close
jan 20, 2016
jan 20, 2016

Fra aktuar til tipping

Fra aktuar til tipping
Vellykkede spillere kommer fra alle samfunnslag. Men hvis du er aktuar av yrke, ligger du nok over gjennomsnittlig godt an. Vi har intervjuet Dominic Cortis, tidligere aktuar, nå analytiker i tippebransjen, for å høre hvordan hans erfaring som aktuar hjelper ham i det nye yrket.

Hva jobbet du med før du startet å forske på sportsanalyse, og hvorfor valgte du å fokusere på tipping?

Jeg har stort sett jobbet innen høyere utdanning, med en kort periode som aktuar. Mens jeg jobbet for Insurance and Pensions Supervisions Unit hos de maltesiske finansmyndighetene (MFSA), jobbet jeg med å sette sammen bransjestatistikk, kontrollere at finansielle reserver var store nok, og forberede den nye forsikringsreguleringen.

Vi satt og så på en EM-kamp i 2012 da dr. Frank Neumann, en erfaren kollega, stilte meg noen spørsmål om tippemarkedene. Jeg klarte ikke å svare på så mange av dem, men i et lyst øyeblikk bestemte jeg meg for å teste en idé jeg hadde om å bruke metoder fra finansanalyse på tipping.

 Det var øyeblikket da jeg forsto at doktorgraden min skulle fokusere mer på tipping enn på tradisjonell finans. Nå fokuserer forskningen min på å utvikle og teste et solvens-rammeverk for bookmakere.

På hvilke måter er det du jobber med nå, likt det du jobbet med tidligere? 

I både finans og tipping bygger man modeller basert på et sett med antagelser. Disse er alfa og omega for hvorvidt modellen fungerer eller ikke, så man må være veldig nøye når man velger ut, tester og oppdaterer disse.

Det jobber også omtrent samme type eksperter i de to bransjene. Noen fokuserer på de intrikate detaljene for å utvikle modeller som gir en fordel, noen fokuserer på prisbevegelser, mens andre fokuserer på datakvalitet. 

Begge fagfeltene dreier seg om å måle risiko og finne verdi. Men er det noen aspekter som er fundamentalt forskjellige?

En innsats er tross alt et binært alternativ, og kan klassifiseres som derivativ. I tillegg mener jeg at forsikring og tipping er stort sett det samme, bortsett fra ett enkelt aspekt: skadeforsikring.

Når man kjøper forsikring, må man ha en interesse som kan forsikres. For tipping er det akkurat omvendt. Man plasserer en innsats for å vinne et beløp, mens man tar ut en forsikring for å ikke tape penger hvis noe skulle skje.

Når man kjøper forsikring, må man ha et aktivum, altså noe å tape, hvis et gitt utfall skjer. For tipping er det omvendt: En spiller på et lag kan ikke satse på at laget hans taper. Man plasserer en innsats for å vinne et beløp, mens man tar ut en forsikring for å ikke tape penger hvis noe skulle skje.

Det betyr altså at hvis jeg kjøper en kontrakt som gir meg en utbetaling hvis dronning Elisabeth dør, så er det tipping. Hvis prins Philip gjør det samme, så kjøper han forsikring.

Dette gir mindre spillerom for asymmetrisk informasjon i sport og tipping. Når jeg kjøper livsforsikring, kan jeg skjule at jeg har et helseproblem, hvis ikke forsikringsselskapet spør.

Forsikringsselskapet har på sin side sofistikerte modeller som hjelper dem med å beregne sannsynligheten og alvorlighetsgraden av forskjellige resultater. Dette betyr at en av partene har bedre/mer informasjon enn den andre. Denne forskjellen er i skrivende stund mye lavere innen tipping.

De tre nøkkeltallene for å forutsi finansresultater er sannsynlighet, størrelse (alvorlighetsgrad) og timing. Vi kan bruke forsikring mot en katastrofe som eksempel. Skaden kan variere mellom alt fra noen få hundrelapper til mange milliarder kroner.

Det er også interessant å vite timingen for en slik hendelse, slik at man kan gjøre investeringer som kan likvideres i tide. Det er også mye usikkerhet knyttet til utviklingen i kravene i flere år etter en hendelse.

Men i tipping er det mindre interessant med alvorlighetsgrad og timing, da de fleste veddemål er kortsiktige. 

Tror du det er større sjanse for at en aktuar kan lykkes innen sportstipping? Hvorfor det, i så fall?

Aktuarer er eksperter på risiko, og er dyktige til å stille spørsmål og bygge modeller. Jeg mener at dette gir en fordel over vanlige spillere eller modellfanatikere som kun fokuserer på matte.

Aktuarer er eksperter på risiko, og er dyktige til å stille spørsmål og bygge modeller. Dette gir dem en fordel over vanlige spillere.

I tillegg er aktuarer ofte involvert i å tolke risiko fra en rekke forskjellige kilder og presentere det til legfolk på en forståelig måte. Denne egenskapen er uunnværlig for en aktuarkonsulent, men den er også veldig nyttig når man skal finne ut hvilke biaser det finnes i en tippepopulasjon for å plassere smarte innsatser.

Hvilke råd ville du gitt til en aktuar som drømmer om å bruke kunnskapen sin for å tjene penger på sportstipping?

Det er faktisk kjempegøy å bruke erfaringen som aktuar til sportstipping. Hvis du leser strategiartiklene mine, er det sikkert lett å se innflytelsen fra aktuarbransjen. Uansett skal man huske å ha det moro, som med all tipping!

Intervjuobjektet vil gjerne takke Nick Foster for de nyttige rådene han har gitt. Nick Foster er utdannet aktuar og foreleser i aktuarrelaterte emner ved universitetet i Leicester, der han er programdirektør for BSc Mathematics and Actuarial Science. Han skriver også på www.weknow0.co.uk, om en rekke emner innen pensjon og økonomi.

Opprett konto 

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.