cze 7, 2018
cze 7, 2018

Jak efektywny jest rynek zakładów tenisowych ATP?

Skąd biorą się błędy w kursach?

Testowanie efektywności kursów Pinnacle

Czy na rynku zakładów tenisowych ATP występują błędy w ocenie faworyta i przeciwnika?

Obstawianie tenisa ATP

Jak efektywny jest rynek zakładów tenisowych ATP?

Jeśli rynek zakładów jest nieefektywny, dobrze poinformowani gracze mogą uzyskać znaczne dochody. W tym artykule zbadamy efektywność kursów na zwycięstwo w meczach tenisowych w Pinnacle dla meczów ATP od 2007 roku do kwietnia 2018.

Hipoteza rynku efektywnego, po raz pierwszy dyskutowana w kontekście rynków finansowych, zakłada, że na rynku efektywnym ceny odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Jeśli rynek zakładów jest efektywny, kursy będą odzwierciedlały faktyczne prawdopodobieństwa i nie będą podlegały błędom systemowym. Ogólnie rzecz biorąc, proste strategie obstawiania nie zagwarantują znacznych zysków w długim okresie.

Skąd biorą się błędy w kursach?

Aby lepiej zrozumieć, jak i dlaczego powstają błędy w kursach, należy dowiedzieć się, jak bukmacherzy ustalają i korygują ceny. Jeśli bukmacher potrafi skutecznie przewidywać, może ustalić ceny dokładnie odzwierciedlające faktyczne prawdopodobieństwo wygranej (relacja pomiędzy kursami a prawdopodobieństwem jest wyjaśniona szczegółowo w artykule Pinnacle: „Co odzwierciedlają kursy zakładów?”).

W takim przypadku bukmacher w długim terminie zarobi, zakładając oczywiście doliczanie marży. Jeśli bukmacherzy potrafią przewidzieć zachowanie obstawiających, mogą celowo ustalić niedokładne ceny lub dostosować prognozy tak, aby wykorzystać ich błędy w celu uzyskania wyższego zwrotu. W każdym razie, nawet jeśli bukmacherzy są bardzo dobrzy w przewidywaniach, od czasu do czasu w kursach mogą pojawić się odchylenia.

Testowanie efektywności kursów Pinnacle

Aby sprawdzić wydajność na rynku tenisa ATP, podczas badań należało uwzględnić kursy zamknięcia Pinnacle bez dokonywania korekt związanych z marżą. Powodem pozostawienia marży jest fakt, że nie da się sprawdzić, w jaki sposób bukmacher podzielił marżę pomiędzy kursy na zwycięstwo poszczególnych zawodników.

Jeśli na przykład bukmacher oferuje kursy na zwycięstwo w wysokości 1,80 i 2,15, nie da się sprawdzić, czy marża 2% została doliczona do kursu na faworyta (ceny przed uwzględnieniem marży odpowiednio 1,87 i 2,15), do kursu niżej typowanego gracza (1,80, 2,25), czy też została podzielona (1,83, 2,2).

Poniższa tabela prezentuje kalibrację kursów Pinnacle w przypadku każdego decyla domniemanego prawdopodobieństwa. Na przykład średnie domniemane prawdopodobieństwo w przypadku 2915 zawodników z kursami 1,11 lub niższymi (zakres 91–100%) wynosiło 94,3%. Liczba zwycięzców wyniosła 2713, dając wynik 93,4%.

in-article-atp-tennis-efficiency.jpg

Jak widać procentowo wygrane nie przekraczają oczekiwań w żadnym zakresie domniemanego prawdopodobieństwa. Na efektywnym rynku tego właśnie należałoby się spodziewać. Należy przy tym pamiętać, że przyczyną różnic są marże.

Dlatego kursy Pinnacle wydają się być bardzo dobrze skalibrowane. Prosta regresja [średnie oczekiwane domniemane prawdopodobieństwo = współczynnik * % zwycięstw ATP] potwierdza siłę liniowej korelacji pomiędzy spodziewanymi i faktycznymi udziałami procentowymi zwycięstw, co daje współczynnik 0,994 i R kwadrat 0,999.

Na efektywnym rynku współczynnik powinien być równy 1. Udziały procentowe zwycięstw były najbliższe oczekiwań dla zakresu domniemanego prawdopodobieństwa 70–80% (lub gdy kursy mieściły się w przedziale 1,25–1,43). Zawodnicy w tym zakresie wygrali 74,4% meczów, przy przewidywanej wartości 74,7%.

in-article-atp-tennis-efficiency-corrected-table-1.jpg

Kursy Pinnacle są statystycznie dobrze skalibrowane. Ostatni test efektywności ma na celu sprawdzenie, czy proste strategie oparte na kursach mogą przynieść graczom zwrot dodatni. Poniższa tabela przedstawia zwroty z prostej strategii stałych stawek w dla wszystkich zawodników z zakresu domniemanego prawdopodobieństwa.

in-article-atp-tennis-efficiency-4.jpg

W ciągu ostatnich 12 lat najbardziej atrakcyjnym dla graczy decylem był zakres 71–80%. Generował zwroty w wysokości -0,4% w przypadku strategii stałych stawek. Jako że nie istnieje decyl domniemanego prawdopodobieństwa, z którego gracze generowaliby dodatni zwrot, można stwierdzić, że rynek jest statystycznie i ekonomicznie wydajny.

Czy na rynku zakładów tenisowych ATP występują błędy w ocenie faworyta i przeciwnika?

Jedną z najlepiej udokumentowanych braków wydajności na rynku zakładów sportowych (w tym piłkarskich, na wyścigi konne i tenisa) jest błąd oceny faworyta i przeciwnika. Błąd oceny faworyta i przeciwnika to brak wydajności kursowej, gdy faworyci wygrywają częściej niż wynika to z domniemanego prawdopodobieństwa, a ich przeciwnicy rzadziej.

Poniższa tabela przedstawia w miarę stałą różnicę pomiędzy spodziewanym a faktycznym odsetkiem zwycięstw, dlatego mało prawdopodobna jest obecność występowania systematycznego błędu oceny faworyta i przeciwnika.

in-article-atp-tennis-efficiency-5.jpg

Wcześniejsze analizy wskazują, że niższe zwroty ze stałych stawek przy wyższych kursach są dowodem występowania błędu oceny faworyta i przeciwnika, ale w przypadku niektórych założeń jest to sytuacja spodziewana. Załóżmy, że bukmacher dokładnie ustali prawdopodobieństwo zwycięstwa zawodnika A na 5%, a tym samym prawdopodobieństwo zwycięstwa zawodnika B na 95%.

Czystymi kursami (bez marży) byłyby odpowiednio kursy 20,00 i 1,053. Jeśli bukmacher doliczy 2% marży i podzieli marżę równo pomiędzy zawodników, oferowane będą odpowiednio kursy 16,67 i 1,042 (domniemane prawdopodobieństwa 6% i 96%). Oczekiwany zwrot na 1 jednostkę zakładu w przypadku każdego zawodnika:

oczekiwany zwrot = [% zwycięstwa * zysk z wygranej] – [% przegranej * jednostka zakładu] 

Spodziewany zwrot dla faworyta = 0,95*(1*(1,042 – 1)) - 0,05*1

= - 1,042%

Spodziewany zwrot dla przeciwnika = 0,05*(1*(16,67 - 1)) - 0,95*1

= - 16,67%                                  

Przykład dowodzi, że przy obstawianiu stałych stawek i równo rozłożonej marży oczekiwana strata gracza będzie większa dla wyższych kursów. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku obstawiania w celu wygrania 1 jednostki. Dlatego niższych zwrotów przy wyższych kursach nie trzeba traktować jako dowodu na występowanie błędu oceny faworyta i przeciwnika.

Jeśli marżę podzieli się równo pomiędzy zawodnikami, wszystko będzie zgodne z oczekiwaniami. Jeśli weźmiemy pod uwagę punkt środkowy każdego decyla i rozłożymy równo marżę, otrzymamy oczekiwane zwroty ze strategii stałych stawek przedstawione w poniższej tabeli.

in-article-atp-tennis-efficiency-6.jpg

Jak widać pomimo marży oczekiwany zwrot zwiększa się razem z faktycznym prawdopodobieństwem (lub gdy spada kurs). Aby określić, czy w przypadku kursów Pinnacle występuje błąd oceny faworyta i przeciwnika, musimy porównać zwroty względem oczekiwań.

Po uwzględnieniu marży 2,5% (szacowana średnia marża przy meczach ATP) zwroty ze strategii stałych stawek przedstawiono w poniższej tabeli. Na rynku wolnym od błędu oceny faworyta i przeciwnika zwroty nie będą różniły się od oczekiwań przy innych kursach.

in-article-atp-tennis-efficiency-7.jpg

Teoretyczne zwroty niemal pokrywają się z oczekiwaniami, a straty są znacznie wyższe przy wysokich kursach. Pomimo zwrotów w niektórych zakresach przekraczających oczekiwania nie ma decyla z domniemanym prawdopodobieństwem, gdzie gracze wygenerowaliby dodatni zwrot, dlatego możemy stwierdzić, że kursy zamknięcia Pinnacle w przypadku tenisa ATP nie przejawiają statycznie ani ekonomicznie możliwości zaistnienia błędu oceny faworyta i przeciwnika.

Obstawianie tenisa ATP

Chociaż kursy zamknięcia Pinnacle w przypadku tenisa ATP są statystycznie wysoko wydajne, to nie przekreśla potencjału dodatniego zwrotu z obstawiania, o ile obstawiający jest dobrze poinformowany.

Ceny mogą wahać się znacznie przed startem meczu, a jeśli obstawiającemu uda się konsekwentnie pokonywać kursy zamknięcia, niska marża Pinnacle przełoży się na zwrot dodatni.

Obstawiaj zakłady na tenisa po najlepszych kursach w Internecie i skorzystaj z niskich marż Pinnacle.

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.