Ansvarlig spill (Curacao)

Hos Pinnacle ønsker vi å tilby en morsom og rettferdig spillopplevelse, men vi er klar over at det i visse tilfeller kan oppstå spillavhengighet. Derfor ønsker vi at kundene våre forstår hvilken risiko dette innebærer.

Pinnacle er sertifisert av GamCare, den ledende leverandøren av støtte og rådgivning knyttet til forebygging og behandling av spillproblemer. Tjenestene deres er taushetsbelagte og gratis.

Lurer du på om du spiller for mye?

Det er viktig at kundene våre har full kontroll over spillvanene sine. Hvis du tror du står i fare for å utvikle spillavhengighet, bør du bruke GamCares nyttige egenvurderingsverktøy.

Egenekskludering – hvis du føler at du trenger en pause

Hvis du tror du trenger en pause fra spillingen, tilbyr vi også egenekskluderingsalternativer. I denne perioden kan du logge inn på kontoen din, men være hindret i å spille.

Du kan gå inn på kontoen din og gjøre uttak i henhold til våre vilkår og betingelser.

Sett dine egne grenser

Kunder kan velge å angi en beløpsgrense for hva de skal kunne satse eller tape hos Pinnacle. Send en e-post til kundeservice fra den registrerte e-postadressen din og be om den valgte grensen.

Hvis du mener du trenger en total spillpause, be om at grensen settes til null og angi hvor lenge du ønsker å være utestengt.

Grenser kan settes for rullerende tidsperioder eller for et bestemt datoområde. Hvis du ønsker å endre grensene dine, vil du først få sju dagers betenkningstid, deretter vil grensen oppdateres automatisk.

Kasinobegrensninger

Dersom du ønsker å utestenges spesifikt fra å overføre til alle kasinoproduktene våre, send en forespørsel per e-post til kundeservice fra din registrerte e-postadresse.   

Denne begrensningen kan bare angis for et bestemt datoområde. Hvis du ønsker å trekke tilbake denne forespørselen, vil du først få sju dagers betenkningstid, deretter vil begrensningen fjernes.

Forespørsler om å endre begrensninger vil behandles etter Pinnacles skjønn.

Tidsbegrensning av økter

For å redusere hvor lang tid du bruker på hvert besøk hos Pinnacle, kan du sette en tidsbegrensning for øktene dine. Systemet vil automatisk logge deg ut når du når den angitte tiden. Du stiller inn dette ved å sende en e-post til kundeservice fra den registrerte e-postadressen din og be om en grense.

Merk: Hvis du bruker et av kasinoproduktene våre, vil øktbegrensningen ikke gjelde, men når du går tilbake til Pinnaclebook, vil du bli logget ut.

Mer hjelp

Hvis du trenger mer hjelp, finnes det en rekke organisasjoner som tilbyr profesjonell, gratis hjelp:

Mindreårige/foreldrekontroll

Det er forbudt for mindreårige å spille pengespill. Pinnacle tar ansvaret for å hindre mindreårige i å spille svært alvorlig, og forbeholder seg derfor retten til å be enhver kunde fremlegge aldersbevis og til å suspendere vedkommende kunders kontoer inntil de nødvendige dokumentene er mottatt. Alle som er under 18 år eller relevant myndighetsalder i området de befinner seg i, og som blir avslørt i å bruke nettstedet, vil miste eventuelle gevinster og rapporteres til relevante myndigheter.

Pinnacle mener forebygging av spill blant mindreårige fungerer best dersom ansvaret deles med mindreåriges foresatte, og oppmuntrer derfor til bruk av internettfiltre for å redusere risikoen for at mindreårige spiller hjemmefra.

For å blokkere mindreåriges tilgang til spillnettsteder hjemmefra kan du bruke internettfiltre:

Mer informasjon

Pass på at innloggingsopplysningene dine oppbevares trygt og sikkert til enhver tid, for å unngå at kontoen din brukes av andre. 

Etiske retningslinjer

Pinnacle mener det er svært viktig at kundene våre vet at organisasjonen frivillig følger et sett etiske retningslinjer som er utarbeidet av spillmyndighetene der vi har lisens. Vi kaller det våre etiske retningslinjer.

Etterlevelse:

Pinnacle følger Curacaos og Maltas lover og regler. Pinnacle skal til enhver tid opprettholde lisensene sine og drive sin virksomhet innenfor lisensenes begrensninger.

Idrettsintegritet

Pinnacle tror på idrettens integritet og ønsker å tilby kundene våre rettferdige markeder.

Vi har sofistikerte mekanismer for å oppdage uvanlige tippemønstre, og når disse blir utløst, forplikter våre egne regler oss til å handle og beskytte kundene.

Det er standardpraksis for oss å dele funnene med relevante myndigheter der dette er mulig.

Forbrukeres personvern:

Personvern er en av Pinnacles kjerneverdier, for å beskytte kundenes personopplysninger og sikkerhet. Pinnacle har innført kontroller for å oppdage og eliminere svindel og beskytte data mot intern og ekstern hacking. Alle tilfeller av svindel (inkludert kredittkortsvindel) og hacking vil umiddelbart rapporteres til relevante myndigheter i overtrederens land. Pinnacle har omfattende retningslinjer for personvern.

Sannferdig markedsføring:

Spill- og tipperegler og registreringsprosedyrer kan endres etter Pinnacles skjønn. En oversikt over reglene finnes her

Tvisteløsning og revisjonsspor:

For å sørge for rask og effektiv tvisteløsning lagrer Pinnacle detaljerte opplysninger om alle økonomiske transaksjoner. Disse oppføringene arkiveres, og du kan få tilgang til dem ved å sende en forespørsel fra din registrerte e-postadresse til [email protected] Nett-transaksjoner registreres og arkiveres for å sikre at Pinnacle kan garantere at 100 % av tvistene får en løsning.

Begrensning av mindreåriges tilgang:

Pinnacle benytter tilstrekkelige kontroller for å forhindre at mindreårige får tilgang til spillsystemet vårt. Disse kontrollene krever at kunder må erklære at de er myndige under registreringsprosessen.

Tiltak mot spilleproblemer:

Pinnacle støtter spillerbeskyttelsestiltak. Se avsnittet om Ansvarlig spill for informasjon om spillerbeskyttelsestiltak vi har gjennomført, og andre ressurser for spillerbeskyttelse.

Banktjenester og transaksjonsbehandling:

Pinnacle utfører bank- og finansrelaterte tjenester i henhold til de etablerte standardene til internasjonalt anerkjente bankinstitusjoner.