jun 29, 2017
jun 29, 2017

Hvor ofte må du slå sluttoddsen for å oppnå fortjeneste?

Hvor ofte må du slå sluttoddsen for å bli en vinner?

Betydningen av oddsbevegelse

Forholdet mellom oddsbevegelse og forventet verdi

Hvor ofte må du slå sluttoddsen for å oppnå fortjeneste?

Det at tipping kun handler om resultater er en vanlig misforståelse. Nøkkelen til vellykket tipping er å finne verdi i markedet og konsekvent slå sluttoddsen. Hvor ofte må du egentlig slå sluttoddsen for å oppnå fortjeneste? Les videre for å finne det ut.

I en tidligere artikkel, der vi analyserte hvor viktig det er å slå sluttoddsen, fant vi ut hvordan oddsen ved markedets stengetid i snitt gir den mest presise (eller effektive) evalueringen av sannsynligheten for resultatene. Hvis for eksempel sluttoddsen til Pinnacle er 2,00, antyder det at resultatet blir 50 % (hvis vi ser bort fra marginen deres).

Forholdet mellom oddsen som tipperen spiller på og sluttoddsen til Pinnacle har vist seg å være en svært god indikator på forventet fortjeneste. Hvis en tipper spiller til oddsen 2,20 og markedet til Pinnacle stenger med 2,00 i odds, kan man finne forventet fortjeneste ved å dele 2,20 på 2,00 = 1,1 eller 10 % (minus marginen til Pinnacle).

Betydningen av oddsbevegelse

Gitt den iboende tilfeldige variansen som finnes i markedene for sportsprognoser kan ingen tippere klare å slå sluttoddsen hele tiden. Uansett hvor dyktige de er til å lage prognoser, kan effekten av lagendringer i siste øyeblikk og andre uforutsette nyheter som oppstår underveis, fort gjøre at den forventede verdien blir negativ.

Forholdet mellom oddsen som tipperen spiller på og sluttoddsen til Pinnacle har vist seg å være en svært god indikator på forventet fortjeneste.

Hvis man antar at tippere velger tilfeldige lag å spille på og at prisbevegelsen generelt sett er tilfeldig, kan man forvente at de slår sluttoddsen omtrent 50 % av gangene. Hvis vi analyserer det samme datasettet for 132 645 fotballkamper (og 397 935 resultater fra markedet for hjemme-borte-uavgjort) som jeg brukte i den forrige artikkelen som jeg skrev om dette emnet, finner vi en relativt tilfeldig eller standardfordelt oddsbevegelse for Pinnacles start- og sluttodds (som definert av forholdet mellom start- og sluttoddsen minus 1), der 45 % av tilfellene er større en null (den røde fordelingen under).

Resultatet ligger litt under 50 % fordi sluttmarginen til Pinnacle normalt sett er litt mindre en startmarginen. Dette innebærer at når markedsbevegelsen fra start til slutt er lik null, er sluttprisen likevel litt lavere enn startprisen.

1-closing-inarticle.jpg

Når marginen til Pinnacle er trukket fra sluttoddsen, ser vi hvor mye vanskeligere det er for startoddsen å slå en "rettferdig" eller "sann" sluttpris (den blå fordelingen over). For eksempel har startodds på 5,00 med tilhørende sluttodds 4,90 og forventet fortjeneste på 2 % (5,00/4,90) i realiteten ingen forventet fortjeneste.

Det er viktig å være oppmerksom på at i eksempelet over, er den rettferdige prisen sannsynligvis omtrent 5,05, etter fratrekk for favoritt-outsider-bias, altså mer enn startprisen.

For utvalget vårt av fotballkamper var faktisk bare 29,6 % av startoddsene lavere enn den "sanne" sluttprisen. Det betyr at hvis tipperen vår bare spilte tilfeldig, ville de bare ha slått oddsen én av tre ganger. I dette utvalget av kamper er forventet fortjeneste for spill med faste innsatser lik -3,5 %.

Oddsbevegelse og forventet verdi

Tabellen under viser prosentandelen av spill i utvalget av fotballodds som overskrider en angitt forventet fortjeneste. Den røde linjen viser den antydede forventede fortjenesten basert på beregning av den faktiske oddsbevegelsen fra start- til sluttodds. Den blå linjen viser antydet forventning basert på bevegelsen i forhold til de "sanne" sluttprisene, altså med marginen til Pinnacle trukket fra.

Vi er derimot mer interessert i den blå linjen, siden denne er forbundet med mengden fortjeneste vi faktisk kan forvente å oppnå hvis vi klarer å slå den "sanne" sluttprisen oftere enn tilfeldighetene tilsier.

2-closing-inarticle.jpg

Tabellen viser hvor få teoretiske muligheter det egentlig finnes for å oppnå en betydelig forventet verdi i følge denne modellen for oddsbevegelse. I utvalget vårt hadde bare 6,5 % av startprisene over 10 % forventet fortjeneste, mens mindre enn 2 % hadde over 20 %.

For å ha forventet fortjeneste må vi ikke overraskende slå den "sanne" sluttprisen minst 50 % av gangene.

Mange tippere har overdreven selvtillit og tror de alltid kan klare å finne verdien og unngå prisene som ikke har verdi, men for å gjenta meg selv, så er det rett og slett alt for mye varians og støy i fotball til at dette er realistisk. Det kreves mye hardt arbeid for å finne nok av denne verdien til å ha fortjeneste på sikt. Pinnacle har forklart dette tidligere ved hjelp av Pareto-prinsippet for prognoser.

Hvor ofte må du slå sluttoddsen for å bli en vinner?

Så, hvor ofte må vi egentlig slå sluttprisen for å ha sjansen til å kunne forvente lønnsomhet? Vi har delt inn i tilfeldige utvalg av 20 oddsbevegelser fra start- til sluttodds og beregnet gjennomsnittlig forventet fortjeneste. Diagrammet under gir oss et hint om svaret.

3-closing-inarticle.jpg

Vi må faktisk slå de publiserte sluttoddsene nesten tre fjerdedeler av gangene før vi kan forvente å bli vinnere. Hvis vi kun hadde spilt på de av startprisene i utvalget som slår sluttprisene, og unngått alle de andre, ville den teoretiske forventningen likevel bare vært +4 %.

Vi må huske at selv om vi slår den publiserte sluttprisen, betyr ikke det nødvendigvis at vi slår den "sanne" sluttprisen, som vi så i diagrammene. Faktisk så ville vi, basert på dette utvalget, likevel ha mislyktes i å slå den sanne sluttprisen 34 % av gangene, selv om vi alltid slo den publiserte sluttprisen.

For å ha forventet fortjeneste må vi ikke overraskende slå den "sanne" sluttprisen minst 50 % av gangene. Tabellen under sammenligner forholdet mellom antall ganger vi slår den publiserte sluttprisen og antall ganger vi slår den "sanne" sluttprisen (etter at marginen er trukket fra).

Startprisen slår den publiserte sluttprisen Startprisen slår den "sanne" sluttprisen

Startprisen slår den publiserte sluttprisen

Startprisen slår den "sanne" sluttprisen

45 %

29,6 %

50 %

32,9 %

55 %

36,1 %

60 %

39,4 %

65 %

42,7 %

70 %

46,0 %

75 %

49,3 %

80 %

52,6 %

85 %

55,9 %

90 %

59,2 %

95 %

62,4 %

100 %

65,7 %

Hva betyr dette for forventningene i tipping?

Denne analysen, som knytter sammen sannsynligheten for å slå sluttprisen og hvor stor forventet fortjeneste tipperen har, er teoretisk. Den er ikke basert på faktiske resultater, kun forventninger generelt og den troverdige hypotesen om at størrelsen på prisbevegelsen er en presis indikator på hvor stor fortjeneste tipperne kan forvente å oppnå. Likevel kan den forhåpentligvis gi nyttig innsikt til tippere som ønsker å forstå konseptet forventninger i tipping.

Nøkkelen til å bli en vinner hos Pinnacle er ikke å fokusere på resultater (som kan skyldes både flaks og uflaks), men heller å konsentrere seg om verdi og å slå sluttoddsen. Denne artikkelen har gitt deg mer informasjon om hvor ofte du må klare dette for å nå det målet.

Vil du tjene penger på tipping? Finn ut hva som kreves for å spille pengespill profesjonelt.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.