apr 23, 2022
apr 23, 2022

Kjønnsforskjeller i tippeadferd

Tipper menn annerledes enn kvinner?

Hvem tar størst risiko?

Kjønnsinndelte tippedata

Kan en forståelse av kjønn forbedre resultatene fra tipping?

Kjønnsforskjeller i tippeadferd

Har du noen gang lurt på om det annet kjønn ser helt annerledes på tipping enn det du gjør? Vinner kvinner mer enn menn? Eller kanskje menn er mer risikovillige? Påvirker kjønnet vårt adferden vi har når vi tipper? Studier har funnet forskjellene i tippeadferden til menn og kvinner, men kan man lære noe av det annet kjønn?

Gambling som tidsfordriv har tradisjonelt sett vært en aktivitet for menn. Men eksplosjonen i populariteten til nettspill og andre former for gamblingrelatert underholdning innebærer at det nå er flere kvinner som gambler enn noen gang tidligere. Det er interessant å se at menn og kvinner tipper på forskjellige måter. Kanskje det er slik at kjønnene har noe å lære av hverandre om hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

De aller fleste bookmakere gir deg kun mulighet til å velge det samme kjønnet som du har blitt registrert som ved fødselen. Derfor viser dataene kun hva som velges i det øyeblikket man registrerer seg.

Et lite flertall

Ifølge undersøkelsene har én tredjedel av alle menn i Storbritannia plassert en innsats på nettet de siste tolv månedene, mot én fjerdedel av alle kvinner (dette er verdens største tippemarked hvis man ser på andelen tippespillere i befolkningen). Så avstanden er mindre enn noen gang tidligere, og den kommer potensielt til å fortsette å krympe.

Historisk sett har menn pleid å tippe mer på sport enn kvinner, og dette er fortsatt sant. En onlineundersøkelse i USA viste at 73 % av mannlige spillere valgte sportstipping som sin foretrukne aktivitet, mens bare 40 % av kvinnelige spillere sa at dette var favorittspillingen deres.
I snitt setter en mann inn £ 94 på en tippekonto på nettet, mot £ 67 for kvinner.
Det er ikke helt logisk sammenlignet med dataene vi skal vise senere i denne artikkelen, men kvinner foretrekker bingo – et av de verste spillene som finnes når vi ser på tilbakebetalingsraten (hvor mange prosent av innsatsene som blir utbetalt igjen som premier) – og dette vises tydelig når vi ser på hvor mange bingonettsteder som målretter seg mot kvinnelige spillere.

Når det gjelder hvilke sportsgrener som kvinner tipper på, pleier dette å være det samme som hva menn ser på og tipper på, altså de mest populære og høyprofilerte sportsgrenene. I USA tipper kvinner på de store ligaene som NFL og NBA, mens kvinner i Storbritannia pleier å tippe på fotball.

Kvinner tipper mer på idrett for kvinner enn det menn gjør, men de tipper likevel betydelig mer på herreidrett enn de gjør på dameidrett. Kvinner
 plasserer også en større andel av innsatsene sine på store sportsarrangementer, som VM, OL eller viktige enkeltkamper som cupfinaler eller Superbowl.

Hvem tar størst risiko? Menn eller kvinner?

Interessant nok finnes det en studie som viser at kvinner som faktisk tipper, i snitt pleier å tippe i en lengre periode av livet sitt, 21 måneder, enn menn, som bare tipper i 14 måneder i snitt. Men til tross for at menn pleier å tippe en kortere periode sett helhetlig, pleier de å bruke dobbelt så mye penger på tippeaktiviteter enn kvinner, og menn tipper også hyppigere enn kvinner.
  • Hvem bruker mest?

I henhold til én studie setter en mann i snitt inn £ 94 på en tippekonto på nettet, mot £ 67 for kvinner.

  • Hvem taper minst?
Én studie viser at kvinner pleier å tape mindre hvert år (£ 2600) enn det menn gjør (£ 3700).
  • Hvem får størst fortjeneste?

Kvinner kan også oppnå bedre lønnsomhet enn det menn gjør. En studie utført av bookmakeren 888 i New Jersey viste at de kvinnelige spillerne deres hadde 19 % avkastning i løpet av en tolv måneders periode, mens de mannlige kundene i snitt tapte 4,6 %.

Men dette er bare en oversikt. Hvis vi deler det inn videre, ser vi at kvinner i aldersgruppen 18–24 tapte rundt 43 %, noe som er verre enn mennene i samme aldersgruppe. Mens eldre kvinner (25+) oppnådde heftige 29 % avkastning på innsatsene sine.

Årsaker til forskjellene

Dataene er interessante i seg selv, men hvorfor er det slik at menn og kvinner tipper annerledes? Det er viktig å bemerke at dette er generelle trender som observeres i store kundedatabaser. Så enkelte menn og kvinner tipper forskjellig, og det store flertallet av dette utvalget er hobbytippere. Profesjonelle sportstippere tipper selvfølgelig veldig annerledes enn hobbyspillere.

Bookmakerens hensyn

Enkelte bookmakere tar hensyn til forskjellene mellom mannlige og kvinnelige tippespillere og endrer tilnærmingen sin til kundene basert på kjønn. Enkelte velkjente bookmakere faktorerer kvinnekontoer så lavt som én tiendedel av kontoene til menn. I praksis betyr dette at kontoer som tilhører kvinner, kan bli overvåket tettere, kan bli pålagt lavere innsatsgrenser og raskere bli utsatt for begrensninger.

Er det biologisk?

Vi vet fra studier på andre områder at kvinner generelt sett er mindre risikovillige enn menn – noe som kan forklare hvorfor de både setter inn og taper mindre. Historien har vist oss viktige biologiske forskjeller og miljøfaktorer som påvirker menn og får dem til å ta større risiko.

Dette skyldes delvis vår evolusjonære arv som jegere og sankere, der de fysisk sterkere mennene måtte ta risikoer for å jakte på farlige byttedyr, mens kvinnene oftere holdt seg i skjul og passet barna.

Les: Hva skiller vinnere fra tapere?

Suksess i tipping forutsetter at man forstår den underliggende matematikken og sannsynligheten og at man kan evaluere risiko. Dette har en tendens til å tiltrekke seg menn, som dominerer på felt som matte, programmering og ingeniørteknikk. Men disse karrierene blir stadig mer populære blant kvinner, noe som passer godt inn med at flere og flere kvinner nå tar tippingen på alvor.

Sosiale faktorer og vitenskapelig tipping

Tipping har historisk sett vært forbundet med rike personer, spesielt når det gjelder kasinoer og hesteløp. Kvinner har historisk sett ofte vært bannlyst fra slike etablissementer, eller i det minste ha besøkt dem ekstremt sjeldent.
73 % av menn valgte sportstipping som sin foretrukne spilleaktivitet, mot bare 40 % av kvinner.
De vedvarende fordommene mot pengespill kan også være en faktor i det at færre kvinner enn menn tipper. Kvinnelige spillere er kanskje bekymret for å bli kritisert hvis de innrømmer at de liker pengespill. Bingo er et interessant eksempel her. Formatet regnes ofte for å være mer sosialt akseptabelt som spill og kveldsunderholdning, noe som har gjort at det er mer populært blant kvinner. Dette har igjen ført til at det nå finnes en rekke bingonettsteder som satser tungt på kvinnelige spillere.

Når det gjelder moderne tipping, ser vi at mange kvinner, som da er mindre risikovillige i snitt, ser på tippemuligheter som potensielle investeringer, ikke bare underholdning. Faktisk har studier vist at 20 % av kvinnene ofte betaler for dataanalyseverktøy for å forbedre tippingen sin, mot bare 15 % av mannlige spillere. Som det vises av de mindre innskuddene, er det også mer sannsynlig at kvinner tester systemer og reduserer risikoen til å begynne med, slik at de har mer kontroll over saldoen enn det menn har.

Et uvitenskapelig «bevis» kan også være at når jeg ser på de mest populære nettstedene for matchet tipping og arbitrasje, virker det som om det er betydelig flere kvinner i de forskjellige tippegruppene/foraene jeg er med i, noe som gir mening sett i sammenheng med årsakene jeg nevner ovenfor. Både matchet tipping og arbitrasje er tryggere metoder for å garantere fortjeneste og jevne inntekter, og de krever at man har en analytisk tilnærming. Derfor er det mindre sannsynlig at disse tippespillerne spiller spontant på f.eks. en kamp de ser på direktesendt.

Som vi også vet, forbruker menn mer sportsrelatert mediainnhold enn kvinner (dog, forskjellen krymper), og derfor er det mer sannsynlig at de er emosjonelt investert i tippeprosessen.

Avsluttende tanker

Det som virker tydelig på overflaten, er at generelt sett tipper kvinner smartere enn menn, i det minste når det gjelder hobbyspillerne. Kvinner pleier faktisk å gjøre disse tingene bedre:
  • Starte i det små for å teste strategier
  • Administrere saldoen effektivt
  • Unngå å jakte på tap
  • Investere tid og penger i dataanalyser
  • Utnytte lavrisikotilbud og registreringsbonuser
  • Tippe mindre emosjonelt
  • Behandle tipping som en investering
Som du ser er dette omtrent en liste over de nødvendige ferdighetene for enhver tippespiller. Det er ingenting i veien for at menn (eller individer av andre kjønn) også kan gjøre disse tingene!

Besøk Tipperessurser for å lese om fordelene ved å tippe med Pinnacles marginer eller lære mer om psykologi og strategi fra Neel Shah.Registrer deg hos Pinnacle for å få fordelaktige odds, lave marginer og høye innsatsgrenser.
Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.