sty 6, 2017
sty 6, 2017

Wizualizacja zakładu: przewaga przedstawiona w formie graficznej

Unikatowe porady kierownika działu analiz w Pinnacle

Dowiedz się, jak przedstawić w formie graficznej przewagę w zakładach bukmacherskich

Strefa naliczonej marży i jej znaczenie dla graczy

Wizualizacja zakładu: przewaga przedstawiona w formie graficznej

Każdy gracz chce obstawiać takie zakłady, które dadzą mu przewagę. Ale jak właściwie można taką przewagę zobrazować? W swoim pierwszym artykule na temat zakładów bukmacherskich kierownik działu analiz odpowiada na to nurtujące pytanie, posługując się wizualizacją wartości. Czytaj dalej, aby poznać unikatowe spojrzenie na przewagę w zakładach.

Marże w zakładach i ich wpływ na długoterminowe zyski to zagadnienia doskonale znane stałym czytelnikom zasobów dotyczących zakładów. Zamiast po raz kolejny wyjaśniać, jaka przewaga pozwala regularnie wygrywać z bukmacherami, chciałbym omówić ten temat z zupełnie innej strony — pokazując, jak wygląda przewaga w sensie dosłownym.

Każda dyskusja o zakładach musi dotyczyć też kursów. Być może został kiedyś postawiony przez Ciebie zakład po kursie dziesiętnym 1,95 lub kursie amerykańskim na poziomie -125. Kursy są po prostu odzwierciedleniem prawdopodobieństwa wydarzeń — mówią jaka jest szansa ich wystąpienia. Jeśli obstawiasz zakład o kursie 4,00, wychodzisz z założenia, że obstawione zdarzenie będzie miało miejsce częściej niż tylko 1 raz na 4, czyli wystąpi o 25% częściej. Dla Ciebie taki zakład stanowi zatem dobrą wartość. 

Wiemy też, że szansa wygranej dla każdego zakładu musi mieścić się w zakresie między 0% (nigdy się nie zdarzy) a 100% (na pewno się zdarzy). Aby uzasadnić przygotowanie poniższych wykresów i objaśnień, chciałbym zadać wszystkim czytelnikom pewne pytania: 

A. Który z tych dwóch zakładów zapewnia najwyższy oczekiwany zwrot z inwestycji? Jeśli postawisz jedną jednostkę na każdy z tych dwóch zakładów, który zapewniłby większy oczekiwany zwrot?
 1. Oferowany kurs wynosi 5,00 i Twoim zdaniem masz 2,5% przewagi podczas zawierania zakładu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 20%. Twoim zdaniem szanse wygrania zakładu wynoszą 22,5%.
 1. Oferowany kurs wynosi 1,25 i Twoim zdaniem masz 10% przewagi podczas zawierania zakładu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 80%. Twoim zdaniem szanse wygrania zakładu wynoszą 90%.
B. Który z tych dwóch zakładów oferuje najwyższy oczekiwany zwrot z inwestycji?
 1. Oferowany kurs wynosi 4,00, ale w rzeczywistości właściwie ustawiony kurs bez naliczonej marży powinien wynieść 5,00. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 25%, ale szansa jego wystąpienia osiąga poziom 20%. 
 1. Oferowany kurs wynosi 1,25, ale w rzeczywistości właściwie ustawiony kurs bez naliczonej marży powinien wynieść 1,333. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 80%, ale szansa jego wystąpienia osiąga poziom 75%.

Wrócimy do tych pytań na końcu tego artykułu. Aby na nie odpowiedzieć, zacznę od graficznego przedstawienia zakładu i związanej z nim marży.

Graficzne przedstawienie kursu

Niezależnie od formatu kursów używanego podczas zawierania zakładów i tak wszystko zależy od prawdopodobieństwa. Każdy zakład ma większą lub mniejszą szansę wygranej, która może być wyrażona przez prawdopodobieństwo.

Bukmacherzy liczą na zyski, więc nie oferują kursów, które w sposób dosłowny reprezentują prawdziwe prawdopodobieństwo. Pobierają dodatkowe opłaty zwane marżami, które zabezpieczają ich przed niepewnością związaną z przewidywaniem przyszłych wydarzeń.

Można to przedstawić graficznie za pomocą strefy naliczonej marży:

 • Widzimy linię, która reprezentuje kursy bez marży o tej samej wartości na obu jej końcach.
 • Ponadto zaznaczono dwie linie, które przedstawiają oferowane zakłady z uwzględnieniem marży na obu końcach linii.

Ponieważ na pierwszy rzut oka wykres nie jest wystarczająco czytelny, uzupełnimy go o kilka adnotacji.

graph-1.jpg

graph-2.jpg

Jest to przykład, w którym zakładamy, że bukmacher będzie naliczał marżę w wysokości 10% i stosował ją proporcjonalnie w przypadku obu stron właściwie ustawionych kursów. 

Możemy zaobserwować pewne prawdopodobieństwa dotyczące linii prezentujących marże, w których zostały przekroczone granice 0% i 100%. Przypadki takie występują, gdy zakład ma na tyle duże szanse wystąpienia, że nie może pojawić się w ofercie po dodaniu marginesu bezpieczeństwa przy użyciu tej metody.

Dodatkowo widzimy, że obie linie oznaczające marżę są zawsze równoległe, czyli w tej samej odległości od siebie — to właśnie nazywamy strefą naliczonej marży.

Tak naprawdę nie ma znaczenia tutaj wysokość marży, ale jak kształtuje się jej proporcja w stosunku do postawianego zakładu.

Wyjaśnijmy sobie jednak w prostszy sposób, co reprezentuje strefa naliczonej marży. Bukmacher zarabia, gdy wynik zakładu znajduje się w obrębie strefy naliczonej marży, czyli gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mieści się w tym zakresie, a nie zarabia, gdy znajduje się poza nim. Jest to oczywiście uproszczenie, ale pozwala nam lepiej zrozumieć wykresy.

Zwróćmy jeszcze uwagę na coś innego. Patrząc na strefę naliczonej marży, można pomyśleć, że zakłady stawiane na faworytów (przy kursach poniżej 1,500) generują większe koszty dla obstawiającego, ponieważ większa marża jest naliczana do zdarzenia wybranego przez gracza. Tak naprawdę nie ma znaczenia tutaj wysokość marży, ale jak kształtuje się jej proporcja w stosunku do postawianego zakładu. W dalszej kolejności będziemy używać strzałek do reprezentowania tej kluczowej miary.

Kwestię zwrotu z inwestycji można też rozwiązać, obliczając kursy i prawdopodobieństwa, ale jako że głównym celem tego artykułu jest graficzne przedstawienie przewagi, zostanę przy wykresach, które powinny być łatwiejsze do przyswojenia niż działania matematyczne.

Skoro znamy już pojęcie strefy naliczonej marży i wiemy, jak graficznie przedstawić pomiar wartości zakładu za pomocą strzałek, możemy powrócić do wcześniejszych pytań.

A. Wiemy, że w obu przypadkach powinniśmy osiągnąć zysk, ale jakiej wysokości? Który wariant zakładu jest lepszy pod względem opłacalności inwestowania pieniędzy? 
 1. Oferowany kurs wynosi 5,00 i Twoim zdaniem masz 2,5% przewagi podczas zawierania zakładu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 20%. Twoim zdaniem szanse wygrania zakładu wynoszą 22,5%.
 1. Oferowany kurs wynosi 1,25 i Twoim zdaniem masz 10% przewagi podczas zawierania zakładu. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 80%. Twoim zdaniem szanse wygrania zakładu wynoszą 90%.

insert-2.jpg

Znaczenie w tej sytuacji mają nie liczby, ale długość strzałek. Nasz szacowany zwrot z inwestycji jest określany przez stosunek długości strzałek. W pierwszym przykładzie przewaga wynosiła 2,5%, co wynika z różnicy w długości strzałek. To z kolei oznacza, że różnica ta mieści się w prawdopodobieństwie wygrania zakładu 8 razy (20 dzielone przez 2,5).

insert-1.jpg

W związku z tym, oczekiwany zwrot wynosi 1 + 1/8, czyli 112,5%. Dla każdej jednostki postawionej w tym kursie można się spodziewać wygrania 0,125 jednostki.

W drugim przykładzie zobaczymy bardzo podobną tendencję:

insert-3.jpg

Mamy dokładnie taki sam stosunek długości strzałek, a zatem taką samą oczekiwaną wypłatę w wysokości 0,125 jednostki dla każdej postawionej jednostki.

Który zakład oferuje więc wyższy oczekiwany zwrot? Odpowiedź brzmi: oba mają identyczny oczekiwany zwrot.

W drugim przykładzie linie wyglądają inaczej, a spodziewana wypłata jest ujemna.

A. Który z tych dwóch zakładów oferuje najwyższy oczekiwany zwrot z inwestycji? 
 1. Oferowany kurs wynosi 4,00, ale w rzeczywistości właściwie ustawiony kurs bez naliczonej marży powinien wynieść 5,00. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 25%, ale szansa jego wystąpienia osiągna poziom 20%.
 1. Oferowany kurs wynosi 1,25, ale w rzeczywistości właściwie ustawiony kurs bez naliczonej marży powinien wynieść 1,50. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wynosi 80%, ale szansa jego wystąpienia osiąga poziom 66,67%.

Aby porównać długości strzałek dla kursów bez marży i kursów z naliczoną marżą, moglibyśmy tutaj zastosować diagramy przedstawione wyżej.

insert-4.jpg

Mamy dwie możliwości wykonania ćwiczenia podobnego do rozwiązanego wcześniej:

 1. Robimy to samo co poprzednio i sprawdzamy, jak często różnica mieści się w obstawionym zakładzie. Ale ponieważ w tym przypadku wyniki są ujemne, musimy dodać znak (-) przed otrzymanymi wynikami. Oznacza to, że oczekiwany zwrot z inwestycji w pierwszym zakładzie jest ujemny.

W związku z tym pierwszy zakład ma zwrot z inwestycji w wysokości 1 minus 20%, co oznacza, że otrzymujesz 80% lub inaczej 4/5 z postawionej kwoty. Natomiast drugi zakład ma zwrot z inwestycji w wysokości 1 minus 16,67%, co daje nam 83,33%, czyli 5/6 zysku.

 1. Można też spojrzeć na to w inny sposób i sporządzić przegląd rynku zakładów, a następnie odczytać oczekiwany zwrot z wykresu rynku zakładów: 

graph-3.jpg

vs 

graph-4.jpg

Teraz możemy odczytać z wykresu wielkość zwrotu z inwestycji, patrząc na punkt przecięcia linii 100% prawdopodobieństwa i rynku zakładów. Dzięki temu dowiemy się, jaki będzie zwrot z każdego zakładu postawionego w tej kombinacji kursów oraz poznamy odpowiadający mu oferowany rynek zakładów.

Wniosek: w drugim przykładzie korzystniejszy zwrot oferował zakład 2.

Celem wszystkich treści zawartych w sekcji „Przydatne informacje o zakładach” jest podjęcie próby wyjaśnienia, na czym polega obstawianie zakładów. Należy jednak pamiętać, że sposób uczenia się zależy od indywidualnych preferencji każdej osoby. Fakt, że niektórzy łatwiej chłoną informacje prezentowane wizualnie skłonił mnie do zainteresowania się często poruszanym we wcześniejszych artykułach tematem przewagi i przedstawienia go w zupełnie inny sposób. 

Mam nadzieję, że graficzne przedstawienie pojęcia przewagi w zakładach bukmacherskich za pomocą Strefy naliczonej marży sprawi, że kolejni gracze zmienią swoje nastawienie i docenią wartość strategii niskich marż stosowanej przez Pinnacle.

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.