apr 6, 2017
apr 6, 2017

Arbitrasjetipping kontra verditipping – vanlige misforståelser

Pinnacles Director of Tradings første bidrag til Tipperessurser

En detaljert sammenligning av arbitrasje- og verditipping

En gjennomgang av den viktige rollen saldostyring og varians spiller

Arbitrasjetipping kontra verditipping – vanlige misforståelser

Jobben min som Director of Trading for Pinnacle handler om å administrere risiko, og alle som ønsker å tjene penger på tipping burde fokusere på det samme. Jeg elsker å lese om hvordan spillere håndterer risiko og saldostyring, så jeg ble inspirert til å skrive mitt første bidrag til Tipperessurser for å avsløre noen av misforståelsene rundt et av de mest debatterte emnene innen tipping: arbitrasjetipping kontra verditipping.

Et av Pinnacles mer unike prinsipper er at vi ønsker arbitrasje velkommen. Arbitrasjetipping er å jakte på risikofri fortjeneste via prisforskjeller, som ofte oppstår fordi en bookmaker tilbyr odds som ikke gjenspeiler den virkelige sannsynligheten. 

Risikofri fortjeneste er jo helt genialt, så det er ikke overraskende at nybegynnerguiden til arbitrasje er en av de mest populære artiklene i Tipperessursers store arkiv med tippestrategi. Løftet om garantert fortjeneste uten risiko høres kanskje ut som den typen ting som får deg til å tenkte at det er for godt til å være sant.1

Arbitrasje

Satsing på alle valgene i et marked, hos flere bookmakere, for å utnytte prisforskjellene og garantere gevinst.

Sannheten er at arbitrasje er en bunnsolid tippestrategi1 . Faktisk er dette grunnlaget for mye av fortjenesten i de mange billionene som omsettes i investeringsbankene. De fleste bookmakere misliker arbitrasjespillere fordi de ikke passer målgruppen deres, men tradingmodellen min baserer seg kun på volum, så vi har plass til arbitrasje. Jeg er ikke så interessert i intensjonen med veddemålene, så lenge alle spillere følger reglene våre.

Arbitrasjetipping har blitt så populært at det finnes egne nettsamfunn og forskjellige tankeretninger om hvordan man kan tjene penger på de omstendighetene som fører til prisforskjeller. Vår innføring i arbitrasje beskriver flere forskjellige grunner til at arbitrasjemuligheter oppstår, men den vanligste forklaringen er at bookmakere gjør forskjellige vurderinger av den underliggende sannsynligheten for et gitt resultat, så de tilbyr odds som er for gode.

Arbitrasjetipping har et jevnt vekstmønster siden alle posisjoner er komplett sikrede. Det finnes ingen varians, fordi det ikke finnes risiko – alle mulighetene er dekket.

Når en slik situasjon oppstår, utnytter man arbitrasjen ved å finne den mest presise vurderingen av markedet og spille på begge sider med proporsjonale innsatser. Pinnacle er en av de dyktigste bookmakerne på markedet, så vi spiller ofte den rollen for arbitrasjetippere2. Et forslag jeg ofte ser, er at hvis oddsene er feil, kan man bare ta en naken arbitrasjeposisjon og spille på verdien. Denne meget forenklede vurderingen ignorerer viktige spørsmål knyttet til risiko og saldostyring og inspirerte meg til å skrive denne artikkelen.

Hvis vi skal besvare dette viktige spørsmålet, kan vi starte med et eksempel på en arbitrasjemulighet:

Eksempel på arbitrasjetipping

AlternativOddsBookmaker
Barcelona vinner UCL (Ja) 2,120 Pinnacle
Barcelona vinner UCL (Nei) 1,950 Annen bookmaker

Når innsatsene er proporsjonale og man spiller på "Ja, Barcelona vinner UCL" til 2,120 og i tillegg på Nei hos den andre bookmakeren, er man garantert fortjeneste, uansett hva resultatet blir.

Eksempel på fortjeneste ved arbitrasjetipping

AlternativOddsInnsatsPotensiell fortjenesteNetto fortjeneste
Ja 2,120 95,82 203,134 3,14
Nei 1,95 104,18 203,15 3,15

Verditipping

Å bruke arbitrasje til å finne upresise odds, men kun satse på det alternativet, slik at man faktisk er utsatt for risiko.

Verditipping kontra arbitrasje

Logikken tilsier at arbitrasje rett og slett handler om å avsløre muligheter til verditipping hos andre bookmakere. Heller enn å sikre spillet på Nei hos den andre bookmakeren med et spill på Ja hos Pinnacle, er teorien bak verditipping at Pinnacles odds er en bedre representasjon av den faktiske sannsynligheten for at Barcelona vinner Champions League – altså er prisen til Pinnacle riktig, og prisen til den andre bookmakeren feil. De tilbyr odds som ikke er riktige, så hvorfor ikke bare droppe arbitrasjen og benytte seg av avviket som gir verdi?

Eksempel på verditipping kontra arbitrasje

BookmakerAlternativOddsAntydet sannsynlighet
Pinnacle Ja 2,120 0,472
Pinnacle Nei 1,810 0,553
Annen bookmaker Ja 1,910 0,524
Annen bookmaker Nei 1,950 0,513

Hvis vi antar at prisen til Pinnacle er korrekt, betyr det at den rettferdige sannsynligheten for at Barcelona ikke vinner UCL – spillet på Nei – er 53,9 % (dette er uten bookmakerens margin, som vises i tabellen over). Dette er en forskjell på 4,4 % fra vurderingen til den andre bookmakeren, 49,5 (53,9 - 49,5). Hvis man spiller på nei hos den andre bookmakeren, bør dette gi en fortjeneste som tilsvarer den rettferdige sannsynligheten minus sannsynligheten man spiller på. 1,95 vil si 51,3 %. Den forventede fortjenesten blir da (53,9 - 51,3 =) 2,6 %. Dette er bedre enn de fleste sparekontoer kan tilby, så det virker jo bra, men er dette hele sannheten?

Eksempel på verditipping kontra arbitrasje

BookmakerAlternativOddsSannsynlighet
Pinnacle Ja 2,120 0,461
Pinnacle Nei 1,810 0,539
Annen bookmaker Ja 1,910 0,505
Annen bookmaker Nei 1,950 0,495

Verditipping og varians

Hvis man spiller med oddsen 1,95 og antatt sannsynlighet med margin på 51,3 %, betyr det bokstavelig talt at du må vinne 51,3 % av veddemålene dine for å gå i null (for et rettferdig myntkast trenger du bare å vinne 50 % av spillene for å gå i null). Men vi kan ikke bruke bare én enkelt hendelse for å teste hvor effektiv verditippingen er som metode, vi må se på et større utvalg.

Med et utvalgt av 1000 spill til oddsen 1,95 tilsvarer det å vinne 512,8 spill (se grafen under). Det vi ser her, er at sjansen for at 512 eller færre av spillene tapes med den gitte fordelen er 18,6 %, basert på binomialdistribusjon. Sannsynligheten for å vinne 450 eller færre spill med den gitte fordelen er 4,91 %.

Arbitrasjetipping kontra verditipping

Forventet vekst

Vekstkurven til verditipping – hva som skjer med fortjenesten ved flere spill over tid – avhenger i stor grad av den underliggende rettferdige sannsynligheten, fordi fordelen, slik vi viste i eksempelet med Barcelona over, er den viktige faktoren for å bruke Kelly-kriteriet til å velge riktig innsatsbeløp. (Du kan lese mer om Kelly-kriteriet her).

Arbitrasjetipping har et jevnt vekstmønster siden alle posisjoner er komplett sikrede. Det finnes ingen varians, fordi det ikke finnes risiko siden alle mulighetene er dekket. La oss gå ut ifra en startsaldo på 1000 enheter og bruke Kelly-kriteriebasert tippestrategi med 2,66 % fordel over 1000 separate Monte Carlo-simuleringer med 1000 spill i hver. Grafen under viser hva vi kan forvente.

Arbitrasjetipping kontra verditipping

Snittet for 1000 Monte Carlo-simuleringer ga fortjeneste på ~500 enheter. De 10 % beste ga fortjeneste på ~3000 enheter – dette er det optimale scenarioet – og de 10 % dårligste ga tap på ~500 enheter. For over 1000 spill fungerte arbitrasjetippingen like godt som de 10 % beste av Monte Carlo-simuleringene. I tillegg finnes det ingen varians, som nevnt tidligere i artikkelen.

Kelly-kriteriet er den fornuftige strategien for å øke saldoen. For de som tåler litt mer risiko, kan en blandet strategi gi positiv vekst i saldoen.

Grunnen til at verditipping fungerer på denne måten sammenlignet med arbitrasjetipping, er at saldostyring må være tilpasset den underliggende risikoen. Hvis du ikke satser på denne måten, bør du lese denne artikkelen om innsatsmetoder for å unngå å rasere bankkontoen din. Dette problemet forsvinner ved arbitrasjetipping. Her kan man satse en større andel av saldoen, siden det ikke finnes risiko.

Vi valgte eksempelet over, med innsats på ~200 enheter, for at det skulle være realistisk for en gjennomsnittlig spiller som starter med 1000 enheter. Vi har allerede forklart at forholdet mellom risiko og saldo betyr at en god tippestrategi ikke kan satse 20 % av startkapitalen på en fordel på 2,66 %, risikoen er simpelthen for stor.

Hvis man har ubegrenset bankkonto og ingen grenser for spillbeløp, er kanskje verditipping bedre enn arbitrasjetipping, men i den virkelige verden er Kelly-kriteriet den fornuftige strategien for å øke saldoen. For de som tåler litt mer risiko, kan en blandet strategi gi positiv vekst i saldoen.

Teoretisk sett er arbitrasje risikofritt fra et matematisk perspektiv, men dette tar ikke med eksterne faktorer i beregningen. Dette kan blant annet være hvorvidt den andre bookmakeren tar imot innsatsen din (de kan utestenge arbitrasjespillere), om de føler at oddsen var så langt på jordet at de velger å ikke utbetale, og om du kan satse et like stort beløp hos den andre bookmakeren som du satset hos Pinnacle, der grensene ikke er noe problem.

Selv om oddsene til Pinnacle utvilsomt er veldig presise – dette er uavhengig bekreftet – så gjenspeiler de ikke alltid den faktiske, underliggende sannsynligheten for et gitt resultat. Mange faktorer påvirker nøyaktigheten til dette.

Tipperessurser – Bli en bedre spiller

Pinnacles Tipperessurser er en av nettets mest omfattende samlinger av ekspertråd for tipping. Passer for alle erfaringsnivåer, og formålet er ganske enkelt å gi kundene våre støtten de trenger for å bli bedre spillere.