sie 9, 2016
sie 9, 2016

Czy wyniki uzyskane w jednym sezonie znajdują odzwierciedlenie w kolejnym?

Czy wyniki uzyskane w jednym sezonie znajdują odzwierciedlenie w kolejnym?
Pod koniec sezonu 2014/15 drużyna z Leicester miała znakomitą passę, dzięki której zawodnikom udało się obronić przed relegacją, choć przez długi czas zajmowali ostatnie miejsce w tabeli. Ten sam poziom udało im się utrzymać w sezonie 2015/16, dzięki czemu klub zapisał się w historii Premier League. Czy uda im się kontynuować ten trend? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co mówią na ten temat statystyki.

Niedawno w jednym z artykułów pytaliśmy, czy z obecnej perspektywy możemy określić, czy sukces Leicester dało się przewidzieć na początku sezonu. W ostatnich 10 spotkaniach sezonu 2014/15 zawodnicy Leicester zdobyli średnio 2,09 pkt, a w ostatnich 5 – 2,17. Według tego wskaźnika stanowili jedną z czterech najlepszych drużyn, jeśli wziąć pod uwagę, że za zwycięstwo przyznaje się trzy punkty, a za remis – jeden.

Kurs na początku sezonu trudno jest ocenić z uwagi na zmiany wynikające z transferów i utratę pędu. Są jednak inne zmienne, jak udział w międzynarodowych turniejach letnich, nawet jeśli Mark Taylor nie ma większych dowodów na spadek wyników gwiazd Mistrzostw Świata.

Analiza sezonu Premier League 2015/16

Jednak w uproszczeniu wyniki na koniec sezonu są dobrym wskaźnikiem poziomu na początku następnego sezonu, nawet jeśli w grę wchodzi zmiana trenera. Pierwszy krok polega na ustaleniu miary sukcesu. Dla uproszczenia skupię się na liczbie punktów na mecz.

Najlepsze drużyny pod koniec sezonu 2015/16 na podstawie ostatnich dziesięciu spotkań to: Leicester City, Southampton, Manchester Utd, Arsenal, Manchester City i Liverpool.

Skupimy się na angielskiej Premier League i analizować będziemy jedynie okresy 5 lub 10 spotkań. Łatwo zauważyć, że do pewnego stopnia wykonuję te same czynności, co podczas budowania modelu, choć w tym przypadku obliczenia są jedynie przybliżone.

Ponieważ w każdym tygodniu zespoły grają różną liczbę spotkań, sprawdziłem na oficjalnej stronie, ile punktów zdobyły one do 28 i 33 tygodnia sezonu 2014/15. Następnie wartości te odjąłem od końcowej liczby punktów zdobytych przez każdy zespół i podzieliłem przez liczbę spotkań rozegranych po danym tygodniu. 

Drużyny Chelsea i Leicester rozegrały do tego tygodnia 27 spotkań, dlatego też ich średnia liczba punktów na mecz bazuje na 11 spotkaniach, a nie na 10.Podobną metodę przyjęliśmy dla sześciu spotkań w przypadku sześciu drużyn, ponieważ do 33 tygodnia rozegrały one jedynie 32 mecze.

Naszym celem jest zmierzyć, jak wyniki z jednego sezonu przekładają się na wyniki w kolejnym. Użyjemy niezależnych zmiennych (wejściowych) w postaci liczby punktów zdobytych na mecz podczas całego sezonu 2015/16, a także podczas ostatnich dziesięciu i ostatnich pięciu spotkań.

Zależne zmienne (wyjściowe) to te same wartości dla początku sezonu 2015/16. Poniższa tabela przedstawia pięć najlepszych drużyn dla każdego okresu (+ oznacza, że zespoły uzyskały ten sam wynik) – wyraźnie widzimy zależność pomiędzy końcem a początkiem sezonu.

Zespoły o najwyższej liczbie punktów/mecz w różnych okresach

2014/15 – cały sezon

Chelsea, Man City. Arsenal, Man United, Tottenham

2014/15 – ostatnie 10 spotkań

Chelsea, Man City+ Arsenal, Leicester, Everton

2014/15 – ostatnie 5 spotkań

Man City, Leicester, Chelsea, Swansea, WBA+ Stoke City

2015/16 – pierwszych 5 spotkań

Man City, Leicester, Arsenal + Man Utd, West Ham + Crystal Place

2015/16 – pierwszych 10 spotkań

Man City + Arsenal, West ham + Man Utd, Leicester

Przewidywanie wyników w nowym sezonie

Aby bardziej szczegółowo zmierzyć tę zależność, musimy skorzystać z metody uwzględniającej wszystkie wartości. W tym przypadku przyda nam się współczynnik korelacji, który przybiera wartość w zakresie od −1 do +1. Dodatni współczynnik korelacji wskazuje, że wraz ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta też druga, a ujemny – że spadek jednej zmiennej zwykle wiąże się ze spadkiem drugiej.

Przykładowo liczba wygranych jest zazwyczaj skorelowana dodatnio z liczbą zdobytych bramek i ujemnie z liczbą straconych bramek.

Współczynniki korelacji

 

 

2014/15

 

 

Cały sezon

Ostatnich 10

Ostatnich 5

2015/16

Pierwszych 10

0,518

0,472

0,304

Pierwszych 5

0,386

0,584

0,442


Istnieją cztery typy współczynnika korelacji, ale skupimy się na najprostszym z nich, który można obliczyć na komputerze, na współczynniku korelacji Pearsona. Można go łatwo obliczyć w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Można także użyć pakietu Data Analysis Toolpak do programu MS Excel, aby porównać wiele korelacji jednocześnie – w taki sposób powstała powyższa tabela.

Po których zespołach można oczekiwać najlepszych wyników?

Wyniki są takie, jakich się spodziewaliśmy. Wszystkie współczynniki korelacji są dodatnie, co oznacza, że zespoły, które dobrze grają w jednym sezonie zwykle utrzymują tę tendencję w kolejnym. Różnica pomiędzy oboma rzędami wyników jest znacząca. Dane z krótszego okresu (ostatnich 5 i 10 spotkań) były lepszym wskaźnikiem dla pierwszych 5 meczów następnego sezonu, gdyż współczynnik korelacji jest wyższy. Jak widać korelacja maleje, jeśli porównamy cały sezon 2014/15 z dziesięcioma spotkaniami sezonu 2015/16.

Ciekawym doświadczeniem byłoby przeanalizować to zjawisko różnymi metodami, dla różnych lig i sezonów. Najlepsze drużyny pod koniec sezonu 2015/16 na podstawie ostatnich dziesięciu spotkań to: Leicester City, Southampton, Manchester Utd, Arsenal, Manchester City i Liverpool. Z kim grają zawodnicy Southampton?

strategy-openaccount.jpgs

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.