jun 1, 2017
jun 1, 2017

Visualisere et spill: Hvordan ser en fordel ut i tipping?

Unik innsikt fra Pinnacles analytikersjef

Finn ut hvordan en fordel i tipping ser ut

Hva er et marginspill, og hva kan tippespillere lære av dette?

Visualisere et spill: Hvordan ser en fordel ut i tipping?

Alle tippespillere vil plassere innsatser som gir dem en positiv fordel, men hvordan ser en fordel ut? Vår analytikersjef besvarer dette interessante spørsmålet i sin debut her hos Tipperessurser, med en unik tilnærming til hvordan man visualiserer verdi. Les videre for å få unik innsikt i hvordan en tippefordel ser ut.

De fleste av Tipperessursers faste lesere har nok allerede en forståelse av tippemarginer og hvordan de påvirker langvarig fortjeneste. Så i stedet for å gå gjennom gammelt materiale og forklare hvor stor fordel du trenger for å slå bookmakeren jevnlig, vil jeg heller ta en titt på saken fra en helt annen vinkel: ved å vise deg hvordan en fordel ser ut, bokstavelig talt.

Man kan ikke snakke om tipping uten å berøre emnet odds. Kanskje du har plassert en innsats med 1,95 i desimalodds eller -125 i amerikanske odds. Oddsene i seg selv er bare en refleksjon av den underliggende sannsynligheten for hendelsen. Hvor sannsynlig er det at det skjer? Hvis du plasserer en innsats til 4,00, så satser du egentlig på at hendelsen det er snakk om vil finne sted oftere enn 1 av 4 ganger, altså oftere enn 25 % av gangene. Derfor har dette spillet god verdi for deg. 

Vi vet også at det alltid er mellom 0 % (kan umulig skje) og 100 % (vil garantert skje) sjanse for at man vinner et spill. For å skape en kontekst for de følgende grafene og forklaringene, vil jeg stille alle leserne noen spørsmål: 

A. Hvilket av disse to spillene gir høyest forventet gevinst på investeringen? (Altså, hvis du satser én enhet på hvert av disse to spillene, hvilket av spillene ville da hatt størst forventet gevinst?)
 1. Oddsen er 5,00, og du tror du har en 2,5 % fordel når du plasserer en innsats. (Så den tilbudte sannsynligheten er 20 %, og du tror du vil vinne spillet 22,5 % av gangene.)
 1. Oddsen her er 1,25, og du tror du har 10 % fordel hvis du spiller her. (Så den tilbudte sannsynligheten er 80 %, og du tror du vil vinne spillet 90 % av gangene.)
B. Hvilket av disse to spillene gir høyest forventet gevinst på investeringen?
 1. Oddsen som tilbys er 4,00, men den reelle oddsen, uten margin, skal være 5,00. (Så den tilbudte sannsynligheten er 25 %, men i virkeligheten vil det kun skje 20 % av gangene.) 
 1. Oddsen som tilbys er 1,25, men den reelle oddsen, uten margin, skal være 1,333. (Så den tilbudte sannsynligheten er 80 %, men i virkeligheten vil det kun skje 75 % av gangene.)

Vi skal vende tilbake til disse eksemplene på slutten av artikkelen, men for å finne svarene, vil jeg starte med å visualisere hvordan et spill (og de tilhørende marginene) ser ut.

Visualisere en oddslinje

Uansett hvilket oddsformat vi bruker når vi plasserer innsatsene våre, handler alt til syvende og sist om sannsynlighet. Alle spill har en tilhørende sannsynlighet for at resultatet skal oppstå, slik at det kan presenteres som sannsynlighet.

Bookmakere må tjene penger, så oddsene de tilbyr gjenspeiler ikke den reelle sannsynligheten. De tar et lite gebyr, eller en margin, som beskytter dem mot usikkerheten knyttet til det å forutsi resultatet i fremtidige hendelser.

Dette kan gjenspeiles grafisk med et marginbelte:

 • Vi har en rettferdig linje der oddsene er like på begge sider.
 • I tillegg er det to linjer som viser hvordan spillene kanskje blir tilbudt, med en margin på hver side.

Det er ikke øyeblikkelig åpenlyst hva dette innebærer hvis vi bare ser på denne grafen, så la oss legge til noen notater.

graph-1.jpg

graph-2.jpg

Dette er et eksempel der vi antar at bookmakeren tar 10 % i total margin og bruker den proporsjonalt på begge sider av den rettferdige oddslinjen. 

Vi ser noen sannsynligheter i linjene med margin der vi krysser grensene for 0 % og 100 %. Dette skjer når det er så sannsynlig at et resultat vil oppstå at dette spillet ikke kan tilbys etter at marginen er lagt til med denne metoden.

I tillegg ser vi at de to marginlinjene alltid er parallelle, med samme avstand. Det er dette vi kaller marginbeltet.

Det som betyr noe her er ikke hvor mye marginen blir endret, men hvordan den kan sammenlignes med, proporsjonalt sett, den innsatsen man plasserte.

Det blir enklere å forstå hva marginbeltet innebærer hvis man tenker at bookmakeren tjener penger når resultatet er innenfor marginbeltet – når sannsynligheten for resultatet er innenfor det området – og ikke tjener penger når det er utenfor. Dette er selvsagt en forenkling av saken, men det hjelper oss med å forstå grafene.

I tillegg kan man kanskje, hvis man ser på dette marginbeltet, tro at innsatser på store favoritter (mindre enn 1,500 i odds) er dyrere for spilleren, siden mer av marginen faller på den siden som tippespilleren har valgt. Men det som betyr noe her er ikke hvor mye marginen blir endret, men hvordan den kan sammenlignes med, proporsjonalt sett, den innsatsen man plasserte. Vi bruker nå piler for å vise dette viktige målet.

Vi kan selvsagt finne løsningen på fortjenesten ved å beregne odds og sannsynligheter, men siden meningen her er å vise hvordan en fordel ser ut, holder jeg meg til diagrammene siden disse forhåpentligvis er lettere å forstå enn de matematiske utregningene.

Nå som vi har introdusert konseptet marginbelte og visuelle målinger av spillets verdi med piler, kan vi vende tilbake til spørsmålene.

A. I begge disse tilfellene skal vi i teorien få fortjeneste, men hvor mye fortjeneste? Hvilket av de to spillene er det beste fra et investeringsståsted? 
 1. Oddsen her er 5,00, og du tror du har 2,5 % fordel hvis du spiller her. (Så den tilbudte sannsynligheten er 20 %, og du tror du vil vinne spillet 22,5 % av gangene.)
 1. Oddsen her er 1,25, og du tror du har 10 % fordel hvis du spiller her. (Så den tilbudte sannsynligheten er 80 %, og du tror du vil vinne spillet 90 % av gangene.)

insert-2.jpg

Det som faktisk betyr noe her er ikke tallene, men lengden på pilene. Det som definerer fortjenesten på investeringen, er forholdet mellom pilene. I det første eksempelet var fordelen 2,5 %, som er differansen mellom pilene, så differansen får plass 8 ganger i spillets sannsynlighet – 20 delt på 2,5.

insert-1.jpg

Det betyr at den forventede fortjenesten 1+ 1/8, så 112,5 %. For hver enhet du satser på denne oddslinjen, forventer du å vinne 1,25.

I det andre eksempelet ser vi et svært likt mønster:

insert-3.jpg

Vi har nøyaktig det samme forholdet, så derfor har vi også den samme forventede gevinsten på 1,25 enheter per 1 enhet vi satser.

Dette besvarer det opprinnelig spørsmålet: Hvilket av spillene har høyest forventet gevinst? Svaret er at begge spillene har samme forventede gevinst.

For det andre eksempelet har vi forskjellige oddslinjer, der den forventede utbetalingen er negativ.

A. Hvilket av disse to spillene gir høyest forventet gevinst på investeringen? 
 1. Oddsen som tilbys er 4,00, men den reelle oddsen, uten margin, skal være 5,00. (Så den tilbudte sannsynligheten er 25 %, men i virkeligheten vil det kun skje 20 % av gangene.)
 1. Oddsen som tilbys er 1,25, men den reelle oddsen, uten margin, skal være 1,50. (Så den tilbudte sannsynligheten er 80 %, men i virkeligheten vil det kun skje 66,67 % av gangene.)

Her kan vi bruke diagrammene fra tidligere for å se på pilenes lengde for den rettferdige oddslinjen og marginoddslinjen.

insert-4.jpg

Her har vi to løsninger for å gjøre en lignende operasjon som tidligere:

 1. Vi gjør det samme som før og sjekker hvor mange ganger differansen passer inn i innsatsen som blir plassert. I dette tilfellet derimot er resultatene negative, så vi må sette et minustegn foran dem. Det betyr at spill én har negativ forventet retur på investeringen.

Derfor har det første spillet 1 enhet minus 20 % i forventet gevinst på investeringen, som igjen betyr at du får 80 % (eller 4/5) tilbake, mens det andre spillet har 1 enhet minus 16,67 %, altså får du igjen 83,33 % (eller 5/6).

 1. Den andre metoden å se på dette på er å lage en oversikt over tippemarkedet og lese av den forventede fortjenesten på investeringen fra grafen over tippemarkedet: 

graph-3.jpg

kontra 

graph-4.jpg

Det vi kan gjøre her er å lese av fortjenesten på investeringen fra grafen ved å se på der linjen for 100 % tilbudt sannsynlighet krysser linjen for tippemarkedet. Dette definerer fortjeneste på investeringen for alle innsatser som plasseres på en kombinasjon av rettferdige odds og tippemarkedet som tilbys tilknyttet dette.

Så i det andre eksempelet var det spill to som hadde best fortjeneste på investeringen.

Målet med alt innholdet i Tipperessurser er å forklare hvordan tipping fungerer, men folk lærer selvfølgelig ikke alltid på samme måte. Noen foretrekker å tolke informasjon som presenteres visuelt, derfor tenkte jeg det var en god idé å se på et tema som har blitt tatt opp i flere artikler tidligere, nemlig hvordan man definerer en fordel, og presentere det på en helt annen måte. 

Ved bokstavelig talt å vise frem hva en fordel i tipping virkelig ser ut som, med et marginbelte, håper jeg at flere tippespillere forstår hva dette innebærer og lærer mer om fordelene med Pinnacles lave margin.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.