Niezbędne informacje, dzięki którym można wygrać z bukmacherami

Na czym polega zasada mądrości tłumu?

Z jakich modeli wyceny korzystają bukmacherzy?

Czy Twój bukmacher zamyka konta wygrywających graczy?

Niezbędne informacje, dzięki którym można wygrać z bukmacherami
Istotą zawierania wartościowych zakładów nie jest obstawianie w sytuacji, gdy mamy nadzieję na wygraną, ale gdy prawdopodobieństwo wygranej jest większe niż sugerują kursy bukmacherów. Odnoszenie sukcesów w zakładach oznacza, że dany gracz podejmuje bardziej trafne decyzje niż bukmacherzy. W tym artykule Joseph Buchdahl wyjaśnia, jak bukmacherzy zarządzają kursami i pokazuje, jak wygrać z bukmacherami. Zapraszamy do lektury.

W 2014 roku Pinnacle przetestowało teorię mądrości tłumu, prosząc chętnych o odgadnięcie liczby czekoladowych kulek widocznych w nagraniu wideo. Na koniec testu uzyskana średnia była wyższa od rzeczywistej liczby o zaledwie 1,4%, jednak tylko 1 osoba spośród 608 zgłoszonych podała właściwą odpowiedź.

Rezultatów wydarzeń sportowych nie można poznać z wyprzedzeniem, a nawet mimo to tłum zazwyczaj bardzo dokładnie ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku.

Oczywiście wynik rozgrywek sportowych ma dość prostą naturę — albo się trafi, albo nie. Jednak to przepływ pieniędzy, który odzwierciedla przeświadczenie graczy, jest wykorzystywany przez bukmacherów w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wystąpienia wyniku, a następnie do ustalenia kursu. Prawdą jest, że w obliczu niepewności tłum skłania się do ciągłego wyciągania tendencyjnych wniosków, co skutkuje mniej trafną świadomością zbiorową.

Zazwyczaj im bardziej płynne (czyli popularne) są zakłady, tym wyższy poziom mądrości zbiorowej. Im większa liczba niezależnych graczy o różnych opiniach na temat wydarzeń sportowych, tym większe prawdopodobieństwo, że tłum będzie myślał mądrze, a kursy będą precyzyjne.

Mądrość graczy Pinnacle

Poprzednio zbadałem dokładność kursów Pinnacle w zakładach 1X2 na mecze piłkarskie oraz mądrość obstawiających na tym rynku. Porównałem oczekiwane prawdopodobieństwo wyniku (wyrażane w kursach) z wynikiem rzeczywistym. Analiza wykazała, że kursy oferowane przez Pinnacle są przeważnie bardzo precyzyjne.

Im większa liczba niezależnych graczy o różnych opiniach na temat wydarzeń sportowych, tym większe prawdopodobieństwo, że tłum będzie myślał mądrze, a kursy będą precyzyjne.

Przykładowo drużyny właściwie wycenione na poziomie 2,00 (na potrzeby przykładu odejmujemy marżę Pinnacle) zazwyczaj wygrywają w 50% przypadków. Drużyny wycenione na 4,00 wygrywają w 25% przypadków, i tak dalej. Chociaż ta obserwacja nie jest wystarczającym dowodem efektywności rynku, ale ją w znacznej mierze potwierdza.

Naturalnie nie wszyscy bukmacherzy oferują tę samą cenę dla drużyny. Na przykład, w Pinnacle oferowano kurs 2,22 na wygraną Liverpoolu z Tottenhamem w meczu rozgrywanym 11 lutego 2017 roku. Kursy innych bukmacherów wahały się w granicach 2,15 i 2,33. Skąd wiemy, który kurs był dokładniejszy?

Testowanie mądrości Pinnacle w stosunku do innych bukmacherów

Jednym ze sposobów sprawdzenia relatywnej efektywności kursów Pinnacle i innych bukmacherów jest sformułowanie następującej hipotezy i towarzyszącego jej testu:

1)     Zakładamy, że kursy Pinnacle (bez marży) są dokładną miarą rzeczywistego prawdopodobieństwa danego wyniku.

2)     W związku z powyższym stosunek kursów innego bukmachera do kursów Pinnacle będzie odzwierciedlać wartość oczekiwaną lub oczekiwany zwrot.

3)     Analizujemy rzeczywiste zwroty dla przyjętego zakresu wartości oczekiwanych.

Bez uwzględniania marży, przyjęty w Pinnacle kurs na zwycięstwo Liverpoolu nad Tottenhamem wyniósł 2,25, co sugeruje około 44% prawdopodobieństwo uzyskania takiego rezultatu. To oznacza, że jeśli nasza hipoteza jest słuszna, to najkorzystniejsza cena rynkowa 2,33 powinna dać oczekiwany zwrot w wysokości około 1,035 lub zysk +3,5% (2,33/2,25).

Z drugiej strony postawienie zakładu po najniższym kursie 2,15 skutkuje oczekiwanym zwrotem na poziomie 0,956, czyli stratą -4,4% (2,15/2,25). Jeśli wszystkie zakłady z oczekiwanym zyskiem +3.5% (lub stratą -4,4%) w sumie dają zwrot 3,5% (lub stratę 4,4%), możemy wnioskować, że nasza hipoteza jest właściwa — ogólnie rzecz biorąc kursy Pinnacle są poprawne i precyzyjne.

W jakim stopniu kursy Pinnacle na mecze piłki nożnej są właściwe? Przeanalizowałem próbkę 35 570 meczów ligowych rozegranych w Europie od początku sezonu 2012/2013, które dawały 106 710 możliwych wyników na zwycięstwo gospodarzy, remis lub zwycięstwo gości. 

Dla każdego z nich wartość oczekiwana (czyli wartość zwrotu) została obliczona jako stosunek kursów jednej z czterech wiodących firm bukmacherskich do ceny oferowanej przez Pinnacle (nie uwzględniano marży), co dało 426 840 różnych oczekiwanych wartości zwrotu. Rzeczywiste zwroty obliczono dla interwałów 0,01 w oczekiwanych zwrotach (np. 0,98, 0,99, 1,00, 1,01 itp.), a następnie użyto 5-punktowej średniej kroczącej w celu ograniczenia zmienności danych. Dane zostały przedstawione w postaci poniższego wykresu punktowego. Pominięto najniższe i najwyższe wartości skrajne, które dostarczały niewielką liczbę punktów danych.

how-to-beat-the-bookies1.jpg
Korelacja między zwrotami oczekiwanymi i rzeczywistymi jest bardzo silna i uogólniając wynosi 1:1. Innymi słowy, gdy oczekiwany zwrot dla wybranej próbki meczów wynosi 90%, mamy do czynienia z 90% zwrotem (czyli 10% stratą). Gdy przewidywany zwrot wynosił 105%, to faktycznie mieliśmy do czynienia ze 105% zwrotem (czyli 5% zyskiem).

Wariactwo zakładów lub manipulacja

Odwróćmy teraz ten proces. Tym razem przyjmijmy, że kursy innych bukmacherów (po odjęciu marży) są dokładną miarą rzeczywistego prawdopodobieństwa wyniku. Jak zachowają się rzeczywiste zyski, tym razem na podstawie kursów Pinnacle w porównaniu z tymi oczekiwanymi w zakładanej hipotezie? Zobaczmy.

 how-to-beat-bookies2.jpg

Teraz korelacja między oczekiwanym i rzeczywistym zwrotem w ogóle nie istnieje. Jeśli uczciwa cena to 2,00, nie ma różnicy czy Pinnacle oferuje kursy 1,8 lub 2,1, ponieważ w obu przypadkach tracimy około 2% (jest to w przybliżeniu wysokość marży Pinnacle na zakłady piłkarskie). Sugeruje to, że kursy czterech innych bukmacherów wykorzystane do analizy nie stanowią wymiernych danych odzwierciadlających rzeczywiste prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku względem kursów w Pinnacle. To kurs Pinnacle zapewnia dokładny pomiar.

Z jakiego modelu wyceny korzysta Twój bukmacher?

Prawdopodobnie są dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Być może bukmacherzy nie wiedzą, jak prawidłowo ustalać ceny. Zdecydowanie nie jest to wiarygodny wniosek, biorąc pod uwagę nieprzerwane sukcesy tych bukmacherów. Można raczej założyć, że bukmacherzy celowo odchodzą od cen świadczących o wydajności rynkowej na rzecz realizacji swoich modeli biznesowych.

Model cenowy Pinnacle opiera się na mądrości tłumu i umożliwia wytrawnym graczom jeszcze bardziej go wzmacniać. Inni bukmacherzy z Europy i Wielkiej Brytanii wolą zapewnić sobie stały napływ graczy amatorów za pomocą ofert promocyjnych, szerokiej gamy różnorodnych zakładów o niskiej płynności oraz regularnego dostępu do najlepszych kursów (ewentualnie najniższych marży). W szczególności analizując ostatni czynnik możemy zapoznać się z dostępnymi porównaniami kursów. Otrzymamy liczne wystąpienia, gdzie kursy bukmacherów znacząco odbiegają od oferty Pinnacle oraz — w skrajnym przypadku — prowadzą do strat wśród graczy.

W analizowanej przeze mnie próbce dodatnia wartość oczekiwana była dostępna jedynie dla 4,1% zakładów specjalnych. To wyjaśnia dlaczego tak wielu bukmacherów, w odróżnieniu do Pinnacle, bazuje na zamykaniu kont w celu złagodzenia zagrożenia płynącego ze strony graczy, którzy potrafią systematycznie wykorzystywać kursy wiodące w założeniu do powstawania strat, czyli wiedzą kiedy postawić inaczej lub korzystają z arbitrażu. Nie dziwi również to, że podczas gdy Pinnacle otwarcie akceptuje graczy stosujących arbitraż, konkurencja już tego nie robi. Poza tym, z perspektywy gracza to właśnie Pinnacle jest bukmacherem poszukiwanym do zestawienia ujemnej strony arbitrażu.

Nie oznacza to jednak, że Pinnacle jest stuprocentowo dokładne. Świadczy to jedynie o tym, że powstające niedoskonałości są trudniejsze do wychwycenia, a tym samym do wykorzystania przez graczy. Jednak z pewnością Ci najbardziej świadomi będą potrafili je odnaleźć, mając świadomość, że są zawsze mile widziani. Wszystko to pomaga w tworzeniu racjonalnego rynku zakładów, co odróżnia Pinnacle od konkurencji.

Przydatne informacje o zakładach — pomoc dla obstawiających

Dział przydatnych informacji o zakładach to jeden z najobszerniejszych zbiorów materiałów z poradami ekspertów, jaki został udostępniony online. Materiały przeznaczone są dla osób o wszystkich poziomach doświadczenia. Przede wszystkim staramy się pomóc osobom obstawiającym w podejmowaniu świadomych decyzji.