Ochrona prywatności
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 30 marca 2017, 9:25 (czasu PDT)
Serwis Pinnacle (określany dalej słowami „my” lub „serwis”) przestrzega Ustawy o ochronie danych osobowych Curacao (2013), Dyrektywy o ochronie danych osobowych UE (Dyrektywa 95/46/WE) oraz Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej UE (Dyrektywa 2002/58/WE ze zmianami wprowadzonymi w Dyrektywie 2009/136/WE).
1. Zgoda
a. Przesłanie nam przez użytkownika swoich danych osobowych, zarejestrowanie się i zalogowanie się w serwisie podczas odwiedzin w Witrynie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i ujawnianie danych osobowych użytkownika przez Pinnacle w wyszczególnionych poniżej celach w sposób określony w niniejszych zasadach ochrony prywatności i Regulaminie serwisu.
b. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności, nie powinien korzystać z Witryny ani się w niej rejestrować.
2. W jaki sposób gromadzimy dane?
a. Dane osobowe użytkownika, które możemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać, obejmują między innymi:
 • dane osobowe powierzone nam przez użytkownika za pośrednictwem formularzy w Witrynie oraz wszelkie inne dane przesłane za pośrednictwem Witryny lub poczty e-mail;
 • zapisy korespondencji prowadzonej za pośrednictwem Witryny, poczty e-mail lub w inny sposób;
 • odpowiedzi na prowadzone przez nas ankiety i badania;
 • szczegóły dokonywanych u nas transakcji, zarówno za pośrednictwem Witryny, jak i w inny sposób;
 • szczegóły wizyt użytkownika w Witrynie, między innymi dane dotyczące odwiedzanych stron i lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne.
b. Należy pamiętać, że dane przesyłane pocztą e-mail nie są szyfrowane, a ich przesyłanie odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.
3. W jakim celu gromadzimy dane?
a. Dane osobowe użytkownika, które możemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać, obejmują między innymi:
 • dane osobowe powierzone nam przez użytkownika za pośrednictwem formularzy w Witrynie oraz wszelkie inne dane przesłane za pośrednictwem Witryny lub poczty e-mail;
 • zapisy korespondencji prowadzonej za pośrednictwem Witryny, poczty e-mail lub w inny sposób;
 • odpowiedzi na prowadzone przez nas ankiety i badania;
 • szczegóły dokonywanych u nas transakcji, zarówno za pośrednictwem Witryny, jak i w inny sposób;
 • szczegóły wizyt użytkownika w Witrynie, między innymi dane dotyczące odwiedzanych stron i lokalizacji, dzienniki i inne dane komunikacyjne.
4. Co zapewniamy?
a. Pinnacle zapewnia, że dane użytkownika są:
 • przetwarzane zgodnie z prawami użytkownika;
 • przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem;
 • gromadzone wyłącznie w przedstawionych powyżej celach;
 • adekwatne, odpowiednie i niewygórowane do realizacji wyszczególnionych celów;
 • przechowywane w sposób poufny;
 • przechowywane nie dłużej niż to koniecznie do realizacji wyszczególnionych celów.
b. Pinnacle podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych użytkownika. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które chronią dane użytkownika przed niedozwolonym lub nielegalnym przetwarzaniem.
c. Wiadomości e-mail użytkownika przechowywane są w chmurze Amazon. Nie są w niej przechowywane dane osobowe użytkownika. Zalecamy przesyłanie wszelkich dokumentów z danymi osobowymi na adres compliance@pinnacle.com. Będą one przechowywane na naszych serwerach wewnętrznych.
5. Przesyłanie danych
a. Korzystanie z Witryny oznacza zaakceptowanie przez użytkownika prawa Pinnacle do przesyłania jego danych osobowych podmiotom trzecim, między innymi usługodawcom zewnętrznym, na przykład dostawcom systemów weryfikujących tożsamość i adres, dostawcom usług płatniczych oraz instytucjom finansowym, na potrzeby kontroli i wykrywania oszustw.
b. Ponadto Pinnacle zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych użytkownika odpowiednim podmiotom trzecim w razie wystąpienia podejrzeń występowania nieprawidłowości dotyczących konta użytkownika.
c. Niektóre z podmiotów przetwarzających dane osobowe użytkownika mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), gdzie prawa dotyczące ochrony danych nie są tak wymagające jak w UE. W związku z tym przeglądanie Witryny i komunikowanie się z nami drogą elektroniczną oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez nas lub naszych dostawców i podwykonawców poza terytorium EOG. Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić poufne traktowanie i należyte przetwarzanie danych użytkownika w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.
6. Ujawnianie informacji
Jesteśmy zobowiązani do udostępniania przechowywanych danych osobowych i/lub historii zakładów organom nadzorującym, organizacjom sportowym, podmiotom finansowym, np. bankom lub dostawcom usług finansowych, oraz innym właściwym instytucjom, między innymi policji, do celów badania przypadków oszustwa, wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub naruszenia uczciwości sportowej.
7. Prawo do dostępu
a. Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych i/lub poprawić i/lub usunąć nieprawidłowe i/lub nieodpowiednie dane. Wszelkie żądania i pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres pomocdlaklienta@pinnacle.com
b. Do żądania należy dołączyć kopie dwóch dokumentów umożliwiających identyfikację użytkownika. Jeden z nich powinien potwierdzać tożsamość użytkownika (na przykład prawo jazdy, paszport), a drugi – adres zamieszkania użytkownika (na przykład rachunek za media).
c. Rozpatrzenie żądania wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 10 euro.
d. Zapewnienie aktualności i dokładności danych osobowych użytkownika należy do obowiązków użytkownika.
Witryny internetowe (w tym witryny zoptymalizowane pod kątem urządzeń przenośnych) i aplikacje mobilne działające w ramach serwisu Pinnacle korzystają z plików cookie i podobnych technologii w celu zarządzania sesjami logowania, dostarczania spersonalizowanych stron internetowych i dopasowywania treści do konkretnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Akceptując politykę dotyczącą plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookie i podobnych technologii w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
Co to są pliki cookie (ciasteczka)?
Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które pobierane są na urządzenie użytkownika w momencie odwiedzenia witryny internetowej. Są one powszechnie wykorzystywane przez wiele witryn w celu poprawy jakości oferowanych usług oraz efektywnego dostarczania treści i funkcji swoim użytkownikom.
Pliki cookie mogą pełnić różne funkcje. Niektóre pliki cookie są przechowywane na urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej witryny. Korzystanie z tych plików ułatwia przechodzenie między stronami oraz umożliwia witrynom zapamiętywanie ustawień wybranych przez użytkownika. Inne pliki cookie zapamiętują użytkownika, który odwiedza witrynę po raz kolejny lub pozwalają lepiej dostosować pokazywane reklamy internetowe do jego specyficznych potrzeb i zainteresowań.
Można zmienić ustawienia przeglądarki, aby zablokować niektóre lub wszystkie pliki cookie. Aby to zrobić, należy postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez dostawcę przeglądarki. Należy pamiętać, że w przypadku zablokowania obsługi plików cookie w witrynie Pinnacle niektóre lub wszystkie funkcje witryny mogą działać niepoprawnie.
Uniemożliwia to na przykład obstawianie jakichkolwiek zakładów. Jeśli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki, przejdź do sekcji „Zarządzanie plikami cookie”. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie, zapoznaj się z dalszymi informacjami.
Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie umożliwiają poprawne działanie witryny, m.in. przeglądanie zawartości naszej witryny i wykonywanie określonych funkcji, takich jak uzyskiwanie dostępu do obszarów zabezpieczonych, zawieranie zakładów, deponowanie środków i zarządzanie kontem przez użytkownika. Bez tych plików cookie dostarczanie przez nasz serwis konkretnych usług i funkcji online jest niemożliwe.
Niezbędne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zapamiętywania opcji dodanych do kuponu zakładu, gdy użytkownik przechodzi do różnych stron w witrynie;
 • identyfikowania użytkownika jako zalogowanego w witrynie Pinnacle.com.

Pliki cookie zdefiniowane jako „niezbędne“, nie są wykorzystywane do:
 • gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług;
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty.
Przykłady niezbędnych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:
BackURL Służy do celów nawigacyjnych.
Custid Umożliwia uwierzytelnianie identyfikatora klienta.
BrowserSessionId Podczas jednoczesnych logowań pozwala stwierdzić, czy bieżąca sesja jest ostatnią.
UserAccess Określa uprawnienia dostępu użytkownika do witryny.
Analityczne pliki cookie
Pliki cookie tego typu gromadzą informacje o sposobach wykorzystywania witryny przez osoby je odwiedzające, na przykład, które strony użytkownik przegląda najczęściej, czy też jakie błędy zostały wygenerowane podczas korzystania z serwisu. Pliki te nie gromadzą danych identyfikujących użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie mają charakter danych zbiorczych i dzięki temu pozostają anonimowe. Służą jedynie usprawnieniu działania naszej witryny.
Analityczne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zbierania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z naszej witryny;
 • sprawdzania skuteczności naszych działań promocyjnych;
 • gromadzenia statystyk w zakresie rodzajów obstawianych zakładów;
 • wspomagania doskonalenia naszej witryny przez sprawdzanie ewentualnie występujących błędów;
 • testowania różnych układów naszej witryny;
 • identyfikowania przeglądarki lub urządzenia, z którego użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do witryny.

Pliki cookie zdefiniowane jako „analityczne“, nie są wykorzystywane do:
 • gromadzenia informacji, które mogą być wykorzystywane do reklamowania użytkownikowi produktów lub usług w innych witrynach;
 • zapamiętywania preferencji użytkownika lub nazwy użytkownika po zakończeniu aktualnej wizyty;
 • przechowywania danych osobowych, takich jak adres e-mail oraz imię i nazwisko;
 • kierowania reklam do użytkownika na innych witrynach;
 • umożliwiania osobom trzecim korzystania z plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż wymienione powyżej.
Przykłady analitycznych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:
ADRUM Umożliwia monitorowanie działania systemu z perspektywy użytkowników.
Webmetrics-RUM Umożliwia śledzenie danych analitycznych.
Pinnacle wykorzystuje pliki cookie podmiotów trzecich (na przykład usług Google Analytics i Silverpop Web Analytics) do zbierania informacji na temat korzystania z witryny przez użytkownika. Dzięki temu możemy dostarczać usługi zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkowników i tworzyć nowe rozwiązania w celu poprawy jakości obsługi. Poniżej zostały opisane instrukcje dotyczące wyłączania analitycznych plików cookie.
Analityczne pliki cookie — wyłączanie
Należy pamiętać, że w wyniku wyłączenia wykorzystywanych przez naszą witrynę analitycznych plików cookie użytkownik może utracić dostęp do niektórych przydatnych informacji, takich jak dane kontaktowe firmy Pinnacle. Jeśli mimo to użytkownik zdecyduje się wyłączyć rozwiązania analityczne wykorzystywane przez serwis Pinnacle, powinien skorzystać z poniższego linku:

GoogleAnalytics
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie pozwalają naszej witrynie na zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkownika (takich jak nazwa użytkownika, język czy region), dzięki czemu serwis może spersonalizować możliwości korzystania z niego. Na przykład dzięki plikom cookie do przechowywania informacji o regionie, w którym użytkownik aktualnie się znajduje, witryna internetowa może dostarczać mu lokalne raporty o pogodzie lub wiadomości o ruchu drogowym. Takie pliki cookie mogą być też używane do zapamiętywania wprowadzonych zmian dotyczących rozmiaru tekstu, rodzaju czcionki i innych elementów stron internetowych, które użytkownik sam może dostosować. Te pliki mogą także dostarczać żądane usługi, takie jak odtwarzanie wideo czy zamieszczanie komentarzy na blogu. Informacje gromadzone przez te pliki mogą być anonimowe, ale nie mogą służyć do śledzenia działań na innych witrynach.
Funkcjonalne pliki cookie wykorzystujemy do:
 • zapamiętywania ustawień zastosowanych przez użytkownika, takich jak układ, preferencje, kolory i funkcje „pokaż” lub „ukryj”;
 • zapamiętywania zawartości witryny odwiedzonej przez użytkownika;
 • zapewnienia proaktywnych sesji czatu na żywo w celu świadczenia pomocy technicznej.

Pliki cookie zdefiniowane jako „funkcjonalne“, nie są wykorzystywane do:
 • kierowania reklam do użytkownika na innych witrynach;
 • umożliwiania osobom trzecim korzystania z plików cookie w jakichkolwiek innych celach niż wymienione powyżej.
Przykłady funkcjonalnych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:
UserPrefsCookie Rejestruje informacje o niektórych ustawieniach dotyczących profilu użytkownika, na przykład domyślny format kursów, domyslny język, widok i strefę czasową.
HomePageVisitedTime Dzięki niemu witryna wie, czy użytkownik powinien zostać przekierowany do strony użytkowników ponownie odwiedzających daną stronę internetową.
DestUrl Służy do przekierowywania użytkownika bezpośrednio do strony określonej ligi w witrynie w celu wyświetlenia kursów.
Reklamowe pliki cookie
Te pliki cookie są używane do dostarczania użytkownikowi dopasowanych do jego zainteresowań treści, takich jak reklamy. Służą również do ograniczania częstotliwości, z jaką użytkownik widzi tą samą reklamę, oraz do oceny efektywności kampanii reklamowych. Pliki te są zapisywane przez agencje reklamowe za zgodą serwisu Pinnacle i mogą udostępniać informacje o witrynach odwiedzonych przez użytkownika innym organizacjom, np. dostawcom reklam.
Reklamowe pliki cookie wykorzystujemy do:
 • sprawdzania, które strony internetowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem użytkownika, i wysłania zebranych w ten sposób danych do naszego narzędzia do obsługi poczty e-mail, które umożliwia kierowanie odpowiedniej treści do konkretnego użytkownika;
 • dostarczania promocyjnych ofert zarejestrowanym użytkownikom, którzy nie zasilili swojego konta środkami pieniężnymi;
 • dostarczania użytkownikom ofert promocji krzyżowej w oparciu o ich historię przeglądania zakładów lub wartość zawartych wcześniej zakładów;
 • dostarczania agencjom reklamowym informacji dotyczących odwiedzin poszczególnych użytkowników, dzięki którym agencje mogą prezentować użytkownikom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Przykłady reklamowych plików cookie wykorzystywanych przez Pinnacle:
Sidi Pozwala gromadzić informacje o aktywności odwiedzających witrynę w ramach danej sesji.
Vidi Pozwala identyfikować odwiedzających.
Zarządzanie plikami cookie
Nie zalecamy modyfikowania ustawień plików cookie, ponieważ może to utrudnić poruszanie się po witrynie lub wpłynąć na poprawność jej działania.
Aby zmodyfikować ustawienia dotyczące plików cookie, należy zmienić opcje używanej przeglądarki. Różne przeglądarki internetowe wykorzystują różne sposoby kontroli plików cookie. Aby dowiedzieć się, jak zmodyfikować takie ustawienia, należy skorzystać z sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub odwiedzić witrynę dostawcy przeglądarki.
Dodatkowe informacje
Więcej informacji dotyczących plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu. Materiał informacyjny w postaci filmu można znaleźć na stronie www.google.com/policies/technologies/cookies.
9. Aktualizacja zasad
Wszelkie zmiany w Polityce prywatności będą publikowane na tej stronie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji. W razie wprowadzenia istotnych zmian w niniejszych zasadach ochrony prywatności podejmiemy stosowne starania, aby poinformować użytkownika o tym fakcie e-mailem, za pomocą komunikatu zamieszonego w Witrynie lub w inny uzgodniony sposób.