des 1, 2017
des 1, 2017

Hva kan du lære på skolen om tipping?

Finn ut hvorfor skolen kan være nøkkelen for vellykket tipping

Hvordan kan skolegang i ungdomstiden hjelpe tippespillere?

Kan universitetet være veien mot en karriere innen tipping?

Hva kan du lære på skolen om tipping?

Noen tippespillere har brukt mange år på å utvikle ferdighetene sine for å kunne slå bookmakerne. Andre satset på en annen karriere, men brukte så det de lærte til tipping isteden. Folk som ender opp som tippespillere, kommer kanskje fra forskjellige bakgrunner, men reisen starter ofte på samme sted: skolen. Så, hva kan du lære på skolen om tipping? Les videre for å finne det ut.

Tippespillere kommer fra mange forskjellige bakgrunner. Noen av dem likte studietiden, noen hatet å studere, mens andre igjen ikke har studert i det hele tatt. Det finnes ikke noe universelt sett med krav eller perfekt tilnærming til tipping som kan garantere konsistent fortjeneste, men litt grunnkunnskaper og et ønske om å lære kan ofte være nøkkelen til suksess.

Det er én ting å skaffe seg kunnskaper, men den virkelige utfordringen er å ta dem i bruk når man fatter tippebeslutninger.

En av våre faste lesere, Dave fra Canada, tok nylig kontakt for å forklare hvordan han oppdaget sportstipping i sitt andre år på universitetet. Dave studerte økonomi og følte at studiene hans hadde gitt ham fordeler i tippingen. Ikke bare hadde de lært ham å tenke logisk og rasjonelt, han ble også introdusert for konsepter som også kan brukes innen tipping. 

Studier på høyere nivå kan garantert hjelpe tippespillere med å finne fordeler og utnytte verdier i tippemarkeder. Men man kan også lære helt fra grunnskolen av, og bygge videre på dette oppover i utdanningssystemet.

Skolestart: Det grunnleggende

Begrensninger og regler for pengespill gjør at man ikke kan tippe før man når en viss alder, men vi begynner å lære om tipperelaterte emner (om enn indirekte) helt fra starten av skolegangen vår. Barn helt ned i fem års alder lærer om grunnleggende matematikk, noe som er svært sentralt for tipping.

Kunnskap om brøker og desimaltall er grunnlaget for å forstå hva tippeoddsene innebærer. I tillegg blir konseptet sannsynlighetsberegning introdusert ganske tidlig i skolegangen. Siden oddsene gjenspeiler sannsynligheten, må tippespillere som ønsker å forstå oddsen, også lære om sannsynlighet. 

Tippespillerens mål er å evaluere sannsynligheten for et resultat (oddsen) som bookmakere tilbyr, lage sin egen beregning av sannsynligheten for resultatet og spille når de finner uregelmessigheter som gir positiv forventet verdi. De fleste delene av den prosessen krever avansert kunnskap, og alt baserer seg på grunnleggende sannsynlighetsberegning. 

Man bør ikke undervurdere betydningen av de første algebraiske funksjonene man lærer tidlig på skolen. Dette må man bygge videre på for å kunne benytte det i tipping, men basert på denne grunnkunnskapen kan tippespillere lære å forstå mer kompliserte teorier, lære hvordan tippesystemer fungerer og hva som kreves for å lage en prognosemodell.

Tenårene: Ungdomsskolen og videregående

Videre i skolegangen begynner elevene å se dypere på sannsynlighetsberegning og forstå hva tilfeldighet (og flaks) egentlig betyr. På ungdomsskolen begynner man også å lære om statistikk, og elevene blir introdusert for ting som standardavvik og regresjonsanalyse

Poisson-fordelingen (beregning av sannsynligheten for variable resultater basert på gjennomsnittlige middelverdier) er populær blant mer avanserte tippespillere, som blant annet bruker den til å forutse resultatet i fotballkamper. Det høres kanskje ut som et veldig komplisert konsept, men Poisson-fordelingen blir vanligvis lært bort til ungdom fra 15–16 års alder. Riktig nok ikke i tippesammenheng, men det er likevel den samme teorien.

Universitetskurs: Finn en karriere innen tipping

Neste utdanningsnivå (for de som velger å studere videre) er høyskole eller universitet. Her skal studentene velge mer spesifikke studiefelt og fokusere på bestemte emner. I dag er det faktisk mulig å få en universitetsgrad spesifikt i tipping, men disse studieretningene er ganske nye, og det finnes andre fagfelt som kan gi et godt grunnlag for tippespill.

De fleste studier knyttet til finanshandel er relevante for tippespillere. Forbindelsen her er tydelig, siden disse typene universitetsgrader krever kunnskaper som også er nyttig i tipping (vurdere risiko og kjøpe odds til det du mener er en god pris). De fleste som har studert finanshandel vil ha store fordeler ved tipping (som egentlig bare er en annen aktivaklasse), men det er mange studier som har direkte koblinger til tipping.

Studier innen sannsynlighetsberegning og statistikk er også utvilsomt nyttige for de som ønsker å tjene penger på tipping. Dette utdanningsnivået kan hjelpe tippespillere med å lage modeller for å forutse fremtidige hendelser basert på tidligere resultater (nøkkelen til tipping) samt å teste hvor dyktige de er. 

På hvilke andre måter kan utdanning hjelpe?

Matematikk er en viktig del av tipping, men det er ikke alfa og omega. De som har studert psykologi eller spesialisert seg innen IT og også liker å tippe, vet godt hvor nyttig det er å ha forkunnskaper innen disse fagfeltene.

Tapsaversjon, gamblerens feilslutning og heuristiske teknikker er kjent stoff for de med psykologiutdanning, dette er også ting som kan hjelpe oss lære mer om tipping. På samme måte er også adferdsøkonomi (en kombinasjon av psykologi- og økonomistudier) svært nyttig for de som ønsker å utmerke seg innen tipping.

Forbindelsen til finanshandel er tydelig, siden dette krever kunnskaper som også er nyttige i tipping (vurdere risiko og kjøpe odds til det du mener er en god pris).

Smarte tippespillere vet hvor nyttig det er å ha riktig informasjon før man tipper. Det viktigste her er å kunne analysere informasjon og finne verdi basert på dette. Det er et godt utgangspunkt å ha tilgang på rikelig med informasjon, men det er kun når tippespillere har lært å behandle og bruke disse dataene at de virkelig kan dra nytte av det. Det er derfor mange mener R er en drivende kraft for nyskaping i sportstipping.

Bruke kunnskapen i praksis

Det er én ting å skaffe seg kunnskaper, men den virkelige utfordringen er å ta dem i bruk når man fatter tippebeslutninger. Det er enormt mange faktorer som kan påvirke tipping, og mye av det man må tenke på som tippespiller, kan man ikke lære i et klasserom.

Eksemplene over viser hvordan vi faktisk lærer om tipping uten å vite det mens vi går på skolen og studerer. Man bør også vite at det ikke nødvendigvis er noen ulempe å ikke ha slik utdanning. Selv om tippespillere forstår grunnleggende matematikk, avansert statistikk, sannsynlighetsberegning, betydningen av psykologi og hvordan man henter inn og analyserer data, trenger man likevel disiplin, innsats og tålmodighet for å lykkes. 

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.