Zastosowanie kosztu alternatywnego w zakładach bukmacherskich

Co to jest koszt alternatywny

Koszt alternatywny w zakładach długoterminowych

Zakłady bukmacherskie a giełda papierów wartościowych

Koszt alternatywny w zakładach po gorszych kursach

Zastosowanie kosztu alternatywnego w zakładach bukmacherskich

Koszt alternatywny to przydatna koncepcja, która pozwala określić najlepszy sposób maksymalizacji zwrotu z inwestycji w stosunku do poniesionych nakładów. Nawet gracze odnoszący sukcesy w zakładach powinni być świadomi potencjalnych kosztów wynikających z niewłaściwej alokacji zasobów. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o stosowaniu kosztu alternatywnego w zakładach bukmacherskich.

Co to jest koszt alternatywny?

Wyobraź sobie licealistę oceniającego zalety podjęcia studiów. Jakie koszty powinien rozważyć każdy przyszły student? Koszt czesnego jest oczywistym wydatkiem, ale z pewnością nie jedynym, jaki student powinien uwzględnić.

Oprócz kosztów ponoszonych w trakcie studiów, przyszli studenci muszą także wziąć pod uwagę zarobki i doświadczenie, jakie zyskaliby podejmując wcześniejszą pracę. To właśnie jest koszt alternatywny dla studenta, który należy porównać z potencjalnymi korzyściami wynikającymi z posiadania wykształcenia wyższego.

W procesie inwestowania koncepcja ta ma istotne znaczenie. Osoba, która lokuje pieniądze na rachunku oszczędnościowym z oprocentowaniem wynoszącym 1% jest praktycznie rzecz biorąc inwestorem „generującym” dochód – przy założeniu, że pod koniec roku będzie dysponować większą kwotą pieniędzy niż na początku.

Jeżeli jednak inflacja utrzymuje się na poziomie 3%, w ujęciu realnym oznacza to, że inwestor utracił siłę nabywczą. W związku z tym, że odnotowany wzrost cen towarów był większy niż zwrot z inwestycji, lepszym rozwiązaniem dla oszczędzających byłoby kupienie pożądanych dóbr na początku roku zamiast lokowanie środków na koncie oszczędnościowym.

Zastosowanie kosztu alternatywnego w zakładach bukmacherskich

W jaki sposób ta koncepcja wpływa na obstawiających? Aby się temu lepiej przyjrzeć, posłużymy się przykładem czterech fikcyjnych graczy osiągających zyski. W celu uproszczenia przyjęto kilka (nierealnych) założeń:

  • Obstawiający dysponują ograniczonym kapitałem początkowym (100 EUR)
  • Mogą obstawić tylko jeden rodzaj zakładu (brak dywersyfikacji ryzyka)
  • Na każdy zakład muszą postawić pełną kwotę początkową (w prawdziwym scenariuszu wskazane byłoby zastosowanie metody wyboru stawek)
  • Rocznie mogą obstawić maksymalnie 100 zakładów
  • Średni zwrot z inwestycji dla jednego zakładu: Gracz A: 0,1% Gracz B: 1% Gracz C: 2% Gracz D: 4%

Po uwzględnieniu wszystkich powyższych założeń zyski graczy kształtują się następująco:

Zwrot z inwestycji poszczególnych graczy

Gracz A

Gracz B

Gracz C

Gracz D

Zwrot z inwestycji po 100 zakładach

11

170

624%

4950

Zysk ze 100 zakładów

111 EUR

270 EUR

724 EUR

5050 EUR

Zwrot z inwestycji wskazuje na poziom umiejętności każdego gracza. Gracz A wykazuje znikome zyski, z kolei gracz D osiąga wysoki zwrot z inwestycji.

Aby uzyskać bardziej realistyczne informacje o zarobkach graczy (z uwzględnieniem wariancji), przeczytaj artykuł „Jak często zarabiają zawodowi gracze?”.

Koszt alternatywny w zakładach bukmacherskich: zakłady długoterminowe a zakłady pojedyncze

Obstawiający często zadają sobie pytanie, czy zamrażanie środków w zakładach długoterminowych na zwycięzcę rozgrywek jest dobrą strategią, czy może niewłaściwą alokacją zasobów. Sprowadza się to w zasadzie do debaty na temat kosztów alternatywnych.

Załóżmy, że zdolni gracze mają przewagę zarówno na rynku zakładów długoterminowych, jak i pojedynczych. Jaki oczekiwany zwrot z inwestycji byłby wymagany, aby zakład całoroczny na rynku zakładów długoterminowych okazał się optymalnym wyborem?

Oczekiwany zwrot z inwestycji w zakładach długoterminowych i w zakładach pojedynczych

Oczekiwany zwrot z inwestycji w zakładach długoterminowych (%)

100

400

1000

2000

5150

Zysk przed zastosowaniem kosztu alternatywnego

100

400

1000

2000

5150

Zysk gracza A po uwzględnieniu kosztu alternatywnego

89

389

989

1989

5139

Zysk gracza B po uwzględnieniu kosztu alternatywnego

-70

230

830

1830

4890

Zysk gracza C po uwzględnieniu kosztu alternatywnego

-524

-224

376

1376

4526

Zysk gracza D po uwzględnieniu kosztu alternatywnego

-4850

-3950

-3950

-2950

100

Przy 100% oczekiwanym zwrocie z inwestycji 89 ‎EUR zysku stawia gracza A w najlepszej sytuacji. Jednak nawet przy tak dużym zwrocie pozostali trzej obstawiający stracą przez obstawianie zakładu długoterminowego, o czym nie byłoby mowy w razie przeznaczenia środków początkowych na obstawienie 100 zakładów pojedynczych.

W przypadku gracza D dysponującego kwotą 100 ‎EUR rocznie wyeliminowanie kosztu alternatywnego wymagałoby od niego obstawienia zakładu długoterminowego z oczekiwanym zwrotem z inwestycji na poziomie 5150%.

Aby zdolni gracze mogli zrezygnować z obstawiania zakładów pojedynczych przynoszących regularne przychody, muszą znaleźć zakład długoterminowy o niezwykle wysokiej wartości.

Choć może to być argumentem przeciwko zawieraniu zakładów długoterminowych, to w tej symulacji nasi gracze mają ograniczone zasoby i nie muszą uwzględniać wariancji. Prawdziwi gracze mogą postrzegać zakłady długoterminowe jako dobry sposób na dywersyfikację ryzyka. Z pewnością niewielu obstawiających zrezygnowałoby z zakładu oferującego 100% oczekiwany zwrot z inwestycji.

Zakłady bukmacherskie a giełda papierów wartościowych

Zarządzający funduszami hedgingowymi są oceniani na podstawie tego, jaki jest stosunek ich zysków względem ogólnego rynku papierów wartościowych. Mówiąc prościej, poziom umiejętności osoby zarządzającej funduszem hedgingowym zależy od tego, na ile wybrany przez nią portfel inwestycyjny okaże się lepszy względem portfela kogoś, kto po prostu kupuje akcje wiodących firm za pośrednictwem funduszu indeksowego.

Warren Buffett szacuje, że wartość akcji rośnie średnio o 6-7% rocznie, więc w naszym przykładzie za średnią wartość posłuży nam 7% stopa wzrostu. Jak wygląda sytuacja naszych obstawiających, gdy porównamy ich z menedżerami funduszy hedgingowych?

Wzrost na rynku akcji a zyski z zakładów

Wzrost na rynku akcji (z uwzględnieniem dywidend)

Średnia: 7%

Spadek: -2%

Szybki wzrost: 14%

Zwrot z inwestycji (%)

7

-2

14

Gracz A

4

13

-3

Gracz B

163

172

156

Gracz C

617

626

610

Gracz D

4943

4925

4936

Przy średnim wzroście rynkowym wszyscy gracze osiągają lepsze wyniki niż wskazuje na to zysk generowany na rynku, więc koszt alternatywny nie występuje. Jednak na rynku charakteryzującym się szybkim wzrostem, gracz A ponosi niewielką stratę (koszt alternatywny w wysokości 3 EUR), a pozostali gracze notują zauważalnie mniejsze zyski.

W przypadku słabnącego rynku nawet gracz odnotowujący straty mógłby osiągać wyniki lepsze od zwrotów na rynku giełdowym, podczas gdy gracze osiągający sukcesy mogą cieszyć się znacznie wyższymi zyskami w stosunku do tradycyjnych inwestycji giełdowych.

W dłuższej perspektywie lepszym rozwiązaniem dla wszystkich graczy będzie obstawianie zakładów bukmacherskich niż inwestowanie, ale biorąc pod uwagę nasz scenariusz, gracz A mógłby ponieść koszt alternatywny w przypadku rynku charakteryzującego się szybkim wzrostem.

Koszt alternatywny w zakładach po gorszych kursach

Jak wykazaliśmy powyżej, nawet zyskowne zakłady mogą mieć koszty alternatywne. Dotyczy to zwłaszcza tych graczy, którzy nie korzystają z najlepszych dostępnych kursów.

Zakłady w Pinnacle a marże konkurencji

Marża Pinnacle: 2%

Średnia w branży: 6%

Koszt alternatywny w zakładach po gorszych kursach

Gracz A

111

107

4

Gracz B

270

260

10

Gracz C

724

697

27

Gracz D

5050

4859

191

*Aby dowiedzieć się w jaki sposób uzyskano powyższe wartości, zobacz obliczenia znajdujące się na końcu tego artykułu

Jeśli początkowy zwrot z inwestycji każdego z graczy uwzględniał marżę Pinnacle (w tym przykładzie 2%), to oczywistym jest, że w przypadku średniej branżowej (6%) zyski będą niższe.

Jest to koszt alternatywny wynikający z niekorzystnych kursów, czyli koszt, który wraz z nabywaniem przez gracza coraz większego doświadczenia staje się istotnym czynnikiem w procesie obstawiania. Gdyby gracz D wybierał zakłady uwzględniające średnią marżę w branży zamiast marżę Pinnacle, odnotowałby koszt alternatywny w wysokości 191 EUR.

Korzystanie z gorszych kursów może również przynosić straty. Fikcyjny gracz z oczekiwanym zwrotem z inwestycji w wysokości 2% (102 EUR zwrotu) po 100 zakładach osiągnąłby zaledwie 98 EUR zwrotu przy marży na poziomie sześciu procent.

Bardzo prawdopodobnym jest, że w realnym świecie obstawiający osiągający zyski na poziomie gracza C i gracz D postawią więcej zakładów po wyższych stawkach niż miało to miejsce w przeprowadzonej przez nas symulacji. W takiej sytuacji wpływ niekorzystnych kursów w przypadku zwrotów byłby jeszcze bardziej wyraźny.

Czego gracze mogą się dowiedzieć dzięki kosztom alternatywnym?

Nie ma wątpliwości, że zdolni gracze są świadomi tego, jak ważne jest korzystanie z optymalnych kursów, a także unikanie lokowania środków pieniężnych w zakładach długoterminowych, jeśli ich fundusze mogłyby być lepiej wykorzystane gdzie indziej. Są to istotne kwestie i warto o nich wiedzieć.

Chyba najbardziej obrazowe porównanie dla graczy dotyczy giełdy papierów wartościowych. Jeśli Warren Buffett ma rację, a historia sugeruje, że tak właśnie jest, gracze muszą pokonać zwrot na rynku giełdowym na poziomie 6-7%, aby zniwelować koszt alternatywny w porównaniu do zwykłego inwestowania w fundusz indeksowy.

W rzeczywistości gracze odnotowujący zyski najczęściej znajdują wystarczająco dużo wartościowych zakładów, aby zapewnić sobie lepsze wyniki niż na rynku papierów wartościowych. Kolejną istotną zaletą zakładów bukmacherskich jest to, że nie dotyczy ich zjawisko spadku wartości rynkowej, a więc i uszczuplenia środków w rękach obstawiającego (o ile przestrzegana będzie właściwa strategia obstawiania). Co więcej, żadne irracjonalne zachowania nie powinny wpływać na możliwość powiększania stanu posiadania gracza.

*Obliczenia dotyczące kosztu alternatywnego dla niekorzystnych kursów przygotowane przez Joela Johnsona – analityka biznesowego w Pinnacle

Aby przedstawić szczegółowe obliczenia wykorzystane w powyższych przykładach, posłużymy się prostymi zakładami na rzut monetą – dotyczy to w szczególności przypadku, w którym gracz osiąga 11% zwrot z inwestycji na zakładach o wartości 100 EUR.

Gdyby w Pinnacle oferowano zakładu na rzuty monetą uwzględniające marżę w wysokości 2%, to kursy kształtowałyby się na poziomie 1,961 zarówno dla orła, jak i dla reszki. Z drugiej strony, przy standardowej marży branżowej wynoszącej 6% kurs wynosi 1,887 (zobacz „Jak obliczać marże w zakładach”, aby dowiedzieć się, jak zostały obliczone).

Uzyskanie zwrotu z inwestycji w wysokości 11% po obstawieniu 100 zakładów na rzut monetą (po kursie Pinnacle) wymaga, aby klient posiadał umiejętność prawidłowego przewidywania:

111 EUR/1,961 ≈ 57     (1)

na 100 rzutów monetą.

Z kolei wygrywając tę samą liczbę 57 zakładów na rzut monetą przy standardowej marży branżowej, otrzymamy następujący wynik:

1 EUR x 57 x 1,887 ≈ 107 €     (2)

Oznacza to 4 EUR mniej dla klienta pomimo osiągnięcia przez niego takiej samej liczby wygrywających zakładów.

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.