mar 12, 2018
mar 12, 2018

Hva er et verdifullt spill?

Hva er et verdifullt spill?

Verdier, spill og lønnsomhet

Hva er et verdifullt spill?

Tippespillere er nødt til å forstå konseptet verdi i tipping. Hva er et verdifullt spill? Hvordan kan en tippespiller finne verdi? Les videre for å finne det ut.

En av de mest interessante aspektene ved tipping, er at ingen faktisk vet de nøyaktige sannsynlighetene for resultatet av en hendelse (bortsett fra et myntkast). Bookmakere angir oddsene basert på prognoser for og tilstanden i markedet. En verdifokusert tippespiller prøver å dra nytte av fordelene som oppstår grunnet odds som de tror er upresise.

Hva er et verdifullt spill?

For å finne verdi må tippespillere lage sine egne sannsynlighetsberegninger for at hendelser oppstår. For å si det enkelt: Hvis en tippespiller klarer å identifisere hendelser som har høyere sannsynlighet enn det som antydes av oddsene fra bookmakeren, vil dette gi fortjeneste på lang sikt.

Spill innehar verdi når:

den reelle sannsynligheten for resultatet > sannsynligheten som antydes av oddsene

Eksempel på et spill med verdi

La oss bruke et rettferdig myntkast som eksempel. Hvis vi ser bort fra sjansen for at mynten lander på høykant, er sannsynligheten for krone 50 %. Dette antyder at den rettferdige oddsen er 2,00. Når bookmakeren legger til sin margin, kan oddsen ende opp på (avhengig av bookmakeren) omtrent 1,91, altså 52,4 % sjanse for at myntkastet ender med krone.

Vi ser at dette spillet tilbyr dårlig verdi, siden den faktiske sannsynligheten for krone er 50 % mens vi får oddsen 52,4 % for at det blir krone.

La oss nå tenke oss at det er noe tvil om den faktiske sannsynligheten for at det blir krone. Vi har beregnet at det er 50 % sjanse for at det blir krone, men markedet er i tvil. Bookmakeren tilbyr nå 2,2 i odds for krone.

Dette gir muligheten til å spille med 45,5 % i odds selv om det faktisk er 50 % odds for at hendelsen inntreffer. Dette er et verdifullt spill.

Vi kan beregne sannsynligheten for et spill ved å bruke formelen for forventet verdi:

Med vårt myntkast-eksempel ser vi at beregningen for forventet verdi basert på € 10 i innsats ser slik ut:

0,5 x € 12 – 0,5 x € 10 = +€ 1

For hvert spill med € 10 er den forventede gevinsten € 11 (€ 1 i fortjeneste).

For hvert myntkast kan vi forvente å vinne € 11 per € 10 vi satser. Dette blir meget lønnsomt i det lange løp.

Slik finner du verdifulle spill

En god metode for å finne verdifulle spill er å se på differanser i oddsene fra bookmakerne. Når bookmakerne er uenige om sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, kan dette innebære potensiell verdi.

Å lage en overlegen modell eller å benytte seg av informasjons-assymetri kan også være en bra metode å finne verdi. Hvis en modell eller innsideinformasjon gir tippespilleren en bedre oversikt over den reelle sannsynligheten enn det bookmakeren har, finnes det potensiell fortjeneste.

Langtidsperspektivet er viktig

Når man spiller på verdi, er det viktig å tenke langsiktig. Selv med en klar fordel myntkastet med 2,2 i odds, er det likevel 50 % sjanse for at tippespilleren taper. Det er her en god innsatsstrategi kommer inn i bildet, siden man fort kan tape alt hvis man satser for mye, selv om spillet i teorien har god verdi.

Denne strategien er lønnsom i det lange løp. Etter 100 myntkast med 10 i innsats kan tippespilleren forvente å sitte igjen med 1100 etter de 1000 som ble satset.

På samme måte kan sportstippere vinne på lang sikt hvis de finner nok spill med verdi.

Betydningen av odds

Verdi handler om å finne de beste oddsene , og det er ingen bookmakere som tilbyr bedre verdi enn Pinnacle. Hvis tippespillere velger lavere odds fra andre tilbydere, blir verdijakt-strategien mindre lønnsom eller til og med direkte ulønnsom.

Visse bookmakere blokkerer spillere som vinner for mye og ødelegger muligheten til en langsiktig verdijakt-strategi. Pinnacle ønsker vinnere velkommen, så verdijegere kan tjene mest mulig på fordelene sine.

Registrer deg her for å oppnå optimal fortjeneste på dine verdispill.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.