar utan beräkningar leder till underskattade sannolikheter.

Efter att ha analyserat massor av statistik beräknade de att oddset för en hole-in-one på en Europatourtävling var cirka 2,25. Beväpnade med den kunskapen reste de runt till individuella vadhållare och bad om odds för en hole-in-one på tv-sända golfturneringar. Dessa små aktörer saknade sofistikerade riskbedömare och förlitade sig istället på sin intuition.

Vadhållarna antog att hole-in-ones var sällsynta eftersom de själva inte hade sett särskilt många hole-in-ones i verkligheten eller på tv (många utslag tv-sändes inte på grund av tidsbrist). Det resulterade i att de erbjudna oddsen sträckte sig från 4,00 upp till 101,00. Det var ett perfekt exempel på att underskatta en sällsynt händelse.

En gyllene regel inom betting är att varje spel ska bedömas utifrån sitt väntevärde – det vill säga oddsen i förhållande till sannolikheterna.

Dessvärre baserar många spelare sina bedömningar på sin intuitiva uppfattning av sannolikheterna. Det leder till möjlighets- och visshetseffekter som kan bli mycket kostsamma.

Om du gillade den här artikeln kanske du är intresserad av Pinnacles artiklar om spelpsykologi.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.