W jaki sposób marże wpływają na długoterminowe zyski z zakładów

W jaki sposób marże wpływają na długoterminowe zyski z zakładów
Czy wiesz, czym są marże i jaki wpływ mają na Twoje zakłady? Im wyższa jest marża bukmachera, tym skuteczniej musisz przewidywać wyniki obstawianych zdarzeń, aby zyskać na swoich zakładach w perspektywie długoterminowej. Dowiedz się więcej.

Marże a najlepsze kursy

Marża to dodatkowa wartość ponad 100% oznaczające łączne prawdopodobieństwo wystąpienia wszystkich wykluczających się zdarzeń.

Pozwolę sobie przedstawić zasadę działania marży na przykładzie sprawiedliwego rzutu kostką. Prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zdarzenia (wyrzucenia danej liczby oczek) jest identyczne i wynosi 1/6. Zatem każdy udany zakład w kwocie 1 zł postawiony na wyrzucenie trójki powinien przynieść zwrot w kwocie 6 zł (włączając 1 zł stawki).

Kurs dziesiętny w naszym przykładzie wynosi 1/prawdopodobieństwo = 1/(1/6) = 6,00, czyli 500 w systemie kursów amerykańskich.

Bukmacher oferujący zakłady musi jednak zarobić, dlatego bardziej prawdopodobne jest, że zamiast 6,00 w ofercie znajdzie się kurs 5,00. Statystycznie w sześciu rzutach wybrana liczba oczek powinna wypaść raz. Zatem jeśli postawisz sześć razy, wydasz 6 zł, a otrzymasz 5 zł, czyli bukmacher zarobi złotówkę.

Należy pamiętać, że podobne serie rzeczywiście się zdarzają (informacje na temat prawa wielkich liczb znajdziesz tutaj).

W naszym przykładzie domniemane (wyliczone na podstawie kursu) prawdopodobieństwo wystąpienia pojedynczego zdarzenia wynosi 20% (1/5). Jednak jeśli pomnożymy liczbę możliwych rezultatów przez to prawdopodobieństwo, otrzymamy 120% (6 wyników × 20%). Różnica pomiędzy 100% i wyliczoną sumą prawdopodobieństw nazywana jest marżą. W przedstawionym przykładzie bukmacher ustalił ją na poziomie 20%.

Jakie znaczenie dla Twoich zakładów mają marże?

Im wyższa marża bukmachera, tym mniej korzystne dla graczy są jego kursy.

W naszym przykładzie, aby osiągnąć próg rentowności (wyjść na zero) przy kursie 5,00, stawiający zakłady musi prawidłowo przewidzieć 20% rzutów, czyli w 100 próbach musi wybrać 20 prawidłowych opcji.

Zatem przy marży na poziomie 20% gracz musi przewidzieć trzy dodatkowe rzuty kością – przy braku marży wystarczyłoby 17 (1/6 ze 100).

Przeanalizujemy teraz progi opłacalności dla wybranych marż, aby podkreślić, w jaki sposób wpływają one na Twoje zarobki z zakładów. Użyjemy do tego celu czterech przykładów – rzutu monetą, rzutu kostką, zdarzenia o 90% szansie wystąpienia oraz zdarzenia o 10% szansie wystąpienia. Dla każdego z nich przeprowadzimy 100 symulacji.

Dla rzutu monetą sprawiedliwy kurs wynosi 2,00 na oba wyniki. Oznacza to, że stawiający zakłady musi prawidłowo przewidzieć rezultat 50 rzutów. Jeśli doliczymy marżę na poziomie 5%, oferowany kurs wyniesie 1,904.

W takim przypadku, aby osiągnąć próg rentowności, należy prawidłowo wytypować 53 wyniki. Poniższe wykresy są graficznym odzwierciedleniem obliczeń, które udowadniają podobne zjawisko na innych przykładach – im wyższa marża, tym więcej prawidłowych wyników należy wytypować.

Co to oznacza?

Wytrawni gracze liczący na długoterminowe zyski starają się zmaksymalizować zwroty, szukając najlepszych kursów. Im wyższa jest marża, tym niższe są kursy, a tym samym, aby osiągnąć próg rentowności, gracz musi prawidłowo wytypować więcej wyników.

Najprostszym sposobem obliczania liczby wymaganych prawidłowych typów jest pomnożenie progu rentowności przez marżę i zaokrąglenie otrzymanego wyniku w górę. Dla rzutu monetą przy zerowej marży próg rentowności wynosi 50 prawidłowych typów. Jeśli doliczymy marżę 3%, otrzymamy 51,5, czyli po zaokrągleniu 52.

Zatem przy marży 3% próg rentowności kształtuje się na poziomie 52 prawidłowych typów. Kursy na popularne dyscypliny w Pinnacle obciążone są marżą rzędu zaledwie 2%. Jeśli porównamy ją ze średnią branży wynoszącą 5%, bez problemu stwierdzimy, która oferta jest bardziej opłacalna.

Niniejszy artykuł udowadnia, jak wielkie znaczenie mają marże w zakładach bukmacherskich. Im wyższa marża, tym skuteczniej należy przewidywać wyniki zdarzeń, aby osiągnąć zysk w perspektywie długoterminowej. Gracze wybierają serwis Pinnacle, ponieważ dzięki niskim marżom daje im większą szansę na sukces niż konkurencja. 

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.