aug 15, 2016
aug 15, 2016

Slik beregner du marginer i tipping

Hva er marginen på tippeoddsene?

Slik beregner du marginen på tippeoddsen

Slik beregner du marginer i tipping

Det er mange bookmakere som hevder at de har de beste oddsene, og like mange nettsider som sammenligner tippeodds. Hvordan vet man egentlig at man får det beste tilbudet? I denne enkle veiledningen forklarer vi hvordan odds fungerer, slik at du kan fatte bedre beslutninger når du jakter på de beste tippeoddsene. Ikke plasser flere innsatser før du vet hvor mye det egentlig koster deg.

Bookmakere tjener penger ved å ta imot innsats på et bestemt marked, og justerer oddsene slik at de tiltrekker seg innsatser i riktig proporsjon og kan sikre fortjeneste uavhengig av utfallet.

Dette oppnås ved å tilby odds som ikke representerer den faktiske statistiske sannsynligheten for en hendelse. Dette avviket kalles for bookmakerens margin, altså hva en bookmaker tar i gebyr for å tilby spillene.

Hva er marginen på tippeoddsene?

Den enkleste måten å forklare marginer er å sammenlige dem med et myntkast. Se for deg at du og en venn satser € 10 hver for å vinne € 10. Hvis det blir mynt, vinner du € 10. Hvis det blir krone, taper du € 10.

I dette tilfellet har ingen av dere noen fordel, siden oddsene (2,0 i desimalodds / +100 i amerikanske odds) gjenspeiler den faktiske sannsynligheten (0,5) for at hendelsen skal finne sted.

For å beregne marginen en bookmaker legger til for en gitt kamp, må du ta med oddsen for alle mulige resultater i beregningen. Jo høyere margin, desto dårligere verdi for spilleren. Derfor er marginer den beste måten å sammenlikne odds på.

Spillbegrepet for dette er et 100 % marked eller en bok, som ikke gir noen fordel (margin) verken til den som satser eller den som tar imot spillet. Derfor er 100 % marked lik null margin!

Men hvis du satser penger på et myntkast hos noen som vil ha fortjeneste , (altså en bookmaker), er dette prosenttallet i realiteten større enn 100 %.

Størrelsen på differansen mellom markedsprosenten og 100 % er størrelsen på marginen som bookmakeren tar fra tipperen, eller ganske enkelt prisen bookmakeren tar for å tilby tjenestene sine.

Slik opererer alle bookmakere, men den viktige forskjellen spillere må forstå, er variasjonen i bookmakernes marginer. Dette avgjør nemlig oddsenes verdi, og til syvende og sist spillerens potensielle gevinst. Hvis du vil beregne marginen for et spill på en enkel måte, kan du bruke marginkalkulatoren vår.

Slik beregner du marginen på tippeoddsen

For å beregne marginen en bookmaker legger til for en gitt kamp, må du ta med oddsen for alle mulige resultater i beregningen. Nye spillere spør naturlig nok kanskje: “Hvorfor skal jeg bry meg om oddsene til alle utfall, jeg spiller jo bare på ett?”

Spillverdien er knyttet til hele markedet, det vil si oddsene for alle utfall. Jo høyere margin, desto dårligere verdi for spilleren. Derfor er marginer den beste måten å sammenlikne odds på. Dette er viktig i det lange løp. Alle seriøse tippespillere plasserer mange innsatser over tid, og marginen påvirker den potensielle fortjenesten.

For å beregne marginen på et toveis marked, som tennis, bruker du ligningen under:

(1/desimalodds alternativ A)*100 + (1/desimalodds alternativ B)*100

Tenk deg en hypotetisk kamp mellom Roger Federer og Rafael Nadal. Du kan beregne marginen på oddsen slik:

Rafael Nadal 1,926
Roger Federer 2,020

(1/1,926)*100 + (1/2,02*100) = 51.92 + 49,51 = 101,43 % marked

Dette er en margin på 1,43 %

Les artikkelen Beregne marginer på 1X2-odds for å lære hvordan du beregner marginer på treveis markeder, som fotball.

Pinnacles marginer sammenlignet med marginene til en gjennomsnittlig bookmaker

Du vil kanskje bli overrasket over den store forskjellen i marginer blant bookmakerne i bransjen. Hvis vi tar et 1x2-spill i Premier League som eksempel, vil du se at enkelte bookmakere priser markedene opp til 110 %, altså 10 % margin, mens Pinnacle bare tar 2,5 %. Dette er en enorm forskjell i potensiell verdi, og alle spillere som vil gjøre en god deal bør være klar over dette.

Sammenligne Pinnacles marginer

Sammenligne Pinnacles marginer

SPREDNING

MONEYLINE

TOTAL

Bransjegjennomsnitt

Pinnacle

Bransjegjennomsnitt

Pinnacle

Bransjegjennomsnitt

Pinnacle

NFL amerikansk fotball

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

College Football (amerikansk fotball)

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

MLB baseball

5 %

2,5 %

5 %

1,5 %

5 %

2,5 %

NBA basketball

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

5 %

2,5 %

NHL hockey

5 %

2 %

5 %

2 %

5 %

2 %

Fotball

6 %

2 %

8 %

2 %

6 %

2 %

Bransjegjennomsnittet for NFL, College Football, NBA, MLB og NHL bruker anerkjent amerikansk standardverdi.

Hvis vi går tilbake til eksempelet med myntkast, kan vi beregne hva oddsen og fortjenesten er hvis vennen din skulle velge mellom å kreve Pinnacles margin eller den gjennomsnittlige bookmakerens margin for fotball.

Pinnacle kontra gjennomsnittlig bookmaker

Vennens margin:

Odds

Margin

Utbetaling

Fortjeneste

Pinnacle

1,96

2 %

€ 19,6

€ 9,6

Gjennomsnittlig bookmaker

1,88

6 %

€ 18,8

€ 8,8


Nå som du vet hvordan odds fungerer, bør du ikke å satse en eneste krone til uten å beregne hvor mye bookmakeren din egentlig tar i gebyr.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.