apr 2, 2020
apr 2, 2020

Heta handen-fenomenet

Det ultimata måttet på framgång inom betting

När turen står på din sida

Kan man bli otursförföljd?

Heta handen-fenomenet

Termen ”heta handen” kommer från basket och beskriver tron på att en spelare har större chans att sätta nästa kast om det senaste kastet lyckades. I bettingsammanhang används termen när man talar om spelare som är inne i vinstsviter. Men är ”heta handen” vetenskapligt bevisad? Läs vidare för att få reda på det.

Juemin Xu och Nigel Harvey vid University College London har undersökt heta handen-effekten genom att granska spelhistoriken för över 700 spelare som placerade sammanlagt 565 915 spel under 2010. Läs vidare för att få reda på om heta handen är en villfarelse eller inte.

När turen står på din sida

Forskarna undersökte vinstsviter inom betting genom att utvärdera vinstsannolikheten efter olika antal tidigare vinster i följd.

I det första slumpade spelurvalet var vinstsannolikheten 48 %. Sannolikheten att spelarna som vann den gången vann även nästa gång var 49 %. Spelarna som förlorade hade 47 % chans att vinna nästa gång.

Det var inte förrän spelarna med två efterföljande vinster granskades som ett mönster kunde skönjas. Efter två raka vinster steg sannolikheten att vinna för tredje gången i rad till hela 57 %. Spelarna utan någon vinstsvit uppvisade en vinstsannolikhet på 45 %.

”Ur en statistisk synvinkel är alla efterföljande utfall oberoende av varandra.”

Spelare med tre raka vinster hade ännu större chans att vinna nästa gång: 67 %. Spelarna utan samma vinstsvit hade bara 45 % chans. 

Samma sak fortsatte tills spelarna med fem raka vinster var uppe i 72 % vinstchans medan spelarna som förlorat sitt senaste spel bara hade 45 % chans.

Efter sex raka vinster steg vinstchansen ytterligare till 75 % medan spelarna utan samma vinstsvit låg på 46 %.

De som lyckades vinna ännu en gång nådde 76 % chans att sätta sitt nästa spel medan motsvarande siffra för spelarna som förlorade sitt senaste spel var 47 %.

Kan man bli otursförföljd?

I den andra fasen fokuserade forskarna på förlustsviter. Sannolikheten att vinna efter ett förlorat spel uppmättes till 47 % – en siffra som sjönk till 40 % efter två förluster i följd. Genom att upprepa samma procedur fann forskarna att spelarna med tre förluster i rad bara hade 32 % vinstchans. Vidare fann de att chansen att vinna efter fem, sex och sju förlorade spel i rad var 27 %, 25 % respektive 23 %.

Det tyder starkt på att ”heta handen” existerar inom betting. Men beror det på att spelare med långa vinstsviter har mer tur eller finns det en annan förklaring?

hot-hand-winning-probability-graph.jpg

Den dolda orsaken

Ur en statistisk synvinkel är alla efterföljande utfall oberoende av varandra. Därför är det förvånande att Xu och Harvey fann bevis för heta handen-effekten.

I nästa experiment fokuserade de på hur ett spelresultat påverkar oddsen för nästa spel. I den första fasen var medelvärdet för alla spelares odds 7,72. Men efter det första spelet observerades markanta förändringar.

Vinnarna tenderade att välja mindre riskabla spel med ett medelodds på bara 3,60. Den trenden höll i sig i takt med att vinstsviten fortsatte.

”Det som experimentet visade var att spelare skapar sin egen tur genom att tro på spelarens felslut.”

Motsatsen observerades för förlorande spelare. De som förlorat flera spel i följd tenderade att välja riskablare odds. Efter sex förlorade spel i rad steg medeloddset till 17,07. Det kan jämföras med 0,85 för spelarna som vunnit sex gånger i följd. 

Det som experimentet visade var att spelare skapar sin egen tur genom att tro på spelarens felslut. Vinnare oroade sig för att få slut på tur och valde därför tryggare odds. Genom att bli mer ovilliga att ta risker ökade de sin chans att vinna. De förlorande spelarna å sin sida valde riskablare odds i tron att en storvinst var på gång. Därigenom löpte de ännu större risk att förlora.

Det ultimata måttet på framgång inom betting

Den viktigaste frågan är förstås om spelarna med vinstsviter tjänade mer pengar än de andra. En jämförelse mellan spelarna som vunnit minst sex gånger i rad och de som inte gjort det visade att de senare fick en aningen bättre avkastning. Spelare med vinstsviter förlorade i snitt 1,0078 € per satsad euro medan motsvarande siffra för de övriga spelarna var 1,0077 €.

Så oavsett om du är inne i en vinst- eller förlustsvit har jag ett råd till dig. Tro inte på allt du tror.

Om du gillade den här artikeln kanske du är intresserad av Pinnacles artiklar om spelpsykologi.

 

Oddsresurser: Bli en bättre spelare

Pinnacles avdelning Oddsresurser är en av nätets mest omfattande artikelsamlingar med spelråd från experter. Vi tillgodoser behoven hos både nybörjare och proffs – vårt mål är helt enkelt att öka våra spelares kunskaper.