maj 19, 2017
maj 19, 2017

Del 1: Varför spelar människor om pengar? Irrationalitet och övertro

Del 1: Varför spelar människor om pengar? Irrationalitet och övertro

För personer som studerar teorin om rationella val är spel om pengar ett riktigt huvudbry. Det påstås att individer alltid gör rationella val genom att försöka maximera sina fördelar och minimera sina förluster. Du skulle till exempel knappast betala 10 000 kr för en semester om du ansåg att den bara var värd 5 000 kr. Varför ägnar sig ändå så många spelare åt att satsa pengar med obefintliga eller negativa väntevärden? Läs vidare för att få reda på det.

Psykologin bakom spel om pengar är utan tvekan komplex men vi kan börja med en enkel frågeställning: om spelare i genomsnitt förlorar pengar, varför tycker de då om att fortsätta spela? I den här artikeln undersöker vi kunskapsbristen om väntevärde, samt varför matematiska förväntningar och nytta (eller åtråvärdhet) inte nödvändigtvis betyder samma sak.

Är spel om pengar irrationellt?

För de flesta typer av spel om pengar som casinospel och lotterier är väntevärdet negativt. Väntevärdet är även negativt för den stora majoriteten av människor som spelar på odds och som inte bedömer utfallens sannolikheter med hjälp av matematiska principer.

När man tagit med i beräkningen alla kostnader för att spela – det vill säga husets fördel, pokerrake, spelbolagets marginal och så vidare går den typiska spelaren med förlust i det långa loppet. På kort sikt kan de visserligen gå med vinst, men i slutändan hinns även de tursammaste spelarna ikapp av lagen om stora tal.

Vår oförmåga att bedöma sannolikheter korrekt är bara en av många kognitiva biaser som förhindrar oss att fatta rationella beslut.

Utifrån dessa förutsättningar kan spel om pengar tyckas vara ett irrationellt beteende. Dessutom tyder mycket på att spelare inte är medvetna om de sannolikheter som är förknippade med deras beslutsfattande.

Ett specifikt exempel på detta är effekter som rör möjlighet och visshet – de gör att beslutsfattare ofta överskattar och underskattar sannolikheterna för att osannolika respektive sannolika händelser ska inträffa. När det gäller spel om pengar manifesterar sig detta som underdog-bias – ofta har odds på underdogen sämre väntevärde än favoriten.

Vår oförmåga att bedöma sannolikheter korrekt är bara en av många kognitiva biaser som förhindrar människor att fatta rationella beslut. Detta ger upphov till en kanske ännu kraftfullare bias för spel om pengar: övertro på den egna förmågan. 

Övertro

Övertro på sin egen förmåga är en kognitiv bias som gör att man överskattar sina egna styrkor och färdigheter i förhållande till andra människor. Detta är vanligt inom tävlingsinriktade miljöer som spel om pengar, särskilt på odds, där olika rekares tips och analytiska förmågor ställs mot varandra.

Biasen kallas ibland för Lake Wobegon-effekten, uppkallad efter en fiktiv stad i Minnesota, och beskriver människors naturliga tendens att självgott överskatta sina egna förmågor. I Lake Wobegon är alla kvinnor starka, alla män är stiliga och alla barn är över medel. Lake Wobegon-effekten, alltså att majoriteten av en grupp människor säger sig vara över medel, har observerats inom många olika områden som till exempel social popularitet, intelligens och förmåga att köra bil.

Odds är helt enkelt en monetär återspegling av människors sammanlagda individuella åsikter om sannolikheterna för ett utfall.

Jag har utan tvekan observerat Lake Wobegon-effekten inom tipsbranschen. I ett frågeformulär till studenter i USA 1976–1977 uppgav 60 % av 829 000 respondenter att deras idrottsförmåga var bättre än genomsnittet, medan bara 6% uppgav att de låg under. Dessa siffror avvek ännu mer när frågan om ledarskapsförmåga ställdes (70 % respektive 2 %). När det gällde förmåga att komma överens med andra människor ansåg sig inte en enda person vara under medel!

När något säljs, vem köper egentligen?

I sin bästsäljande bok Thinking, Fast and Slow återger den kognitiva psykologen Daniel Kahneman sitt möte med en investeringschef på en Wall Street-firma – i synnerhet en särskild fråga han ställde. “När du säljer en aktie, vem köper den?” Syftet med frågan var att ta reda på varför olika personer kan vilja sälja respektive köpa samma sak. Vad tror sig säljarna veta som inte köparna gör?

Bevisligen måste en av dem ha fel, eller åtminstone ha mer fel än motparten. Annars skulle varenda transaktion genomföras till det "sanna" priset vilket skulle innebära att ingen någonsin tjänar pengar. Det vore minst sagt irrationellt. Eftersom båda parter vill genomföra transaktionen måste en ömsesidig övertro på den egna förmågan att bedöma det rätta priset ligga bakom.

Att ha kunskap om hur mycket ett spelbolag tar ut i avgifter från dig och varför människor spelar minskar inte nöjet du kan få ut av att spela – det ger dig helt enkelt förmågan att ta första steget mot att hitta bra väntevärden.

Samma gäller för oddsspelande. I grund och botten återspeglar oddset för ett utfall i grova drag den faktiska sannolikheten för att det ska inträffa. När allt kommer omkring skulle ju ingen vilja spela på oddset 1,05 (eller 1/20) på att Sutton United ska slå Arsenal FC, oavsett vad man tycker om Arsène Wenger. Odds är helt enkelt en monetär återspegling av människors sammanlagda individuella åsikter om sannolikheterna för ett utfall.

Den punkt som oddset stabiliseras på återspeglar ett underliggande köpslående och kompromissande. Både köparen och säljaren utgår från sin intuitiva uppfattning om vad oddset bör ligga på för att vara intressant. Övertro gör det möjligt för båda parter att tro att ens egna väntevärde är positivt. Detta är förstås en logisk omöjlighet.

Utan denna övertro skulle inget spel om pengar ske eftersom båda parter motiveras av möjligheten att tjäna pengar – inte att kasta bort dem.

Vad händer om man observerar utifrån?

Även om irrationalitet, övertro och övriga behavioristiska biaser kan förklara varför vi spelar styr de inte nödvändigtvis hur vi spelar. Genom att vara medveten om vad biaserna innebär och att alla människor i viss utsträckning påverkas av dem är det möjligt att observera från ett utifrån-perspektiv. 

Att vara medveten om hur behavioristiska biaser påverkar beslut, och att kunna beräkna marginaler, minskar inte nöjet som du kan få av att spela – däremot får du bättre möjligheter att hitta bra väntevärden och att spela mer vetenskapligt.

Den uppenbara frågan som väcks av denna artikel är: vad ligger bakom den vitt spridda övertron på den egna förmågan inom spel om pengar? Varför är spelare så tvärsäkra på att de har rätt? Svaret finns i del två av den här artikeln – där tittar vi på kausalitetsillusionen och övriga faktorer som kan förklara varför vi spelar.

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.