cze 29, 2017
cze 29, 2017

Jak często trzeba pokonać kurs zamknięcia, aby osiągnąć zysk?

Jak często trzeba pokonać kurs zamknięcia, aby wygrać?

Znaczenie zmian kursów

Zależność między zmianami kursów a wartością oczekiwaną

Jak często trzeba pokonać kurs zamknięcia, aby osiągnąć zysk?

Często błędnie zakłada się, że zakłady bazują wyłącznie na wynikach. Kluczem do skutecznego obstawiania jest znalezienie wartościowych zakładów na rynku i regularne pokonywanie kursów zamknięcia. Jak często trzeba jednak pokonywać kursy zamknięcia, aby faktycznie osiągnąć zysk? Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

We wcześniejszym artykule przeanalizowaliśmy znaczenie pokonywania kursów zamknięcia i dowiedzieliśmy się, w jaki sposób średnie kursy zamknięcia wskazują najbardziej dokładną (skuteczną) ocenę prawdopodobieństwa wyniku. Kiedy na przykład kurs zamknięcia w Pinnacle wynosi 2,00, domniemane prawdopodobieństwo wyniku wynosi 50% (po odliczeniu wpływu marży).

Wiadomo, że związek między kursem przyjmowanym przez osobę obstawiającą a kursem zamknięcia Pinnacle jest bardzo dobrą miarą oczekiwanych zysków. Jeśli osoba obstawiająca przyjmie kurs 2,20, a rynek Pinnacle zostanie zamknięty przy kursie 2,00, oczekiwany zysk można obliczyć jako stosunek 2,20/2,00 = 1,1 — czyli 10% (minus marża Pinnacle).

Znaczenie zmian kursów

Na rynkach prognozowania wyników sportowych występuje nieodłączna zmienność losowa, dlatego żadna osoba obstawiająca nie będzie w stanie zawsze pokonać kursu zamknięcia. Niezależnie od jakości wstępnych założeń, na których oparto prognozę, mogą wystąpić późne zmiany w drużynach oraz inne nieprzewidziane wiadomości — które być może docierają na rynek losowo — przez co wartość oczekiwana przyjmie wartość ujemną.

Wiadomo, że związek między kursem przyjmowanym przez osobę obstawiającą a kursem zamknięcia Pinnacle jest dobrą miarą oczekiwanych zysków.

Zakładając, że osoba obstawiająca losowo wybiera drużyny, na które stawia, a średnie zmiany cen są losowe, można oczekiwać pokonania kursu zamknięcia w około 50% przypadków. Analiza tego samego zbioru danych 132 645 spotkań piłki nożnej (397 935 wyników na rynku zakładów dotyczących wygranych na własnym boisku, remisów i wygranych na wyjeździe), który omawiam w moim poprzednim artykule na podobny temat, wykazuje dość losowy rozkład (rozkład normalny) zmian między kursami otwarcia i zamknięcia Pinnacle (zdefiniowanych jako stosunek kursu otwarcia do kursu zamknięcia minus 1). 45% z nich ma wartość większą niż zero (czerwony rozkład poniżej).

Jest to nieco poniżej połowy, ponieważ marża zamknięcia Pinnacle jest zazwyczaj trochę niższa niż marża otwarcia. Dlatego kiedy ruchy na runku między kursami otwarcia a zamknięcia wyrównują się do zera, cena zamknięcia nadal jest nieco wyższa niż cena otwarcia.

1-closing-inarticle.jpg

Po usunięciu marży Pinnacle z kursów zamknięcia widzimy, jak bardzo trudne jest pokonanie „uczciwej” („rzeczywistej”) ceny zamknięcia (niebieski rozkład powyżej) przez kurs otwarcia. Na przykład kurs otwarcia 5,00 zmniejszony do 4,90 przy zamknięciu wydaje się mieć oczekiwany zysk 2% (5,00/4,90), ale w rzeczywistości nie ma żadnego oczekiwanego zysku.

Należy zauważyć, że w powyższym przykładzie uczciwa cena jest prawdopodobnie wyższa niż cena otwarcia i wynosi 5,05, jeśli uwzględnimy zmiany wartości oczekiwanej związane z faworytami i outsiderami.

W naszym przykładzie spotkań piłki nożnej tylko 29,6% kursów otwarcia było wyższych niż „rzeczywiste” kursy zamknięcia. W wyniku tego gdyby osoba obstawiająca działała losowo, nie byłaby w stanie pokonać więcej niż 2/3 wszystkich kursów zamknięcia. W tym przykładzie spotkań oczekiwany zysk przy ustalonych stawkach zakładów wynosiłby –3,5%.

Zmiany kursów a wartość oczekiwana

Poniższy wykres ilustruje procent zakładów po naszych kursach spotkań piłkarskich, które przekroczyły określony oczekiwany zysk. Czerwona linia oznacza domniemany oczekiwany zysk, który obliczono na podstawie rzeczywistych różnic między kursami otwarcia i zamknięcia. Niebieska linia oznacza domniemane oczekiwania oparte na względnych zmianach „prawdziwych” cen zamknięcia, czyli wartości bez marży Pinnacle.

Naprawdę interesuje nas niebieska linia, gdyż jest związana z faktycznym zyskiem, jakiego można oczekiwać, jeśli jesteśmy w stanie pokonać „rzeczywistą” cenę zamknięcia częściej niż przy rozkładzie losowym.

2-closing-inarticle.jpg

Wykres ilustruje, jak mało jest teoretycznych szans na uzyskanie wysokiej wartości oczekiwanej według tego modelu zmian kursów. W naszym przykładzie tylko 6,5% cen otwarcia ma ponad 10% domniemanego oczekiwanego zysku, a mniej niż 2% ma ponad 20% wartości.

Nie zaskakuje więc, że aby móc oczekiwać zysku, trzeba pokonywać „rzeczywistą” cenę zamknięcia w co najmniej 50% przypadków.

Zawyżona samoocena wielu osób obstawiających może powodować, że uznają się za zdolne do odkrywania tej wartości i unikania bezwartościowych cen. Należy jednak powtórzyć powyższy wniosek: niepewność i szum informacyjny w piłce nożnej są tak duże, że takie myślenie nie ma racji bytu. Ciągłe znajdowanie wysokich wartości i wygrywanie wymaga dużo pracy, jak już wyjaśniono w artykule Pinnacle Zasada Pareto a sztuka przewidywania.

Jak często trzeba pokonać kurs zamknięcia, aby wygrać?

Jak często powinno się zatem pokonywać cenę zamknięcia, aby móc oczekiwać zysków? W losowy sposób wybraliśmy 20 przykładów zmian między kursami otwarcia a zamknięcia i obliczyliśmy średnie oczekiwane zyski. Na tej podstawie uzyskaliśmy poniższy wykres, który podpowiada odpowiedź.

3-closing-inarticle.jpg

Jak się okazuje, aby móc realistycznie oczekiwać wygranych, musimy pokonywać publikowane kursy zamknięcia w prawie 3/4 przypadków. Gdyby udało nam się postawić na wszystkie te ceny otwarcia, które pokonują ceny zamknięcia w tym przykładzie, a także uniknąć pozostałych, teoretyczny oczekiwany zysk nadal wynosiłby tylko +4%.

Należy pamiętać o tym, że opublikowana cena zamknięcia niekoniecznie oznacza, że pokonaliśmy „rzeczywistą” cenę zamknięcia. Ilustrują to powyższe wykresy. W tym przykładzie nawet pomyślne pokonanie wszystkich opublikowanych cen końcowych w 34% przypadków nie oznacza pokonania „rzeczywistej” ceny końcowej.

Nie zaskakuje więc, że aby uzyskać oczekiwanie zysku, trzeba pokonywać „rzeczywistą” cenę zamknięcia w co najmniej 50% przypadków. W poniższej tabeli porównujemy stosunek liczby sytuacji, w których możemy pokonać opublikowaną cenę zamknięcia, do liczby sytuacji, w których pokonamy odpowiadającą jej cenę „rzeczywistą” (po odjęciu marży).

Cena otwarcia pokonuje opublikowaną cenę zamknięcia Cena otwarcia pokonuje „rzeczywistą” cenę zamknięcia

Cena otwarcia pokonuje opublikowaną cenę zamknięcia

Cena otwarcia pokonuje „rzeczywistą” cenę zamknięcia

45%

29,6%

50%

32,9%

55%

36,1%

60%

39,4%

65%

42,7%

70%

46%

75%

49,3%

80%

52,6%

85%

55,9%

90%

59,2%

95%

62,4%

100%

65,7%

Jak wpływa to na oczekiwania dotyczące zakładów?

Naturalnie ta analiza oczekiwanej zyskowności w przypadku stawiania na cenę zamknięcia jest teoretyczna. Nie oparto jej na wynikach, a na średnim oczekiwaniu i wiarygodnej hipotezie, że poziom zmian może pozwolić przewidzieć oczekiwany zysk osoby obstawiającej. Pomimo tego mamy nadzieję, że będzie to dobra lekcja dla obstawiających, którzy starają się zrozumieć, czego mogą oczekiwać po zakładach.

Najważniejszym czynnikiem, jaki pozwala wygrywać w Pinnacle, nie są wyniki (które mogą zależeć od szczęścia lub pecha). Ważne jest skoncentrowanie się na wartości i pokonywaniu kursów zamknięcia. Ten artykuł ułatwia oszacowanie, jak często trzeba dobierać te wartości, aby osiągnąć swój cel.

Chcesz zarabiać na zakładach? Dowiedz się, co jest potrzebne, aby zajmować się tym zawodowo.

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.