mai 15, 2020
mai 15, 2020

Fra aktuar til tippespiller

Grunnen til at en aktuar kan bli en dyktig gambler

Likhetene mellom modellene i finans og tipping

Konseptet forsikringsinteresse

Overgangen fra aktuar til tippespiller

Fra aktuar til tippespiller

Vellykkede tippespillere kommer fra alle slags bakgrunner. Men hvis man starter som aktuar, ligger man godt an i feltet. Her kan du lese hva Dominic Cortis, en tidligere aktuar som nå driver forskning på tippemarkeder, har å si om hvordan aktuarer kan skape fortjeneste som tippespillere.

Hva jobbet du med før du bestemte deg for å begynne med forskning på sportsstatistikk, og hvorfor valgte du å fokusere på tippemarkedene?

I hovedsak har jeg jobbet innen høyere utdanning, men jeg jobbet en kortere periode som aktuar. Mens jeg jobbet for Insurance and Pensions Supervisions Unit i de maltesiske finansmyndighetene (MFSA), jobbet jeg med sammenslåing av bransjestatistikk, kontroll av de økonomiske reservene og forberedelser i forbindelse med det nye forsikringsreglementet.

En gang kikket jeg på en kamp under fotball-EM 2012, og en eldre kollega, Dr. Frank Neumann, stilte meg spørsmål om tippemarkedene. Jeg klarte ikke å svare på de fleste av dem, men jeg fikk en lys ide: Jeg bestemte meg for å teste ut en tanke om å ta i bruk finansmetodikk i tippemarkedene.

 Jeg visste allerede den gang at doktorgraden min kom til å handle mer om sportstipping enn de tradisjonelle finansmarkedene. For øyeblikket dreier forskningen min seg om å utvikle og teste et solvens-rammeverk for bookmakere.

Hva er de grunnleggende likhetene mellom det du gjorde da og det du gjør nå? 

Enten det gjelder finansielle modeller eller tippemodeller, starter man med et utvalg antagelser som man bruker som basis for en modell. Disse hypotesene er selve grunnmuren i modellen, så man må ta seg god tid når man velger, tester og oppdaterer disse.

Det er også stort sett de samme kategoriene av eksperter som arbeider i begge bransjene. Noen fokuserer på detaljene i modeller og utvikler modeller som kan gi brukerne en fordel, noen fokuserer på prisbevegelser, og noen fokuserer på datakvalitet. 

Begge disse fagfeltene handler mye om å måle risiko og finne verdi, men er det aspekter som er fundamentalt annerledes?

Et tippespill er i bunn og grunn et binært alternativ og kan derfor klassifiseres som et derivat. Videre anser jeg forsikring og tipping for egentlig å være det samme, bortsett fra én viktig funksjon «forsikringsinteresse».

Når man kjøper forsikring, må man ha «forsikringsinteresse», altså noe å tape hvis et gitt resultat oppstår. Konseptet er omvendt i tipping: en utøver på et gitt lag kan ikke plassere en innsats på at laget til vedkommende taper en kamp. Man tipper for å vinne et beløp og ende opp med mer enn man hadde ved startpunktet, mens man kjøper en forsikring for å få tilbake et tapt beløp og ende opp tilbake på startpunktet hvis det skjer noe negativt.

«Når man kjøper forsikring, må man ha forsikringsinteresse.» Det omvendte gjelder for et tippespill. Man tipper for å vinne et beløp og ende opp med mer enn man hadde ved startpunktet, mens man kjøper en forsikring for å få tilbake et tapt beløp og ende opp tilbake på startpunktet hvis det skjer noe negativt.

For å sette det på spissen: Hvis jeg kjøper en kontrakt som gir meg en utbetaling når en gitt kjendis dør, driver jeg med tipping. Hvis den aktuelle kjendisens ektefelle kjøper den samme kontrakten, så kjøper vedkommende forsikring.

Dette fører til mindre rom for asymmetrisk informasjon i sport og tipping. Når jeg kjøper en forsikring, er det forbudt å holde eventuelle helseproblemer skjult for forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet på sin side kan ha sofistikerte modeller som gir dem en bedre forståelse av hva sannsynligheten for og alvorlighetsgraden ved gitte resultater er. Dette innebærer at en av partene sitter på bedre og/eller mer informasjon. Denne forskjellen er mye mindre i tippemarkedene i skrivende stund.

De tre viktigste elementene som man må forutsi i finans, er sannsynlighet, størrelse (alvorlighetsgrad) og timing. Vi kan bruke en katastrofeforsikring som eksempel. Skadene i slike tilfeller kan koste fra noen få hundrelapper til flere hundre milliarder.

Det er også relevant å vite mest mulig om timingen for en slik hendelse, slik at man har investeringer som kan likvideres i henhold til dette. Det finnes også mye usikkerhet rundt hvordan kravene utvikler seg i årene etter en hendelse.

I tipping derimot, er vi mindre interessert i alvorlighetsgrad og timing, siden de fleste tippespill er kortsiktige. 

Tror du aktuarer har bedre sjanse for å lykkes som tippespillere? Hvis svaret er ja, hvorfor tror du det?

Aktuarer er eksperter på risiko og er lært opp til å stille spørsmål og bygge modeller. Jeg tror dette gir en fordel over den gjennomsnittlige tippespilleren eller modellentusiasten som kun fokuserer på matten.

Videre jobber aktuarer ofte med å tolke resultater fra et bredt utvalg av forskjellige kilder og presentere dem for legmenn. Denne ferdigheten, som er kritisk viktig for en aktuarkonsulent, er også meget nyttig når man skal prøve å finne ut av hvilke av tippespillernes biaser som kan utnyttes i tipping.

Hvilke råd vil du gi til en aktuar som vurderer å ta i bruk kunnskapen sin for å tjene penger på sportstipping?

Jeg synes det er en sann glede å kunne bruke aktuarerfaringen min i sportstipping. Hvis du leser artiklene mine om strategi, kan det nok hende du gjenkjenner effekten av aktuarens tankegang. Som med alt annet som gjelder tipping: Se på det som et morsomt tidsfordriv!

Intervjuobjektet vil gjerne takke Nick Foster for den nyttige innsikten hans. Nick Foster er utdannet aktuar og foreleser i aktuarfag på University of Leicester, der han jobber som programdirektør for BSc Mathematics and Actuarial Science. Han skriver om en rekke emner innen pensjon og økonomi på www.weknow0.co.uk.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.