lip 20, 2016
lip 20, 2016

Dlaczego Pinnacle nie zamyka kont ani nie ogranicza wygrywających graczy

Dlaczego Pinnacle nie zamyka kont ani nie ogranicza wygrywających graczy
Doniesienia o zamykaniu lub ograniczaniu kont na popularnych serwisach bukmacherskich to żadna nowość wśród najskuteczniejszych graczy. Ponieważ Pinnacle twierdzi, że wygrywający są mile widziani, Joseph Buchdahl sprawdza nasze kursy i wyjaśnia, dlaczego Pinnacle nie tylko chętnie widzi u siebie wygrywających graczy, lecz także dlaczego oferujemy materiały edukacyjne, dzięki którym gracze uzyskują lepsze wyniki. Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

W artykule zatytułowanym Dlaczego osiągnięcia należy mierzyć w oparciu o kurs zamknięcia Dafni Serdari wyjaśniła teorię sprawnego rynku, według której kursy w momencie zamknięcia zakładów zwykle stanowią najbardziej precyzyjną interpretację prawdopodobieństwa danego wyniku.

Gdy gracze zauważą błędy lub nieefektywne kalkulacje prawdopodobieństwa, wykorzystają to poprzez swoje zakłady, co powoduje, że kurs staje się znacznie bliższy rzeczywistemu. Im więcej osób stawia zakłady, tym większa jest szansa, że wszelkie niedopatrzenia zostaną wyeliminowane.

Kursy zamknięcia to wypadkowa największego zbioru informacji o meczach oraz maksymalnej liczby opinii wyrażonych poprzez zakłady na dane wyniki, dlatego też są one zwykle najprecyzyjniejsze.

W tym artykule analizuję dane historyczne, aby określić, jak precyzyjne są kursy zamknięcia Pinnacle w porównaniu do kursów otwarcia i co to oznacza dla skutecznych graczy.

Kursy otwarcia a kursy zamknięcia

Różnice pomiędzy precyzją kursów otwarcia i zamknięcia można analizować na podstawie wartości wywodzącej się z teorii informacji znanej pod nazwą entropii Shannona. Nazwana na cześć swojego twórcy, Claude'a Shannona, ojca teorii informacji, wartość entropii pozwala mierzyć niepewność związaną z losową zmienną. Im więcej niepewności, tym większa entropia. Entropia (H) zmiennej losowej X jest wyrażona w postaci następującego równania:

shanon-entorpy-sports-betting.jpg

gdzie p to prawdopodobieństwo wyniku i, natomiast b – podstawa logarytmu, która zwykle jest równa 2. W skrócie jest to ujemna suma wyników prawdopodobieństw wszystkich możliwych wyników oraz ich logarytmów.

Przykładowo, jeśli kursy bez marży na mecz Manchester United i Liverpoolu wynoszą 2,00 (gospodarze), 3,50 (remis) i 4,67 (goście), entropia (H) wynosiłaby:

– [(1/2,00)log2(1/2,00) + (1/3,50)log2(1/3,50) + (1/4,67)log2(1/4,67)] = 1,492

Z bazy 132 645 meczów piłki nożnej rozegranych od 2007 r. obliczyłem średnią entropię na mecz dla kursów otwarcia i zamknięcia Pinnacle.com w zakładach na zwycięstwo gości lub gospodarzy oraz remis bez uwzględniania marży bukmachera.

Wynoszą one 1,457 i 1,452 – różnica jest zatem zaniedbywalna. Czy zatem pomysł, że gracze dostarczają bukmacherom przydatnych informacji, to tylko iluzja? Możliwe. Aby dowiedzieć się więcej na temat iluzji kontroli w zakładach, warto zapoznać się z artykułem Zabezpieczanie się przed niebezpiecznymi przesądami.  Jaki jest jednak związek pomiędzy kursami a rzeczywistymi wynikami?

Kursy a wyniki

Lepszym sposobem na ocenę skuteczności bukmacherów jest porównanie kursów bukmacherskich i rzeczywistych wyników. Kursy zakładów przedstawiają prawdopodobieństwo oczekiwanego wyniku. Wyniki są oczywiście zero-jedynkowe – można wygrać zakład lub przegrać.

Jednak po zwiększeniu próbki możemy porównać, jaki jest związek pomiędzy rezultatami a kursami. Przykład: jeśli 50 ze 100 drużyn o kursie 2,00 lub 25 ze 100 drużyn o kursie 4,00 wygra, oznacza to, że kursy były w 100% precyzyjne.

Korzystając z takiego samego jak wyżej zbioru danych na temat meczów piłki nożnej, prawdopodobieństwo wyniku (tzn. kursy) zostało porównane z częstotliwością występowania wyniku (tzn. rezultatami), jak widać na poniższym wykresie. Dla łatwiejszego porównania odjęto marżę Pinnacle.

odds-efficiency-graph-1.jpg

Już na pierwszy rzut oka ewidentne są dwie kwestie. Po pierwsze kursy na piłkę nożną oferowane przez Pinnacle są bardzo precyzyjne. W ujęciu statystycznym prawie cała zmienność w zaobserwowanych prawdopodobieństwach wyników jest wyjaśniona przez zmienność w spodziewanych prawdopodobieństwach.

Gdy gracze zauważą błędy lub nieefektywne kalkulacje prawdopodobieństwa, wykorzystają to poprzez swoje zakłady, co powoduje, że kurs staje się bliższy rzeczywistemu.

Po drugie różnica pomiędzy kursami otwarcia a zamknięcia jest bardzo niewielka. Wartość R-kwadrat, miary zależności pomiędzy prawdopodobieństwem obliczonym a zaobserwowanym, wynosi 0,996 w przypadku kursów otwarcia i 0,997 dla kursów zamknięcia. (Współczynnik R-kwadrat 1 oznacza pełne odzwierciedlenie).

Znaczenie dużych wahań kursów

Zakładając, że kursy zamknięcia są precyzyjnym odzwierciedleniem prawdopodobieństwa danego wyniku, możemy przeanalizować, czy kurs otwarcia zapewniał graczom przewagę w sytuacji, gdy był on znacznie wyższy niż kurs zamknięcia. Załóżmy, na przykład, że kurs otwarcia na Manchester United wynosił 2,50, a następnie tuż przed zamknięciem rynków spadł do 2,0.

Przy założeniu, że kurs zamknięcia jest precyzyjniejszy, oznaczałoby to, że możemy spodziewać się zysku wynoszącego 2,5/2,0 lub 1,25 (25%). Z takiej hipotezy możemy wyciągnąć następujący wniosek: stosunek kursów otwarcia do kursów zamknięcia powinien być silnie powiązany z zaobserwowanymi zyskami z zakładów po kursie otwarcia.

W przypadku stosunku kursów zamknięcia do otwarcia równego 1,1 powinniśmy odnotować zyski wyższe o 10%, przy 1,2 – 20% itd. Na podstawie ponownej analizy tego samego zbioru danych (po odjęciu marży Pinnacle) obliczyliśmy stosunek kursów otwarcia do kursów zamknięcia dla wszystkich zakładów 1x1 (397 935 łącznie). Zostały one następnie pogrupowane z dokładnością do 1% i zestawione z rzeczywistymi zyskami z zakładów po kursach otwarcia na następnym wykresie.

odds-efficiency-graph-2.jpg

Można zauważyć silne, liniowe powiązane spodziewanych zysków z zakładów przewidziane na podstawie stosunku kursów otwarcia do zamknięcia z rzeczywistymi zyskami z zakładów po kursie otwarcia, co dowodzi, że kursy zamknięcia najlepiej odzwierciedlają prawdopodobieństwo danego wyniku. Możemy także potwierdzić tę tezę, jeśli w ten sam sposób przyjrzymy się kursom zamknięcia.

odds-efficiency-graph-3.jpg

 

Tym razem, jak łatwo było przewidzieć, praktycznie nie ma tu żadnego powiązania. Niezależnie od tego, jaki jest kurs otwarcia, tuż przed zamknięciem rynków Pinnacle szanse gracza na wygenerowanie przewagi są minimalne.

Dlaczego Pinnacle zależy na skutecznych graczach

Analiza dużego zbioru danych potwierdza, że kursy na mecze piłkarskie Pinnacle są bardzo precyzyjnym odzwierciedleniem prawdopodobieństwa.Wykazała także, że choć traderzy Pinnacle bardzo sprawnie oceniają rzeczywiste szanse na dany wynik, wielkość błędów, jakie im się zdarzają, a zatem i przewagi, jaką gracz może uzyskać, jeśli je zauważy, można zmierzyć poprzez porównanie kursów otwarcia i zamknięcia. 

Podczas gdy inni bukmacherzy ograniczają lub zamykają konta graczy, którzy są w stanie wpływać na kursy, Pinnacle wykorzystuje ich, aby dbać o precyzję swoich kursów bez ingerowania w nie.

Oczywiście wyzwaniem dla graczy jest określenie, które kursy się zmienią na tyle, żeby zapewnić im odpowiednio dochodową przewagę. Z korzyścią dla klientów Pinnacle, gracze, którzy są w stanie to robić, mogą swobodnie obstawiać i mieć pewność, ze nie zostaną ukarani za to, że wiedzą więcej niż nasi traderzy.

Podczas gdy inni bukmacherzy ograniczają lub zamykają konta graczy, którzy są w stanie wpływać na kursy, Pinnacle wykorzystuje ich, aby dbać o precyzję swoich kursów bez ingerowania w nie. Zamiast przyciągać, a następnie karać klientów za stawianie na nieprecyzyjnie przewidziane odstępstwa, Pinnacle nagradza zwycięzców najlepszymi kursami, najwyższymi limitami i gwarancją, że generowanie zysków dzięki doskonałemu przewidywaniu wyników nie będzie karane odmową przyjmowania zakładów. To właśnie precyzja kursów Pinnacle umożliwia stosowanie takiej polityki.

Załóż konto 

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.